Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAZELE GÂNDIRII CRITICE

BAZELE GÂNDIRII CRITICE

Ratings: (0)|Views: 273|Likes:
Published by Fusa Adrian Manuel

More info:

Published by: Fusa Adrian Manuel on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2011

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCUFACULTATEA DE PSIHOLOGIE
 BAZELE GÂNDIRII CRITICE
Curs pentru înv
ăŃă
mânt la distan
Ńă
 
Prof. univ. dr. Petre Bieltz
2005
BAZELE GÂNDIRII CRITICE
 
B.INTRODUCERE
1.
Coordonatorul
cursului este prof. univ. dr Petre Bieltz, profesor titular laFacultatea de Psihologie a Universit
ăŃ
ii Titu Maiorescu, autor a numeroase studii despecialitate.2.
Tutorii :
asist. univ. drd. Ionu
Ń
Lungu, asist. dr. Marius Dobre.
C. CURSUL
1. Introducere
106 este un curs de un semestru, creditat cu un num
ă
r de 6 credite.
2. Prescriere
Cursul const
ă
în prezentarea conceptelor de baz
ă
cu care opereaz
ă
logica.
3. Con
Ń
inut
În acest curs vor fi studiate no
Ń
iuni introductive de logic
ă
 
ş
i gândire critic
ă
argumentul, forma logic
ă
, exigen
Ń
e logice fundamentale, corectitudine logic
ă
 
ş
iadev
ă
r – precum
ş
i probleme legate de raportul logic
ă
-psihologie, de analizalimbajului, termeni – no
Ń
iuni – cuvinte, sistematizarea informa
Ń
iilor, ra
Ń
ionarea de-ductiv
ă
, ra
Ń
ionarea inductiv
ă
, ra
Ń
ionarea monotonic
ă
 
ş
i ra
Ń
ionarea non-monotoni-c
ă
, teorii psihologice asupra ra
Ń
ion
ă
rii.
4. Obiectivele cursului
Cursul de gândire critic
ă
a
ş
a cum arat
ă
 
ş
i numele – are rosturi de ini
Ń
iere înterminologia
ş
i problematica logicii ca
ş
tiin
Ńă
, precum
ş
i în interpretarea conce-ptelor de baz
ă
ale acesteia, prin prezentarea unor idei problematizatoare, a unorcurente, teorii, sisteme, metode. Este un instrument teoretic esen
Ń
ial în ordonareagândirii, foarte folositor psihologilor.
Cerin
Ń
e :1.aplicarea unor cuno
ş
tin
Ń
e generale problematicii dezb
ă
tute în curs
ş
i specifice,dobândite
ş
i prin parcurgerea simultan
ă
a altor discipline (cum este cursul deIntroducere în psihologie);

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->