Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Emilian Popescu - Bizantinologie 1

Emilian Popescu - Bizantinologie 1

Ratings: (0)|Views: 508|Likes:
Published by grupa1
Emilian Popescu - Curs de Bizantinologie - partea întâi
Emilian Popescu - Curs de Bizantinologie - partea întâi

More info:

Published by: grupa1 on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
'1
.
J
1
]
1
1.
,
1
J
1
]
J
]
1
J
]
J
._
j
J
CURSDEBIZANT
ProfDr.
Emilian
Popescu
~(:i)'ti'uRea,
obiectulsijni:portanta··Bizantinologiei.
-
VomcercetaimpreunatimpdedoianiproblemeledebazaaleBizantinologiei,cu3?eciaHiprivireasuprarealitatilorreligioase,cacicateologisuntem,Tnprimulrand,interesatisacunoastemcareaufostmarileframantariIn
acest
domeniusi
9$
implicatiiauavutelea§upravietiipolitice,economice~isociale'dinImperiulbizaqtinlntimpulexistenteisalemilenare
(3.24-Ji.53).
p-eparcursulacestordoianidestudiuvompatrundeadancInaspectelede_bazaaleviepibizantine,cuscopuldeasesizafactoriicareaufavorizatsaudetenninatchiarprogresulsprecreareaunuistatputernicbizantin,acivilizatiei~ispiritualitatiisalesuperioare,precumsicauzeledecaderiilor.IncursiuneaInistoriabizantinaneva
fi
defolospentruTntelegereaunorfaptegeneralumane,\:,alabileTntoatetirnEl!.ill.e.Sevadovedi
0
dataInpluscaceeaceauspusanticiiciespreistorie,incepandcuTueidide,sianumecftesteunu«folos(ca§tig).12entrutoatetimJ2.urile»
0
calauzaTnviata,esteadevarat,!ZolulImperiuluibizantininistoriaeuropeana§iapoponllui
roman
afostirnenssiacestlucrujustificapedeplinloculpacare
il
ocupaBizantinologia
In
programadeinvatamantainstitutelorteologiceortodoxe.DefaptTntreagaistorieacrestinismului,dinmomentulcandadevenitreligielibera,s-adesIaxuratTncadrulacestuiimperiu.T~tedisciplineleteologic~T~iE!uTp.cep~sidezvoltareaincadruIlui.StudiindBizantinologiayomintelege,astfel,maibinfllcadrul
i
modulTncarecre~tinismuls-adezvoltat~$i-aformulatdogmele
si
normelesaledebaza,treatoperedecultura,?-rtasiar:hitecturanemuritoare~adatviataunorfonnesuperioaredetrairesp'irituala9is-aimpuslnviatasocietatiidetenninandu-icursul.BizanrulafostasacumspunemarelebizantinologStevenRunciman«in~eiiulluiDumnezeupep~ant,
0
___Ealidaim~gine
3!:
ImparatieiluiDumnezeudincer».~-P~-noiromanii,BizantulaavutunrolhotaratorIneontinuitatead~r9ma11:~,Increstinarea
no
astra,Inprocesuldefonnareapoporuluisi
limbii
rornan~,Inorganizarea;;iviatabisericeasca,Incultura§iarta,Inperioad.amigratieipopoarelorLiHmperiuluibizantinareprezentatsinguraformatiune
politica
dinsud-estul.european,cares-apututimplmeTnfatabarbarilo:r,~ligandu-ipeacestiasad~alibert].te
ge
vi§Ja91decredintaautohtonilordaco-romani~DinBizantafostcondusaactivitateamisionaradecrestinare
1D
partil.e
noastreQraraImperiulbizantinn-amputeaTntelegeprocesuldecrestiD~e
01
L
 
daco-romanilorsialbarbarilor,sinicicu~asiguratcontir1uitatea~~aufonnat12012onll§iIimbarS)lnagfl.Maitarziu,cands-auconstituitstatele:feli""dalendependenteromanestiInsec..~XIV-lea,intemeiereamitropoliilorsiorganizareabisericeasca,fonnelepecarele-aImbracatmonahismul,toates-aufacutInstransalegaturaeuBizantul.Dezvoltareaarteisiculturiiromanestinupoate
fi
InteleasafarasanegandimlaBizant,NotiuneadeBizantinologieestestranslegatadetermeniiBizantinos(derivatdelaorasulBizantion)si,~oghi~:lnsemneaza~tiinta_~cers:eteazarealitatileistorice,culturale$ispiritualealestatului,carealuat~,s-adezvoltatInparteaorientalsafostuluiImperiuroman
§i
aavutcapitalaTnora~ulgrecescByzantion,devenitapoiConstantmopol.qI_a$ulpJ::zantioEafostfondatpe~malul_vesticalBosforuluidemetropolagreceasdiMegara(asezataIntreAthena;;iCorint)injurulanului660Tn.DeHr.NumeleestetracicsitrebuiepusIniegaturacupopulatiiletracicemajoritareInacestelocuri.Beneficiindde
0
asezaredeosebitdefavorabiladinpunctdevederegeografic
§i
strategic,oraspla,eututfaceJ2rogreseeconomice
9i
politiceimportante,deoarecedominacomertu1dintreMareaNeagrasiMareaEgee,dintreEuropasiAsiaMidisierau§ordeaparat,fiindInconjuratpetreilaturideape.CutoateacesteaBizantulnu$i-apututpastratotdeaunaindependenta.
El
afost~ceritpentruscurtavremeG'deper$ilasfarsitulsec.alVI-lea,In.deHr.,.a,po{liecelti(Inanul
112),
pentruatrece
0
perioadaIndelungatadetimp9~ubdominatieromanal-;=VremeaImparatuluiVespasian(69-79)~bistrusdeSeptimiusSeverusin196,pentrucasealiaseeliPescenniusNiger,refacutapoideCaligullaorasulafostatacatdegoti
Tn
tilJ!l2u1luiClaudius(268-270)Ade-VaTIi.talorieaorasuluiIncepeabiaIn_tim-E_ulomnieiluiConstantin.celMare,car~-ltransfonnaIncapitalaaimperiului.BizantulsevanumideaiciTnainte.@ons;tantm9pol
(adica-
orasulluiConstantin)sauNOua<iRomasauAdouaRoma.Inap.u1324auinceputlucrarilederestructuraresimarireavechiuluieras,iarTnliilinalB30auavutniarilesarbatoDydeconsacrare~icanouacapitalaaimperiului.Deatunciincolo,panaTnanulTi4S3'elva
fi
centrulpolitic,."cultural,economic'
$}
religiosa~Tntregiilumic.ivilizate.-
L,)~&4yJ~IUv\
UniilnvatatiausubliniatfaptulcaImperiulbizantinafost
0
continuare-~taaImperiuluiroman,pentrucarelucrua
si
fostnumitdela
0
anumitavreme(anul395).Imp~riulrOlnanderasarit,Acestlucruesteadevarat,caciTmparatiibizantini,aupastrat,pentru
0
lungaperioadadetimp,!tl~l~raTln1:ratiloromani,s-auconsideratpanalasfarsitulimperiuluiurmasiiacestom,revendicandtoateteritoriileasupracaroraacestiadomnisera,InImperiulbizantinausupravietuitformedeor_ganizarestataL~,administrativaorisocialS.detraditie
£olnana.
InspecialDreptul,norrnelejuridiceromaneauramasrnultavremeInvigoare,cumodificarineesentiale,Chiarlimbaoficialaailnperiuluiafost
pana
laTnceputulsec.alVII-lea.latin~.
 
ComplexulmaredetraditiirornanemostenitedeBizantafacutpemarelebizantinologgerman.KarlKrumbachersaspunacaromanislnulconstituieunuldin
elementele
debazaale
cizilizatiei
bizantin~DealtfellocuitoriiImperiuluibizantinsenumeaupesineRomei,iartaraloreraRornahiasauPamantulroman.TermenuldebizantinInacceptiuneadeazieranecunoscutlocuitorilorim:eeriului;elainceputsafieutilizatabiamaitarziu,In,EvulMediu(Insec.alXVI-le~}413lzantinierauIntimpulimperiuluinumailocuitorii~pita~i,defaptdenumireramasaca
0
reminiscentaaperioadeidedinaintedeConstantineelMare.[Eedealtaparte,altiTnvatatiluandInconsiderarefaptul
ca.
BizantinologiaseocupaInbunapartecusoartalumiisiculturiigrecesti,
ca
Imperiulbizantinacuprinsingranitelesale'teritoriideve~chetraditieelenica,cumaufastPeninsulaBalcanicasiAsiaMica,capopulatia
;>i
limbaerauInacesteregiunigrece9ti,suntdeparerecaea~ste
0
ramuraastiinteides~elenism.2)
Elenismid
Caractenllgrecescallumiibizantines-aaccentuatinc~pandcusec:aL_VII-lea(domniaTmparatuluiHeraclius),candliffibalatinaoficialaesteinlocuita~greacJkGrecismulvadevenimaipr:egnat«insecoleleurmatoare,ca!};dTn"treapus
$i
rasaritvorintervenidisensiunt~ioa~majore(iconoclaslnul,schismele)sichiarconflictelepolitice(cruciadele).Raporturiledintreceledoualumi,derasaritsideapus,sevorracisivomconstatacaelevortraiIntr-oizolaredinceIncemaiadanca.AcumvomIntalnipentrubizantinisitennenuldegreci,hellenisauhelladikoi,darizolat,si:farasa-llnlocuiascapeeelderomei.--=PredominareatraditiilorgrecestisialpopulatieidelimbsgreacaInImperiulbizantina:facutpeistoriculAugustHeisenbergsaspunaca:«BizantulesteImperiulromandevenitcrestin,dardenationalitategreaca»,iarpe~Krumbachersaconsiderehelenismulcaaldoileaelementfundamentalal'civllizatie"ibizantine.GreciideastaziconsideraistoriaBizantuluiistorialornationala.
__..._
,
3)~re~tinismuj
In
definitialuiKrumbacher,aluiHeisenbergsiaaltorTnvatatidespreBizantsementioneazacaa!treileaelmnentconstitutiv:
'?!Y.9ti~s:rr::ul.
Religi~crestinaafostIntr-adevarosaturaspiritualaaImperiuluibizantin.jI;'treagaviat~Pl!~.J2articularaabizantinilorerapatrunsadelnvatahlracrestina,Ierarhia,derul,l11.onahismulsebucuraude
0
marecinstiresiaujucatunrolhotaratorTnvi~taspirituala,.dar9ipolitica,sociala~ieconomicaastatutului.PatriarhuleradupaTmparat,cateodatachiarinaintealui,c~amaiimportantapersonalitatedin
-
-

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cosma Sorina liked this
Firica Cosmin liked this
Cristian Nistor liked this
Suculiuc Daniela liked this
Nady Rusnac liked this
romeo.ilie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->