Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EZT-Toim-12-2010-last.pdfМОНГОЛ

EZT-Toim-12-2010-last.pdfМОНГОЛ

Ratings: (0)|Views: 253|Likes:
Published by Chimeddagva Tumur

More info:

Published by: Chimeddagva Tumur on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2011

pdf

text

original

 
 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ
 
 / 
2010 оны
12
дугаар
 
сар/
 
ҮХШХ
1
 
1.
 
ХУРААНГУЙ
 
Макро эдийн засгийн сүүлийн үеийн төлөв байдал
 
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн
 
салбарт 2010 онд болж өнгөрсөн
 
онцлох үйлявдал
 
Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жил
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 12
 
дугаар
 
сарын 30
-
ны өдрийн 377 дугаартогтоолоор бизнес эрхлэгчдийн
 
үйл ажиллагааг дэмжих, төрийн оролцоог бизнесийн үйлажиллагаанд зохистой түвшинд хүртэл бууруулах, эрхзүйн болон зохицуулалтын таатайнөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор 2010 оныг “Бизнесийн орчны шинэтгэлийн жил” болгонзарласан.
 
Энэ хүрээнд урьд нь олгож
 
байсан
 
101 зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, 10зөвшөөрлийг гэрээний үндсэн дээр мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлжбайхаар шийдвэрлэсэн
.
Ингэснээр
 
Монгол Улсын Засгийн газар аж ахуйн үйл
12.2009 12.2010
 
ДНБ өсөлт
(
хувиар
) -1.3 6.1
Аж үйлдвэрийн салбарын өсөлт
(
хувиар
) -3.2 10.0
Төсвийн алдагдал(тэрбум төгрөг)
-
342.6 3.5
 
Ажилгүйдэл
(
мянган хүн
) 38.0 38.2
Инфляци
(
хувиар
) 4.2 13
Гадаад худалдааны нийт эргэлт
(
сая
 
ам.доллар)
4023.1 6177.1
Гадаад худалдааны тэнцэл
(
сая
 
ам.доллар)
-252.3 -378.7
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙНТОЙМ
 
2010 ОНЫ
12
ДУГААР
 
САР
 
Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо
 
 
 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ
 
 / 
2010 оны
12
дугаар
 
сар/
 
ҮХШХ
2
 
ажиллагааны чиглэлээр олгож байсан нийт 337 зөвшөөрлийнхөө 35 хувь буюу гуравнынэгээс илүү хувийг хүчингүй болгосон
 
байна. Тухайлбал
,
нэг барилга барьж ашиглалтадоруулахын тулд 118 албан тушаалтнаар гарын үсэг зуруулдаг байсныг 56 болгож цөөлсөнюм. Энэ нь тухайн аж ахуйн нэгж гарын үсэг зуруулахад зарцуулж байсан 480 гаруйхоногийг
180
болгосон үзүүлэлт юм.Улмаар Монгол Улсын Засгийн газраас Аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх заримзөвшөөрлийг хүчингүй болсонд тооцуулахаар санал болгож байгаатай холбогдуулан Ажахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухайхуулийн төсөл болон холбогдох 20 гаруй хуулийн төслийг хэлэлцэн дэмжиж, Улсын ИхХуралд өргөн мэдүүлэв.
 
Хөгжлийн банк
 
Стратегийн ач холбогдол бүхий томоохон төслүүдэд
 
санхүүгийн зуучлалынүйлчилгээ үзүүлэх, дунд болон урт хугацаанд тухайн төслүүдийг
 
санхүүжүүлэх, дотоод,гадаадын хөрөнгийг эдийн засгийн эргэлтэд татан оролцуулах үндсэн зорилготой
 
Хөгжлийн банкыг
 
төрөөс байгуулахаар болж, дүрмийг нь баталлаа. Монгол УлсынЗасгийн газрын томоохон төслүүдийн хөрөнгө оруулалтыг Хөгжлийн банкаар дамжууланхэрэгжүүлснээр 100.0 тэрбум төгрөг тутам эдийн засгийн өсөлтийг 1
 
хувиар нэмэгдүүлэхболомжтой ажээ.Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар Хөгжлийн банкны тухай хуулийнтөслийг хэлэлцэн гишүүдээс гарсан саналыг тусгаж Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлжулмаар УИХ
-
 р хэлэлцүүлэн батлуулав
.
Монгол Улсын
 
Засгийн газрын
 
өмнөөс Хөгжлийнбанк
 
зээлийн баталгаа гаргах бөгөөд үр өгөөжтэй төслийг Хөгжлийн
 
банк шуудсанхүүжүүлэх юм
.
Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр байгуулах дэд бүтэц, хүнд аж үйлдвэрүүд ньманай улсын хөгжлийг түргэтгэх, боловсруулах аж үйлдвэр хөгжүүлэх, импортыг орлох,дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бүтцийг боловсронгуй болгох, төрөлжилтийгнэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.
 
Зуун
 
хувь төрийн өмчит Хөгжлийн банкхөрөнгөө улсын төсөв болон стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордынашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн төрийн өмчид ногдоххувьцааны зохих хэсгээр бүрдүүлнэ.
Үндэсний илтгэлийг НҮБ сайшаажээ
Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын талаархи Үндэсний илтгэлийгбэлтгэж НҮБ
-
ын Хүний эрхийн Зөвлөл 2010
 
оны 11 дүгээр сарын 2
-4-
ний өдрүүдэдхэлэлцэн сайшаав. НҮБ
 
нь
 
Монгол Улсын Үндэсний илтгэлийг
 
шаардлагатай мэдээллийгагуулсан, хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр тулгарч байгаа бэрхшээл
,
цаазаар авах ялыг
 
 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ
 
 / 
2010 оны
12
дугаар
 
сар/
 
ҮХШХ
3
 
түдгэлзүүлсэн зэргийг
 
дурдсан илтгэлийг бэлтгэхдээ иргэний нийгмийн болон төрийн бусбайгууллагуудтай нягт хамтран ажилласныг онцлов.
 
Эрдэнэс
-
Тавантолгой хувьцаат компани байгуулав
 
Тус компанийг “Эрдэнэс МГЛ” компанийн
 
охин компани хэлбэрээр байгуулж,дүрмийн санг бүрдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг “Эрдэнэс МГЛ” ХХК
-
ийн хөрөнгөөсгаргах боллоо. “Эрдэнэс
-
Тавантолгой” компани байгуулснаар компанийн
 
хувьцааны 10хувийг Монгол Улсын иргэдэд эзэмшүүлэх, 10 хувийг дотоодын үндэсний компаниудаднэрлэсэн үнээр арилжаалах, 30 хүртэл хувийг гадаад, дотоодын хөрөнгийн
 
биржээрарилжаалах зэргийг дэс дараатай хэрэгжүүлэх юм.
 
Иргэний бүртгэл мэдээлэл, Хүний хөгжил сан
 
Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд насанд хүрсэн 1.151.236
 /нэг сая нэг зуун тавиннэгэн мянга хоѐр зуун гучин зургаа/ 
 
хүнийг хамруулсан нь нийт хүн амын 61 хувь болов
.
Монгол Улсын иргэнд хүртээх хишиг, хувийн эхний ээлжийн 70
.
0 мянгантөгрөгийг 2010 оны 2 дугаар сарын 1
-
ний өдрөөс, үлдэх 50.0 мянган төгрөгийг
 
2010 оны 8дугаар сарын 1
-
нээс эхлэн ногдох хэмжээгээр нь хуваан олгох
 
ажлыг зохион байгуулав
.
Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд хишиг, хувь хүртээх ажлын явц 94.6 хувьтайбайна.
 2010-
2011 оны
 
хичээлийн жилд их, дээд сургууль
,
коллежид суралцагчдынсургалтын төлбөрийн 2010 оны 9
-
12 дугаар сард ногдох хэсгийг суралцагч өөрөөхариуцан, үлдэгдэл төлбөрийг 2011 оны нэгдүгээр улирлаас эхлэн Хүний хөгжил сангийнхишиг, хувиас тооцож төлөх зохицуулалт
 
хийж байна
.
ОУВС
-
тай
 
хамтарснаар сайн үр дүн гарчээ
 
Монгол Улсын Засгийн газар ОУВС
-
ийн
 
эдийн засгийг тогтворжуулах “Стэндбай”
 
хөтөлбөрийг 2009 оны дөрөвдүгээр сараас эхлэн хэрэгжүүлсэн юм. Монгол УлсынЗасгийн газар Олон улсын валютын сантай хамтран ажилласан
 
өнгөрсөн хугацаанд төсөв,санхүүгийн байдлыг тогтворжуулаад зогсохгүй төсвийн алдагдлыг бууруулж, төлбөрийнтэнцлийг сайжруулсан байна. “Стэндбай” хөтөлбөрийн дагуу
 
Монгол Улсын
 
Засгийнгазраас хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хүрээнд гадаад валютын нөөц
 
нэмэгдэж
,
инфляцын
 
өсөлт саармагжин
,
эдийн засгийн байдал
 
тогтворжсон зэрэг тодорхой үр дүн гарсан байна.
Зуд нэрвэж 10 сая малаа алдав
,
Мал,
 
амьтны гоц халдварт өвчин гарлаа
 
2010 оны өвөл, хавар цаг агаар эрс муудаж, нийт нутгийн 90 гаруй хувь нь зузаанцасан бүрхүүлд автан, хасах 40 хэмээс давж хүйтэрснээс улсын хэмжээнд 10
 
гаруй
 
сая малхорогдож, олон арван тэрбум төгрөгийн хохирол учирлаа. Энэхүү
 
зуднаар 1800 гаруймалчин өрх айл малгүй болсон ба улсаас 75 тэрбум төгрөгийн тусламж үзүүлж зуданд
 
хорогдсон малын сэг зэмийг устгав.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->