Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paul Lazar Tonciulescu Eugen Delcea-Istoria Incepe in Carpati

Paul Lazar Tonciulescu Eugen Delcea-Istoria Incepe in Carpati

Ratings: (0)|Views: 1,069|Likes:
Published by alexaalinadrian

More info:

Published by: alexaalinadrian on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
NOTAEIDIITURII:
Editura"OBI
ECnV",.
emiova
nu
;I
renirnPC
nCOrnu
IrI
CUI
ehi!merlldelepu
Ii:Ilh:::a!1~
"Oblecuv
de
Gor]",
"ObiecHvmahe:dinl'e.an·',"ObjectivdeDtJmbolli{a~."Obfectfv"
deBraiOVetc,
EIenumprn.zinta
aitoevC'l
dec~tfurtu
ri
depropriletate
Intelectua
1'j1,
pentrucareceivlnovafvor
fi
sanc~'ionalidelege"
CopytlglW
Tel/Fax:051/418.943"694.70S,957
or
8",CP812-Craleva
Tipi\rit~a~PRINTEXS.R.L.Craicva
Tehnoredaetare
computerizata:
IulianNicolae
cuv
ANTUl
EmTORUlUI
Inaceastavara,satmplinescexacttreianidecand,caeJditoralrevistei
"OBIECrIVMAGAZIN"
(cu
difuzare
in
Of
tenia),m-am
dedssadsbutezin
bransaedjtorilordecarte.Cafostzlarlst
("Cul/r()tullib€trl~Wi"."AdevBmr:"Ev~nimentulzifei'),
candamdevsnit"mare7Iltreprinzatar"~ipatronalrevistel"OBIEeTIV'MAGAZIN",
rnarfurtsssc
acurn,habarn-aveam
de'
tehnoradactare,
Ge
lnsearrmachinu!
dlfuzarii
§oi
al
asigurarii
salannorpsntruzeci
deanlg;aJa~i~ieolabcratori,lardraptcapitalavearnun"disponibillmens"d~200.000leirarnasni$tepnnbuzunarsgoaledeziarist...Nl.!malinsistpeaceasta
lema,
filndsupra-aboroatademine,
d6~i
ar
fi
binesa;;'l:ie;oieelpesirnisti
de
fel
ca
nirnicnueimposibrl
in
viat5!
Laf,el,
canal
dl.
TecderFilip
alnsista;sa-l
editez
."RazlJoiul
p
a
rap
sih
0/0'
gicimpotriva'
Romaniel
l••
unrnenuscrlspacarenurausisesa-lpublica
pama
stuncl,inciudaunorvech]promisiuni,habarn-aveam
C€l
lnsaarnnaeditareasldiflJzarea
decarte"0nebunie,
adi'dt
in
zilaienoastrelCarete
"prinde"
TnsEli
oi
Ttiofera~~unele
satisfac'[llim::redibiJe,adeseorlcurnultpestecete
dlnpre-sa...
A~
a
5
eexp
I
icii,
defa
pt,
decaam
00
ntlnu
atIn
acestdo
meniu.
desl,primultire
j
(1.000
exernplare),
banuiti,
r1U
ml-aaousdecatpagubaflnanciara.8anui~i,
to~odata,
ca
am
fostmandrudeaceastamicare
alizare
J
multu
m
it
cal-am
faGut,
Tlllr-adevar,fericilpedl.TenderFilip
~i
amoferi~~pie\ii~.ocarte,deexceptle,solicitata
ill
iOlGLDm,
dupatreiann
~i
dupacetiraj,efeau
fest
de
mutt
epuizate,
senzaua
demultumiresuflsteascaafast,eu
adevarat.
attt.tde
mare,inct.d
amrenun~at
(15.10'.1998)
laravlsta
"OB~ECTIVMAGAZIN"
I
lamagazinelepecareIeaveam,(1.03.2000),fa
0
partedinbunurlledep.r~~
§i
amcontinual,
flreste,sa
editez
carti,
0parte
dintre
ele,ca
~i
copBr~,IePLJte~ivade-apecopsrta-verso.Laacestea,malputef
adaLJga
douacarti
depoezii,una
~tiintific<!l,
volumulIdeta
"CtaiolVa
Maxima"
S2m
"TrezireaM'areluiDragon·Chinain
reronrNP'
(~ce
amai
completllcartedespreGhina.,aparutainEuropade
Esr'~
afirma{ieAmbasadaChine;).
pluslrei
tillurl
dm~tedePrimariaCraiova
§ii
~cai>tigate"prinIiGitatie,Fire~tertoateellzbatere,stress,
rncasan
udupa
napar~
urea
leului"
s.a.rn.d.,
perrtru
ca
uniiconsideracatreb'uie
sa
fies;ngurli
1n
,avantaj,
rar
a'/rii,
pliiti!i
de
stat
j
eel
unsingur
om
p,oate
(fi
are
obJigafia)
sa
,susfinii
singur
imagin,ea
,club'ului
Universitatea,
Cralo,v,ei
~i
Rom.anie/,
ca
de-alaapatron
~j
editorde
cartel.i.
Amiucratfa,cerernaiimportantecotklianeale\arii,.amcontribuitlarnulteschimb§rllnbine
in
Craiova
;;i
Oltenla(incluslvapresei),amcontribuit(uneorideclslv)lademitereaprlrnilortreipretsetiaiDoljulul,amrnultesatisfactii
in
prsascrisadaracum,
ca
ndmuI~i
ma
lllTIre
a
ba,
deoeamranu
ntat
lapresa,potspuneunlucrusigur,pecarel-ampunctat
~i
respeetlvllcr:nu
So!!
cemparasatisfacliife(moraJe}din
edltaraa
decarte
CUI
eeledin
activitate'ade
presa.
3
 
Un
Gotidian
esteprea"prins"Innebunia
zilnicadinRomania
(ornorurl,
violurf
9..
a.),
larun
sapt3lman2l'I,
ea
sa
rezlstepe~piata~,trebule
sa
fiecrlce,numal
"series"nullntr-o
vrsms,
cand
lucrarnla
~Adevi!Jful"
(1.9~h4-HJ.95),
ziarul
sevlndeainspacialpentru
campania
antioofup~ie,lacare
contribuialm
"en-qros"...Acurn,psntru
,c;.a
nimeni
nu
maiiill.
nid
0
masura,
acestsublect
depresa
e
demu
It"fumat"9il
aducaternuma
i
dep
rocesel
Revista
"OBJECTIVMAl3'AZIN",
pe
caremul~i
cititori
aicartilornoastre
o
solioita
~i
acum,aavutlinsucees
depr,es,at,eribmi"
neasteptst(darin
limp),
toernal
pentru(;ompozi~iia
ei:6nUcmup~[e,evenime~tescclale
~i
sportive
dar~'i(50%)
materiale
lnstructive
{Om,
istcrie,serviciisecrete,
revollJtie
etc.).Nu
1nsa
,i
unsueeesfirranelar,
pen~n'
ca,
asaauvrut
pol.iticienii
de
dupe
1990,
presanumai
pOabi!
tral
decaldinpublici~ate,sponsorizar'e
;;oi
cille
efrniar,cadlractor
S2I.U
patron"
sa"pornpeze"lintr-D
re-vistacare'
indrazne:;otes~
'nng'e
pickhamerulfn
cOllfUp~i:e?.!,_.
Nucredeam,insa,
ea
situatia
peste
fii
i:dentica
in
editarea
decarte,
in
condi~ile
~r!
careedltezi
C911ideinteres
ma]or
{~j
Implicitdetiraj),chlarde
interes
national.
AIe
vorbl,inaeeste
vremurl,patronilor
h~,i
chiar
directoriillor
"de
stat"}
de
patrlotlsm
§i
interes
nalional!,e
de-a.
dreptull
0
glumasinistra!
Ei
IlU
§tiudecatdsfrleapresel(in
general)c'en~ralle,
eare-i
poate
"plesni"J
eventua,II,cu
'0
'~dezvaluire"care
sa-Ii
lase
fara
seaun...Unexemplu(mul~iplu):m-amadresat(ofidal)calm
"Ti'ga'rete
1
'Tg...J,iu,B,eR,SNPPetrornetc.
(lista.0veli
p
utea
cUi
imediat~),
acarorracism
a
numa
i
pe
g,ardurl
nLUoPutefem_
Reactua?
Eibine,
deostJil
i
Oli~e!
i
icerseuze,do
mnilor,cav-amderaniat
~i
v-ern
rapitdin
timpul
dvs,
pretios!
Oe
ati
fa
cutT'nacest
"timp
pretios",
probabfl,
vorn
afla
ill!
Durallddinplied,
pe
paguna,
1:;oi
atunci
nsvern
da
seerna
caerati
praa
"OGUpar
ea
sava
maij
pube\i
g,andu!?ij
la
0
chestiune,intr-adevar"delnteresnational...Pentru
Gill
nu
este
deloc
indiferent
daceaceasw
carte
~ie~ea~
in
30.000
ex.,cuma,
fost
I)I'0g
ra
maM,
~i
la
unpre,
aeG-esio
I,
de30.000lei
$i
rJ
U
de
50,000
I~i,
TInai'sfellncat
sa
afle
c:M
mai
multi
romani
can-au
de
ee'
sa
·'bPltm"
in
Europa,
deoareGe
stramo,~ii
lor
au
formatBatranLlI
Contimmt....
Din
~erio.ilre,
cUito,riino§.trinu
sunt
to~
"miliardatid:e
carton"
~inidifUlfilc~ij-onariPOll
l'ic:i
c:u
funqii,
inca;~sa
fie
prea
(lCiJ
pa't~
CUI
adun
atulmil
ia
me
10
rca
sa
(nul'
maiiaiba
limppentruastfel
de"'mai"Unti~uri":interesLlI
na~ionall.imaginea
Romanieietc_Eisuntcei
C~U'e
ne'con,v,ingcatreb'Ui,e
sa
continual1lpiE!aeestd
rU
ITII.,
cilmlaiiSU
ilt
,i
rom
iii
nip
~~r~oli,
l!lmumaipreo
cUPali
satrilia
scii
die,
pe
azipem@l.inesauTn
vil,e).N~am
facUlt-opana
acumdaram
8-0
fae
in
acestmomentvoi
publica,
spreexempl
lII,C
iUev,i!li
fr'~Qment'ed~nnumeroase
Ie
scris
0
riptimile
de
~a
dUtorii,poatevar
pri
oepe
cevaanumitepersoane{d
aea
autimp
sa,
ci~ea8C~asem.eli1eaci.lr~):
4
y...
sunt
toen«
bucuroscaamgflsitcarjiJeed/turl!dvs.{.
-.J
Tr@buissa
~felicitp~~~tmGeeacefac~t;.
Adica,
rn~~~cati
Sa
spllne{i
t~Grurj!or
penllme
$/
samstabJ/ltJmIteaoov~mr1pe
care
Uml
miCearca
s~Sediscrediteze$1
sa
te
fngroape(..,)§tiucarevlsta
OBiEcnv
MAGAZINeste
D
revisM'
C8SI'l
distribuie
nllmaiin
juriete/e
O/lenie!
(a
fostsusp
end
ata
m
15.10,19,98~
11,
E.0,)
§i
de
aceea
ail
don
sa
!jUucum
a$
putea
intra
m
posesia
ei.binefnte~Bsabonandu-ma
la'
ea.(...)
inttumetece'lorcare
citim
aceste
cfktj~
V8'
rogs~oontinuati
.sa'
tetrtmjie/f
~jI
n
Ofi3$UJ
nostru.
(IPaulLadany-C,ov,asha,jud,
-C'O'llasna)
~spuns:
le-am-trlmls
pane
acumdar
direotg,areaFilraJeiCovasna
aRodlipeta
SpU8
foarteelar
ca
~n-o
inre'reseaz~
aI§'aseva"
!
rr~m
0:
tntrebee«:
de
cenumet
ftl
provincie
se
scotcillJ1iadevaraie?Cu
de.oseblUj
stlm~pBntm
etoriurifedve."
(LMuSav..-Sulina)
"(...J
doresc(.,.)sa
va
aduq.
inprimul.rand,
mutt.umiri
pe'ntru
aparitlaGartii(Mari/e'
Mistere.a/,e
Pirsmkiei
Oculte~)~
(Se
bastian
IRusan-
M.
KogalniceahlJl)_
~(,...)Credetf
Gil
RAMANII'IIeghea:ta
?!
Bineface,i,c~cj
Sl1!lfem
saoreve-g~eali,de
ceJp,upn
~I
toite,dintre
care
unaeste...Nu,nu:v~spun!
Vet/
afla
smgUf1,
daca
VI
seva'
perm/Ie".
{Alexandru
Gall'ltllreac-
Faurew).
.,._''Mul(succes
in
continl1are.,
DsciiaveJi
cllrfipo§ta/e
post
·rfJspunscunoi
tit/un
de
carte"
l~Nlm
rim;cudray.aiGi~
rn
ffbalttl»,
ieSufjfia~,
(Haraliamlbie
Smihur-StJlinaJ_,
.~Pentruaflul2.001,va'doresc
sava
dea
,BunulDumnezeuctJrajul
!!ji
pute.rea
,sa
a§ezafl
pe
ll',anie
Adeviirul,pentruc~unit§j.·(ju
dat
via
fa·,
.ill'!'
a'lril,
mult
malmulti,
er
~ace-o
fa
fel~
pe.tltns
a
af/aMAREL£
ADEV
A
R,
pecare
0
cJiclJ'
de
neispravi!i§i
hotfl-eufu:rat".
(Roflleo
Scurfu-
Sa,celu,
Gorj).
"Sun!un
simpJIl
eltftorclHula
i-a
ciiizutin
malTa
caftea
'rt
MariJ.t?J
Mistern
arePiramidei
Oculte»
§i
recufl'OSC;
eo
((bomM»,
B§,a
cumbinespuneatidvs
(in
Cuvantul
editoruluial
ca~ii-n.E..D.),
DespreRAMANI
am
rna;
em!
c~teva
c~va'
wIn
Gate~
,~e~ist~".
ar
In
ClGeasta
carte
-se(a'ee
legatllra
cu
Istoria
§J
CMrfzapa
Omerilffl
§f
mf
se
pare
,~xceptionaf_.
Fie
§i
numaipentflj
rapt!)1
eel
ali
editataGBastacart~,MAR~LlETJMP,despreca'revorbs$fe
M
E:flade,
va
vafi
rec,ul1oscator,
Ce;cevorcUia.ceste
[ucwd
SEll
vor
simri,
poars,
mal
putin
«fmbrobodttl»
§i
«ignorant!»,
avollnd
0'
rntefegt;:ffi
difenta
a
IUCfuriIO'r."
(Alexa
ndra
IBudac~-
Gala~l)_.
"Incad,ea
Conspifa,iaSatanei
o-
VOl.
I;la
pag.
4,
S9
rooe
.re
ferif(~farev.isla
OBIECTIVMAGAZINdinian.
1
rJgl.
Am
cautat
,areas/a
revista
fabibifofeci're
din
S8:lIeril1
§i
n-amgtlsit-o..
De
8Hieea,
va
rog'
a-mi
j'rJ
dica
§i
cumpolinfrain
posesfa
oaoestei
feviste".
(10111
D.las,cu-
D.II'"
T.
Seve,ri'lil).
NO_'
a~''s:ponsorizat~,ifn1998,Bibl.iQt~ca
Judle~ana
dinDr.Tr.s.everin
~u
'0
oolectle
(1IncompleUl)a
revislei
OBIIECTIVMAGAZIN
daraoeastiisemnalarenLin~
mira,
deoarece,chiar
Tn
era,jooVa(
BibliotecaJudeteana
"Teodor
Aman"
5

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nicolae Chiperi liked this
Nicolae Chiperi liked this
Andy Din liked this
Jack JAdrianck liked this
cezar_doca liked this
gio007 liked this
xuedezu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->