Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ηχώ των Σαρακατσαναίων

Ηχώ των Σαρακατσαναίων

Ratings: (0)|Views: 1,415 |Likes:
Published by sarakatsanoi
Το 175ο φύλλο
Το 175ο φύλλο

More info:

Published by: sarakatsanoi on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
CMY
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
175
•ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ2011•ΕΔΡΑ: ΜΥΚΗΝΩΝ19 Τ.Κ. 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2329
1_tyrnabos 23/03/2011 6:19 μ.μ. Page I
 
2
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Πανελλήνια ΟμοσπονδίαΣυλλόγων Σαρακατσαναίων Μυκηνών 19, Θεσσαλονίκη,Τ.Κ. 546 43,
Τηλ. & Fax:
2310 840 830
e-mail:
pos_sarakatsanoi@yahoo.gr
Ιστολόγιο:
http://www.p-o-s-s.blogspot.com
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΜΑΡΜΑΓΚΙΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΕΚΔΟΣΗΣ-ΥΛΗΣ
Π.Ο.Σ.Σ.ΜΑΡΜΑΓΚΙΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΔημοσιογράφοςΜέλος Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΦΟΤΩΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ,
ΜΑΡΜΑΓΚΙΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Π.Ο.Σ.Σ.)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΑριθμ. Λογ/σμούΤραπέζης εφημερίδαςΕμπορική Τράπεζα 44663341
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΔIEYΘYNΣH:OΔOΣ ΘEMIΣTOKΛEOYΣ 34 - TPIKAΛA THΛ. ΔIEYΘYNΣHΣ: 24310 23.727ΣYNTAΞHΣ: 24310 24.230/76.120FAX: 24310 24.953e-mail: plogos@otenet.gr
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.
Πρόεδρος:
Μαρμαγκιόλης Ευάγγελος(Σ.Σ. Ευξεινούπολης) Τηλ.: 6937334117
Αντιπρόεδρος:
-
Γεν. Γραμματέας:
Ζαραλή Μαρία(Σ.Σ. Πέλλας) Τηλ.: 6977203546
Ταμίας:
Λέντας Κωνσταντίνος.Σ. Βοιωτίας) Τηλ.: 6974363323
Ειδ. Γραμματέας:
Κούτρας Σπύρος(Σ.Σ. Θράκης, Ροδόπης) Τηλ.: 6972325463
Μέλος:
Καλόγηρος Γεώργιος.Σ. Λάρισας) Τηλ.: 6979288071
Μέλος:
Καρυώτης Αθανάσιος.Σ. Θεσίκης) Τηλ.: 6972697973
Μέλος:
Καψάλης Ιωάννης.Σ. Μαγνησίας) Τηλ.: 6946150764
Μέλος:
Λιάκος Αριστείδης.Σ. Λαγκαδά) Τηλ.: 6972260012
Μέλος:
Ανατολίτης Βασίλης(Σ.Σ. Πανελ. Αττικής) Τηλ.: 6942019481
Σαρακατσάνοι και Σαρακατσάνες, 
Το 22ο Πανελλήνιο Οργανωτικό Συ-νέδριο που βρίσκεται προ των πυλών,η διασυλλογική αυτή διοργάνωση θαπαρουσιάσει απόψεις και προτάσειςπου θα βοηθήσουν στην καλύτερη λει-τουργία της Πανελλήνιας ΟμοσπονδίαςΣυλλόγων Σαρακατσαναίων και των Συλλόγων μας. Τα στελέχη των Συλ-λόγων θα έχουν την ευκαιρία να σχε-διάσουν την τακτική και την προοπτι-κή του
Σαρακατσάνικου στοιχείου
για τα επόμενα χρόνια.Η παρουσία δε των εκπροσώπων από όλη την Βαλκανική χερσόνησοθα αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα καιθα αποτελέσει τη βάση για μία άρι-στη προβολή εκτός των συνόρων τηςπατρίδας μας.Ευελπιστούμε ο αριθμός των Συνέ-δρων και των συνοδών τους, στο Συ-νέδριο να ξεπεράσει τις προσδοκίεςμας, εκτός από τους εκπροσώπουςαπό τους Συλλόγους των Σαρακα-τσαναίων στην Ελλάδα αλλά και απότους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Συλλόγων Σαρακατσαναίων Βαλκανι-κών χωρων.
Με Σαρακατσάνικους χαιρετισμούςΟ πρόεδρος
ΜΑΡΜΑΓΚΙΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Τ
ο Λαογραφικό Μουσείο των Σαρακατσάνων στη σημερινήτου μορφή είναι αποτέλεσμασυνεχών 25χρονων αγώνων, στηδιάρκεια των οποίων πέρασε απόδιάφορες φάσεις αλλά και πέτυχε τιμητικές διακρίσεις.
Τα πρώτα του εγκαίνια έγιναν το 1979, στον πρώτο όροφο ενός παλιού κτιρίου των Σερρών.Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1983, η έκθε-ση επεκτάθηκε και στον β΄ όροφο και τα εγ-καίνια αυτή τη φορά συνδυάστηκαν με την ορ-γάνωση του α΄ επιστημονικού συμποσίου με θέμα
Σαρακατσάνοι, ένας ελληνικός νομαδικός κτη-νοτροφικός πληθυσμός
. Τα πρακτικά του συμ-ποσίου, στο οποίο έγιναν δεκαπέντε ανακοι-νώσεις, εκδόθηκαν το 1984 σ΄ έναν τόμο 191σελίδων.Το 1984 το Λαογραφικό Μουσείο των Σα-ρακατσάνων ετιμήθη με το χρυσό μετάλλιο τουΡοταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης για την κοι-νωνική και πολιτιστική προσφορά του, αντίστοιχομετάλλιο πήρε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώ-να και το Δημοκρίτειο Ίδρυμα και το 1987 το
Ευρωπαϊκό βραβείο Μουσείο της χρονιάς
τοσυμπεριέλαβε και του απένειμε ειδική διάκρι-ση μεταξύ δεκαοκτώ ευρωπαϊκών Μουσείων, πουεκρίθησαν ως τα καλύτερα της Ευρώπης, ανά-μεσα σε 146 που είχαν διαγωνισθεί.Καθώς αύξανε όχι μόνο το ελληνικό αλλά καιτο διεθνές ενδιαφέρον γι΄ αυτό το εξειδικευ-μένο (μονογραφικό θα το χαρακτήριζε η σύγ-χρονη μουσειολογία) ελληνικό λαογραφικόΜουσείο, ενώ παράλληλα πλήθαινε και ο αριθ-μός του υλικού του, άρχισε ένας νέος κύκλοςαγώνων και προσπαθειών, ώστε να αποκτηθείκαινούργιο, ιδιόκτητο κτίριο για την μεταστέγασήτου.Ο αγώνας χάρη στην κατανόηση, το ενδια-φέρον και την ενίσχυση εκ μέρους πολλών πα-ραγόντων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Πολι-τισμού ευοδώθηκε. Το 1991 άρχισε η ανέγερ-ση του σημερινού κτιρίου σε οικόπεδο που πα-ραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και το1998 εγκαινιάσθηκε το Λαογραφικό Μουσείοτων Σαρακατσάνων με νέα εντελώς μορφή.Το νέο κτίριο αποτελείτε από τρία επίπεδα:υπόγειο, ισόγειο, και όροφο σε μορφή υπερώου.Στο υπόγειο έχουν διαμορφωθεί χώροι απο-θήκευσης του μουσειακού υλικού, βιβλιοθήκη καιμικρή αίθουσα εκδηλώσεων και διδασκαλίας σα-ρακατσάνικων χορών και μουσικής. Στο ισόγειοκαι τον όροφο κατεβλήθη προσπάθεια να δο-θεί, έστω σημειολογικά, η ζωή και η τέχνη των Σαρακατσάνων κατά την τελευταία φάση της νο-μαδικής ζωής τους, δηλαδή κατά την εποχή τουμεσοπολέμου και ως το τέλος της 10ετίας του1940, οπότε ο πόλεμος, η κατοχή, και ο εμ-φύλιος σπαραγμός εξαφάνισαν τα τσελιγκάτα.Ο χώρος μικρός σε σχέση με το συγκεν-τρωμένο υλικό, δεν επέτρεπε να δοθεί σε όλεςτης τις πτυχές η σαρακατσάνικη τέχνη και ζωή.Έτσι η έκθεση περιορίστηκε στις κυριότερες κιεπισημότερες μορφές τους.Στο ισόγειο τα χορτόπλεκτα καλύβια, με τιςδιάφορες μορφές και τις ποικίλες χρήσεις, δί-νουν μια συμπυκνωμένη εικόνα της ζωής στοτσελιγκάτο. Η λαμπροφορεμένη Σαρακατσάνα μετο καταστόλιστο άλογό της, που στέκει πλάι στην 
τσιατούρα
, παραπέμπει στην ετήσια ανοιξιά-τικη πορεία των Σαρακατσάνων, από τα χειμα-διά στα ορεινά. Πλάι στο σχολείο με τον δα-νεισμένο από κάποιο γειτονικό χωριό εξοπλι-σμό (που το φθινόπωρο επιστρεφόταν στουςιδιοκτήτες του) επισημαίνει την ανάγκη των Σα-ρακατσάνων για μια έστω στοιχειώδη μάθηση,αφού για να γίνει κάποιος τσέλιγκας, δηλαδήαρχηγός του τσελιγκάτου, έπρεπε να ξέρει γράμ-ματα και αριθμητική. Σε τέτοια σχολεία πήραν τις πρώτες γνώσεις Σαρακατσάνοι που, αργό-τερα, μετά της διάλυση των τσελιγκάτων, έγι-ναν έμποροι, επιχειρηματίες, επιστήμονες και πο-λιτικοί.Στο κέντρο της αίθουσας υψώνεται η
μεγάληκαλύβα
, ο χώρος της διαμονής, όλη ντυμένημε πολύχρωμα ολοπλουμιστά υφαντά, όπως γι-νόταν στους γάμους, τα
κουρμπάνια
και γε-νικά στις γιορτές. Σε μια γωνιά η καλύβα τουβοσκού που στηνόταν στο χώρο της βοσκής καιο
μπαντζός
, δηλαδή το τυροκομείο, μαζί μεφωτογραφίες, σχέδια και κείμενα συμπληρώνουν την συνοπτική εικόνα μιας ζωής που χάθηκε ανε-πιστρεπτί.Στον όροφο η έκθεση περιλαμβάνει την τέ-χνη - κατεξοχήν γυναικεία - των Σαρακατσάνων,δηλαδή την υφαντική, τη φορεσιά και την κεν-τητική. Η μεγάλη προθήκη της
διαδικασίας τηςκλωστής
, με φωτογραφίες, όργανα, κείμενακ.λ.π., εικονίζει τις φάσεις της δουλειάς από τον 
κούρο
ως τον αργαλειό και το αποτέλεσμα,που είναι κάθε λογής υφαντά, βαμβακερά υφά-σματα για διάφορες χρήσεις και λαμπρές πο-λύχρωμες μάλλινες βελέντζες. Ακολουθούν προ-θήκες με εξαρτήματα και κοσμήματα της γυ-ναικείας φορεσιάς, καθώς και σύνολα, ανδρι-κά και γυναικεία, από διάφορες, τοπικές σα-ρακατσάνικες ενδυματολογικές παραλλαγές ήποικιλίες. Εντυπωσιακή είναι η αναπαράσταση τηςφορεσιάς του Σαρακατσάνικου κλέφτη ή αρ-ματολού του 1821.Τέλος, στις προθήκες τις ενσωματωμένες στοκιγκλίδωμα του ορόφου έχουν εκτεθεί δείγματατης κεντητικής και της πλεκτικής, όπως
πανα-ούλες
, κάλτσες και
καπλιές
, όλα εξαίρεταδείγματα της αξιοσύνης των Σαρακατσάνων γυ-ναικών.Στο χώρο του μουσείο λαμβάνει μέρος εκ-παιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σεπαιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.Το Λαογραφικό Μουσείο των Σαρακατσάνων λειτουργεί καθημερινά από τις 9.00 μέχρι τις2.00 εκτός Δευτέρας.Τηλ. 0321 62 528, FΑΧ 56 180.
Τσιαούσης Βασίλειος
ΠρόεδροςΤου Λαογραφικού ΜουσείουΣαρακατσάνων 
Λαογραφικό ΜουσείοΣαρακατσάνων
Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
΄΄ΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ΄΄
Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 πραγ-ματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Συλ-λόγου Σαρακατσαναίων Νομού Ημαθίας ΄΄ΟιΣταυραετοί΄΄ στην Αλεξάνδρεια στο οικο-γενειακό κέντρο ΄΄Κτήμα Αφροδίτη΄΄. Ταμέλη του Συλλόγου κατοικούν σε όλες τιςπεριοχές του Νομού Ημαθίας και έτσι οετήσιος χορός αποτελεί ευκαιρία για ναανταμώσουν, να συζητήσουν και να δια-σκεδάσουν. Το μικρό και το μεγάλο χο-ρευτικό παρουσίασαν τους παραδοσιακούςΣαρακατσάνικους χορούς και στη συνέχειαόλοι οι παρευρισκόμενοι γλέντησαν με τατραγούδια της Κατερίνας Μπόνια, του ΤέληΛιάκου και του Κώστα Γαρέφη με την ορ-χήστρα του Κώστα Ζαραλή. Παρευρέθησαν εκ μέρους της Π.Ο.Σ.Σ. ο αντιπρόεδρος κ.Βασίλης Ανατολίτης, ο πρώην πρόεδρος τηςΠ.Ο.Σ.Σ. κ. Δημήτριος Κυργιάννης και εκ-πρόσωποι των Συλλόγων Σαρακατσαναί-ων Ελευθερίου Κορδελιού και Ευόσμου,Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Λαγκαδά και Πιερίας.Παρών και ο Δήμαρχος του διευρυμένουΔήμου Αλεξάνδρειας καθώς και τοπικοί πα-ράγοντες.Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ακολούθη-σε γλέντι στην άλλη πλευρά του Νομού,κοντά στη Νάουσα, στο ΄΄Κτήμα Σακαλή΄΄για να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς τουετήσιου χορού. Το γλέντι αυτό, είναι μιαπαράδοση που άρχισε πριν πολλά χρόνιακαι συνεχίζεται και σήμερα με επιτυχία.
2_proinos logos 23/03/2011 6:19 μ.μ. Page I
 
3
Ο
Σύλλογος Σαρακατσάνων Ν.Ξάνθης με την επωνυμία «Ο ΛΕ-ΠΕΝΙΩΤΗΣ» ιδρύθηκε το 1978.Σκοπός της ίδρυσης του ήταν ηένωση και η στήριξη των Σαρακατσά-νων καθώς και η διατήρηση των πα-ραδόσεων.
Έχει εγγεγραμμένα 500 μέλη.Στις μέρες μας ο Σύλλογος διατηρεί περίπου 50παραδοσιακές φορεσιές ,επίσης διατηρείται ο ρα-διοφωνικός σταθμός ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌΣ 103 FM πουλειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.Είναι μέλος της ΠΟΣΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ)Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων συμμετέχει στις εκ-δηλώσεις του Δ. Ξάνθης. Στις λαογραφικές εορ-τές με τη βραδιά γευσηγνωσίας, με την παρέλα-ση λαογραφίας με τα χορευτικά του στο Αμφιθέ-ατρο και σε τακτά χρονικά διαστήματα φέρνει στοπροσκήνιο τη Σαρακατσάνικη βραδιά με Δρώμενααπό τη Ζωή των Σαρακατσάνων.Στις γιορτές παλιάς πόλης με το στέκι του όπουκατακλύζεται από χιλιάδες Σαρακατσάνους και φί-λους στα τέλη Αυγούστου.Άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου είναι η ετή-σια κοπή βασιλόπιτας στις αρχές Γενάρη
ο ετή-σιος χορός
το ετήσιο Αντάμωμα στα τέλη Ιου-λίου στον υπέροχο χώρο με τις πανύψηλες οξεί-ες στο Λειβαδίτη Ξάνθης δίπλα στο δασικό χωριό.Διοργανώνει εκδρομές όπως στο μουσείο Σερ-ρών, στα Σαρακατσάνικα Ανταμώματα ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΈΒΡΟΥ.Κάθε χρόνο βγαίνει και το ημερολόγιο του Συλ-λόγου.Συμμετέχει, επίσης, με παρελάσεις στις εθνικέςεπετείους.Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να έρθει σε επα-φή με ευπαθής ομάδες με επισκέψεις στο Γηρο-κομείο την περίοδο τον εορτών και άλλες επι-σκέψεις δείχνοντας έτσι τον φιλανθρωπικό του χα-ρακτήρα.Διαθέτει σχολή χορού με τρία τμήματα για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών.Είναι ένας από τους πιο δραστήριους Συλλόγουςόπως αρμόζει σε ανθρώπους συνειδητοποιημένουςπάντα με σειρά, ευθύτητα, μεράκι, λεβεντιά που ποτέδεν το βάζουν κάτω, όπως αρμόζει σε έναν αδού-λωτο λαό πάντα περήφανο, έναν λαό, μια Φυλή,πάντα κοντά σε αυτό που λέγεται κράτος, θρησκεία,σεβασμός σε ήθη και έθιμα του τόπου μας.
2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009-2011
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΙΟΥΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΟΙΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΑΚΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΠΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΑΦΕΝΤΗ ΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
Ά
γιε μου Γιώργη αφέντη μου καιπρώτε καβαλάρη, αρματωμένε με σπαθί και με χρυσό κοντάρι
Πρόκειται για το τραγούδι τουομώνυμου CD το οποίο εξέδωσε οΣύνδεσμος μας προς τιμή του ΑγίουΓεωργίου, του προστάτου των Σαρακατσαναίων. Πρωτοβουλίαδύσκολη για την σημερινή εποχήόμως αναγκαία.
Αναγκαία διότι ο σκοπός είναι διττός.Αφ΄ενός μεν η απόδοση τιμής προς τον ΑϊΓιώργη, αφετέρου η ανύψωση του ηθικού όχιμόνο των Σαρακατσαναίων αλλά και όλων των Ελλήνων. Κι αυτό επιτυγχάνεται με ανέκδοταΣαρακατσάνικα τραγούδια αλλά και τρία Πα-νελλήνια τα οποία τολμούν και κάνουν λόγο γιαήθη, ιδανικά, αξίες και αλύτρωτες πατρίδες.Τραγούδια που μιλάνε για τον χαμό της Βα-σιλεύουσας και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μο-ναστήρι, την κλεφτουριά, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πρέπει να αντιμετωπίζει ο άν-θρωπος τον παρόν κόσμο, τον Γάμο και γενι-κά πρόκειται για τραγούδια της Πίστεως και τηςΠατρίδος. Γνωστός εξάλλου ο καημός των Σα-ρακατσαναίων για την Κωνσταντινούπολη και οτρόπος με τον οποίο πένθησαν γι΄αυτήν αλλάκαι το έντονο Θρησκευτικό συναίσθημα το οποίοτους διακατείχε.Όσο και να πιέζεται ο Έλληνας
και εν΄προ-κειμένω πανταχόθεν- κανείς δεν μπορεί να τουστερήσει το δικαίωμα να ονειρεύεται μια πα-τρίδα ελεύθερη και δυνατή και μάλιστα ειδι-κά στον Σαρακατσάνο που το συναίσθημα αυτόείναι ιδιαιτέρως αυξημένο.Έννοιες όμως οι οποίες σήμερα έχουν ΄΄απα-γορευθεί΄΄ από την κρατούσα νοοτροπία να υφί-στανται. Δεν δικαιούται ο Έλληνας να μιλά γιαπατρίδα και Θρησκεία, για Κωνσταντινούπολη,Αγιά Σοφιά και Μαρμαρωμένο βασιλιά μην τυ-χόν θεωρηθεί εθνικιστής.Εντούτοις εμείς οι Σαρακατσαναίοι είμαστεεδώ παρόντες, ανυποχώρητοι στα πιστεύω καιτις αξίες μας και μάλιστα τραγουδούμε και δια-κηρύττουμε αυτό το οποίο είναι προς όφελοςτης πατρίδος. Και αυτό
εν΄ προκειμένω- το πε-τυχαίνουμε με την έκδοση του παρόντος έρ-γου το οποίο δεν πρόκειται για ένα CD όπωςμέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει.Αντιθέτως πρόκειται για μία παρακαταθήκηγια τις επόμενες γενιές και το εναρκτήριο λά-κτισμα για ριζική αλλαγή της νοοτροπίας. Εμείςάλλωστε ήμασταν αυτοί οι οποίοι επί Τουρκο-κρατίας βαστήξαμε άσβεστη την φλόγα τουΈθνους και ξαναδώσαμε την ελπίδα και ακο-λούθως την Ελευθερία. Εμείς θα ήμαστε αυ-τοί οι οποίοι θα ξαναξυπνήσουμε την συνείδησητου Έλληνα!Και πιστεύουμε ότι με το παρόν έργο τοοποίο κυκλοφορεί σε πολυτελή έκδοση με έν-θετο βιβλιαράκι στο οποίο γίνεται αναφορά στην ιστορία του κάθε τραγουδιού κάνουμε την αρχή.Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδι-αιτέρως τον Σαρακατσάνο Μουσικό παραγωγόΧρήστο Τσακούμη για την καλλιτεχνική επιμέ-λεια του έργου, τους Σαρακατσάνους τραγου-διστές Κώστα Νάκα και Παναγιώτα Γρίβα κα-θώς και τον πρωτοψάλτη Αθηνών ΠαναγιώτηΠαππά ενώ ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαρι-στήσω τους χορηγούς μας δίχως την συνδρομήτων οποίων θα ήταν αδύνατη η έκδοση του πα-ρόντος εγχειρήματος.Συγκεκριμένα τον Σαρακατσάνο ΒασίλειοΜπομπότα από την Καλλικράτεια, τον όμιλο εται-ρειών Παύλου Κραγιόπουλου από την Κατερί-νη, την τεχνική εταιρεία Αφοι Σούρλα από Λά-ρισα, τον Σαρακατσάνο Φυσιοθεραπευτή Χρι-στόφορο Κατσαρό από Τύρναβο, το Κέντρο Κή-που του Σαρακατσάνου Σωκράτη Σούκια στην Λάρισα καθώς και την εταιρεία φωτοβολταϊκων Χουλιάρα-Χριστόδουλου στην Λάρισα.
Στυλιανός Σούρλας
ΔικηγόροςΠτυχιούχος Θεολογικής ΣχολήςΠρόεδρος του ΣυνδέσμουΣαρακατσαναίων Λάρισας
Βιογραφικό-Ιστορικό του ΣυλλόγουΣαρακατσάνων Ν. Ξάνθης
Ο Λεπενιώτης
Τ
ην Τσικνοπέμπτη 24 Φεβρουαρίουπραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορόςτου Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ευ-ξεινούπολης και Περιχώρων «Η ΣΤΑΝΗ»στο κτήμα «Παπαθανασίου-Τιμπλαλέξη» με αθρόα συμμετοχή του κόσμου, όπως ήταν αναμενόμενο!
Το πρόγραμμα άρχισε με χαιρετισμό του προέδρουτου Συλλόγου του κ. Ι. Πρεβεζιάνου, ο οποίος καλω-σόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστη-σε για την αμέριστη συμπαράσταση στις πρωτοβουλίεςτου Συλλόγου και τη δυναμική συμμετοχή τους σε κάθεεκδήλωση αυτού.Στη συνέχεια τα τρία πολυπληθή τμήματα του Συλ-λόγου αποτελούμενα από παιδιά όλων των ηλικιών πα-ρουσίασαν ντυμένα με παραδοσιακές σαρακατσάνικεςστολές διάφορους χορούς με τη καθοδήγηση της κα-θηγήτριας φυσικής αγωγής κ. Δήμητρας Ράπτη, απο-σπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρι-σκομένων.Επίσης παρουσιάστηκε και το τμήμα γυναικών τοοποίο έδωσε καλές εντυπώσεις και έλαβε θετικά σχό-λια από όλους! Το χορευτικό κομμάτι της βραδιάς έκλει-σε με φοιτητές Σαρακατσαναίους. Οι τραγουδιστές τηςβραδιάς ήταν ο Κώστας Ιγγλέζος με τον Ιωάννη Γκό-βαρη και ο Βούζος Θωμάς στο κλαρίνο. Η διασκέ-δαση, το κέφι και ο χορός κράτησε μέχρι αργά, σεμια βραδιά άρτια οργανωμένη με πολλά παραδοσιακάεδέσματα και κλήρωση λαχειοφόρου με πλούσια δώρα.Στο χορό παρέστησαν και εκπροσώπησαν την Ομο-σπονδία Σαρακατσαναίων ο πρόεδρος κ. Ε. Μαρμαγ-κιώλης και ο κ. Ι. Καψάλης, καθώς και εκπρόσωποιάλλων συλλόγων, όπως από το Σύλλογο Σούρπης οκ. Χ. Δήμος, το σύλλογο Μαγνησίας ο κ. Χ. Γκαρέλης,το σύλλογο Φαρσάλων οι κ. Χ. Σούρλας και Σ. Χα-μουρούσος, το σύλλογο Πελασγίας ο κ. Α. Καπούλαςκαι ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου Μαγνησίας κ.Χ. Χρόνης. Επίσης, παρέστησαν από τον ΣυνεταιρισμόΝέας Αγχιάλου ο κ. Ι. Κίτσιος, από το ΠυροσβεστικόΣώμα ο Αντιστράτηγος κι επίτιμος πρόεδρος Στρατιάςκ. Σ. Νάσης, και ο Αντιστράτηγος επίτιμος Περιφερει-άρχης Θεσσαλίας κ. Π. Γάτος.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οιπρώην βουλευτές Μαγνησίας κ. Καλλές Νίκος και ηκ. Ζέτα Μακρή, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Αργύ-ριος Μποντός, ο Δήμαρχος Αλμυρού κ. Ε. Χατζηκυριάκος,οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Χ. Βούλγαρης, Η. Δαλακού-ρας, Β. Μαμούρας, Χ. Καρακώστας, Β. Αργυρόπουλοςκαι ο πρόεδρος του τοπικού Διαμερίσματος Φυλάκηςκ. Κων/νος Επίσκοπος.Τηλεγραφήματα χαιρετισμού απέστειλαν ο περιφε-ρειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, οι βουλευτές Μα-γνησίας κ. Κ. Καρτάλης και Α. Νάκος και ο πρώην Αν-τιπρόεδρος της Βουλής κ. Γ. Σούρλας.Δια της παρούσης, το διοικητικό συμβούλιο αισθά-νεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον περιφερειακόσύμβουλο Μαγνησίας κ. Π. Σούρλα και Κ. Παυλίδη γιατην οικονομική ενίσχυση προς το σύλλογο, τον κ. Χ.Παυλίδη και Γ. Χατζέλα για την εκτύπωση των λαχει-οφόρων και τους χορηγούς των δώρων για την λα-χειοφόρο κ.κ. Β. Κατσαρό, Ν. Καλλέ, Η. Νάκο, Η. Δα-λακούρα, Δ. Καλλέ, Τ. Παπαδόπουλο, Θ. Τιμπλαλέξη, Ν.Σαρρή, Θ. Σπαθή, Μ. Γρηγορόπουλο, Κ. Βαλαμούτη, Α.Δαλακούρα, Ε. Ρούσσα, Χ. Παυλίδη ΑΕ, Β. Δαλακούρα,Α. Τιμπλαλέξη, Ρούσσα ΑΕ, Α. Καπούλα, Γαρέφης, Τ.Γάτου, Νέστορας, και τον συνεταιρισμό Ν. Αγχιάλου.Ο σύλλογος, επίσης, ευχαριστεί τις κυρίες του χο-ρευτικού που έφτιαξαν τις πίτες και τον κ. Χ.Γκαρέληγια την προσφορά των μήλων!Από πλευράς Δ.Σ., ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Πρεβε-ζιάνος, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και υποστή-ριξε ότι μέσα από τις συλλογικές διεργασίες και δρα-στηριότητες, αναδεικνύεται και διατηρείται ο πολιτισμικόςκαι πολιτιστικός πλούτος του τόπου, καθώς επίσης επι-τυγχάνεται η σύσφιξη σχέσεων των μελών του συλ-λόγου και ενδυναμώνεται η γνώση και το αίσθημα των τοπικών και φυλετικών ελληνικών ριζών. Επίσης, το δι-οικητικό συμβούλιο εύχεται σε όλους Καλές Απόκριεςκαι Καλή Σαρακοστή!
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΑΣ ΧΟΡΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ
3_tyrnabos 23/03/2011 6:17 μ.μ. Page I

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->