Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Budaya Kitar Semula (1 Langkah dan 3Kebaikan)

Budaya Kitar Semula (1 Langkah dan 3Kebaikan)

Ratings:
(0)
|Views: 586|Likes:
Published by fyee123
budaya program kitar semula program kitar semula (cara menyelamatkan alam sekitar) langkah , kepentingannya dilaksanakan mengurangkan kuantiti bahan buangan selain menjimatkan kos perbelanjaan karangan SPM
budaya program kitar semula program kitar semula (cara menyelamatkan alam sekitar) langkah , kepentingannya dilaksanakan mengurangkan kuantiti bahan buangan selain menjimatkan kos perbelanjaan karangan SPM

More info:

Published by: fyee123 on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
Budaya Kitar Semula
Negara Malaysia merupakan ibu pertiwi yang telah menempuhera pascakamerdekaan dan mengalami anjakan paradigm yang dramatik dalam pembangunan negara dari segi pendidikan, perubatan, perhutanan danjuga perindustrian pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini telah tercalar impak daripada sikapmanusia yang tidak bertanggungjawab ini. Adakah kita ingin membiarkanalam sekitar terjejas semata-mata untuk mengejar kemajuan dan mencapaikehidupan yang mewah dan kondusif? Sebagai seorang ahli masyarakatyang berobligasi, kita sepatutnya mempraktikkan langkah-langkah yangproaktif untuk memelihara alam sekitar yang merupakan anugerah ciptaan-Nya. Salah satu inisiatif yang perlu diambil untuk menangani masalahkebersihan alam sekitar ialah mengamalkan budaya kitar semula sampah.Walaubagaimanapun budaya ini masih baru bagi masyarakat kita danprogram ini belum dilaksanakan secara menyeluruh di Negara kita, tetapiprogram ini sudah lama dilaksanakan di Negara-negara maju. Justeru,program kitar semula perlu dilaksanakan dari sekarang bagi merealisasikanimpian kita yang hendak menjadi Negara yang maju menjelang 2020 sepertiberdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Negara-negara Barat yanglain. Amalan kitar semula merujuk perbuatan menggunakan semula bahanbuangan untuk lain-lain kegunaan. Misalnya, menggunakan plastik bungkusan barang yang kita peroleh dari kedai untuk membungkus sesuatu.Lantaran itu, rakyat Malaysia sepatutnya berusaha membudayakan kitar semula dalam sanubari agar dapat hidup dalam alam persekitaran yangbersih, indah dan selesa.Walaupun kerajaan telah memainkan peranan dominan untuk menyediakan tong sampah yang pelbagai warna agar sampah mudahdiasingkan mengikut kategori seperti plastik, kaca dan kertas tetapi kempenkitar semula ini kurang dipromosikan dan haruslah diperkenalkan kepadaorang ramai sebagai salah satu langkah yang efisien untuk menyeruadiwangsa mengamalkan budaya kitar semula. Pihak kerajaan haruslahmenguar-uarkan kehebatan program kitar semula dalam kalangan rakyat diseluruh Negara ini melalui media massa sama ada melalui media cetak ataumedia elektronik. Contohnya, surat khabar, majalah, Internet, televisyen danradio.Hal ini menajadi dominan sebagai langkah menjaga alam sekitar kitakerana rakyat akan membudayakan amalan ini dalam kehidupan untuk mengekalkan kebersihan dan keseimbangan alam sekitar sekiranyamengetahui informasi yang berkaitan dengan program kitar semula. Jika kitalihat pada hari ini, berapakah kilang yang didirikan telah mematuhi
 
piawaian kebersihan yang telah ditetapkan oleh kerajaan? Dalamkebanyakan kes, pelepasan asap kilang dan pembuang sisa toksik ke dalamsungai mahupun ke dalam laut secara terbuka terus berlaku tanpa kawalan.Sikap pengilang yang mementingkan diri boleh diibaratkan sebagai enau didalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing telah mengakibatkanpencemaran alam sekitar semakin serius. Implikasi daripada tindakan ini,kempen-kempan kesedaran tentang kepentingan amalan mengitar semulaperlulah diadakan oleh pihak kerajaan seperti seminar. Tambahan pula,promosi tentang kepentingkan membudayakan amalan ini denganmenyebarkan maklumat yang berkaitan melalui saluran media massa sepertitelevisyen, radio, akhbar dan sebagainya haruslah dilancarkan dengan giatdalam era ledakan teknologi ini. Sekiranya orang rami telah dimaklumkantentang kemaslahatan program kitar semula, kita boleh memproses semulabahan-bahan buangan, menggunakan sekali lagi atau mengklasifikasikanbahan-bahan yang tidak diperlukan ke dalam tong-tong kitar semula yangdisediakan. Sebagai contoh, bahan buangan boleh diproses menjadi bajanutrien bagi menghindarkan pembaziran dan surat khabar boleh dijadikansebagai tisu. Fenomena ini dikatakan ³ sambil menyelam minumair´ .Melalui komitmen yang disumbang oleh kerajaan, program kitar semula pastilah dapat dilaksanakan dengan lancar dan Berjaya di seluruhNegara Malaysia ini.Mengikut stastik yang dibuatkan oleh
Jabatan PengurusanSistem Pepejal Negara
, statistik telah menunjukkan bahawa setiap rakyatMalaysia menghasilkan purata 0.8 kilogram sisa pepejal setiap hari. Jadi,pada setiap hari, kira-kira 1.5 juta orang penduduk Malaysia menghasilkanlebih 2000 tan sampah. Malah, kita mendapati bahawa hampir 80 peratusdaripada samaph domestik boleh dikitar semula. Contohnya, peralatanmakmal, bekas styrofom, baju lama, barang elektrik, sisa makanan sepertitulang ikan, sayur dan buah-buahan boleh dikitar semula untuk dijadikanbaja. Sekiranya kita mengamalkan budaya kitar semula, kemaslahatan yangdiperoleh ialah kita dapat hidup dalam persekitaran yang lebih sihat denganmengurangkan pembuangan sampah sarap. Program kitar semula di rumahbahan buangan dapat membentuk sebuah persekitaran rumah kediaman yangbersih. Adakah anda tahu tentang kesan negatif yang didatangkan olehsampah? Sampah boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan sekiranyadibiarkan bersepah-sepah di sekeliling rumah kediaman. Sampah sarap yangtidak diurus akan menjadi tumpuan haiwan pembawa penyakit seperti tikus,lalat dan gagak. Rentetan, program kitar semula bukan sahaja dapatmenjadikan tempat kediaman lebih bersih, malah juga dapat mengawal
 
penyakit daripada merebak. Oleh itu, kita dapat hidup dalam keadaan yangsihat dan kondusif tanpa serangan haiwan pembawa penyakit.Tambahan pula, program kitar semula dapat menjimatkan kos danmenjimatkan sumber tenaga. Hal ini demikian kerana menurut kajian yangdibuat, kita mendapati bahawa dalam tempoh jangka panjang, amalan kitar semula adalah lebih baik dan menjimatkan wang berbanding dengan usahamenyelenggara tapak pelupusan sampah atau sistem yang diguna pakai olehpihak majlis perbandaran sekarang. Jika program kitar semula bertambahcekap, sampah yang perlu dilupus pastilah akan berkurangan. Kondisi iniakan menjimatkan kos kerana caj untuk pelupusan sampah akan berkurangan.Selain itu, penjimatan kos dan sumber juga akan berlaku kerana terdapatsebahagian sampah sarap seperti kertas terpakai boleh digunakan untuk dijadikan sumber utama penghasilan barangan tertentu seprti bahan bacaan.Dengan ini, Malaysia dapat menjimatkan sejumlah kos yang tinggi untuk mengimport beribu-ribu tan kertas buangan setiap bulan untuk menghasilkanproduk kertas bagi menampung permintaan tempatan. Secara tidak langsung,penebangan pokok yang akan menambahkan tahap pemanasan global jugaakan berkurangan. Selain kertas buangan, besi buruk juga boleh dipakaiuntuk dijadikan bahan logam yang penting untuk industry dan logam.Selanjutnya, botol minuman dan bekas makanan plastik boleh dijadikansumber industri yang berasaskan barangan plastik. Sekiranya pihak pengusaha pelbagai sector mengamalkan budaya kitar semula ini, merekapastilah dapat menjimatkan wang yang banyak kerana harga baranganbuangan yang diproses menjadi barangan baharu adalah lebih rendahberbanding dengan barangan asli. Lantaran, sumber yang digunakan dalampengeluaran barangan juga dapat dijimatkan.Selain itu, amalan mengitar semula dapat mengurangkan ancamanalam sekitar seperti pencemaran air bawah tanah, penebanganhutan ,pencemaran sungai dan juga kesan rumah hijau serta pemanasanglobal. Adakah anda dimaklumkan bahawa penghasilan satu tan kertasmememerlukan sebanyak 17 batang pokok. Dengan ini, program mengitar semula kertas dapat menyelamatkan hutan dan mengurangkan bilanganpokok yang perlu ditebang. Secara tidak langsung, hutan yang sebagaipembekal oksigen kepada manusia dapat dipelihara. Sekiranya budayamengitar semula diamalkan, kesan rumah hijau dan pemanasan global dapatdielakkan kerana pembalakkan hutan akan menaikkan suhu bumi danpenipisan lapisan yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk bumi.Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksidadan terkumpul di dalam udara. Gas karbon dioksida yang dapat diterapkanoleh pokok-pokok semakin berkurangan dan kondisi ini menyebabkan haba

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bunga Sakura added this note
ape nie mtilah cm nieeee.......adoiiiiii
Aqilah Ismail liked this
Fairuz Mohd Radzi liked this
후이웬 liked this
Zainuddin Abdul Halim liked this
msontang liked this
Faulkner Kim SY liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->