Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
14Activity
×
P. 1
nacionalno gospodarstvo - skripta - seminarski, diplomski, maturski radovi, ppt i skripte na www.maturski.net

nacionalno gospodarstvo - skripta - seminarski, diplomski, maturski radovi, ppt i skripte na www.maturski.net

Ratings: (0)|Views: 6,138|Likes:
Published by Davorjj
Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike, finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download.
Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike, finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download.

More info:

Published by: Davorjj on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/04/2013

pdf

text

original

 
BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE IDRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO
ILI
RAD, POWERPOINTPREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIHMI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRISTRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM UPOTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE
KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVUPOMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U
NE NAĐETERAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA
 
VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NALINKU
PITANjA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NANAŠEM
ILI NA
http://www.seminarskirad.biz/besplatni-seminarski-i-diplomski-radoviUvod
1. Literatura:
Družić, Ivo; Sirotković, Jakov: Uvod u Hrvatsko gospodarstvo, Ekonomskifakultet Sveučilišta u Zagrebu – Politička kultura, Zagreb, 2002.
Ekonomski leksikon (glavni urednik: Zvonimir Baletić), Leksikografski zavod
Miroslav Krleža
i
Masmedia
, Zagreb, 1995.
XIII. Tradicionalno savjetovanje ekonomista Hrvatske; Tema: Ekonomskapolitika Hrvatske u 2006.“, Opatija, 16, 17 i 18.11.2005.
2
 
I. STANOVNIŠTVO ČIMBENIK GOSPODARSKOG GOSPODARSTVA1. DEMOGRAFIJA
znanost koja proučava zakonitosti razvoja stanovništva u njegovoj biološkoj,povijesnoj, društveno-ekonomskoj uvjetovanosti.
razvila se kao demografska statistika, i to kao statistika prirodnoga kretanjastanovništva, proučavajući kretanje nataliteta (rodnosti) i mortaliteta (smrtnosti).
Izraz demografija prvi je upotrijebio francuski statističar A. Guillard 1855,opisujući kvantitativno kretanje stanovništva Francuske.Predmet proučavanja demografije, gledano kronološki, razlikuje demografiju u užemsmislu i u širem smislu (tzv. demografski razvitak):
Demografija u užem smislu 
obuhvaća broj i prostorni razmještaj stanovništva,njegovo prirodno kretanje (s komponentama - natalitetom i mortalitetom),mehaničko kretanje (migraciju - vanjsku i unutarnju) te dobno-spolnustrukturu stanovništva. Težište je na prirodnom kretanju, a pobornici toobrazlažu nužnošću razgraničenja demografije od ostalih srodnih znanstvenihdisciplina.
Predmet
demografije u širem smislu 
obuhvaća predmet demografije u užempoimanju te tomu dodaje proučavanje ekonomsko-socijalnih, obrazovnih idrugih struktura, zatim proučavanje obitelji, domaćinstva i naselja u onoj mjeriu kojoj utječu na demografski razvitak te populacijsku politiku usmjerenu naodređeni, društveno i gospodarski poželjni razvitak stanovništva.
Demografski razvitak (demografija u širem smislu)
 
bitan dinamički pojamsuvremene demografije, važan zato što određuje pristup istraživanju demografskihpojava i procesa u određenom društveno-ekonomskom okruženju. To je kompleksanproces razvoja stanovništva koji obuhvaća interakciju komponenata prirodnog imehaničkog kretanja stanovništva, demografskih, ekonomsko-socijalnih i drugihstruktura i činitelja društveno-ekonomskoga razvoja te ostalih činitelja (kulturnih,tradicionalnih i sl.). Na taj način determinira analitički okvir konkretnih demografskihistraživanja u određenom vremenu i na određenom prostoru.
2. DEMOGRAFSKA POVIJEST
statistički kvantitativni prikaz razvoja stanovništva nekog grada, pokrajine, zemljeili svijeta, tijekom određenoga razdoblja. Znanost koja prikuplja podatke zademografsku povijest naziva se povijesna demografija.
omogućuje suvremenim znanstvenim radnicima rekonstruiranje demografskihkarakteristika pučanstva u prošlosti, kako bi se objasnili uzroci i posljedicedemografskih kretanja.
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almiraga liked this
Vedrana Karas liked this
Ivana Cavor liked this
Luka Banani liked this
hercegovac00 liked this
Ivana Cavor liked this
Sonia Barbic liked this
Damir Susic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->