Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1999_05

1999_05

Ratings:
(0)
|Views: 800|Likes:
Published by sertvjl

More info:

Published by: sertvjl on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
[
I"
"
 
SERWIS
ELEKTRONIKI
5/99Maj'99
NR39
adRedakcji
ZapewnezniecierpliwosciaczekaciePanstwonaujawnieniecenynaszegoprogramu,kt6regorozprowadzaniezapowiedzieli-smynaprzelornkwietniaimaja.Dziekizastosowaniudonapisa-niawspomnianejbazyserwisowejnowszychnarzedziprogramo-wych,udalosiejapomiescicnadw6chdyskietkach1.44MB(wcze-sniejprzewidywalismy4dyskietki).Aktualnietrwajaintensywnepraceprzywprowadzaniudanychdopierwszegowydania
bazy,
Znajdasiewniejporadyiinformacjeserwisoweopublikowanew
.Serwisie
Elektroniki"dokonca1997rokuorazspistresciwszyst-kichwydanychdotejporynumer6w"SE".Kazdyuzytkownikbazybedziemoglrowniezgromadzicidopisywacswojewlasnespostrzezeniadotyczacenaprawianego
sprzetu,
Wtenspos6bprzygotowanypakietprzyjmujenazweBazaSer-wisowa1199wskr6cie"BSI199"ibedziekosztowal17zl.Cenaza-wierapodatekVATikosztwysylki.Kr6tkomowiac,tylenalezywpla-cicnakonto.SerwisuElektroniki",zebyotrzyrnacpierwszawersjeprogramu(nazwebankuinumerrachunkuznajdzieciePanstwonastronie59).Naodwrociedowoduwplatyprosimypodacsw6jNIP.Numerten,plus4cyfrydopisaneprzeznasutworzaspecjalnykod,kt6rymbedziemyposlugiwacsilt!przywzajemnychkontaktachzwia-zanychzaktualizacjabazy.Wprzyszloscikodtenzostaniewykorzy-stanydokontakt6worazwsp6lpracyzwykorzystaniemInternetu.Odpoczatkuchcemycaletoprzedsiewzieciezorganizowacmozliwiejak
najprosciej,
Powodzenietejinicjatywywgl6wnejmierzezalezyodWas.Duzezainteresowaniebedziedlanasdo-skonalyrndopingiemdocorazbardziejrozbudowanychwersjipro-gramuiwzbogacaniazestawuinformacjiserwisowych.Topozwolimiedzyinnymiutrzymacnastalyrnpoziomiecenykolejnychwy-danprogramu.Zanamijuztrzynumery.Dodatkow
Specjalnych",
KolejnyczwartynumerposwieconytrybomserwisowymOTVCGrundigukazesiepodkonieckwietnia.Jeszczejednauwagadotyczacatematykitryb6wserwisowych:proszacnas
0
opisprocedurserwi-sowych,precyzujciewjakiejsytuacjichceciejewykorzystywac.Nierzadkookazujesie,zezamiastopisutrybuserwisowegowy-starczyinstrukcjaobslugi.Wewnatrznumerupoprawionyiuzupelnionyopistrybuser-wisowegoOTVCCurtis.
Dodatkowawkfadkadonumeru
5/99:
MonitorHyundaiHL-5864E(2
x
A2);MonitorPhilipsCM6000-1(2
x
A2);OTVCGoldStarCB-28C22XchassisPC-33A(2
x
A2);OTVCGrundigzchassisCUC6310(2
x
A2);OTVCSharpDV6345SchassisBCTV-A(2
x
A2)
Spis
tresci
UruchamianieOTVCHITACHI:C28-P405VT,C25-P445VT,C28-P445VT,C21-P745VT,C25-P745VT,C28-P745VT6Jeszczekilkainformacji
0
naprawachOTVCHitachi9RegulacjeiuszkodzeniawOTVCThomson55MK1010Najczestszeusterkitelewizor6wcyfrowychfirmyLoewe..12OdbiornikisatelitarneNokiallTI-uszkodzenia13OdpowiadamynalistyCzytelnik6w15Zlaczaradioodbiornik6wsamochodowychfirmyGrundig18Aplikacjetransformator6wliniifirmyPhilips19WybraneukladyscaloneKIA...finnyKEC(KoreaElectronicsCo.,Ltd.,Korea)23Poradyserwisowe24UkladySTK...iSTRwaplikacjach-STR16006,STK5339-ukladzasilaniamagnetowiduPanasonicNV-FS1EG30MechanizmmagnetowiduSonySLV36331Opistrybuserwisowegoodbiornik6wtelewizyjnychprodukcjiCurtisElectronics36PrzeglqdchassisstosowanychwOTVCfirmySony
(czA)38
OTVCSamsungCK7271AWIWELCXzchassisZ68&RM131-regulacjeserwisowe40SygnalizacjauszkodzenwchassisfirmyPhilips(cz.1)41OTVCSamsungCK7271AWIWELCXzchassisZ68&RM131-ukladzasilaniailokalizacjauszkodzen...42ScalonetuneryAM/FM-(cz.1)TEA5757,TEA5762,TEA5712iTEA571045Dopasowaniepoziom6wlogicznychmagistrali12Cpomiedzyukladamizasilanymizroznychnapiec51ElementySMDiichkonwencjonalneodpowiedniki(cz.2)54Reklamy,ogloszeniaiinformacje56Wkladka:OTVCTHOMSON,NORDMENDE,SABA,TELEFUNKEN-chassisICC10-1stronaA2(dokonczenieschematuznumeru
3/99
i
4/99);
OTVCDaewooDTY-2510TchassisCP-765-1stronaA2;RadiosamochodoweBlaupunktHondaAConcerto,HondaAccesA,HondaA-1stronaA2;RadiosamochodowePanasonicCQ-RD50LEN-1stronaA2
Wydawca:WieslawHaligowskiAdres:80-423Gdanskul.B.Chrobrego25/5Adresdokorespondencji:SerwisElektroniki80-416Gdansk,ul.Gen.Hallera169/17tel.lfax(058)344-32-57,email:serwel@gdansk.sprint.plRedaguja:RedagujezespolpodkierownictwemGrzegorzaSzostakowskiegoElzbietaDobrzynska(sekretarzredakcji).Redakcjazastrzegasobieprawodoknywaniaskrotow,zmianytytuloworazpoprawekwnadeslanychtekstach.Wyciqgibarwne:PracowniaGrafikiKomputerowejiPrzygotowaniadoDruku,,4KOLOR"Druk:DrukarniaNAZAREX83-000PruszczGdanski,ul.Grunwaldzka103A,tel.(058)683-11-22Czasopismoniejestkolportowanewsieci.Ruchu".Moinajenabycwsklepachsprzedajacychczescielektroniczneiksiegar-niachtechnicznychnatereniecalegokraju.Przedrukcaloscilubfragmentowpublikacjizamieszczonychw"SERWISIEELEKTRO-NIKI"jestdozwolonypouzyskaniuzgodyredakcji.Reklama:informacja
0
warunkachreklamy-tel./fax(058)344-32-57
 
NaprawaOTVCHitachi
UruchamianieOTVCHITACHI:
C28-P40SVT,C2S-P44SVT,C28-P44SVT,C21-P745VT,C25-P745VT,C28-P745VT
AdamKaminski
Wymienionewtytuleodbiornikisaniewatpliwiebardzopo-myslowoskonstruowane,leczwzasadzienatym.Jconiecrado-sci"-doofertycenowejnaLF0070lubtransformatorw.n.powin-nybyedslaczanesrodkinasercowe.Wykluczatopr6bynapraw"przezpeastawienie".Urodzonympechowcomrnoznawtymmiejscuodradzicczytaniedalszejczesci,jakieksperymentyzodbiornikiem-pozostalimajaduzeszansenasukces,bowiem"elementysercowe"ulegajauszkodzeniuraczejrzadko.Abyza-pobiecdodatkowymuszkodzeniompodczasnaprawynalezybez-wzglednieprzestrzegajactrzechnastepujacychzasad:stosowactransformatorseparujacy220/220Vprzezcaryczasnaprawy,nie.rozgrzebywac"odbiornika;elementywymieniacpo-jedynczo,maksymalniedwajednoczesnieisprawdzicre-zultat,nie"poprawiae"konstrukcjiinieuzywaczamiennik6w.
Niezbedne
minimumteoriizintegrowanychtransformator6wzasilaczaiw.n.
Transformatorzintegrowanyprzetwornicyiw.n.MB601towlasciwie2transformatoryumieszczonenawsp61nymrdze-niu.Doskonaleoddajetospos6b,wjakijestnarysowanynaschemacieodbiornika.Przedstawionynarys.I.schematzastepczytransformatoraMB601zawiera3elementy:transformatorprzetwornicyTl,transformatorwysokiegonapieciaT2,
indukcyjnosc
sprzegajaca
L
R
Mowiac
0
takimelemencieindukcyjnym,jaktransformator,milczacoprzyjmujesiezalozeniesilnegowzajemnegosprzeze-nia
uzwojen,
Zalozenietoniejestjednakprawdziwedlauzwojenumieszczonychnaroznychkolumnachrdzeniamagnetycznego.
Rys.1.SchematzastepczytransformatoraMB601.
Rezultatemuzyskanymdziekitakiejkonstrukcji,jakMB601jestzmniejszenieiloscielement6w(tylkojedentransformator)iwyeliminowanieindukcyjnosciL
R,
zastapionejindukcyjno-sciarozproszeniatransformatora
0
konstrukcjidwukolumno-wej.Rozwiazanietakiewymuszaniecoosobliwyspos6bwyla-czaniawysokiegonapiecia,zwlaszczajezeliprzetwomicajestwykorzystywanarowniezjakozasilaczstanugotowosci.jakrnatomiejscewopisywanychodbiornikach.PoniewazpolaczenieTliT2pokazanena
rys.l
jestwMB601"nierozerwalne",je-dynarnozliwosciawylaczeniawysokiegonapieciawstaniego-towoscijestwmiareskutecznezwarciektoregoszuzwojenT2.Wopisywanymprzypadkujesttozwarcieuzwojenia14-15.
Troch~
0
LF0070
Ukladtenzawierakompletnyregulatorprzetwornicypra-cujacejwtrybieasynchronicznym(stangotowosci)lubwtry-biesynchronicznym,synchronizowanymczestotliwosciaodchy-lanialinii(pracanormalna).Zasilaniestartowe(n.8)topopro-sturezystorumieszczonypomiedzyn.8an.I0(zasilaniepod-czaspracy).Zastosowanyspos6bkluczowaniatranzystorawy-
zas19sterowanie
t-\-___:.:"'I
emiteremTB70141520masa"gorqca".....---...,11wejscieregulacyjne(prostowniknapiecia
rli~~;;ct;~;';;T;l.__
-:l:~~owrotuprzetwornicy)stabilizacjaczestotliwosciowawejsciesynchronizacji
Rys.2.UproszczonyschematblokowyukladuLF0070.
8
LF0070
0+12V.0.15A
Rys.3.UkladtestowydlaLF0070-propozycja.
+CB711
,....,-~~:---='-s:.
+CB70919/LF0070
Rys.4.UkladtestowydlaLF0070umieszczonegonaplycieodbiornika-propozycja.
6
SERWIS
ELEKTRONlKl
5/99

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Joan Sanchez Rojas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->