Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Protokoli Sionskih Mudraca

Protokoli Sionskih Mudraca

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by dalibor_djuranovic

More info:

Published by: dalibor_djuranovic on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2012

pdf

text

original

 
Protokoli Sionskih Mudraca
 
(Iluminati Protokoli)
 
Ovi dokumenti pojavili su se negdje pred kraj 19 vijeka, to znai stari su preko 100godina, meutim oni su danas takoe jo uvijek aktuelni iz razloga to mnoge aspektemanipualcije ljudima u svrhu ispunjenja odreenog plana, koji su u njima pomenuti,moemo ako hoemo danas lijepo da vidimo.Mada se u prolosti, u nekoliko navrata, pokualo implicirati da se radi o krivotvorenommaterijalu, danas svako ko proita novine, pogleda poslednje vijesti na televiziji i okrenese malo oko sebe, moe i sam sasvim jasno vidjeti koliko istine ima u njima. Ukoliko seposjeduje i neto osnovnog znanja iz nae istorije, tj. bar nekih njenih poslednjih 100godina, onda stvar postaje jo jasnija.Justina Glinka, kerka jednog ruskog generala, dola je u posijed ovih dokumenata zavrijeme svog boravka u Francuskoj.Dokumenti su prvi put javno objavljeni 1905 godine u Rusiji, gdje su kasnije, nakondolaska komunista na vlast, bili zabranjeni. U nekoliko navrata ovi protokoli su bili javnoobjavljeni i u Srbiji.Bez obzira to su u njima Jevreji implicirani kao glavni nosioci ove zavjere, ini se da suovi dokumenti djelo tajnog drutva koje se zove iluminati ili Bratstvo Zmije. Zbog toga seovaj dokument danas esto naziva i - Iluminati Protokoli.Jevrejski narod bio je i jo uvijek jeste rtva njihove manipulacije kao i svi ostali narodi.Iluminati stavljaju sebe izvan drava i nacija, mada koriste mnoge od njih, manje ili vie,za svrhu promocije svog plana.Oni koji su imalo dublje prouavali djelovanje ovog tajnog drutva, mogu vrlo lakoprepoznati njihove otiske prstiju i u ovim µprotokolima¶. S obzirom da se ovdje radi o jednoj multidimenzionalnoj manipulaciji ljudskog bia, ne samo u poslednjih 100 godina,nego od pamtivjeka, svaki onaj koji tei ka istinskoj slobodi mora dobro sam daprostudira neke od ovdje impliciranih metoda, kojima se ovaj kontrolni sistem sluiprilikom kontrole ljudskih bia.
 
ovjeanstvo danas ulazi u svoju moda poslednju fazu i ovo je jedan odluujuiperiod u kome se odreuje njegova sudbina, kao i sudbina ove planete. Meutim, mikao ljudska vrsta jo uvijek spavamo jednim dubokim snom te se, u ovom momentu,situacija moda ve ini beznadenom. Prvo, malo ko je uopte u stanju da primjeti dabi se tu uopte moglo raditi o nekoj zavjeri, tj. da neto nije u redu, jer je kondicioniranda ovu situaciju u kojoj se svi mi danas nalazimo smatra normalnom. Zato?Ukoliko se neki plan moe da pronosi i odvija stotinama i hiljadama godina od strane jednih te istih entiteta, onda to podrazumjeva da postoji i jedan hiperdimenzionalnikontrolni sistem koji sve to organizuje i nadgleda.Nai linearni umovi diktiraju nam i linearno shvatanje vremena i prostora. Ukoliko suoni istovremeno i kondicionirani od strane istog tog kontrolnog sistema, onda topodrazumjeva da ono to mi smatramo pod objektivnom realnou, nema skoro nikakveveze sa njom. Da li je mogue da mi ivimo u jednoj iluziji koju smatramo objektivnomrealnou?Ukoliko uzmemo u obzir da Sve to Jeste ima razne svoje aspektehiperdimenzionalne prirode i da je naa trenutna uloga obezbjeenje energije odreenihfrekvencija kojom se hrane enititeti sa za nas nevidljive (vie?) ravni postajanja, uvremenu-prostoru, onda e i kontrolni sistem koji su ti entiteti uspostavili imati zafunkciju da nas stalno dri zarobljene u mentalnom stanju tipa ovoga u kome se sadanalazimo.Upravo jedan od glavih aspekata manipulacije ovjeka i jeste u tome da mu se smanjinjegova percepcija raznoraznim vidovima manipulacije njegovog uma.Sa suenom svijeu zajedno ide i suena percepcija. Jedan od glavnih uslova za to je ± kontrola istinskih informacija jer one imaju potencijal da promijene ovjekovo stanjesvijesti.S jedne strane, opasno je u svemu to se dogaa traiti neku zavjeru, ali s drugestrane, moda je jo opasnije ne vidjeti zavjeru tamo gdje ona jeste.Ukoliko ovoj grupi entiteta poe za rukom da ostvare ono to su naumili, a kako stvaristoje u ovom momentu, ini se da oni imaju dobre anse za to, - cijena koju e platitiljudsko bie mogla bi da bude veoma visoka.Ovdje se moda ne radi vie o - gubitku ³glave´, jer glavu smo u prolom perioduvremena-prostora gubili nebrojeno puta, pa se opet inkarnirati na ovu ravan postojanja,meutim, ini se da je sada i naa dua dola u pitanje, a ako nju izgubimo, jedinipravac koji moemo zauzeti je prema µdole¶, tj. - primarnoj materiji, jer bez individualnedue nema ni istinske reinkarnacije.Na um je kondicioniran da linearno razmilja, tako da on, recimo, nije u stanju dashvati razliite parametre vremena-prostora, dimenzija i denziteta. Takav kakav jeste,
 
on ne moe ni da shvati da se jedan vjeto organizovan plan moe da provodi tokomhiljada godina od strane jednih te istih entiteta, odnosno, da kontrola ovog naegrealiteta moe da bude i - hiperdimenzionalne prirode.Da li nam je Kastaneda u svojoj poslenjoj knjizi sluajno rekao: "Upravo kao to mogajimo kokoke u kokoinjcima, grabljivci gaje nas u ljudskim krletkama. Tako im jehrana uvijek na raspolaganju".³Ovo je nemogue´, rei e veina onih, koji spavaju a misle da su budni. ³Da je to tako, ja bih to ve na neki nain sigurno znao.´Da li je to miljenje izraeno na osnovu vlastitog istraivanja ove tematike, to je jednoveliko pitanje?Poslednji je as za aktivaciju naeg mozga, odnosno, - uma, jer ako ga ne aktiviramosada, lako se moe dogoditi da mi to vie nikada neemo biti u stanju da uinimo. To jelina odgovornost pojedinca i prema tome kako je on koristio svoj um dok ga je imao naraspolaganju, odredie se i njegova dalja sudbina.Oni koji su ivjeli na prostorima bive Jugoslavije imali su ³sreu´ da doive razliiteaspekte ove istorijske manipulacije, odnosno, osjete ih na svojoj koi, i da im upravo topomogne u njihovom buenju. Naravno, ako oni ta znanja budu u stanju pravilnoiskoristiti, bez tendencije da za svoj duboki san optuuju druge, koji takoe spavaju.Imali smo priliku da vidimo kako su nas podjelili na osnovu pristupa³Hrkljuu´nanekoliko glavnih grupa, kao i na mnogo drugih podgrupa. Mada su se sukobi krozistoriju izmeu ovih grupa inili spontanim, oni su uvijek bili veoma vjeto manipulisani,kad god je to ³kontrolorima matriksa´ odgovaralo. O njihovim posljedicama ne moramoni priati.Veina nas je takoe imala priliku da vidi kako je izgledao jo jedan sistem/programdizajniran od strane iste ove grupe, tj. marksizam/komunizam, zamiljen da bude jednaantiteza kapitalizmu, koji je takoe dizajniran od strane te iste grupe. Vidjeli smo idinamiku kojom se ova ideja provlaila, slino kao i religija, sa svim svojim ³svecima´(Marks, Engels, Lenjin itd.) ije su ³ikone´ visile na mnogim zidovima raznoraznihobjekata.Prilikom uvoenja komunizma stradaju takoe desetine miliona ljudi, kao to sunekada stradali uvoenjem ovih najnovijih religija. Obavezno uenje programa ukolama, programiranje od malih nogu, ali ovaj put ne vjeronauk, nego marksizam.Marksizmu se takoe pristupilo sa jednom takvom ozbiljnou, kao da e trajatihiljadama godina. Na kraju, poslije toliko rtava, ³puj pike - propalo´, ne vai vie.Stoko nazad u stare torove!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->