Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

M ð U
ð C ðI M DINH DƯ NG ð NG V T TH Y S N
I. M T S KHÁI NI M
1.1. Th c ăn
1.2. Dinh dư ng
1.3. L ch s phát tri n dinh dư ng h c ñ ng v t th y s n
II. NH NG ð C ðI M DINH DƯ NG ð NG V T TH Y S N
1.3.1. S tiêu hóa do các enzyme
1.3.2. S tiêu hoá do vi sinh v t
1.4. S H P THU CÁC CH T DINH DƯ NG
1.5. T L TIÊU HOÁ TH C ĂN
CHƯƠNG II
CHUY N HÓA VÀ TÍCH LŨY CH T DINH DƯ NG CÁ
2.1. M ð U
2.2. CHUY N HOÁ CARBOHYDRATE
2.2.1. S thu phân glucose
2.2.2. T ng h p carbohydrate
2.2.3. Con ñư ng chuy n hóa pentose phosphate
2.2.4. Th c ăn và s chuy n hoá carbohydrate
2.3. CHUY N HÓA LIPID
2.4. CHUY N HOÁ AMINO ACID
2.5. CÁC Y U T NH HƯ NG ð N QUÁ TRÌNH TRAO ð I CH T
2.5.1. nh hư ng c a kh u ph n ñ n s trao ñ i trung gian
2.5.2. Lư ng ăn vào và s trao ñ i ch t
2.5.3. Thành th c gi i tính và trao ñ i ch t
CHƯƠNG III
NĂNG LƯ NG VÀ NHU C U NĂNG LƯ NG
3.1. TRAO ð I NĂNG LƯ NG
3.1.1. Khái ni m chung
3.1.2. Chuy n hóa năng lư ng c a th c ăn
3.2. NHU C U NĂNG LƯ NG
3.2.1. Nhu c u năng lư ng duy trì
3.2.2. Nhu c u năng lư ng cho s tăng trư ng
CHƯƠNG IV
DINH DƯ NG PROTEIN VÀ AMINO ACID
4.1. PROTEIN
4.1.1. Phân lo i
4.1.2. Vai trò c a protein
4.1.3. Nhu c u protein c a cá
4.1.4. T l năng lư ng/protein
4.1.5. ðánh giá ch t lư ng protein th c ăn
4.2. AMINO ACID
4.2.2. Nhu c u amino acid
4.2.3. V n ñ b sung axit amin công nghi p vào kh u ph n
CHƯƠNG V
DINH DƯ NG LIPID
5.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ CH C NĂNG
5.1.1. Khái ni m
5.1.2. Phân lo i
4.1.3. Ch c năng
5.2. VAI TRÒ DINH DƯ NG C A AXIT BÉO
5.2.1. Sinh t ng h p các axit béo c a ñ ng v t thu s n
5.2.3. Vai trò và nhu c u axit béo thi t y u
CHƯƠNG VI
CARBOHYDRATE VÀ NHU C U ð I V I CÁ
6.1. KHÁI NI M
6.2. PHÂN LO I CARBOHYDRATE
6.2.1. Monosaccharide
6.2.2. Oligosaccharide
6.3. S CHUY N HOÁ ðƯ NG CÁ
6.4. S D NG TINH B T VÀ CH T XƠ CÁ
6.4.1. Tinh b t
6.4.2. Ch t xơ
CHƯƠNG VII
DINH DƯ NG VÀ NHU C U VITAMIN
7.1. VITAMIN A
7.1.1. Công th c c u t o
7.1.2. Vai trò sinh h c
7.2. VITAMIN D
7.2.1. Công th c
7.2.2. Vai trò sinh h c
7.3. VITAMIN E
7.3.1. Công th c
7.3.2. Vai trò sinh h c
7.4. VITAMIN K
7.4.1. Công th c
7.4.2. Ch c năng
7.5. VITAMIN C (AXIT ASCORBIC)
7.6. VITAMIN NHÓM B
7.7. NHU C U VITAMIN C A CÁ
7.8. S D NG VITAMIN TRONG TH C ĂN NUÔI CÁ
CHƯƠNG VIII
DINH DƯ NG VÀ NHU C U CH T KHOÁNG
8.1. KHÁI NI M CHUNG
8.2. CANXI, PHOSPHO, MAGIE
8.2.1. Canxi (Ca)
8.2.2. Phospho (P)
8.2.3. Magiê (Mg)
8.3. CÁC NGUYÊN T KHOÁNG KHÁC
CHƯƠNG IX
ð C ðI M TH C ĂN TRONG NUÔI TR NG THU S N
9.1. PHÂN LO I TH C ĂN
9.2. ð C ðI M DINH DƯ NG C A CÁC LO I TH C ĂN
9.2.1. Th c ăn giàu năng lư ng
9.2.2. Th c ăn giàu protein
9.2.3. Th c ăn b sung (feed additives)
9.2.4. Th c ăn t nhiên
9.2.5. Mùn bã h u cơ và sinh kh i vi khu n
9.2.6. Probiotic trong nuôi tr ng thu s n
CHƯƠNG X
TH C ĂN T NHIÊN
10.1.1. Kích thư c mi ng u trùng pha nuôi dư ng ñ u
10.1.2. ng tiêu hoá
10.2. VI T O (MICRO-ALGAE)
10.2.2. Giá tr dinh dư ng c a vi t o
10.2.3. Vi t o trong nuôi tr ng th y s n
10.3. LUÂN TRÙNG (ROTIFERS)
10.3.1. Hình thái
10.3.2. M t vài ñ c ñi m sinh h c quan tr ng
10.3.3. Giá tr dinh dư ng c a rotifer
10.3.4. Rotifer trong nuôi tr ng th y s n
10.4. ARTEMIA
10.4.1. M t s ñ c ñi m sinh h c quan tr ng
10.4.2. Giá tr dinh dư ng
10.5. CÁC ZOOPLANKTON KHÁC
10.5.1. Copepod
10.5.2. Daphnia và Moina
10.5.3. Nematode
10.5.4. u trùng bánh xe (Trochophora larvae)
10.6. QU N LÝ AO NUÔI ð PHÁT TRI N TH C ĂN T NHIÊN
10.6.1. Y u t v t lý
10.6.2. Y u t sinh h c
10.6.3. Y u t hoá h c
CHƯƠNG XI
CH BI N TH C ĂN VÀ TH C ĂN CÔNG NGHI P
11.1. CH BI N TH C ĂN H T
11.1.1. Tính ch t v t lý, hóa h c c a tinh b t
11.1.2. Bi n ñ i v t lý, hóa h c c a tinh b t trong quá trình ch bi n
11.1.3. K thu t ch bi n
11.2. TH C ĂN H N H P VÀ CÔNG NGH TH C ĂN H N H P
11.2.1. Phân lo i th c ăn công nghi p
11.2.2. Tiêu chu n ch t lư ng c a th c ăn h n h p
11.2.3. Các quy ñ nh pháp lý ñ i v i th c ăn h n h p
11.2.4. Công ngh th c ăn h n h p
12.2.1. Nguyên t c khoa h c
12.2.2. Nguyên t c kinh t
12.3. PHƯƠNG PHÁP PH I H P KH U PH N ĂN CHO TÔM, CÁ
12.3.1. Phương pháp ph i h p thông thư ng
12.3.2. Phương pháp hình vuông Pearson
12.3.3. Phương pháp gi i phương trình
CHƯƠNG XIII
DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG M T S ð I TƯ NG TÔM, CÁ
13.1. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ CHÉP (CIPRINUS CARPIO)
13.1.1. Gi i thi u
13.1.2. Nhu c u dinh dư ng
13.1.3. Kh u ph n ăn
13.1.4. Nuôi dư ng
13.2.1. Gi i thi u
13.2.2. Nhu c u dinh dư ng
13.2.3. Kh u ph n và nuôi dư ng
13.3. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ RÔ PHI (OEROCHROMIS SPP.)
13.3.1. Gi i thi u
13.3.2. Nhu c u dinh dư ng
13.3.3. Kh u ph n th c ăn
13.3.4. Nuôi dư ng
13.4.1. Gi i thi u
13.4.2. Nhu c u dinh dư ng
13.4.3. Kh u ph n ăn
13.4.4. Nuôi dư ng
13.5. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ CHÌNH (ANGUILLA SP.)
13.5.1. Gi i thi u
13.5.2. Nhu c u dinh dư ng
13.6.1. Gi i thi u
13.6.2. Các hình th c nuôi
13.6.3. Nhu c u dinh dư ng và ngu n cung c p
13.6.4. Kh u ph n ăn và nuôi dư ng
CHƯƠNG XIV
ð C T TRONG TH C ĂN TH Y S N
14.1. ðÔC T T NHIÊN
14.1.1. ð c t có ngu n g c th c v t
14.1.2. ð c t có ngu n g c ñ ng v t
14.1.3. ð c t có ngu n g c vi sinh v t
14.2.1. Hóa ch t h u cơ
14.2.2. Kim lo i n ng
PH L C I
H N H P TH C ĂN, PREMIX KHOÁNG, VITAMIN CHO TÔM, CÁ
PH L C II
B NG NHU C U DINH DƯ NG C A M T S LOÀI CÁ
PH L C III
PH L C IV
TIÊU CHU N NGÀNH M T S LO I TH C ĂN TH Y S N
PH L C V
TÊN KHOA H C C A M T S LO I CÁ
TÀI LI U THAM KH O CHÍNH
Ti ng Vi t
Ti ng Anh
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GT_DinhDuongThucanThuySan[1] (115-119) (185-199)

GT_DinhDuongThucanThuySan[1] (115-119) (185-199)

Ratings: (0)|Views: 372|Likes:
Published by Fann Tu

More info:

Published by: Fann Tu on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 12 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 17 to 112 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 117 to 137 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 142 to 150 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 155 to 203 are not shown in this preview.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tran Tuan liked this
Tran Tuan liked this
Dao Ngoc Thuy liked this
Rajeev Patheya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->