Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iosif Anca - Manual de studiu biblic - vol. II

Iosif Anca - Manual de studiu biblic - vol. II

Ratings: (0)|Views: 1,358 |Likes:
Published by Simeona
Iosif Anca
Iosif Anca

More info:

Published by: Simeona on Mar 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
Manualdestudiu biblic
Vol. II
Iosif Anca
 
PREFAŢĂ
Acest
„Manual de studiu biblic”
cuprinde schiţele lecţiilor de învăţătură biblică prezentate înadunarea „Betel” Arad şi apoi difuzate prin mijloace audio, iar o parte din ele şi prin tipărire integralăa mesajului. Utilitatea lor poate fi valorificată prin studierea personală sau colectivă. Ele se potconstitui şi într-o introducere pentru o studiere mai aprofundată a diverselor teme ale Bibliei, printr-oexegeză şi hermeneutică adecvată.Structura lor nu se încadrează în mod rigid în teologia sistematică, ci se împleteşte cu elementede teologie practică, pentru a putea fi accesibile unui număr cât mai mare de credincioşi, care vor săfie edificaţi spiritual şi să slujească Domnului.Acest, al doilea volum, cuprinde următoarele tematici biblice:-„
Lupta cea bună
” - 10 lecţii ce prezintă pregătirea necesară omului născut din nou pentruabordarea cu succes a vieţii spirituale - „echipamentul” creştinului” (Efeseni 6), cu „
armele de lovireşi de apărare pe care le dă neprihănirea
” (2 Corinteni 6:7). La fiecare lecţie sunt arătate exemplenegative şi pozitive, cu scurte explicaţii.-„
Păcatul
” - 10 lecţii în care „falimentul” angelic şi uman este surprins în diversele lui formede apariţie şi evoluţie, prin definiţii doctrinare şi studii de caz. Totodată sunt arătate şi posibilităţile detratare individuală şi colectivă, în vederea anihilării lui şi a îndepărtării efectelor lui imediate şi dedurată. Astfel avem lecţii de „atitudini faţă de păcătoşi” şi de „nimicire a păcatului”.-„
Activitatea Bisericii
” - 10 lecţii, într-o expunere independentă, dar interdependentăa diferitelor acţiuni şi lucrări ale Bisericii/Adunării locate (în prim plan). Diferite discipline sfinte:
învăţarea Scripturilor, rugăciunea, cântarea, postul şi stăruinţa
(în toate acestea) precum şi actelecultice sacre, unice sau repetabile:
botezul, Cina Domnului, spălarea picioarelor 
sunt descrise şiexplicate în fondul şi rolul lor soteriologic şi eclesiologic.-„
Relaţii frăţeştii
” - 10 lecţii concepute pe
 
rolul lucrărilor reciproce în Trupul lui Hristos, înbaza darurilor şi a slujirii frăţeşti - „
Lucraţi împreună!”: „Edificaţi-vă unii pe alţii!”; „ Slujiţi-vă unii pe alţii!”; „Acceptaţi-vă unii pe alţii!”; „Corectaţi-vă unii pe alţii!”; „Întăriţi-vă unii pe alţii!”;„Ajutaţi-vă unii pe alţii!”; „Rugaţi-vă unii pentru alţii!”
, apoi
Bucuraţi-vă împreună 
”. Lecţiile seîncheie cu o verificare şi o atenţionare introspectivă: „
Pe tine însuţi păzeşte-te curat!”
 - „
Viaţa practică
” - 10 de lecţii ce conţin subiecte diverse, aşa cum existenţa noastră terestrăle „oferă”. Domeniul material, prin modalităţile de obţinere a veniturilor şi distribuire a lor, aria decomuniune spirituală şi materială a membrilor adunării, proiectele şi durerile fizice şi sufleteşti, toatesunt formative, în procesul uceniciei noastre.
- „Problemele creştinului
”- 10 de lecţii ce identifică probleme din sfera religioasă şi socială,prezentând contextul şi conţinutul lor, cu scopul abordării lor în mod realist şi cu credinţă. Un creştince se conduce după perceptele Bibliei va dobândi un statut moral şi o „imunitate” spirituală puternică,în vederea parcurgerii cu bine a „pustiei” lumii acesteia, în drum spre cetatea lui Dumnezeu
- „Viaţa”-
10 de lecţii, în care viaţa este văzută în etapele ei terestre, de la concepere şi naşterela bătâneţe şi moarte, punându-se accent pe rolul şi statutul familiei în apariţia, întreţinerea şidezvoltarea omului. Studiul „ordonează” fenomenele vieţii, în perspectiva vieţii veşnice - scopulsuprem al existenţei noastre.-
Antiteze
” - 10 lecţii ce pun în evidenţă prin contrast frumuseţea unui caracter după naturadivină şi respectiv urâţenia unui chip mutilat de Diavolul prin păcat; contemporani din diverse familii,slujbe sau locaţii georafice se poziţionează paralel pe scara istoriei umanităţii, adâncind prăpastiapeste care nu se va mai putea trece, după moarte, între cei care au investit în valorile eternităţii cuDumnezeu şi cei ce şi-au ales lucrurile şi valorile de aici, în superficialitate şi necredinţă.-
Principii sfinte
” - 20 de lecţii în care diverse
sintagme biblice
, ce prezintă adevăruri
 
concentrate, sunt explicate în parte cu scopul îmbogăţirii vieţii de credinţă, în relaţia cu Dumnezeu şicu aproapele. Unele dintre ele privesc aspecte spirituale: „
Binecuvântaţi şi nu blestemaţi!
” sau „
Cineciteşte să înţeleagă!
”, iar altele abordează probleme materiale: „
Daţi şi vi se va da!
” . În special se auîn vedere atitudinile sfinte recomandate de Biblie în diferite situaţii: întâlniri şi acorduri bilaterale,necazuri şi conflicte, activităţi eclesiastice sau profesionale, etcRecomand tuturor care vor folosi aceste schiţe de studiu bibllic să-şi amintească faptulcă autorul are o cunoaştere „
în parte
” şi că întodeauna când dorim mai multă lumină trebuie săumblăm în lumină. Amin!

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Blaj Andrei liked this
MarconPress liked this
gabi ali liked this
ion_puiu_89 liked this
Gheorghe Mircea liked this
agona09 liked this
miculaluca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->