Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
XQ - Danh Phap Hop Chat Huu Co

XQ - Danh Phap Hop Chat Huu Co

Ratings: (0)|Views: 5,294|Likes:

More info:

Published by: website - hoahoc.org on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương
WWW.HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QUỲNH
℡ 
 
09798.17.8.85
– 
℡ 
 
09367.17.8.85
– Website:
http://hoahoc.org
– E_mail:
admin@hoahoc.org
 – Ym:
netthubuon
 
DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ I) Các loại danh pháp:
 – Danh pháp thế. – Danh pháp trao đổi VD: 1,4–Đioxaxiclohexan; Hexan-1-thiol – Danh pháp gốc chức: Đimetyl xeton – Danh pháp dung hợp: dùng cho vòng ngưng tụ:
O
 benzo[b]furan
 
 benzo[
a
]tetracene
  – Danh pháp kết hợp: Dùng cho chất hữu cơ tạo ra từ một bộ phận mạch hở kết hợp với bộ phận mạch vòng:
COOH
axit xiclohexanpropanoic
  – Danh pháp cộng: do cọng các hợp phần mà không bớt đi phần tử nào:VD:etilen + oxi
etilenoxit phenyl +phenyl
biphenylmetyl +oxi
metoxyTetrahidrofuran.... – Danh pháp trừ:+ Tiền tố trừ: đe; an(tách hẳn) nor( thay CH
3
bằng H)...VD:
 bornannor 
 
 bornan
 + Hậu tố trừ: en, in, yl,ylen... – Tên nhân: Các cấu trúc tương tự nối nhau bằng nhóm đa hóa trị đối xứng: –CH
2
–, –N –,–O– |VD:
CHOCHOO
2,4'-Oxidibenzandehit
 
COOHCOOH
N
COOH
Axit nitrilotriaxetic
  – Tên dị vòng.
II) Các tiền tố.
 – Tiền tố độ bội: đi, tri, tetra... (số lượng nhóm thế đơn giản),bis, tris, tetrakis, pentakis (sốlượng nhóm thế phức tạp) ...(không được kể vào khi vào trình tự nhóm thế, nếu trong nhóm thế phức tạp thì có tính)
2,12-
di
methyl-6,10-
bis
(3-methylbutan-2-yl)tetradecane
 
HOOC COOH
F
F
4-(
d
ifluoromethyl)-3-ethylheptanedioic acid
  – Tiền tố cấu tạo: chỉ nhóm thế (metyl, hiđroxi..), gắn với phần nền: Xiclo, bixiclo, tìên tố trừ(nor, đe, an...)
 
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI
 
CHEMISTRY CLUB
-
HOAHOC.ORG 
® NGÔ XUÂN QUỲNHMr Xuân Quỳnh
℡ 
 
09798.17.8.8509798.17.8.8509798.17.8.8509798.17.8.85 –
℡ 
 
09367.17.8.8509367.17.8.8509367.17.8.8509367.17.8.85
 – Website:
http://hoahoc.org
– E_mail:
admin@hoahoc.org
-
2
-
III) Những quy tắc chung:
 – Mạch chính: Chứa nhóm chức ưu tiên nhất, chứa nhiều liên kết bội (ưu tiên nối đôi), dài nhất,nhiều nhánh nhất, để đánh số nhỏ nhất...Axit > anhiđrit > este > halogenua axit > amit > anđehit > xeton > ancol > amin > ete – Các nhánh gọi theo thứ tự A,B,C của chữ cái đầu tiên của tên nhánh – Đánh số: Từ đầu mạch, gần nhóm ưu tiên, số nhỏ nhất, ưu tiên nhóm gọi trước.
Câu 1:
4-ethyl-5-methyloctane4-ethyl-3-methylheptane5-ethyl-4,7-diisopropyl-6-(3-methylbutan-2-yl)decane
 
Câu 2:
(
 E 
)-4-methylpent-2-ene3,3-dimethylbut-1-ene(3
 E 
,5
 E 
)-4-isopropylhepta-1,3,5-triene2-ethylbuta-1,3-diene(
 Z 
)-2,4-diethylhexa-1,4-diene5-ethyl-4-methylene-2-propylocta-1,7-diene
 
Câu 3:
Có cả liên kết 2 và liên kết 3: mạch nhiều liên kết bội nhất, dài nhất, nhiều liên kết đôinhất, đánh số để locant của liên kết bội nhỏ nhất, để locant của liên kết đôi nhỏ nhất.
 pent-1-en-4-yne(
 E 
)-hex-4-en-1-yne(
 E 
)-dodeca-7-en-1,9-diyne(
 E 
)-4-(pentan-3-yl)oct-5-en-2-yne
 
(2
 E 
,5
 E 
,10
 E 
)-8-(pent-4-ynyl)trideca-2,5,10-triene(8
 E 
)-6-((
 E 
)-but-2-enyl)undec-8-en-1-yne
 
(2
 Z 
,6
 E 
)-4-(prop-2-ynyl)nona-2,6-diene(3
 Z 
,7
 E 
)-5-(pent-4-ynyl)undeca-1,3,7,10-tetraene
 
(7
 E 
)-6-((
 Z 
)-pent-1-enyl)undeca-7-en-1,4-diyne(7
 Z 
)-6-((
 E 
)-hex-1-enyl)dodeca-7-en-1,4-diyne
 
 
Luyện Thi & Bồi Dưỡng Kiến Thức: 18A/88 – Đinh Văn Tả - TP.Hải Dương
WWW.HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QUỲNH
℡ 
 
09798.17.8.85
– 
℡ 
 
09367.17.8.85
– Website:
http://hoahoc.org
– E_mail:
admin@hoahoc.org
 – Ym:
netthubuon
 
Câu 4:
Các xicloankan
((
 E 
)-pent-1-enyl)cyclopropanecyclopropylcyclopentane(2-cyclobutylcyclopropyl)cyclopentane1,4-diethyl-2,5-dimethylcyclohexane
 
Câu 5:
Các vòng không no
1-ethyl-2-methylcyclopenta-1,3-diene
(cyclopent-2-enyl)cyclohexane3-(cyclobuta-1,3-dienyl)cyclopent-1-ene2-(cyclohexa-2
 
,5-dienyl)cyclohexa-1,3-diene
 
cyclodeca-1,6-diynecyclodecyne4-((3
 E 
,6
 Z 
)-cyclonona-3,6-dienyl)cyclodec-1-yne
 
Câu 6:
Các vòng thơm: – Dùng nền là các tên thông thường – Đánh số: Đặt phân tử sao cho tối đa số vòng nằm trên trục ngang, nằm bên phải trục đứng.Bắt đầu từ nguyên tử C riêng đầu tiên của góc phải phía trên gần trục đứng nhất
 benzenenaphthaleneanthracenephenanthreneacenaphthyleneaceanthryleneacephenanthrylene
 
3,6,10-trimethylaceanthrylene5-cyclopropyl-1,2,9,10-tetramethylacephenanthrylene1,2-dimethyl-4,7-divinylacenaphthylene
 
Câu 7:
Vòng chung đỉnh và vòng cầu nối – Spiro[các số C riêng] tên hiđrocacbon – Đánh số: từ nguyên tử C riêng đầu tiên của vòng nhỏ, theo chiều mạch C, để locant nhỏ nhất.
Spiro[2.3]hexanSpiro[4.5]decanSpiro[4.5]deca-1,6,8-trien7,9-Dietyl-1,4-dimetyl-8-isopropylSpiro[4.5]decan
 

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duong Minh Phong liked this
Lê Hải liked this
Culun Meoden liked this
Cá Mắm Mập liked this
dayhoahoc liked this
Vy Nguyen liked this
GK Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->