Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
UNIUNEA EUROPEANA

UNIUNEA EUROPEANA

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by Kathrin Bota

More info:

Published by: Kathrin Bota on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

 
 
UNIUNEA EUROPEAN
Ă
: ISTORIC, INSTITU
Ţ
II,PROCESE DECIZIONALE
Lucrarea de fa
ţă
a fost elaborat
ă
în cadrul proiectului Phare RO 0006.
1
8.02 - Formareafunc
ţ
ionarilor publici din administra
ţ
ia local
ă
în afaceri europene
ş
i managementulciclului de proiect, implementat de Institutul European din România în colaborare cu
human
dynamics în anul 2003.
 
Lucrarea face parte din Seria Micromonografii - Politici Europene, versiuneactualizat
ă
.
 
 
2
LISTA DE ACRONIME:
BEI Banca European
ă
de Investi
ţ
iiBCE Banca Central
ă
European
ă
 
CEA Comunitatea European
ă
de Ap
ă
rareCEC Curtea European
ă
de ConturiCECO Comunitatea European
ă
a C
ă
rbunelui
ş
i O
ţ
eluluiCEE Comunitatea Economic
ă
European
ă
 CEJ Curtea European
ă
de Justi
ţ
ieCES Comitetul Economic
ş
i SocialCR Comitetul Regiunilor CIG Conferin
ţ
a Interguvernamental
ă
 EURATOM Comunitatea European
ă
pentru Energie Atomic
ă
 JAI Justi
ţ
ie
ş
i Afaceri InterneNATO Organiza
ţ
ia Tratatului Atlanticului de NordOCEE Organiza
ţ
ia pentru Cooperare Economic
ă
European
ă
 PE Parlamentul EuropeanPESC Politica Extern
ă
 
ş
i de Securitate Comun
ă
 SM
 
State MembreUE Uniunea European
ă
 UEO Uniunea Europei Occidentale
 
3
CUPRINS:
I. Procesul de integrare european
ă
.........................................................................................4I.
1
. Extinderea integr 
ă
rii europene.....................................................................................6I.2. Adâncirea integr 
ă
rii europene......................................................................................7II. Cadrul institu
ţ
ional
ş
i procesul de decizie........................................................................
1
8II.
1
. Parlamentul European..............................................................................................
1
8II.2. Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Mini
ş
tri) ..................................................2
1
 II.3. Comisia European
ă
..................................................................................................23II.4. Curtea European
ă
de Justi
ţ
ie ....................................................................................24II.5. Curtea European
ă
de Conturi....................................................................................25II.6. Consiliul European...................................................................................................26II.7. Ombudsmanul European..........................................................................................27II.8. Comitetul Economic
ş
i Social ..................................................................................27II.9. Comitetul Regiunilor................................................................................................28II.
1
0. Banca European
ă
de Investi
ţ
ii ................................................................................29II.
11
. Banca Central
ă
European
ă
......................................................................................30III. Viitorul UE
ş
i procesul de decizie..................................................................................3
1
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
SicăDrimoxa liked this
Oana Monica M. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->