Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stavila, Tudor - Icoana Basarabeana

Stavila, Tudor - Icoana Basarabeana

Ratings: (0)|Views: 669|Likes:
Published by sqweerty
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova Institutul Studiul Artelor

Stavilă Tudor ICOANA BASARABEANĂ DIN SECOLUL XIX
Specialitatea: 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi arhitectura

Teza de doctor habilitat în studiul artelor

CHIŞINĂU, 2004

Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova Institutul Studiul Artelor

Stavilă Tudor ICOANA BASARABEANĂ DIN SECOLUL XIX
Specialitatea: 17.00.04 – Arta plastică, arta aplicată şi decorativă şi arhitectura

Teza de doctor habilitat în studiul artelor

CHIŞINĂU, 2004

More info:

Published by: sqweerty on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
Academia de
Ş
tiin
ţ
e a Republicii MoldovaInstitutul Studiul Artelor
 Cu titlu de manuscrisC.Z.U.:7.033 (478) (043)
Stavil
ă
Tudor
 
ICOANA BASARABEAN
Ă
DIN SECOLUL XIX
 
Specialitatea: 17.00.04 – Arta plastic
ă
, arta aplicat
ă
 
ş
i decorativ
ă
 
ş
iarhitecturaTeza de doctor habilitat în studiul artelor
CHI
Ş
IN
Ă
U, 2004
 
 C u p r i n s1.
 
Introducere pag. 22.
 
Icoana basarabean
ă
 
ş
i istoricul problemei pag.203. Biserici, catapetesme
ş
i icoane.Zugravi
ş
i comanditari. pag. 444. Icoana popular
ă
 
ş
i cea m
ă
n
ă
stireasc
ă
.Influien
ţ
e pag. 76laice3.
 
Icoana
ş
i gravura în lemn. Interferen
ţ
e pag. 124stilistice
ş
i iconografice6. Incheiere pag. 1587. Catalog de icoane pag. 1718. Bibliografie pag. 2909. Lista ilustra
ţ
iilor pag. 29910. Adnotare pag. 30611. Abrevieri pag. 311
 
 2
IntroducereCaracterizarea general
ă
a tezeiActualitatea temei.
În arealul cre
ş
tin ortodox icoana a cunoscut mai multesecole de dezvoltare, constituind un domeniu, care, pe parcursul secolelor XIX-XX, a fost cercetat sub multiple aspecte: istoriografice, iconografice, iconologice
ş
isemantice. Studiile efectuate au dezv
ă
luit
ş
i conturat un tablou complex
ş
i, ]nacela
ş
i timp, unitar al uneia dintre cele mai vechi arte de inspira
ţ
ie cre
ş
tin
ă
.Astfel, savan
ţ
i din Rusia, Fran
ţ
a, Germania, Bulgaria
ş
i Serbia, Grecia
ş
iRomânia au manifestat un deosebit interes în studierea izvoarelor iconografice, casurs
ă
ini
ţ
ial
ă
în urm
ă
rirea evolu
ţ
ii icoanei, stabilind leg
ă
tura dintre „logos”-ulbiblic
ş
i imaginea pictat
ă
a icoanelor.Interesul pentru cercetarea icoanei basarabene apare mult mai tîrziu decît înalte regiuni ale lumii ortodoxe,
ş
i doar începutul secolului XX poate fi consideratdrept punct de plecare tardiv în cunoa
ş
terea acestui gen al artei medievale, gen carea marcat cele mai str
ă
lucite epoci ale Moldovei istorice.Printre primele studii, care au abordat tangen
ţ
ial unele aspecte ale icoaneibasarabene este «
История
 
Ново
-
Немецкого
 
Свято
-
Вознесенского
 
монастыря
»,scris
ă
de Arhimandritul Gurie în anul 1911. Aici se aminte
ş
te despre iconostasul
ş
iicoanele pentru biserica „În
ă
l
ţ
area Sfintei Cruci” din Chi
ţ
cani, comandate luiSerghei Verhov
ţ
ev
ş
i executate de acesta la Sanct-Petersburg în 1871.Informa
ţ
ii mai detaliate referitor la icoane apar mult mai tîrziu
ş
i se datoreaz
ă
 activit
ăţ
ii „Comisiunii monumentelor Istorice. Sec
ţ
ia din Basarabia”, care editeaz
ă
,în anii 1924, 1928
ş
i 1931, trei volume ale anuarului cu materiale semnate de
Ş
tefan Ciobanu, Nicolae
Ţ
iganco,
Ş
tefan Berechet
ş
i Petre Constantinescu-Ia
ş
i.Ulterior, acelea
ş
i probleme le abordeaz
ă
 
ş
i Paul Mihailovici în „C
ă
r
ţ
i biserice
ş
ti,manuscrise
ş
i icoane din Basarabia” (1940).În perioada postbelic
ă
, pe parcursul a cca cinci decenii, icoana, ca
ş
i artamedieval
ă
, în general, a fost scoas
ă
din circuitul valorilor culturale, devenind undomeniu interzis
ş
i închis pentru publica
ţ
ii sau expunere.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maria Sevciuc liked this
Valeria Silici liked this
Romila Dan liked this
ikonopis liked this
Molcuti Oana liked this
Molcuti Oana liked this
Denia Buda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->