Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
193Activity

Table Of Contents

1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu tham khảo
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tổng quan về Ngân Hàng Thương Mại
2.1.2. Nguồn vốn của Ngân Hàng Thương Mại
2.1.2.1.Vốn điều lệ
2.1.2.2.Vốn huy động
2.1.2.3. Vốn điều chuyển
2.1.2.4. Các nguyên tắc quản lý tiền gửi của khách hàng:
2.1.2.5. Vai trò của công tác huy động vốn
2.1.3. Hoạt động tín dụng
2.1.3.1. Khái niệm tín dụng
2.1.3.2. Phân loại tín dụng
2.1.3.3. Các nguyên tắc tín dụng
2.1.3.4. Các khái niệm liên quan đến tín dụng:
2.1.3.5. Một số vấn đề về rủi ro tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
3.1. Sự hình thành và phát triển
Hình 1: Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ
3.2. Cơ cấu tổ chức
3.3. Mạng lưới hoạt động
3.4. Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu
4.1. Tình hình nguồn vốn và huy động vốn
4.1.1. Tình hình nguồn vốn
Bảng 1 : Tình hình nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2. Tình hình huy động vốn
4.1.2.1. Tiền gửi thanh toán
Bảng 7: Tiền gửi tiết kiệm
4.1.2.3. Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác
Hình 3:Tiền gửi tiết kiệm
Bảng 9: Tỷ trọng của từng phương thức huy động trên tổng vốn huy động
Hình 4: Tiền gửi của các TCTD
4.2. Tình hình sử dụng vốn
4.2.1. Doanh số cho vay
Bảng 10: Doanh số cho vay theo thời hạn
* Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn:
Bảng 11: Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn
Hình 5: Doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.2. Doanh số thu nợ
* Doanh số thu nợ theo thời hạn
Bảng 12: Doanh số thu nợ theo thời hạn
Hình 6: Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn
* Doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 13: Doanh số thu nợ theo mục đích sử dụng vốn
Hình 7: Doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.3. Dư nợ
Bảng 16: Dư nợ theo thời hạn
Hình 9: Dư nợ theo thời hạn
* Dư nợ theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 17: Dư nợ theo mục đích sử dụng vốn
Hình 10: Dư nợ theo mục đích sử dụng vốn
4.2.4. Nợ xấu
Bảng 19: Nợ xấu theo thời hạn
* Nợ xấu theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 20: Nợ xấu theo mục đích sử dụng vốn
Hình 11: Nợ xấu theo thời hạn
Bảng 21: Nợ xấu trên tổng dư nợ
Hình 12: Nợ xấu theo mục đích sử dụng vốn
4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng (2006-2008)
Bảng 22: Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Bảng 23 :So sánh tình hình hoạt động kinh doanh 2006-2008
Hình 13: Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank Cần Thơ
5.1. Tóm tắt kết quả
5.2. Giải pháp
5.2.1. Giải pháp huy động vốn
5.2.2.Giải pháp phát triển mảng sản phẩm thanh toán – thẻ ATM
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KTH[2009] 4053663 Tran Thanh Truc (www.kinhtehoc.net)

KTH[2009] 4053663 Tran Thanh Truc (www.kinhtehoc.net)

Ratings: (0)|Views: 27,038 |Likes:
Published by Phuong Le Nam

More info:

Published by: Phuong Le Nam on Mar 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 36 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 40 to 76 are not shown in this preview.

Activity (193)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hòa Nguyễn liked this
Lãng Tử liked this
Maruco Nguyen liked this
Maruco Nguyen liked this
Hà Chí Công liked this
Zanka Zan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->