Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
06. O mie si una de patimi

06. O mie si una de patimi

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Andrei Posea

More info:

Published by: Andrei Posea on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
O MIE ŞI UNA DE PATIMI
SAU
O NOAPTE ÎNGROZITOARE
Roman într-o singură parte, cu epilog
(Dedicat lui Victor II.
UIJO
)
^■N turnul catedralei O-sută-patruzeci-şi-şase-de-mucciiici, oro-I logiul b'itu miezul nopţii. M-am cutremurat. Sosişi' coagul._|_ L-ani apucat înfrigurat pe Theodore de mînă şi am ieşit eu el în stradă. Cerul era negru ca tuşul de tipografie. KraÎntuneric ca într-o pălărie trasă peste ochi. O noapte întunecoasă egte ziua întemniţată într-o găoace de nucă. Ne-ain înfăşuratîn mantalele noastre şi am pornit. Vîutul tăios ne pătrundea pîsiă la oas". Ploaia şi zăpada - ■- fraţii aceştia umezi - - iu-bieiuiau cumplit obrajii. Deşi în plină iarnă, fulgere brăzdau cerul în toate direcţiile. Tunetul, cumplit şi maiestuos tovarăş dedrum al fulgerului, fermecător ca licărirea unor ochi albaştri şi iute ca gîndiil, cutremura însp'utnîiitător văzduhul. Credule luiTheodore căpătaseră, luciri electrice. Spiriduşi de foc ne zburau sforăitul pe deasupra capului. Am privit în sus, înfiorat. Cinenu se îufioară în faţa măreţiei naturii? Pe cer trecură în zbir eîţiva meteori strălucitori. M-ain apucat să-i număr: erau _!>\ liarăt ai lui Theodore. — S'inu rău! — mormăi el, palid ca o statuii
1
de marmoră de Carrara. Vîutul gemea, urla si plîugea cuhohote... (icamătul vîntului este geamătul unei eonştiiiiţ" înecate în crime îngrozitoare. La doi paşi de noi, trăsnetul lovi şiaprinse o casă cu opt etaje. Dinăuntrul ei se auziră, urlete. Ani trecut înainte. (V-ini păsa de casa în flăcări, «-îmi în piept îmiardeau o sută cincizeci de (ase? Undeva, în spaţiu, im clopot bltea trist, încet, monoton. Lupta stihiilor era în toi. Ai fi zis cănişte forţe ne< uuosi ute se munceau să contribuie la armonia lor înfricoşătoare. Care sîut aceste forţe? Le va afla omulVreodată?Vis timid, dar cutezător!!!Ani ejriniit un cocher 
1
. Ne-am urcat îu trăsură şi am pornit In goană. Birjarul era frate cu vîntul.' (joueam aşa cum goneştevisul îndrăzneţ prin lainicele întortocheri ale erei-ndui. Strei urai în mina b'rjarului o pungă cu aur. Aurul ajută biciului săsporească iuţeala picioarelor crilor.— - l ude mă duci. Antonio?—g°imi Tlieodore. Ai o privire de geniu rău... în ochii tăi n^gri luceşte infernul... încep să mătem...Bicisnicul! Fricosul! Nu i-am răspuns.
O
iubea. Şi
rn
îl iubea pătimaş... Da, trebuia să-l ucid, fiindcă eu o iub am pe ea maimult
138
J
-
L
doua mea natură. Cînd trăiesc în acelaşi înveliş, aceste două surori pustiesc totul; sînt nişte adevăraţi vandalispirituali.— Opreşte! — i-am strigat birjarului, cînd trăsura ajunse unde trebuia. Am sărit jos cu Tlieodore. Luna ne privearece de după nori. Luna este martorul tăcut şi nepărtinitor al clipelor dulci de iubire şi de răzbunare. Ea trebuia săfie martorul morţii unuia dintre noi. în faţa noastră era o prăpastie, un hău iară fund, ca butoiul criminalelor fiiceale_ lui Danaos. Ne aflam pe marginea craterului unui vulcan stins. în popor circulau legende îngrozitoare despreacest vulcan. Brusc, am făcut o mişcare cu genunchiul şi Theodore se prăbuşi în prăpastia înfricoşătoare.Craterul vulcanului era gura de fiară a pămîntului.— Blestem!!! — strigă el, răspunzînd blestemului meu.Un bărbat voinic, care îşi aruncă duşmanul în craterul unui vulcan pentru ochii frumoşi ai unei femei, este oprivelişte măreaţa, grandioasă şi instructivă! Nu lipsea decît lava!Birjarul! Birjarul este o statuie, ridicată de fatalitate, ignoranţei. Jos cu rutina! Birjarul îl urmă pe Theodore.Simţii că în piept nu-mi mai rămăsese decît dragostea. Căzui cu faţa la pămînt şi începui să plîng în extaz.Lacrimile de extaz sînt rezultatul reacţie; divine, petrecute în adâncurile unei inimi mistuite de iubire. Caiinechezară vesel. Ce dureros e să nu fii fiinţă umană! I-am eliberat de viaţa lor animalică, de martiriu, ucigîndu-i.Moartea este şi încătuşare, şi eliberare de cătuşe.Intrai la hotelul „Hipopotamul Violet" şi băui cinci pahare de vin ban.Trei ceasuri după săvîrşirea răzbunării eram la uşa ei. Pumnalul, prietenul morţii mă ajutase să ajung la aceastăuşă, calcînd pwt» cadavre. Am tras cu urechea. Nu dormea. Visa. Eu ascultam. Iu tăcea. Tăcerea ţinu vreo patruceasuri. Pentru un îndrăgostii patru ceasuri sînt patru secole al nouăsprezecelea! în sfîrşit, îs cîiemă slujnica. Fataîn casă trecu pe lîngă mine. Am privit-o demonic. Ea întîlni privirea mea şi îşi pierdu minţile. Am înjunghiat-oHai bine să mori decît să trăieşti fără minte. — Aneta 1 — strige ea. De ce nu vine Tlieodore? Dorul îmi roadesufletul. Mă sugruma un fel de presimţire rea. O, Aneta! Du-te după el. Sînt siguri ci acum chefuieşte cunelegiuitul, cu îngrozitorul Antonio!... Doamne, pe cine văd?! Antonio!Intrai la ea. Se făcu palidă...
139
— Pleacă de aici! — strigă ea, şi groaza îi schimonosi trăsăturile nobile, minunate.O privii. Privirea este spada sufletului. Se clătină. Pe faţa mea citise totul: si moartea lui Theodore, şi patima meademonică, şi miile de dorin ţi omeneşti... Atitudinea mea era măreţia însăşi. Ochii mei scăpărau. Părul mi sefăcuse măciucă. Vedea înaintea ei un demon în întruchipare omenească. Nu-şi mai putea lua privirea de la mine.Tăcerea monnîntală în care ne contemplam unul pe altul ţinu de asemeni, vreo patra ceasuri. Se auzi un tunet şiea îmi căzu la piept. Pieptul băi băţului este cetatea femeii. Am strîns-o în braţe. Am ţipat aniîndoi. Oasele eitrosniră. Un curent galvanic alergă prin trupurile noastre. O sărutare fierbinte...Se îndrăgostise de demonul din mine. Dar eu voiam să se îndrăgostească de îngerul din mine. — Donez un

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->