Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sfanta liturghie bibliografie

sfanta liturghie bibliografie

Ratings: (0)|Views: 531|Likes:
Published by ciprian72

More info:

Published by: ciprian72 on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
Pr. Teodor Baba,
Sfânta Liturghie - centrul cultului ortodox
, în "Îndrumător Bisericesc", Arad, 1(1984), p.9-11.Pr. Ioan Bârlănescu,
Semnul cosmic al Liturghiei ortodoxe şi al locaşului de cult 
, în "MitropoliaBanatului", nr. 4-6 (1992), p. 41-46;Pr.prof.dr. Mircea Basarab,
Biblia în Liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă 
, în "Mitropolia Banatului" nr. 1-3 (1979), p. 31-42;Idem,
Scriptură şi liturghie
, în "Mitropolia Banatului" nr. 7-9 (1981), p. 462-484;Arhim. Grigore Băbuş,
Agapa şi Liturghia în Biserica primară 
, în "Studii Teologice" nr. 7-8 (1954), p.458-472.Idem,
Constituţiile Apostolice ca izvor pentru studiul liturghiei creştine
, în "Studii Teologice" nr. 9-10(1955), p. 612-626.Pr.drd. Ion BĂLĂCEANU,
Rugăciunea Sfintei Jertfe din Liturghiile ortodoxe şi canonul euharistie dinMissa romano-catolică - studiu comparativ
, în "Glasul Bisericii" nr. 1-2 (1978), p. 105-124.Pr. Emil Bărbieru,
Sfânta Euharistie ca Taină după învăţătura ortodoxă 
, în "Mitropolia Moldovei şiSucevei" nr. 1-3 (1990), p. 126-140.Pr. Petru Bizerea,
Liturghia Sfântului Vasile în ziua de Bobotează 
, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 4(1930), p. 344-347.Boris Bobrinskoy,
Situarea lui Hristos şi a Sfântului Duh, unul în raport cu altul în Liturghie
, trad. deClaudiu Mesaroş, în "Altarul Banatului", nr. 1-3 (2001), p. 125-130;Pr. Mihai Boca,
Vinul euharistic
, în “Biserica Ortodoxă Română” nr. 2-3 (1931), p. 191-194.Pr.prof.dr. Teodor Bodogae,
Sfânta Liturghie se poate săvârşi şi seara
, în "Biserica Ortodoxă Română", nr.1-2 (1963), p. 932.Teodosie Bondeanu,
Proscomidia din oficiul liturgic bizantin. Scurt studiu istorico-liturgic
, Blaj, 1943 -recenzie de diac. Ene Branişte, în "Biserica Ortodoxă Română" nr. 10 (1945), p. 455-464Pr.prof. Ene Branişte,
Biserică şi Liturghie în opera "Mystagogia" a Sfântului Maxim Mărturisitorul 
, în"Ortodoxia" nr. 1 ( 198l), p. 13-22.Pr.prof. Ene Branişte,
Câteva cuvinte despre Miridele (Părticelele) speciale, scoase la proscomidie pentrufelurite scopuri
, în "Glasul Bisericii", nr. 5-6 (1967), p. 495-497.Pr.prof. Ene Branişte,
Controversă asupra necesităţii Epiclezei Euharistice, după Nicolae Cabasila
, în"Studii Teologice" nr. 1-2, (1938-1939), p. 107.Idem,
Cu privire la slujbele în sobor 
, în "Mitropolia Olteniei" nr. 1-2 (1955), p. 19-20.Pr.prof. Ene Branişte,
Despre pregătirea preotului pentru slujirea Sfintei Liturghii
, în "MitropoliaMoldovei şi Sucevei" nr. 1-2 (1954), p. 13-21.Pr.prof. Ene Branişte,
E necesară binecuvântarea anafurei care se împarte credincioşilor la sfârşitul Sfintei Liturghii?
, în "Mitropolia Banatului" nr. 10-12 (1966), p. 663-671.Pr.prof. Ene Branişte,
Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila (teză de doctorat, 1943);Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii
, Bucureşti, 1946, în "Revista Teologică" nr. 3-4 (1947), p. 185.Pr.prof. Ene Branişte,
Însemnătatea Sfintei Liturghii pentru viaţa creştină 
, în "Glasul Bisericii" nr. 1-3(1951), p. 33-36.Pr.prof. Ene Branişte,
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
, în "Studii Teologice" nr. 3-4 (1968), p. 176-192.Pr.prof. Ene Branişte,
Liturghiile catolice în comparaţie cu cele ortodoxe
, în "Ortodoxia" nr. 1 ( 1957), p.119-138
1
 
Idem,
O nouă liturghie întrebuinţată de unii "ortodocşi" apuseni: Liturghia după Sfântul Gherman al Parisului sau Liturghia de rit galican
, în "Ortodoxia", nr. 1 (1959), p. 36-47 şi în "Mitropolia Olteniei",X(1958), nr. 9-10 p. 711-717.Idem,
Participarea la Sfânta Liturghie şi metode pentru realizarea ei
, în "Studii Teologie", nr.7-8 (1949),p. 567-637.Idem,
Rânduiala slujbei în sobor de preoţi fără diaconi
, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 3-4 (1960), p.218-257.Idem,
Săvârşitorii Sfintei Liturghii şi pregătirea lui pentru slujbă 
, în "Glasul Bisericii", nr. 6-8 (1983), p.390-394.Idem,
Scurtă lămurire asupra Sfintei Liturghii
, în "Mitropolia Banatului", nr. 4-6 (1964), p. 260-269.Idem,
Valoarea şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa noastră religioasă 
, în "Îndrumător Bisericesc", Cluj,1979, p. 83-88.Pr. V. Brebescu,
Taina Sfintei Euharistii şi viaţa creştină a satului
, în "Renaşterea", nr. 9-10 (1938), p. 326.Pr.prof. Ioan Bria,
Biserica şi Liturghia
, în "Ortodoxia", nr. 4 (1982), p. 481-491.Pr.prof. Mihail Bulacu,
Liturghia catehumenilor şi cateheza în Biserica creştină primară a Ierusalimului
,în "Ortodoxă", nr. 4 (1980), p. 601-619.Pr. Magistrand Gheorghe Butnaru,
Jertfa Domnului în cărţile de ritual ale Bisericii
, în "Studii Teologice"nr. 7-8 (1957), p. 544-561.Pr. D. Buzatu,
Liturghia pentru popor 
, în "Renaşterea" nr. 10 (1937), p. 370.Pr.prof. N. C. Buzescu,
Liturghia - centrul cultului ortodox
, în "Ortodoxia" nr. 1 (1981), p. 41-57.Nicolae Cabasila,
Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere, studiu introductivşi note de Pr.Prof.Dr. Ene Branişte şi Pr.Prof.Dr. Teodor Bodogae
, Bucureşti, 1989, prezentare de Pr.Mihai Mocanu, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 4 (1990), p. 159.Pr.prof.dr. Spiridon Cândea,
"Cu înţelepciune drepţi" sau "cu înţelepciune dreaptă" 
, în "MitropoliaArdealului", nr. 1-3 (1963), p. 213-216.Idem,
Agneţul şi miridele în cadrul Sfintei Liturghii
, în "Studii Teologice", nr. 7-8 (1953), p. 482.Idem, Citirile sau lecturile în cadrul Sfintei Liturghii, în "Mitropolia Banatului", nr. 10-12 (1965), p. 747-751.Idem,
Liturghie, liturghisire, liturghier şi liturgică 
, în "Mitropolia Banatului", nr. 9-10 (1964), p. 587-591.Idem,
Liturghiile Bisericii Ortodoxe sau Liturghiile bizantine
, în "Mitropolia Ardealului", nr. 3-4 (1959), p.255-262.Idem,
Liturghiile primare sau apostolice
, în "Mitropolia Ardealului", nr. 1-2 (1959), p. 86-95.Idem,
Modul şi timpul prefacerii cinstitelor daruri în trupul şi sângele Mântuitorului
, în "MitropoliaArdealului", nr. 1-3 (1956), p. 103-123.Idem,
Părţile Liturghiei bizantine
, în "Mitropolia Banatului", nr. 5-6 (1959), p. 402-410.Idem,
Sfânta Liturghie
, în "Mitropolia Ardealului", nr. 11-12 (1958), p. 869-877.Victor Cernăianu,
Sfânta Euharistie la Sfântul Iustin Martirul 
, în "Renaşterea", nr. 5 (1934), p. 180. Pr.,Petru CHIRICĂ,
Taina Sfintei împărtăşanii
, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 3 (1926), p. 126.Ps. Dr. Daniel Ciobotea,
Liturghia ortodoxă: viziune de viaţă cuprinzătoare
, în "Mitropolia Banatului" nr.1-2 (1990), p. 34-45.Pr. Ilie Cimpeanu,
Anafora sau Rugăciunea Sfintei Jertfe în Liturghia Clementină din ConstituţiileApostolice şi în Liturghiile bizantine
, în "Glasul Bisericii", XX(1961), nr. 7-8, p. 591-607Drd. M.Dumitru Colotelo,
Epicleza în liturghiile răsăritene şi liturghia catolică astăzi
, în "Ortodoxia" nr.1-2 (1976), p. 130-139.Idem,
Materia Sfintei Euharistii în lumina canoanelor Bisericii
, în "Glasul Bisericii", nr. 10-12 (1975), p.124-125.
2
 
Mihail Colotelo,
Liturghiile de rit alexandrin
, în "Glasul Bisericii", nr. 1-2 (1969), p. 74-91.P.S.Episcop dr. Vasile Coman,
Asceză şi spiritualitate (mistică) în Liturghia răsăriteană de rit bizantin
, în"Mitropolia Ardealului", nr. 1 (1987), p. 10-21.Idem,
Coordonate ale vieţii creştine în Sfânta Liturghie
, în "Mitropolia Banatului" nr. 1-3 (1968), p. 30-39.Idem,
Unitate şi comunicare în liturghie, în "Îndrumător Bisericesc" 
, Alba Iulia, 1(1977), p. 54-58.Pr. Matei Coruga,
Slujirea Cuvântului în Sfânta Liturghie
, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr 4(1988), p. 125-126.Pr.prof.dr. Sorin COSMA,
Despre Sfânta Liturghie
, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 2 (1987), p.45-51.Lect. Vasile Cristescu,
Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor 
, în "Teologie şi Viaţă"nr. 1-6 (2000), p. 85-98.Idem,
Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor 
, în "Altarul Banatului", nr. 4-6 (2000), p.31-41Pr. Alexandru Delcea,
Liturghia darurilor mai înainte sfinţite şi îndrumări tipiconale privitoare lasărbătorile din timpul Triodului
, în "Glasul Bisericii", nr. 7-8 (1965), p. 620-633.Pr. Gheorghe Dinu,
Sfânta Liturghie în cultul creştin ortodox şi participarea credincioşilor 
, în "Îndrumător Bisericesc", Alba Iulia, VIII(1984), p. 42-46.Pr.drd. Neculai Dragomir,
Explicarea Proscomidiei în tâlcuirile liturgice din literatura teologică bizantină 
,în "Studii Teologice", nr. 5-6 (1982), p. 384-397.Pr.dr. Ioan Dură, Icoană şi Liturghie, în "Ortodoxia" nr. 1 ( 1982), p. 84-89.Pr.prof.dr. V. Nicolae Dură,
Dipticele. Studiu istorico-canonic şi liturgic
, în "Studii Teologice" nr. 9-10(1977), p. 626-659.C. Erbiceanu,
Cea mai veche explicare a Liturghiei şi a tot ritualul din Biserica Ortodoxă în limbaromânească 
, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 3 (1889), p. 152-156.Pr.dr. Ioan Felea,
"Pace tuturor" 
, în "Revista Teologică", nr. 5-6 (1926), p. 139.Idem,
Tâlcuirea Rugăciunii Domneşti
, în "Revista Teologică, nr. 8-9 (1928), p. 269.Prot. Iova Firca,
Când şi cum se împărtăşesc credincioşii
, în "Mitropolia Banatului", nr. 11-12 (1964), p.751-758.Idem,
Despre unele binecuvântări din cuprinsul Sfintei Liturghii
, în "Mitropolia Banatului", nr. 7-9 (1967),p. 498-504.Idem,
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
, în "Mitropolia Banatului", nr. 1-3 (1966), p. 88-93.Idem,
Liturghiile ortodoxe şi Missa catolică 
, în "Mitropolia Banatului", nr. 7-9 (1965), p. 528-556.Pr.prof.dr. Constantin Galeriu,
Primeşte odorul acesta şi-l păstrează pe el 
, în "Ortodoxia", nr. 1-2 (1996),p. 223-225.Arhim.prof. Ioasaf Ganea,
Taina Sfintei Euharistii, mijloc de mântuire
, în "Mitropolia Moldovei şiSucevei", nr. 5 (1988), p. 66-70Arh. Ghenadie,
Liturghia sau explicarea serviciului divin
, în "Biserica Ortodoxă Română", 11(1875-1876),nr. 2-12, p. 129, 209, 337, 417, 541, 641, 681, 720; 111(1877), nr. 2-12, p. 64, 145, 202, 253, 279,349,406,464, 523, 583.Pr. I.Gh. Ghia,
"Pace vouă" 
, în "Renaşterea", XV(1936), nr. 4, p. 128.Nicolae Gogol,
Dumnezeiască Liturghie
, trad. de Pr. Marian Dumitrescu, Râmnicu Vâlcea, 1937 - recenziede Prof. G. Cronţ, în "Biserica Ortodoxă Română", nr. 5-6 (1937), p. 366-367.Pr. Ioan Graure,
Jertfa Sfintei Euharistii
, în "Telegraful Român", 112(1964), nr. 25-26, p. 2-3.Pr.dr. V Gregorian,
Restaurarea funcţiunii didactice a Sfintei Liturghii
, în "Glasul Bisericii", nr. 11-12(1950), p. 28-42.
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aura Mateiu liked this
hi1981 liked this
Ioan Badilita liked this
Greabu Maria liked this
Alexandru Hrab liked this
odis3u liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->