Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO

Ratings: (0)|Views: 304 |Likes:
Published by Amer

More info:

Published by: Amer on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
RAUNOVODSTVO
Poglavlje 1 ± OKVIR RAUNOVODSTVA1.1 HISTORIJSKI RAZVOJ RAUNOVODSTVA
 U historiji je poznato da su 5000 godina p.n.e. simbolima biljezene transakcije medju plemenimasumeranske civilizacije, u Mezopotamiji oko 3200 godina p.n.e vodile su se takve zabiljeske naglinenim plocama. Formalno racunovodstveno obrazovanje stjecali su p...isari u Babilonu iEgiptu 3000 godina p.n.e.U Antickoj Grckoj 1400 godina p.n.e. bilo je uobicajeno da robovi budu pisari i revizori. Robovese moglo muciti, te se pretpostavljalo da su izvjestaji robova realniji od izvjestaja slobodnjaka.Rucunovodstvo je u Grckoj dobilo na znacaju. Na drzavnim zgradama bili su urezani zapisi otroskovima njihove gradnje. U ranom IV stoljecu u Bizantskom carstvu Konstantin je osnovaojavnu upravnu skolu u kojoj se poducavalo racunovodstvo. Od posebnog znacaja za razvojracunovodstva u srednjem stoljecu bilo je uvodjenje arapskih brojeva (Fibonacci, XII st.), kao ipronalazak stamparije o pokretnim slovima (Johannes Gutenberg).Pripadnici bogatih slojeva veleposjednika, trgovaca i klera, nadasve pismeni i privilegirani, bilisu racunovodje srednjeg vijeka. Razvoj racunovodstva i racunovodstvene profesije temeljio se naprijenosu vjestine i tradicije u vodjenju poslovnih knjiga. U to vrijeme nije postojao sistemobrazovanja za racunovodstvenu profesiju. U XV stoljecu ogranci banke porodice Medici moralisu podnositi godisnji bilans glavnom uredu u Firenci. U historiji racunovodstva posebno mjestozauzima razvoj dvojnog knjigovodstva. Genovu i XIV stoljece talijanske racunovodje uzimajukao mjesto i vrijeme nastanka dvojnog knjigovodstva. U Genovi je 1340.godine pronadjenanajstarija glavna knjiga, gdje su trgovacke transakcije evidentirane po nacelu dvojnogknjigovodstva. Sistem dvojnog knjigovodstva objavio je Luca Pacioli 1494. godine.Najnovijim istrazivanjima utvrdjeno je da je prvo pisano naucno djelo o metodi dvojnogknjigovodstva napisao je Benko Kotrulic (ÄO trgovini i savrsenom trgovcu³). Razvoj trzistazahtijevao je sistemski pristup obrazovanju za racunovodstvenu profesiju tek od kraja XIXstoljeca. Preduvjeti za razvoj racunovodstvene profesije bili su :- razvoj profesionalnih udruzenje/udruga i- uvodjenje racunovodstva na univerzitetu.Na New York University je 1900.godine otvorena skola za racunovodstvo, finansije i trgovinu itime je ucinjen najvazniji krak u univerzitetskoj edukaciji racunovodstvene profesije.Dvadeseto
 
stoljece je stoljece punog razvoja racunovodstvene profesije, a krajem XX i pocetkom XXIstoljeca globalizacija svjetske ekonomije postavlja imperativ za ujednacenu osnovu financijskogizvjestavanja. Iako najveci dio zemalja ima razvijene nacionalne racunovodstvene standarde, zapotrebe izvjestavanja sa medjunarodnim trzistima koriste se americkim racunovodstvenimstandardima (US GAAP) ili medjunarodnim racunovodstvenim standardima.
2
. DEFINISANJE I STRUKTURA RACUNOVODSTVA
 
2
.1 Definisanje racunovodstva
 U racunovodstvenoj literaturi razvijenih zemalja najcesce se navode slijedeci aspekti:- racunovodstvo kao vjestin, tehnika ili umijece- racunovodstvo kao naucna disciplina- racunovodstvo kao usluzna funkcija pravne osobe/kompanije- racunovodstvo kao dio upravljackog racunovodstvenog sistema pravne osobe/kompanije.
Racnovodstvo kao vjestina, tehnika ili umijece
 je definicija koja pod racunovodstvom podrazumijeva vjestinu ili umijece evidentiranjaposlovnih dogadjaja.
Racunovodstvo kao naucna disciplina
 ÄRacunovodstvo kao teorija moze se definisati kao logicno zakljucivanje na temeljuuspostavljanja nacela koja pruzaju okvir u kojem djeluje racunovodstvena praksa, ali i vodic zarazvoj nove prakse i postupaka.Prema sistematizaciji disciplina dva su podrucja istrazivanja sa pripadjucim disciplinama u kojeje ukljuceno racunovodstvo :1) funkcionalno racunovodstvo (finansije, marketing, upravljanje ljudskim potencijalima iupravljanje proizvodnjom) i2) instrumentalno racunovodstvo (nauka o kompjuterima, menadzment, upravljackaekonomika i kvantitativna analiza)
 
Pozitivna obiljezja racunovodstva, odnosno racunovodstvene teorije obuhvataju sva postojecaznanja o racunovodstvenim pojmovima, kategorijama,nacelima, postupcima, metodama iinstrumentima. Normativni dio racunovodstva znaci primjenu usvojenih racunovodstvenihnacela, postupaka, metoda i instrumenata radi postizanja odredjenih ciljeva., obuhvatajucizakonske propise iz podrucja racunovodstva i usvojenih racunovodstvenih standarda.Racunovodstvena praksa nadopunjuje teoriju, a vrijedi i obratno.
Racunovodstvo kao usluzna funkcija
 Racunovodstvo je jedna od usluznih funkcija koja Ägenerira³ racunovodstvene informacije zanjihove korisnike. Racunovodstvo treba osigurati kvantitativne informacije, primarno financijskeprirode o poslovanju Kompanije s namjerom njihova koristenja u poslovnom odlucivanju.Informacije koje pruza racunovodstvo trebaju zadovoljiti slijedeca kvalitetna obiljezja:- vaznost- pouzdanost- uporedivost i- razumljivost.
Racunovodstvo kao dio upravljackog racunovodstvenog sistema pravne osobe
 Racunovodstvo je informacioni sistem. Racunovodstveni informacioni sistem je podsistemupravljackog informacionog sistema. Takodjer predstavlja sistem sa svim elementima koji sumedjusobno povezani (input, proces i output).Racunovodstvo kao informacioni sistem ima slijedece elemente :- vrednovanje, odnosno mjerenje u vrijednosnim pokazateljima te njihovo evidentiranje naracunima (input)
-
procesiranje ili obrada podataka u poslovnim knjigama i izrada financijskih izvjestaja- objavljivanje financijskih izvjestaja kojim racunovodstvo komunicira sa unutarnjim i vanjskimkorisnicima financijskih izvjestaja i tako im pruza informacije potrebne za poslovno odlucivanje(output)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dzevad Kljako liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->