Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fireade 2000

Fireade 2000

Ratings: (0)|Views: 1,510 |Likes:
Published by karinpomp

More info:

Published by: karinpomp on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
I
Noualehnologieincombalereaincendiilor
FireAde2000
Tehnologiadesuspensieahidrocarburilor
.NetoxicNecorosivRezistentlainghet,panalaminus32gradeCelsiusBiodegradabilCapacitateadeadisipatemperaturiinalteIncendiiclasaAlBIncendiiclasaO/F
o
spumastabila,carenucontinefluorlzoleazalichideleinflamabile
 
Agentulpentrutoatetipuriledeaplicatii:FireAde2000
VEOEREDEANSAMBLUFireAde2000esteunprodusbazatpecelemainoiprocesetehnologicechimice,
avand
ca~acter.-isticicaresuntunicesiextremde
potnvrte
In
actt-
vitateadepreveniresistingereaincendiilor.FireAde2000afostdezvoltatdeoamenidestlintadinStateleUnite~iafostpatentatcafiindalternativamaibunafatadeaqentiidestingereconventionali,bazatipe
spurna,
FireAde2000afostdeivoltatdecaireunuldintrepompieriipio-nieriindomeniu,
01.
RonThames,careadevenitfaimosIntimpulluptei
lmpotriva
incendiilordinKuweitsidinGolf.Printrealteaplicatii,FireAde2000estefolositInmodcurentlabordulportavioanelorAmeri~an~siInrafinarllledinOrientulMijlociu~iAproplat,
rar
acumafostaprobat~i.InEur~pa.A~esta""reprezlnta
0
tehnoloqlenoua,~areimbunatatestecondltllledesigurant~am.uncilpentrup?n:!pl~nsiInacelasitimpajutalastinqereadefinltlvaa
In-
cendlllorpediferiteniveluri,cu
0
eficlentanernallntalnltapanaacum.FireAde2000poatefifolositInincendiiledeclasaA,BsiF,precum~iinincendiiledeclasa
0
(metalealcaline),nefiindafectatdecunoscuteledez"avan-tajealeaqentlloranti-incendiudetipspul!l~'printrecaresenumara
~I
cornpusuchlml~1alfluo-rului,caresunttoxici.FireAde2000esteblode-gradabil,necorosiv~iaslquradisiparealrnedlataatemperaturiiacumulateInmaterialeleaprrnse,
FireServicesPlus:"Aici,laFireSer-vicesPlus,suntem
cu
totiidedicatisaivariivietiloromenestisi
protejari!mediulu!
prinaezvo)-tareasiproducereaunuiagentdestinqereaincendiilorcompatibil
cu
mediul
tnconiurator.
FireServicesPlusesteunadintrecompaniileproducatoarede
aqent!
destingereai0cendiilor
cu_
unritmfantasticdedezvoltare,acumuland
30
deanide
experienta
Incercetare~idezvoltate,~ar~auc,?n-tribuitlasuccesulacestel
tehnoloqt!tnovative,
prietenoasa
cu
mediultnconjurator.Produselenoas-tredinGamaFireAde
2000
aucreatnOIstandardepepiata.Noinuneluptam
cu
incendiile,cipur~isimpluIestingem.,.SediulfirmeiFireServicesPluseste
tn
Fayetteville,Georgia,SUA.FireServicesPlu.sester.eprezentC!tad"e,oechipadeprotesionisti
cu
zeadeanideexper!entaindomeniulvanzantoideaqentidestmgerecatregu-verneautoritatilocalesauindustrii.Companianoastraesterecunoscutaintntreaqalumepentruin-tegritateapecareainvestit-oinproducereagameiFireAde.ProduselenoastreFireAdeaucreatnoistandarde;acesteasuntpotrivitepentrudiferitetipu~i
de
aplicatii,nusunt
substanie
periculoase
S~1U.
t.oxlce,~I
compie:
biodegradabile.Aceste
caractenstta
facdinFireAde
2000
unprodustooneefi,cien~~i.universal.ProduseleFireAdesunttolosite
tn
diteritetan
cu
aplicati;indomeniulmilitar,industrial~iinluptatmpotrivaincendiilor.
cornbinandunnumarmaredemecanismeopera-tivevariatecu
0
eficlenta
nernallntalnlta.
Nouatehnologiedesepararearnoleculelordehldrocar-burilanivelmolecular,neutrallzeazallchide!e
In-
flam'abile;chlar~ilichideleexplozlvesun~stinseimediat,laapllcareaprodusulul,care,la
randul
sau,
lmpledlca
Inmarernasura
efectul
dereapnndere.lnplus,laaplicare,seformeazaunstratsubtiresistabildespurnacareplutestelasuprafata~icarevaizolaperfectoxiqenuldema-terialulcarearde~idevaporulnflarriablll.
Amcombinatdiferitetipuridete~n_olpgii,carenuau.maifostfolositeinmodcompatibii
tn
cadtullupteiimpotrivaincendiilor,de-alungulexistenteispumeloranti-incendiu,deexempluamesteculager:!tJlordestingereain~~ndi!lorclasaA)[~,
cu
ag~ntlldeum-ezire.AceastaimbinaredecalitatlrevolutionareaiostposlbikidatoritaprodusuluiFireAde
2000.
AgentlldestingereaincendiilordeclasaA
tac
~xactct;,ea
ce
de-scriedenumirealor,sianumestinqincendiideclasa
A.
Industriaproducatoarede~genti.destinqererecunoastedoaraqentiide
umeure
cafimd
diietiti
declasaspumeloranti-incendiu..AcesteprodusetunctioneazadiferitdeceledetipAFFF(spume
tn
bazadeapacar~tormeazaunstra_~izolator
la
suprafata).Astfel,
tn
modtIPIC,agent"deumeziresunt
iolosit!
doarinincendiiledeclasaA,sau,foarterar,incazullichideiorinflamabile,dinpricinafaptuluicanu
iormeaza
spumaizolatoare.Spumele?iproduseledetipAFFFsuntconsiderateaqentidestin~erestandardsisL!n~toiositeca"Spum_aanti-incendiu
I
decatrepomptert.Produselede
ttp
AFFFacoperafoculcaretrebuiestins
cu
unstratdespumacaretormeaza
0
membranaizolatoare,care,larandul
sou,
suprimavaporiitoxicisifoculinsine.ProduseledetipAFFFsuntfolositeinmodnormalnumaiinincendiiledeclasaB.CombmareacelordouatipurideproduseageneratcaracteristicileunicealeluiFireAde
2000.
FireServicesPlusacombinattehnologiaagentilordeumezire"
cu
"tehnologiaAFFF':Acestlucru
a
rezultatincreareaprimuluiagentmultidimensional,carepoate
fi
folositatatinincendi-iledeclasaAprecumsiinceledeclasaB.FireAde
2000
stinge
cu
efi~ientamaximaaproapeoricetipdein-cendiu."
 
NouatehnologieinluptaimpotrlvaIneendillor,a
vapcrllcr
toxiei~iaeontamlnarii
FireAde2000nunecesitafolosireadeechipamentspe-cial~ipoatefifolositde
0
brlqadadepompiericuechi-pamentstandard,cumarficapetedefurtuncucamera,pulverizatoare,furtunespecialepentruspuma,cudiferitediametre,saucuechipamentuldepre-mixaredejaexistent.Datoritavascozitatiisalemici(materieuscatamaiputinde5%),FireAde2000poatefiamestecatfoarteusercuapafolositainstingereaincendiilor,creand
0
solutleinsuspensiestablla.Nuexistarisculdeblocareasistemelordestingereaincendiilorsaudeanure-alizaconcentratiadoritaintimp
util,
Valvele~ipom-pelenunecesitaintretlnerespeclala,dupafolosirea.produsului,datoritafaptuluicaacestaeste
necorosiv
~Ipoateficuratatcuunsimplujetd~apa:..Prinmetodeletraditionaledeluptaantl-incendiu,calduraestedispersataprintransformareaapeiinvaporisauprineliminareacontactuluimaterialuluiaprinscuoxigenul,acestafiindunuldintrecelepatruelementecareforrneazatetraedrul
lntretinerii
focului,sauprinacoperireaternporaraavaporilortoxicicuunstratsubtlredespurna(pentruincendiiledeclasaB).StructuramolecularaaluiFireAde2000,pedealtaparte,stalabazauneinoimetodedesting~rea.i.ncen-diiloraceastaactionandsimultanasupracalduril.combustibilului,oxlqenulul~iaradicalilorliberi,ceipatruparametricareforrneazatetr~edrulfo~ul~i.Di~acestemotive,FireAde2000reprezmtamediulIdeal
rn
luptairnpotrlvaincendiilor~iinactivitateadeneutral-izarealichidelorfoarteinflamabile.
Acredltar]
~i
aprobarl
MinisterulApararii,StateleUniteAcreditareUnderwritersLaboratories(UL)AcreditarepentruEuropa-MPADresdaInstitutulpentrulqiena,regiuneaRuhrFireAde2000afostaprobatinsolutlede1%,3%~i6%pentrufolosireainluptatrnpotrivaince~diilordeclaseleAsiBconformcustandardele
existente
inStateleUnite
~i
Canada,primind~icertificareaUL.
FireAde2000estedisponibilin
doua
variante:FireAde2000-AgentdeStingereaIncendiilor
rezistentlatemperaturidepanala-4gradeCelsius
FireAde2000-ClimateControl
rezistentlatemperaturidepanala-32gradeCelsiusRezultateleexperimentelorconfirrnafaptulcaFireAd~2000corespundestandardelorUL162pentru
aqentl
spumantidestingereaincendiilor,precum~istan-dardelorNFPA18pentruaqentiideumezire.
Nota:
FireservicesPlusInc.
nu
incurajeozasub
nicio
formadepozitareasaueliminareanecorespunziitaateacombustibililotneutraluati,deversati.Metodelepentrueliminareasidepozitareacotespunzatoareacomoustioililotsuntimpusedeconsiliilelocalesaudecatreaqeruiiiegu-vernamentalecorespunzateate.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->