Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEB-rapport: Exportdriven tillväxt stärks i Östeuropa när inhemsk efterfrågan vaknar

SEB-rapport: Exportdriven tillväxt stärks i Östeuropa när inhemsk efterfrågan vaknar

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by SEB Group
De östeuropeiska ekonomierna gynnas av starkare köpkraft hos de inhemska hushållen och en konkurrenskraftig export och kommer att stärkas under 2011. Detta visar SEB:s Eastern European Outlook som presenteras på onsdagen. De ekonomiska förutsättningarna stärks I regionen som helhet under de kommande två åren, och det är exporten som driver tillväxten i år.
De östeuropeiska ekonomierna gynnas av starkare köpkraft hos de inhemska hushållen och en konkurrenskraftig export och kommer att stärkas under 2011. Detta visar SEB:s Eastern European Outlook som presenteras på onsdagen. De ekonomiska förutsättningarna stärks I regionen som helhet under de kommande två åren, och det är exporten som driver tillväxten i år.

More info:

Published by: SEB Group on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2011

pdf

text

original

 
Exportdriven tillväxt stärksnär inhemsk eterrågan vaknarTema: Inationsefekterrån global råvaruprischock
Eastern EuropeanOutlook
Ekonomisk Analys – Mars 2011
 
3 | Eastern European Outlook – Mars 2011
Eastern European Outlook
utkommer två gånger per år. Denna rapport publicerades den 23 mars 2011.Rapporten skrevs av Mikael Johansson (chefredaktör), Daniel Bergvall, Dainis Gaspuitis, AndreasJohnson, Hardo Pajula och Vilija Tauraite.Robert Bergqvist Håkan FrisénChefekonom Chef för Ekonomisk Analys+ 46 8 506 230 16 + 46 8 763 80 67Daniel Bergvall Mattias BruérEkonom Ekonom+46 8 763 85 94 + 46 8 763 85 06Ann Enshagen Lavebrink Mikael JohanssonRedaktionsassistent Ekonom, chef Östeuropa-analys+ 46 8 763 80 77 + 46 8 763 80 93Andreas Johnson Tomas LindströmEkonom Ekonom+46 8 763 80 32 + 46 8 763 80 28Gunilla Nyström Ingela HemmingPrivatekonom Företagarekonom+ 46 8 763 65 81 + 46 8 763 82 97Susanne Eliasson Johanna WahlstenAnalytiker privatekonomi Analytiker företagarekonom+ 46 8 763 65 88 + 46 8 763 80 72SEB Ekonomisk Analys, K-A3, SE-106 40 StockholmHardo Pajula Dainis GaspuitisEkonom, SEB i Tallinn Ekonom, SEB i Riga
hardo.pajula@enskilda.ee dainis.gaspuitis@seb.lv
+372 6655173 +371 67779994Gitanas Nauseda Vilija TauraiteChefekonom, SEB i Vilnius Ekonom, SEB i Vilnius
gitanas.nauseda@seb.lt
 
vilija.tauraite@seb.lt
+370 5 2682517 +370 5 2682521
Ekonomisk Analys
 
Sammanattning
4 | Eastern European Outlook Mars 2011
Östeuropas konjunktur förstärks 2011-2012. Detta trots att nanspolitiken stramas åt
måttligt i många länder och att global tillväxt planar ut. Stark och konkurrenskraftig ex-port fortsätter att utgöra central drivkraft i år. Samtidigt vaknar konsumtion och inves-teringar ur sin krisdvala och ger stöd till en god BNP-tillväxt. Östeuropa var den region ivärlden som drabbades hårdast av den globala kreditkrisen, främst på grund av relativtstora utlandslån.Första tecknen på en återhämtning i privat konsumtion kom i fjol. Detta i takt medåtervändande reallönetillväxt, stabiliserande arbetsmarknader och en viss upptining avnedfrysta kreditförhållanden. Framöver bidrar fortsatt sjunkande arbetslöshet, ökad löne-tillväxt samt en gradvis normalisering av kreditläget till växande konsumtion.
En snabb inationsstegring till följd av kraftigt höjda globala energi- och livsmedelsprisergröper ur en del köpkraft för hushållen i år. Underliggande inationstryck är dock lågt
och ökar successivt. Råvaruprisuppgången modereras framöver och uppgången i de breda
inationsmåtten kulminerar i år, med undantag för Estland och Litauen där inationen
fortsätter stiga 2012.De stora offentliga budgetunderskotten, som följde i spåren av krisen, krymper till mer
måttliga nivåer i de esta länder. Estlands underskott stiger svagt från låg nivå. Offentliga
skulder fortsätter att växa något; skulderna är låga eller måttliga jämfört med mångavästländer.SEB:s BNP-prognoser för 2011-2012 fortsätter att ligga något över konsensus, med undan-tag för Ukraina:
 
ƒ
Rysslands
BNP ökar med 5,6 respektive 5,2 procent 2011-2012, med stöd av högaråvarupriser. SEB höjer nu oljeprisprognosen för 2011 till 102 USD/fat från 80 i
EasternEuropean Outlook
, oktober 2010, och senast gällande 96 USD/fat. Detta ger en extra
tillväxtimpuls och utrymme för fortsatt expansiv nanspolitik, även om osäkerhet omkonsumtionen på kort sikt har ökat på grund av snabb inationsökning. Centralbanken
fortsätter att strama åt penningpolitiken och rubeln apprecierar ytterligare.
 
ƒ
Polens
tillväxt blir alltmer investeringsdriven och stiger till 4,5-4,6 procent. Ytterli-
gare nanspolitisk åtstramning krävs efter höstens parlamentsval för att klara na
-tionellt satta skuldgränser. Styrräntan fortsätter att höjas och zlotyn stärks.
 
ƒ
Ukrainas
tillväxt förbättras svagt till 4,7 procent i år. Gynnsamma världsmarknads-priser för de tunga exportnäringarna stål och jordbruksvaror ger stöd, men åtstram-ningskrav ställda av kreditgivaren IMF håller tillbaka tillväxten.
 
ƒ
Estlands
tillväxt varvar upp till 5,0-4,5 procent 2011-2012. Exportboomen fortsätter,
medan inhemsk efterfrågan gradvis reser sig. Oväntat snabb förbättring på arbets
-marknaden ger näring åt konsumtionen. Åtstramningspolitiken har släppt.
 
ƒ
Litauens
tillväxt lyfter påtagligt till 4,0-4,5 procent. Exporten fortsätter att driva
tillväxten, även om den blir mer bredbaserad när den nanspolitiska åtstramningen i
år mjukas upp. Emigration och växande arbetskraftsbrist hämmar uppgången.
 
ƒ
Lettland
, som släpar efter Estland och Litauen i uppgången, får ett tillväxtlyft till4,0-4,5 procent 2011-2012. Men återhämtningen i de inhemska delarna av ekonominblir skakig, delvis för att den offentliga budgetsaneringspolitiken fortsätter.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->