Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
platon 6

platon 6

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 402 |Likes:
Published by Andrei Posea

More info:

Published by: Andrei Posea on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
INTRODUCERE LA DIALOGURILELOGICEClasificarea dialogurilor platonice,indiferent de criteriile după care seface, va rămîne arbitrară. Cu toateacestea, există grupări care s-auimpus. Una dintre ele, recunoscutăîncă din antichitate, se referă la aşa-numitele „dialoguri logice" sau de„gen logic"1. Diogenes Laertios leavea în vedere pe următoarele: OmwZpolitic, Cratyîos, Parmenide, Sofistul,în cele din urmă au fost grupate cincidialoguri: Theaitetos, Parmenide,SoHstul, Omul politic, Philebos2, nu-mite şi dialoguri „megarice" (Platon le-ar fi scris în perioada refugiului dinMegara); „dialectice" (Platon utilizeazăaici cu precădere metoda dialectică însens antic) sau „metafizice" (dupăproblemele abordate), între primelepatru dialoguri, inversînd ordineaprimelor două, au fost găsite legăturievidente3, ele sfîrşind prin a ficonsiderate ca alcătuind o tetralogie.
 
Legătura dialogului Philebos cu celeprecedente este mai puţin sigură. Pede altă parte, din cadrul tetralogieirespective, sînt considerate ca logicesau dialectice propriu-zise doarprimele trei: Parmenide, Theaitetos şiSoHstul. Indiferent de grupare, trebuiespus de la început că nu există nici undialog platonic care să trateze numaiprobleme de logică. Ce-i drept, îndialogurile amintite, faţă de celelalte,apar mai multe probleme referitoare lalogică (aceasta în accepţia aristotelicăşi respectiv clasico-tradiţională).Probleme de logică atît în accepţiearistotelică, cît şi hegeliană saumodernistă apar însă şi in altedialoguri. Cu toate acestea, Platon n-afost şi nu este considerat logician, iardespre o „logică11 a lui Platon sauplatonică se vorbeşte numai figurativ.Principala cauză a acestei situaţii, ca şiîn cazul filoso-fiei platonice în genere,o constituie modalitatea dialogată deexpunere a problemelor. Dialogurile
 
platonice sînt un fel1 Diogenes Laertios, Despre vieţilesi doctrinele filosofi-Zo'1, Buc., 1963,III, 49 şi III, 50.2 După W. Lutoslawski, The origin andgrowth of Plato's Logic, London,1897, p. 14; gruparea îi aparţinelui W. G. Tennemann (System derplatonischen Philosophie, Leipzig,1792).3 Cf. A. Dies, Notice generale sur Iesdialogues metaphysi-quest în:Platon, Oeuvres completes, Paris,1956, pp. XII— XIIIINTRODUCERE LA DIALOGURILELOGICEde drame spirituale, cu personaje,situaţii, conflicte otc. în plus, ele nu seadresează specialiştilor. Pentru a leface cît mai atractive, Platon face uzde aşa-numitele „mituri" —• povestiricu personaje şi situaţii fantastice. Separe că cel dintîi care a scris dialoguria fost Zenon din Elea'1, dar eleajunseseră o adevărată modă,