Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
25Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Robert Graves - Grcki mitovi

Robert Graves - Grcki mitovi

Ratings:
(0)
|Views: 5,246|Likes:
Published by Alexander Makedon

More info:

Published by: Alexander Makedon on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

 
 1
KNJIŽEVNOST I CIVILIZACIJA
ROBERT GREVS
GR
KI MITOVI
šesto izdanjePREVELA GORDANA MITRINOVI
-OM
IKUSNOLIT • BEOGRAD
 
SADRŽAJ
Uvod1 Pelaški mit o postanju sveta2 Homerski i orfi
ki mitovi ostvaranju sveta3 Olimpijski mit o stvaranjusveta4 Dva filozofska mita ostvaranju sveta5 Pet ljudskih vekova6 Kastriranje Urana7 Svrgavanje Krona8 Ro
enje Atene9 Zeus i Metida10 Su
aje11 Ro
enje Afrodite12 Hera i njena deca13 Zeus i Hera14 Ro
enje Hermesa,Apolona, Artemide i Dionisa15 Ro
enje Erota16 Posejdonova narav i dela17 Hermesova narav i dela18 Afrodita, njena narav i dela19 Arejeva narav i dela20 Hestija, njena priroda i dela21 Apolon, njegova narav idela22 Artemida, njena narav idela23 Hefajst, njegova narav idela24 Demetra, njena narav i dela25 Atena, njena narav i dela26 Pan, njegova narav i dela27 Dionis, njegova narav idela28 Orfej29 Ganimed30 Zagrej31 Bogovi podzemnog sveta32 Tiha i Nemesida33 Deca mora34 Ehidnin porod35 Pobuna džinova36 Tifon37 Aloeidi38 Deukalionov potop39 Atlant i Prometej40 Eoja41 Orion42 Helije43 Sinovi Helena44 Jon45 Alkiona i Keik46 Terej47 Erehtej i Eumolp48 Borej49 Alopa50 Asklepije51 Proro
išta52 Alfabet53 Daktili54 Telhini55 Empuse56 Ija57 Foronej58 Europa i Kadmo59 Kadmo i Harmonija60 Bel i Danaide61 Lamija62 Leda63 Iksion64 Endimion65 Pigmalion i Galateja66 Ajak67 Sisif 68 Salmonej i Tira69 Alkestida70 Atamant71 Glaukove kobile72 Melampo
 
 273 Persej74 Blizanci suparnici75 Belerofont76 Antiopa77 Nioba78 Kajnida i Kajnej79 Erigona80 Kalidonski vepar81 Telamon i Pelej82 Aristaj83 Mida84 Kleobis i Biton85 Narkis86 Filida i Karija87 Arion88 Minoj i njegova bra
a89 Minojeve Ijubavi90 Pasifajina deca91 Skila i Nis92 Dajdal i Tal93 Katrej i Altajmen94 Sinovi Pandiona95 Tesejevo ro
enje96 Tesejeva dela97 Tesej i Medeja98 Tesej na Kreti99 Stvaranje ati
kog saveza100 Tesej i Amazonke101 Fajdra i Hipolit102 Lapiti i Kentauri103 Tesej u Tartaru104 Tesejeva smrt105 Ojdip106 Sedmorica protiv Tebe107 Epigoni108 Tantal109 Pelop i Ojnomaj110 Pelopova deca111 Atrej i Tijest112 Agamemnon iKlitajmnestra113 Orestova osveta114 Su
enje Orestu115 Umirivanje Erinija116 Ifigeneja me
uTauri
anima117 Orestova vladavina118 Ro
enje Heraklovo119 Heraklova mladost120 Tespijeve k
eri121 Ergin122 Heraklovo ludilo123 Prvo delo: Nemejski lav124 Delo drugo: Hidra izLerne125 Delo tre
e: Kerinskakošuta126 Delo
etvrto: Erimantskivepar127 Delo peto: Augejeve štale128 Delo šesto: Stimfalskepti
urine129 Delo sedmo: Kretski bik130 Delo osmo: Diomedovekobile131 Delo deveto: Hipolitinpojas132 Delo deseto: Gerionovostado133 Delo jedanaesto:Hesperidine jabuke134 Delo dvanaesto: HvatanjeKerbera135 Ubijanje Ifita136 Omfala137 Hesiona138 Osvajanje Elide139 Osvajanje Pila140 Hipokoontovi sinovi141 Auga142 Dejaneira143 Herakle u Trahinu144 Jola145 Apoteoza o Heraklu146 Heraklova deca147 Lin148 Skup Argonauta149 Lemljanske žene i kraljKizik150 Hila, Amik i Finej151 Od Simplegada doKolhide152 Otmica runa153 Ubistvo Apsirta154 Argo se vra
a u Gr
ku155 Pelijina smrt156 Medeja u Efiri157 Medeja u izgnanstvu158 Osnivanje Troje159 Parid i Helena160 Prvi sastanak u Aulidi161 Drugi sastanak u Aulidi162 Devetogodišnji rat163 Ahilejeva srdžba164 Ahilejeva smrt165 Ajantovo ludilo166 Trojanska proro
anstva167 Drveni konj168 Propast Troje169 Povratak170 Odisejeva lutanja171 Odisej se vra
a u svojdomNapomena prevodiocaIndeksROBERT GRAVESTHE GREEK MYTHSPenguin Books Ltd, Harmondsworth,Middlessex 1955, 1957, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1969, 1972.UREDNIK JOVAN HRISTI
 RECENZIJA; JOVAN HRISTI
 NACRT ZA KORICE: DUŠAN RISTI
 
 
 3TEHNI
KI UREDNIK: ŽARKO ROŠULJOMOT: SNEŽANA NECI
 KOREKTOR: JELENA JOSI
 GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: MILOŠ STAMBOLI
 « IZDAVA
; NOLIT, BEOGRAD, TERAZIJE 27ZA IZDAVA
A: RADIVOJE NEŠI
, GENERALNI DIREKTORŠTAMPA: BAKAR - BORŠTAMPANO U 1000 PRIMERAKA 1995.
GR
KI MITOVIUvod
Srednjovekovni misionari katoli
ke crkve doneli su u Veliku Britaniju iz Evrope, pored celokupnogzbornika sakralne istorije, i sistem univerziteta. koji se zasnivao na gr
koj i latinskoj klasici. Smatralo se dasu doma
e legende o Kralju Arturu, Gaju od Varvika, Robinu Hudu, Plavom Hagu od Lestera i Kralju Lirudovoljne za prost narod, dok su obrazovane klase i sveštenstvo iz vremena Tjudora mnogo više raspravljalio mitovima Ovidija i Vergilija i gimnazijskim izvodima o trojanskom ratu. Iako se zbog toga engleskaknjiževnost od šesnaestog do devetnaestog veka može pravilno shvatiti samo u svetlosti gr
ke mitologije,klasici su kasnije u tolikoj meri izgubili od zna
aja u našim školama i na univerzitetima da se od jednogobrazovanog
oveka nije moglo o
ekivati da zna ko su, na primer, bili Deukalion, Pelop, Dajdal, Laokoontili Antigona. Prose
no obrazovan
ovek naj
e sti
e saznanje o ovim mitovima iz bajki i pri
a za decu,kao što su Kinslijevi Heroji i Hautonove Tenglvudske pri
e; i, izgleda kao da mu to mnogo ne smeta, jerve
dve hiljade godina smatra da mitove treba zaboraviti kao neobi
nu i varljivu fantaziju, ljupkuzaostavštinu detinjstva gr
ke inteligencije,
iji je zna
aj hriš
anska crkva s razlogom umanjivala da biistakla duhovnu prednost Biblije. Ipak, njihov zna
aj je neocenjiv za izu
avanje rane evropske istorije,religije i sociologije.»Himeri
an« je pridev nastao od imenice chimaera — himajra, što zna
i »koza«. Pre
etiri hiljadegodina je Himajra mogla biti isto toliko obi
na kao što je danas ma koji religiozni, heraldi
ki ili trgova
kiamblem. To je, prema Homerovom beleženju, bila složena životinja sa lavljom glavom, kozjim telom izmijskim repom. Himajra je na
ena uklesana u
 
zidove hetitskog hrama u Karkimišu i bila u po
etkukalendarski simbol kao i sve sli
ne komponovane životinje, na primer sfinga i jednorog; svaka komponentaje predstavljala po jedno godišnje doba. Diodor misli da je isti slu
aj i sa lirom sa tri strune od kornja
inogoklopa. Nilson u svom delu Primitivno ra
unanje vremena (1920) raspravlja o godini koja ima tri godišnjadoba. Me
utim, samo se mali deo od ogromne nesre
ene zaostavštine gr
ke mitologije, koja je trpela uticajei sa Krete i iz Egipta, Palestine, Frigije, Vavilonije i odakle sve ne, može uvrstiti uporedo sa Himajrom uprave mitove. Pravi mit može da se definiše kao prepri
avanje ritualne mime koja se javno izvodila nanarodnim svetkovinama, a koja se nalazila likovno zabeležena na pe
atima, zdelama, ogledalima,skrinjama, šititovima i tapiserijama. Himajra i ostale njoj sli
ne kalendarske životinje igrale su prevashodnuulogu u izvo
enju rituala. Takve su životinje postale verske institucije u svakom plemenu, klanu ili gradu,zahvaljuju
i ikonografskom i usmenom predanju. Narod je opštio s njima preko njihovih doli
nika —drevnih
arobnjaka koji su upravljali plodnoš
u i sigurnoš
u podru
ja svete kraljice, ili kralja, jer je,izgleda, širom gr
kih zemalja kralji
anstvo prethodilo kraljevstvu, a do promene je došlo onda kad su za tostvoreni uslovi. U Lukijanovom eseju ''O igri'' nabraja se prili
an broj ritualnih mima koje su izvo
ene još u

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
Emina Cubara liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Alen Horvat liked this
Mijatovic Vojinka liked this
Kristina Vukadin liked this
Kristina Vukadin liked this
Dunja Brence liked this
EUkurac liked this
Amy Duncan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->