Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pomorski sustav - skripta - seminarski, diplomski, maturski radovi, ppt i skripte na www.maturski.net

pomorski sustav - skripta - seminarski, diplomski, maturski radovi, ppt i skripte na www.maturski.net

Ratings: (0)|Views: 3,432|Likes:
Published by Davorjj
Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike, finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download.
Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike, finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download.

More info:

Published by: Davorjj on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI IMATURSKI RAD.RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINTPREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO
ILI
RAD, POWERPOINTPREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKUOD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD,NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNODA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. UBAZI SE NALAZE
KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVUPOMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U
BAZI 
NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU
 
MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATANSEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU
PITANjA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM
ILI NA
-POMORSKI SUSTAV-
2
 
1. Pojam i sadržaj pomorstva!
Pomorstvo
se kraće može definirati kao skup djelatnosti, vještina i društvenih odnosa na moruili u svezi s morem.
Sastoji se
od iskorištavanja mora kao plovnog puta (moreplovstvo i
brodarstvo), eksploatacije morskih bogatstava(ribarstvo, ribolov, marikultura, eksploatacija nafte i plina) i eksploatacije luka, brodogradnje,pomorske privrede, pomorskog športa i sl.”
2. Pomorsko gospodarstvo i pomorske djelatnosti
Pomorstvo se sastoji od gospodarstvene (obuhvaća skup privrednih/gospodarskih djelatnosti kojeiskorištavaju more ili morsko brodarstvo, ili su u izravnoj vezi s tim djelatnostima) inegospodarstvene djelatnosti (obrazovne, znanstveno-istraživačke, znanstvene, kulturološke išportske djelatnosti, djelatnosti reguliranja i sigurnosti plovidbe, te djelatnosti ratne mornarice,obalne straže i druge djelatnosti koje su u izravnoj ili neizravnoj vezi s morem). Rezultataktivnosti pomorskog gospodarstva može biti proizvod materijalne prirode ili usluga.Proizvodne djelatnostipomorskog gospodarstva obuhvaćaju: morsku brodogradnju; morskoribarstvo; eksploataciju organskih i neorganskih morskih bogatstava; podmorsko rudarstvo;prateću industriju i druge djelatnosti koje se bave eksploatacijom morskih i podmorskih resursa.Prometne (uslužne) djelatnostipomorskog gospodarstva obuhvaćaju: morsko brodarstvo; morske luke; pomorsku (lučku) špediciju; pomorske agencije; vanjsku trgovinu (koja je vezana uzpomorsku privredu); ugovornu kontrolu kvantitete i kvalitete robe; opskrbljivanje brodova;osiguranje plovila, robe i putnika u pomorskom prometu; pomorski (nautički) turizam;spašavanje, vađenje, tegljenje, pilotiranje i privezivanje brodova, te druge uslužne djelatnosti usklopu pomorskog gospodarstva.
3. Mjesto, uloga i značaj znanosti u pomorstvu
U izučavanju djelatnosti gospodarstvenog značenja prevladavaju tehničke i ekonomske znanosti. Odposebnog je značenja tehnologija prometa i transporta, mlađe znanstveno polje, koje zahvaljujućiinterdisciplinarnom pristupu omogućava istraživanje pomorsko-prijevoznih problema s aspektatehničkih, ekonomskih, organizacijskih i pravnih spoznaja. Tehnologija prometa prema klasifikaciji3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iva Santini liked this
Jure Medić liked this
Amon Dra liked this
Amon Dra liked this
Amil Hodzic liked this
Tonci Gavranic liked this
Tonci Gavranic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->