Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
J. Perelmanas - Įdomioji Fizika, 1-a dalis (1948)

J. Perelmanas - Įdomioji Fizika, 1-a dalis (1948)

Ratings: (0)|Views: 1,196 |Likes:
Published by Martynas.S.
J. Perelmanas - Įdomioji Fizika, 1-a dalis (1948)

1.01. Greitis. Judesių sudėtis
Kaip greit mes judame
Įvairūs būdai greičiui išreikšti
Greičiau už Saulę ir Mėnulį
Tūkstantoji sekundės dalis
Laiko lupa (lęšis)
Dieną ar naktį
Vežimo rato paslaptis
Pati lėčiausia rato dalis
Uždavinys ne juokai
Iš kur plaukė valtis

1.02. Sunkumas ir svoris. Svirtis. Slėgimas
Stokite!
Ėjimas ir bėgimas
Ar reikia iš einančio vagono šokti į priekį?
Sugauti kovos kulką rankomis
Arbūzas – bomba
Svarstyklių platformoje
Kur daiktai sunkesni
Kiek sveria kūnas krisdamas?
Iš patrankos ant Mėnulio
Kaip Žiulis Vernas aprašė kelionę į Mėnulį ir kaip ji turėjo įvykti
Tiksliai pasverti netiksliomis svarstyklėmis
Stipresnis už patį save
Kodėl smailūs daiktai yra dygūs?
Panašiai kaip Leviatanas

1.03. Aplinkos priešinimasis
Kulka ir oras
Ultratolimas šaudymas
Kodėl pakyla popierinis aitvaras
Gyvieji sklandytuvai
Bemotorinis augalų skraidymas
Uždelstas parašiutininko šuolis
Bumerangas

1.04. Sukimasis. „Amžinieji varikliai“
Kaip atskirti virtą kiaušinį nuo nevirto
„Velnio ratas“
Rašalinis sūkurys
Prigautas augalas
„Amžinieji varikliai“
„Kliuvinys“
„Svarbiausioji jėga – rutuliuose“
Ufimcevo akumuliatorius
„Stebuklas ir nestebuklas“
Dar „amžinieji varikliai“
Petro Pirmojo laikų „amžinasis variklis“

1.05. Skysčių ir dujų savybės (1)
Uždavinys apie du kavinukus
Ko nežinojo senovėje
Skysčiai slegia… į viršų!
Kas sunkesnis?
Natūralioji skysčio forma
Kodėl šratai apskriti?
„Bedugnė“ taurė
Įdomi žibalo savybė
Kapeika, kuri vandenyje neskęsta
Vanduo rėtyje
Putos technikos tarnyboje
Tariamasis „amžinasis“ variklis
Muilo burbulai
Kas yra visų ploniausia?
Sausas iš vandens
Kaip mes geriame
Pagerintas piltuvėlis
Tona medžio ir tona geležies
Žmogus, kuris nieko nesvėrė
„Amžinasis laikrodis“

1.06. Šiluminiai reiškiniai (1)
Kada geležinkelis Maskva–Petrapilis ilgesnis – vasarą ar žiemą
Nenubaustas vogimas
Eifelio bokšto aukštis
Nuo arbatinės stiklinės prie vandeniui matuoti vamzdelio
Pasaka apie batą – pirtyje
Kaip padaromi stebuklai
Neužtraukiamas laikrodis
Pamokomasis papirosas
Ledas, netirpstąs verdančiame vandenyje
Ant ledo ar po ledu
Kodėl pučia nuo uždaryto lango
Paslaptingasis sukutis
Ar kailiniai šildo
Koks metų laikas pas mus po kojomis
Žiemos šildymas vasaros saule
Popierinis prikaistuvis
Vienintelis slidus kūnas gamtoje
Uždavinys apie ledo varveklius

1.07. Šviesos spinduliai
Pagautieji šešėliai
Viščiukas kiaušinyje
Ženklas iš Mėnulio
Karikatūrines fotografijos
Uždavinys apie Saulės tekėjimą
Šviesos greitis
Ar taip?
Visatos erdvėmis

1.08. Šviesos atspindys ir lūžis
Matyti pro sienas
Kalbanti nukirsta galva
Priekyje ar užpakalyje
Ar galima matyti veidrodį
Gyvuliai prie veidrodžio
Ką mes matome, žiūrėdami į veidrodį
Piešimas prieš veidrodį
Apdairus skubotumas
Varnos skridimas
Nauja ir sena apie kaleidoskopą
Iliuzijų ir miražų rūmai
Kankinimas veidrodžiais. Apsakymas
Kodėl ir kaip lūžta šviesa
Kada ilgasis kelias trumpesnis už trumpąjį?
Naujieji Robinzonai
Nepaprasta gaisrų priežastis
Kaip išgauti ugnį su ledu
Su saulės spinduliais
Seniau ir dabar apie miražus
„Žaliasis spindulys“

1.09. Regėjimas viena ir dviem akimis
Kada nebuvo fotografijos
Ko daugumas nemoka
Mokėjimas žiūrėti į fotografijas
Per kokį atstumą reikia laikyti fotografiją
Keistas didinamojo stiklo veikimas
Fotografijų padidinimas
Geriausia vieta kinoteatre
Patarimas iliustruotų žurnalų skaitytojams
Paveikslų žiūrėjimas
Erdvinių daiktų vaizdavimas plokštumoje
Kas yra stereoskopas
Mūsų natūralusis stereoskopas
Viena ir dviem akimis
Paprastas būdas susekti padirbimus
Milžinų regėjimas
Visata pro stereoskopą
Regėjimas trimis akimis
Kas yra žvilgėjimas?
Regėjimas esant greitam judėjimui
Spalvoti šešėliai
Pro spalvotus akinius
„Šešėlių stebuklai“
Netikėti spalvos pasikeitimai
Knygos aukštis
Bokšto laikrodžių dydžiai
Balta ir juoda
Kuri raidė juodesnė
Gyvieji portretai
Įsmeigtos linijos ir kitos regėjimo apgaulės
Kaip mato trumparegiai

1.10. Garsas ir klausa
Kaip surasti aidą
Garsas vietoje matuojamos
J. Perelmanas - Įdomioji Fizika, 1-a dalis (1948)

1.01. Greitis. Judesių sudėtis
Kaip greit mes judame
Įvairūs būdai greičiui išreikšti
Greičiau už Saulę ir Mėnulį
Tūkstantoji sekundės dalis
Laiko lupa (lęšis)
Dieną ar naktį
Vežimo rato paslaptis
Pati lėčiausia rato dalis
Uždavinys ne juokai
Iš kur plaukė valtis

1.02. Sunkumas ir svoris. Svirtis. Slėgimas
Stokite!
Ėjimas ir bėgimas
Ar reikia iš einančio vagono šokti į priekį?
Sugauti kovos kulką rankomis
Arbūzas – bomba
Svarstyklių platformoje
Kur daiktai sunkesni
Kiek sveria kūnas krisdamas?
Iš patrankos ant Mėnulio
Kaip Žiulis Vernas aprašė kelionę į Mėnulį ir kaip ji turėjo įvykti
Tiksliai pasverti netiksliomis svarstyklėmis
Stipresnis už patį save
Kodėl smailūs daiktai yra dygūs?
Panašiai kaip Leviatanas

1.03. Aplinkos priešinimasis
Kulka ir oras
Ultratolimas šaudymas
Kodėl pakyla popierinis aitvaras
Gyvieji sklandytuvai
Bemotorinis augalų skraidymas
Uždelstas parašiutininko šuolis
Bumerangas

1.04. Sukimasis. „Amžinieji varikliai“
Kaip atskirti virtą kiaušinį nuo nevirto
„Velnio ratas“
Rašalinis sūkurys
Prigautas augalas
„Amžinieji varikliai“
„Kliuvinys“
„Svarbiausioji jėga – rutuliuose“
Ufimcevo akumuliatorius
„Stebuklas ir nestebuklas“
Dar „amžinieji varikliai“
Petro Pirmojo laikų „amžinasis variklis“

1.05. Skysčių ir dujų savybės (1)
Uždavinys apie du kavinukus
Ko nežinojo senovėje
Skysčiai slegia… į viršų!
Kas sunkesnis?
Natūralioji skysčio forma
Kodėl šratai apskriti?
„Bedugnė“ taurė
Įdomi žibalo savybė
Kapeika, kuri vandenyje neskęsta
Vanduo rėtyje
Putos technikos tarnyboje
Tariamasis „amžinasis“ variklis
Muilo burbulai
Kas yra visų ploniausia?
Sausas iš vandens
Kaip mes geriame
Pagerintas piltuvėlis
Tona medžio ir tona geležies
Žmogus, kuris nieko nesvėrė
„Amžinasis laikrodis“

1.06. Šiluminiai reiškiniai (1)
Kada geležinkelis Maskva–Petrapilis ilgesnis – vasarą ar žiemą
Nenubaustas vogimas
Eifelio bokšto aukštis
Nuo arbatinės stiklinės prie vandeniui matuoti vamzdelio
Pasaka apie batą – pirtyje
Kaip padaromi stebuklai
Neužtraukiamas laikrodis
Pamokomasis papirosas
Ledas, netirpstąs verdančiame vandenyje
Ant ledo ar po ledu
Kodėl pučia nuo uždaryto lango
Paslaptingasis sukutis
Ar kailiniai šildo
Koks metų laikas pas mus po kojomis
Žiemos šildymas vasaros saule
Popierinis prikaistuvis
Vienintelis slidus kūnas gamtoje
Uždavinys apie ledo varveklius

1.07. Šviesos spinduliai
Pagautieji šešėliai
Viščiukas kiaušinyje
Ženklas iš Mėnulio
Karikatūrines fotografijos
Uždavinys apie Saulės tekėjimą
Šviesos greitis
Ar taip?
Visatos erdvėmis

1.08. Šviesos atspindys ir lūžis
Matyti pro sienas
Kalbanti nukirsta galva
Priekyje ar užpakalyje
Ar galima matyti veidrodį
Gyvuliai prie veidrodžio
Ką mes matome, žiūrėdami į veidrodį
Piešimas prieš veidrodį
Apdairus skubotumas
Varnos skridimas
Nauja ir sena apie kaleidoskopą
Iliuzijų ir miražų rūmai
Kankinimas veidrodžiais. Apsakymas
Kodėl ir kaip lūžta šviesa
Kada ilgasis kelias trumpesnis už trumpąjį?
Naujieji Robinzonai
Nepaprasta gaisrų priežastis
Kaip išgauti ugnį su ledu
Su saulės spinduliais
Seniau ir dabar apie miražus
„Žaliasis spindulys“

1.09. Regėjimas viena ir dviem akimis
Kada nebuvo fotografijos
Ko daugumas nemoka
Mokėjimas žiūrėti į fotografijas
Per kokį atstumą reikia laikyti fotografiją
Keistas didinamojo stiklo veikimas
Fotografijų padidinimas
Geriausia vieta kinoteatre
Patarimas iliustruotų žurnalų skaitytojams
Paveikslų žiūrėjimas
Erdvinių daiktų vaizdavimas plokštumoje
Kas yra stereoskopas
Mūsų natūralusis stereoskopas
Viena ir dviem akimis
Paprastas būdas susekti padirbimus
Milžinų regėjimas
Visata pro stereoskopą
Regėjimas trimis akimis
Kas yra žvilgėjimas?
Regėjimas esant greitam judėjimui
Spalvoti šešėliai
Pro spalvotus akinius
„Šešėlių stebuklai“
Netikėti spalvos pasikeitimai
Knygos aukštis
Bokšto laikrodžių dydžiai
Balta ir juoda
Kuri raidė juodesnė
Gyvieji portretai
Įsmeigtos linijos ir kitos regėjimo apgaulės
Kaip mato trumparegiai

1.10. Garsas ir klausa
Kaip surasti aidą
Garsas vietoje matuojamos

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Martynas.S. on Mar 27, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

 
J. I. PERELMANAS.
ĮDOMIOJI FIZIKA
PARADOKSAI, GALVOSŪKIAI, UŽDAVINIAI,BANDYMAI, SĄMOJINGI KLAUSIMAI IRPASAKOJIMAI FIZIKOS SRITIESPIRMOJI KNYGA
VERSTA IS KETURIOLIKTOJO PERŽIŪRĖTO IR PAPILDYTO LEIDINIO
PIEŠ. DAIL. J SKALDINO
VALSTYBINĖENCIKLOPEDIJŲ, ŽODYNŲ IR MOKSLO LITERATŪROSLEIDYKLA
 
И. И. ПЕРЕЛЬМАНЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА(На литовском языке)
AtsakinKasis redaktorius V. Petronis
Viršelis dailininko K. Petrlkaitės-Tuiienės.Technikinis redaktorius W. SmalstysIšleido Valstybinė Enciklopedijų, Žodynu ir Mokslo LiteratūrosLeidykla 1948 metais Kaune. Leidinio Nr: 126.Pasiryta spausdinti 1948. IL 12 d. LV 00864Tiražas 7200 egz. Popierius spaudos s/m, 60X84 cm 65 g17,25 spaudos lanko, 13,6 autorinio lankoKaina Rb. 10,—Spaudė Valstybinė „Varpo" Spaustuvė, Kaune, Gedimino 38.Spaustuvės užsakymo Nr. 484.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ana Krulič liked this
zulumale liked this
Mantas Jucius liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->