Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KONCEPTE TE PARAGJYKIMIT MIDIS “ REFORMIMIT APO DEFORMIMIT” NE SHOQERINE SHQIPTARE SOT !

KONCEPTE TE PARAGJYKIMIT MIDIS “ REFORMIMIT APO DEFORMIMIT” NE SHOQERINE SHQIPTARE SOT !

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
Published by Bahri Gashi

More info:

Published by: Bahri Gashi on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
KONCEPTE TE PARAGJYKIMIT MIDIS “ REFORMIMIT APODEFORMIMIT” NE SHOQERINE SHQIPTARE SOT !
 
Bahri M.Gashi 12.02.2011
 
Temës të cilës i referohemi me titull
"Koncepte të paragjykimit midis “reformimit apo deformimit shoqërishqiptare sot
rreth aspekteve ndërlikueshmërisëkrahasimore të pyetjeve si dhe trajtimi i pyetjes themelore;
A përcaktojnë qëndrimet sjelljen tonë apo sjellja qëndrimin?
kontekstit kohofakt sipas kuptimi, ngjashmërive, të disa tipareve të ndryshme për të nxjerrë përfundime të qëndrueshme?nuk është fare e thjeshtë, madje disi e ndërlikuar. Kjo për faktin se analizimi i këtyredimensioneve kam përzgjedhur trajtim
“Konceptit paragjykimit mesreformimit dhe deformimit" 
,
“Fenomenit të sjelljes ndaj besimeve”
si dhe
“Aspekti ndajvlerave dhe identitetik politik dhe social 
“ nën ndikimin e jashtëm, apo të brendshëm qëkam menduar se duhet trajtur seriozisht këto tri karaktare apo koncepte të lartëtheksuarasi në aspektit analogjik, po ashtu edhe të kontekstit aktul të të analizuarit në temën tonë tëqëndrimeve, besimeve dhe sjelljet e shqiptarit të shekullit 21.Duke iu referuar temës, detyrimisht duhet ti referohemi edhe pyetjesthemelore;
A përcaktojnë qëndrimet sjelljen tonë apo sjellja qëndrimin,
Sa ne kemihedhur dritë, realisht mbi studimin e kësaj teme, ideja mbi një koncept
analogjik 
të njëprocesi të ndryshimit thelbësor mbi “
Qëndrimet, besimet, sjelljet e shqiptarit sot”
të njëkarakteri gjithpërfshirës në kontekstin kohor, aspektin e dominimit apo të tjetërsimit, tëreformimit apo të deformimit të
“trungut natyral”
si dhe ngjashmëritë që do të trajtohetnë këtë punim.Duke akceptuar së njohuri disa nga përkufizimet teorike të qasjes ndaj metodologjisësë shkrimit akademik me të cilën mirret
eseja vlerësuese
e cila si e tillë ka për synim tëvlerësoj përmes fakteve dhe argumenteve, situaten e një problem caktuar apo propozojë një rrugë dhe mundësi për ta përmirësuar apo për ta zhvilluar në mënyrëakoma më progresive dhe të pranueshme problemin, kemi vendosur që këtë punim eseik me temë
"Qëndrimet, besimet, sjelljet e shqiptarit sot" ta trajtojnë sipas tipit të skanimit gjendjës faktike me tip esevlerësuese ku do provojmë nxjerrimpërfundime të qëndrueshme.
Çështja e formulimit të idesë themelore lidhur me pyetjen se, a
përcaktojnë qëndrimet sjelljen tonë apo sjellja qëndrimin?. Realiisht në vetvete ka dykuptimësinë teorike në interpretimin praktik. Natyrisht se dhe qëndrimet e individit në këtë rast çoftë edhe sikolektivitet trungut shqipëtarë, por edhe anasjelltas duke reflektuar nga sjellja,natyrisht se çdo sjellje e caktuar refleton qëndrime të caktuara.
 
Kjo ndodhë edhe për faktin e koherencës së mentalitetit organik dhe të substancës faktike në mes të traditës në qendrime, sjllëje dhe besim të shqiptarit nga ekaluara e cila ishte manifestuar me tipare si doket e zakonet tradicionale si “besa”,“morali”, triniteti fetarë” apo “besimet në monoteizëm” të cilat ishin paparagjykimevlera unike ndër shqiptarët.Megjithate në tarjnim kemi kohën e sotshme, pra perudhën esfidave procesit transformimit rrënjësor pothuajse gjitha niveleve dhekategorive të shoqërisë shqiptare.Individi sot në mendësinë e shoqërisë shqiptare karakterisohet me shumë ndryshime sirezultat i sjlljës dhe qëndrimeve ngaj botës së glabalizmit dhe të ndjenjës së përqafimit të vlerave të huaja përpara se ti analizoj mirëfillazi komponetët e traditës rreth vetës.E ashtuquajtuara “hapja e shpejtë drejtë perëndimit” padyshim se do të ketë ndikuar ndryshimin e sjelljës dhe qëndrimeve tona ndaj vetvetës dhe shoqërisonë së brendëshme dhe botës së përghithësi. Këtij konstatimi mund ti referohen edhe atributet etri dimenzioneve në analizën tonë prognozuese si të kuptuarit e “Konceptit të paragjykimit në mes reformimit dhe deformimit”, “Fenomenit të sjelljes ndaj besimeve”apo të “Aspektit ndaj vlerave dhe identitetik politik dhe social 
“etj. Me këtokëndëvështrime sjelljet dhe qëndrimet tona në mënyrë të vetëdishme apo të ndikuara ikanë paraprirë njëra tjetrës duke formësuar tiparin shumë të ndryshëm nga e kaluara tëshqiptarit sot.
Ky përkufizim ndoshta do të jetë me mjaftë interes kur dihet se mbi bazën eparagjykimeve janë zhvilluar shumë luftëra në botë dhe terrenin tonë, të cilat kanë pasur pasoja katastrofale. Si të tillë unë e kam konsideruar të rëndësishëm për ta trajtuar dheduke parë se sa realisht në procesin e këtij trasformimi kohorë kemi përfituar apopësuar në mes "reformimit dhe deformimit".
 
fakt shoqëria jonë gjithëkombëtare shqiptare pa dallime thelbësore në kontkstingjeografik, por me nuanca të dukshme kemi pasur fatin në fatkeqësi të trajtimit tonë jonga vetvetja, por nga përgdhelja e të tjerëve dhe jo çdo herë në histori krehërit ishin të butë. Thënë ndryshe jo çdo herë interesat tona përputheshin me të fuqive të mëdha. Në gjithë këtë proces të gjatë të vuajtjeve dhe dhimbjeve shekullore ne u detyruam të ishim të paragjykuar në mes të “reformimit dhe deformimit” Kjo fazë pa përjashtime kishtekoncekuencat e saja objektive dhe subjektive me të cilat u karakterizua “substanca eshqiptarit tradicional”, periudhë kjo e cila manifestohej me paragjykime, varësisht ngakonotacioni etnik, politico – social, fetar etj. Ky rrugëtim i mishëruar nën petkun endjenjës së “robit në shtëpin e vet”, dhe “jo të zotit të shtëpisë”, si duket akoma nuk e ka“çliruar mentalitetin” e shqiptarit sot.
Siç dihet shqiptarët karakterizohen me begatinë e besimeve religjioze tani më si njëvlerë tardicionale dhe shembëlltyrë e popullit i cili në rrethana të ndryshme historike meose pa vetëdije përqafoi vlerat e besimeve fetare e të cialt jeton sot. Sa i për ketë besimitIslam dhe sjlljes së së tij nga besimtarët e tij shqiptarë si shumicë, gjithmonë ështëruajtuar tolerance ndaj besimeve tjera. Me gjithate situata sot sikur ka filluar ndryshoj sjelljen e disa besimtarëve të rinjë dhe qëndrimin e disa grupeve me besim mëradikal për faktin ky lloj
“besimi jo tradicional”
nuk ka qenë në ripërkufizimin e sjelljesdhe të traditës sonë fetare islame.
 
 Populli ynë në esencë ishte besnik pra fjala e dhënë ishte
“BESA Shqiptare”,
kytipar fundamental i jonë, i
“trungut gjenetik”
tani ka pësuar deformim dhe si rezultathumbjës dhe tjetërsimit së disa tipareve fetare dhe kombëtare, tani më jemi në situatë jotë mirë.
Kjo situatë skajshmërisht ka ndryshuar sjelljen dhe qëndrimet tona edhe ngapikpamja politike dhe sociale. Shikuar në retrospektivë nga “parimi i votës unilaterale”në një subjekt të vetëm politik para ardhjes së pluralizmit politik ku ne kemi votuar me“sjellje të vullnetshme nga detyrimi”. Tani kjo situatë ka ndryshuar dhe si e tillë sjelljajonë është modifikuar në mes të “votuesit tradicional” dhe votuesit që kërkonvazhdimisht alternativë. Po ashtu edhe aspketi social i shqiptarit sot ka ndryshuar,kuptohet për të mire. Ky ndryshim akoma nuk i plotëson nvojat dhe pritjet për ngritjen egjithëmbarshme të standartit socio-ekonomik për të gjitha kategoritë e shoqërisë shqiptare sot, megjithate rruga dhe mundësitë e “ndryshimit të politikave” janë në rritjedhe prespektivë.
Përderisa ne nuk kemi arritur të dalim
“përtej vetës”
edhe përkundër interferimevenga të tjerët ka ndikur vala e mendieve ndryshe edhe në aspektin politk, socio ekonomik erj. Po ashtu edhe proceset ndërvepruese midis individit apo komunitetit ka ndikuar nëkrijimin e mendimit dhe përceptimeve ndryshe nga e kaluara. Në të kaluarën ne ishim tëprivuar nga
p s i k o a n a l i t i k a,
ndonse tani ajo mund të shfrytëzohet më mirë nësenuk keqpërdoret nga “
politikat ditore”
në të mirë të arritjes së rezultateve për grupet einteresit social.Shqiptarit sot mund ti atribohet kategoria e
“teorive gjenetike”
dhe tëpërkufizohet nëpërmjet
“seleksionimit natyror”
sikurse edhe sjellja e tij sociale e politikee cila duhet ndryshuar 
“faktorët e bindjës”
në të mirën e tij duke i krijuar avantazhe epërparësi të të jetuarit ndryshe.Duke u munduar së analizuari disa nga karakteristikat dhe veçoritë se cilat realishtjanë
"Qëndrimet, besimet, sjelljet e shqiptarit sot" kemi konstatuar se janë të ndryshmenga e kaluara. Natyrisht duke parë se si kanë evoluar dhe janë përshtatur terrenit të sotshëm, duke i përshkruar tre dimensionet e përzgjedhura për trajtim në këtë punim si:“Konceptin e paragjykimit në mes reformimit dhe deformimit" 
,
“Fenomenit të sjelljesndaj besimeve”
si dhe
“Aspektin ndaj vlerave dhe identitetik politik dhe social 
“,
jemimunduar për të arritur deri te mendimi se shqiptari sot mund të thyhet se është realisht në “krizë identiteti” në tri dimensionet shoqërore. Përsa kohë nuk do të arrijmë ta flakimkëtë krigjithëpërfshirëse dhe rikodifiojmë vlerat unike shqiptare, natyrisht të harmonizuara me vlerat civilizuese dhe jo vlerat poshtëruese apo“maska të demokracisë”, shqiptari sot do të vazhdoj të geotizohet, të varrfërohet dhe të gjunjëzohet pa mëshirë.Natyrisht se jo gjithçka do të shkoj drejt humnerës apo decadences, shpresat dhevullneti duhet të na mbajë edhe përkundër se treguesit optimal nuk tregojnë gjetje shumë 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->