Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
199Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
teori komunikasi

teori komunikasi

Ratings:

4.56

(1)
|Views: 15,332|Likes:
Published by anon-360493

More info:

Published by: anon-360493 on Aug 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2015

pdf

text

original

 
Teori – Teori Komunikasi
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.0
KesimpulanRujukan1.0Pendahuluan
Bidang komunikasi mula dianggap penting apabila ianya menjadi tumpuan padaabad ke-20. Terdapat dua aspek utama yang dilihat secara tidak langsung telahmeletakkan bidang ini sebagai satu bidang pengajian yang baru. Aspek pertama ialahperkembangan dari beberapa sudut atau perkara seperti teknologi komunikasi,perindustrian dan politik dunia. Teknologi komunikasi contohnya radio, televisyen,telefon, setelit, rangkaian komputer telah membuahkan idea untuk mengetahuiapakah kesan perkembangan teknologi komunikasi terhadap individu, masyarakatdan penduduk disesebuah negara. Perkembangan politik dunia, memperlihatkahbagaimanakah kesan ucapan-ucapan politik terhadap publik amnya sehinggamenimbulkan propadanda dan pendapat umum.Seterusnya perkembangan perindustrian seperti perkilangan dan perkapalanmenuntut betapa perlunya komunikasi yang berkesan untuk meningkatkanproduktiviti dan kualiti bagi mencapai maksud atau misi organisasi tersebut. Aspekkedua ialah dari sudut kajian di mana para sarjana dan penyelidik mula menaruhminat untuk mengkaji bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi sepertimereka yang dari bidang psikologi sosial mengkaji penggunaan teknologi baruterhadap kesan tayangan wayang gambar kepada kanak-kanak, propaganda danpembujukan dan dinamik kelompok. Kajian ke atas politik dunia seperti menganalisapropaganda Nazi yang mampu mempengaruhi pendengar sehingga mereka patuhdan bersatu. Seterusnya kajian awal penyelidik ke atas perindustrian yang padaseparuh pertama abad ke-20 tertumpu kepada memenuhi keinginan sektor 
 
pemasaran untuk mengetahui komunikasi dengan lebih dekat setelah pengiklananmenampakkan kepentingannya.Oleh itu, bidang komunikasi mengorak langkah danmaju kehadapan setelah berlakunya pengembangan dari sudut teknologi komunikasi,perindustrian dan politik dunia serta kajian-kajian terhadapnya dilakukan. Sehinggabidang komunikasi menjadi bidang pengajian yang baru dan mula diminati ramai.Namun, bidang yang menjadi asas kepada bidang komunikasi ialah bidang-bidangsains sosial seperti sosiologi, pendidikan, psikologi sosial, pengurusan, antropologidan psikologi.
2.0Jenis jenis komunikasi
Terdapat dua jenis komunikasi iaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasiinterpersonal. Kedua –dua jenis komunikasi ini mempunyai sifat dan ciri yang dengan jelas membezakan bentuk komunikasi yang berlaku. Komunikasi intrapersonaladalah komunikasi yang berlaku di dalam diri seseorang. Komunikasi ini dibentuk didalam diri seseorang dalam proses untuk menyampaikan maklumat. MenurutCapstone (2001)maklumat yang dibentuk dalam diri seseorang melalui komunikasiintrapersonal terbahagi kepada dua iaitu maklumat yang disampaikan secara lisandan maklumat yang disampaikan secara tidak lisan. Contoh komunikasi secara tidaklisan ialah keadaan muka, nada suara dan sentuhan tangan. Manakala komunikasisecara terbahagi kepada tiga iaitu sintatik, semantik dan pragmatik. Sintatikkomunukasi yang dibentuk oleh perhubungan di antara perkataan, semantik pulaialah hubungan di antara perkataan dengan objek yang diwakili oleh perkataanmanakala pragmatik pula perhubungan di antara perkataan dan tingkahlaku. Sebagaipenyampai maklumat dalam proses komunikasi maklumat akan diurus dalam bentuklisan dan tidak lisan dalam membentuk makna pada kontek yang ada. Sebagaicontoh komunikasi intrapersonal ialah reaksi muka seseorang terhadap tingkahlakuorang lain.Manakala komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan prosesinteraksi di antara dua orang samada dalam bentuk bersemuka atau dalam bentukmeditasi. MenurutCapstone (2001)komunikasi interpersonal wujud dalam empatperspektif iaitu komunikasi hubungan, komunikasi kontek, komunikasi kuantitatif dankomunikasi strategi. Dalam komunikasi hubungan, penghantar dan penerimamaklumat bekerjasama serentak dalam membentuk kefahaman komunikasi.Manakala dalam komunikasi kontek perhubungan yang berlaku di antara dua orang
 
berlaku dalam situasi yang tertentu. Dalam komunikasi kuantitatif pula wujudperhubungan yang akrab dalam proses komunikasi seterusnya dalam komunikasistrategi komunikasi wujud dalam proses untuk mencapai objektif interpersonal.
3.0Teori Komunikasi
Teori adalah merupakan satu pandangan dan strategi yang akan membentuk halatuju dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalamproses komunikasi teori akan membina bentuk dan kaedah komunikasi yang hendakdibuat. Melalui penulisan ini pembentangan akan dibuat terhadap beberapa teoripenting berkenaan komunikasi. Di antara beberapa teori yang akan dijelaskan adalahseperti di bawah :
3.1Teori Penyebaran
Teori ini mempunyai hubungan yang kuat dengan inovasi di dalam teknologipendidikan. Apabila sesuatu komuniti masyarakat telah dapat menerima sesuatuinovasi yang baru maka perlulah ada jalan dimana inovasi itu tadi akan dapatdisalurkan kepada masyarakat. Teori ini secara umumnya menekankan prosespenyebaran maklumat setelah berlaku inovasi di dalam teknologi pendidikan.Menurut
 
ada empat faktor utama yang mempengaruhi prosesada empat faktor utama yang mempengaruhi proses penyebaran iaitu inovasi itu sendiri, bagaimana untuk menyebarkan maklumatpenyebaran iaitu inovasi itu sendiri, bagaimana untuk menyebarkan maklumat tentang inovasi yang telah dibuat, masa penyebaran dan struktur masyarakat ditentang inovasi yang telah dibuat, masa penyebaran dan struktur masyarakat di mana inovasi itu disebarkan. Manakala mana inovasi itu disebarkan. Manakala
menyatakan guru yangmemahami proses inovasi dan teori penyebaran inovasi dan dapat bekerja denganlebih berkesan kepada pelajar mereka . Faktor paling dalam proses untukmemahami teori ini ialah ianya tidak dibina sebagai satu teori tetapi adalahmerupakan satu teori yang komprehensif dan merupakan gabunga dari berbagaidisiplin yang memberikan pengkhususan kepada elemen yang berbeza di dalamproses inovasi.
ada menyatakan teori penyebaran ini adalah merupakangabungan daripada empat elemen penting iaitu proses membuat keputusan, prosesinovasi individu, kadar penerimaan dan penerimaan keaslian.

Activity (199)

You've already reviewed this. Edit your review.
Pentri liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Tuanku Kuniang Kuniang liked this
Iejan Behs liked this
Mohamad Sharifuz Zulfadli Kamarudin liked this
Alin Lina liked this
Muhd Hafizul liked this
Sharipah Noorizan liked this
Abdul Rashid Rashid liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->