Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI 11

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI 11

Ratings:
(0)
|Views: 260|Likes:
Published by Szilárd Hontvári

More info:

Published by: Szilárd Hontvári on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2011

pdf

text

original

 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI
TIZENEGYEDIK KIADÁSMÁSODIK (VÁLTOZATLAN) LENYOMATAKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1985
 
TARTALOM 
ELŐSZÓSZABÁLYZATÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
Írás és helyesírásA magyar helyesírás
A BETŰK 
A magánhangzók írásaA mássalhangzók írásaAz ábécéA betűrendbe sorolás
A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD
A szótövek írásaA toldalékok írásaA szóelemek elhomályosulása
A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD
A szóelemek mai alakját tükröztető írásmódA szóelemek módosult alakjait feltüntetőírásmód
A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓDAZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓDA KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS
A szóismétlések írásaA mellérendelő szókapcsolatok ésösszetételek,valamint az ikerszók írásaAz alárendelő szókapcsolatok és összetételekírásaEgyéb típusú szókapcsolatok és összetételek
A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK 
A kis kezdőbetűkA nagy kezdőbetűkEgyéb esetek
A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A személynevekAz állatnevekA földrajzi nevekA csillagnevekAz intézménynevekA márkanevekA kitüntetések és a díjak neveA címekTulajdonnevek köznevesülése
AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉSTULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A magyar írásmód szerinti írásAz idegen írásmód szerinti írásAz átírás
AZ ELVÁLASZTÁS
A szótagolás szerinti elválasztásAz összetett szavaknak elemeik szerintielválasztása
AZ ÍRÁSJELEK 
A mondatokat záró írásjelekA tagmondatok közötti írásjelekA mondatrészek közötti írásjelekA szövegbe ékelődést jelző írásjelekSzavak és szórészek közötti írásjelekToldalékok kapcsolásaEgyéb írásjel-használati tudnivalók
A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK 
A rövidítésekA mozaikszók
EGYÉB TUDNIVALÓK 
 
ELŐSZÓ
Helyesírási szabályzatunk 10., 1954. évi kiadása három évtizeden át szolgáltatársadalmunkat. Ez alatt az idő alatt a magyar helyesírásnak azelőtt sohasemtapasztalt egyöntetűsége jött létre, a 10. Kiadásnak az addig szabályozatlanesetekre adott tanácsai és ésszerű újításai is a közgyakorlat szerves részeivélettek. Hogy helyesírásunk egységesebbé és szabályozottabbá vált, az iskolaioktatás kiterjesztésének, a könyvkiadás és általában a sajtótermék-előállításugrásszerű fejlődésének, a nyomdaiparral szemben támasztott szigorúkövetelményeknek, továbbá egyéb népgazdasági és művelődéspolitikaiindítékoknak szükségszerű következménye volt.A helyesírás azonban csak akkor tudja betölteni társadalmi szerepét, haszünet lkül gondozk. 1954 óta mind beszélt, mind írott nyelnk elsősorban szókincsében – sokat változott, a nyelvi tudományban új nézetek,módszerek jelentkeztek, az írással élő emberek igényei megnövekedtek. Az aminden irányú fejlődés, az az életünk alapjaiig ható változás, amelytársadalmunkban így is végbement, időszerűvé tette, hogy az Akadémia ismétáttekintse helyesírásunk szabályainak rendszerét, és formájában megújítva – amagyar írással bárhol a világon foglalkozó egyének és közösségek számára –közzétegye.Az előkészítő munkálatok során az illetékes akadémiai testületek aprólékosanmegvizsgálták helyesírásunk minden kérdéskörét. Elemezték a felvetettmódosító javaslatok indokoltságát, és felmérték, hogy végrehajtásuk eseténnyer-e velük a magyar helyesírási gyakorlat. Ez a több évig tartó munka azzalaz elvi tanulsággal zárult, hogy a helyesírás állandósága, a kikristályosodottírásgyakorlat lényegének fenntartása napjainkban sokkal fontosabb társadalmiérdekké vált, mint bármikor ezelőtt. Írásrendszerünk nagyobb mérvűátalakítása ezért sem látszott ésszerűnek. Nem kíván mélyreható reformotközönségünk sem. A társadalmi s a tudományos érdek egyaránt azt diktálta,hogy a gyakorlatban és a szakmai vitákban megszilárdult hagyomány mindenértékét megőrizzük; a szokásosan elsőnek emlegetett helyesírási alapelvről, akiejtés tükröztetéséről ezért is a hagyományőrzés felé tolódott el a hangsúly.Hangjelölésünk rendszere például oly mélyen gyökerezik társadalmunktudatában és rendkívül kiterjedt mindennapi írásgyakorlatában, hogyteljesíthetetleneknek bizonyultak a magyar betűállomány átalakítását célzójavaslatok; helyesírási alapelveink viszonyának és arányainak módosításárakomolyan gondolni sem lehetett. Hagyományos különírási-egybeírásirendszerünket is gyakran kifogásolják, mert nehéznek vélik. Mégis célszerűbbvolt megtartani, mint a szavak ezreinek írásmódját megváltoztató, tehát azírásgyakorlat teljes összezavarodásával járó ötletekkel próbálkozni.Hogy vitatható reformokkal ne kísérletezzünk, hanem a már megszokottírásdok mellett maradjunk: ezt tacsolta az az ismert ny, hogy ahelyesírási módosítások társadalmi feszültségek forrásaivá is válhatnak. Egyesszemélyek, sőt egész rétegek is hátrányos helyzetbe kerülhetnek amiatt, hogyaz újításokl csak sve vagy egltalán nem értelnek, kimaradnak afejlődés nagy áramából, s ezért elszigetelődnek. Ez a veszély a határainkon élőmagyarság körében fokozott mértékben jelentkezett volna. Ezért is beszéltünk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->