Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk okuma Yazma Öğretimi Nasıl Yapılır?

Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk okuma Yazma Öğretimi Nasıl Yapılır?

Ratings:

4.86

(14)
|Views: 125,281 |Likes:
Published by Ali Nafiz YAZAR
Öğretmenler ve öğretmen adayları için, ilk okuma yazma öğretiminin ses temelli cümle yöntemi kullanılarak nasıl yapıldığının izahını bu dökümanda bulacaksınız. www.miniminibirlerim.com sitemizde el yazısıyla ilkokuma yazma öğretimi ile ilgili ayrıntılı kaynaklara, çalışma kağıtlarına, el yazısı videolarına ulaşabilirsiniz.
Öğretmenler ve öğretmen adayları için, ilk okuma yazma öğretiminin ses temelli cümle yöntemi kullanılarak nasıl yapıldığının izahını bu dökümanda bulacaksınız. www.miniminibirlerim.com sitemizde el yazısıyla ilkokuma yazma öğretimi ile ilgili ayrıntılı kaynaklara, çalışma kağıtlarına, el yazısı videolarına ulaşabilirsiniz.

More info:

Published by: Ali Nafiz YAZAR on Aug 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
İLK OKUMA-YAZMAÖĞRETİMİ
 
.
224
F. İLK OKUMA – YAZMA ÖĞRETİMİİlk okuma yazma öğretiminin öğrencilere okuma ve yazma becerilerini kazandırmaktandaha geniş bir içeriği bulunmaktadır. Bu süreçte sadece okuma ve yazma becerilerininkazandırılması değil aynı zamanda Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme gibi temel becerilerin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.İlk okuma-yazma öğretimi, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerindeönemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencinin hayat boyu kullanacağıanlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri degeliştirmektedir.Öğrencilere yukarıda belirtilen nitelikleri kazandırmada ilk okuma-yazma öğretimyöntem ve uygulamalarının büyük rolü vardır.1. İlk Okuma Yazma Öğretim YöntemiBu programda ilk okuma-yazma öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemi’ninuygulanması benimsenmiştir. Ses temelli cümle yönteminde, ilk okuma-yazma öğretimineseslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerdenhecelere, kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır. İlk okuma-yazma öğretimi, kısa süredecümlelere ulaşılacak şekilde düzenlenmektedir.İlk okuma-yazma öğretimi boyunca okuma ve yazma birlikte sürdürülmektedir. Okunanher öge yazılmakta; yazılanlar da okunmaktadır. Yazı öğretiminde, öğrencilerin gelişimineuygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.Bu yöntemin özellikleri, ilkeleri, aşamaları ve bitişik eğik yazıya ilişkin bilgiler aşağıdaverilmektedir:a. Ses Temelli Cümle Yönteminin ÖzellikleriSes Temelli Cümle Yönteminin özellikleri şöyle sıralanabilir:
 ·
Ses Temelli Cümle Yönteminde ilk okuma-yazma öğretimi, dinleme, konuşma becerilerinden kopuk sadece okuma-yazma becerilerini geliştirme olarak değil Türkçeöğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir.
 ·
İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlıheceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileriyapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle Ses Temelli Cümle Yöntemi,yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygun bir yöntemdir.
 ·
Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısınauygundur.
 
.
225
 
·
Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmasınısağlamaktadır. Böylece öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleriayırt etme vb.) katkıda bulunmaktadır.
 ·
Öğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi, yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmalarınısağlamaktadır.
 ·
Öğrenci yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmekte, yazının harflerin birleştirilmesiyle; konuşmanın ise seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır.
 ·
Öğrencilerin sözlü dilden yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır.Bu yöntem ilk okuma-yazmayı öğrenme sürecinde öğrencilerin bireysel, zihinselve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. b. Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleriİlk okuma-yazma öğretim sürecinde dikkat edilecek ilkeler şunlardır:İlk okuma-yazma öğretiminde;1. Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.2. Özellikle ve öncelikle anlamlı heceler elde edilmelidir.3. Oluşturulacak hecelerde aşağıdaki ölçütlere dikkat edilmelidir.
 ·
Kolay okunması.
 ·
Dilde kullanım sıklığına sahip olması.
 ·
Anlamının açık ve somut olması.
 ·
Anlamı görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, resmedilebilir vb.).
 ·
İşlek hece yapısına sahip olması.4. Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.5. İmkânlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.6. Somut ögelerden yararlanmaya ağırlık verilmelidir.7. Hece tablosu hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.8. Öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki etkinlikler kullanılabilir.
 ·
Yeni öğrenilenleri önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme.
 ·
Öğrenci defterlerine yazma.
 ·
Okuma ve yazılanları sergileme.
 ·
Çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yapma.

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ela Cakar liked this
Sandra Polat liked this
Halit Deniz Çok liked this
Sandra Polat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->