Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2. Zmienna losowa ciągła-DEF

2. Zmienna losowa ciągła-DEF

Ratings: (0)|Views: 89 |Likes:
Published by kemes9103

More info:

Published by: kemes9103 on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2011

pdf

text

original

 
 
Zmienna losowa ci
ą
gła:Zmienn
ą
losow
ą
X
– nazywamy
ci
ą
gł 
ą
, je
ż
eli zbiór warto
ś
ci zmiennej X mo
ż
na przedstawi
ć
 jako przedział liczbowy.
DEF
Funkcj
ą 
g
ę
sto
ś
ci
 
zmiennej losowej
typu ci
ą 
głego nazywamy funkcj
ę
 
f(x)
(o ile istnieje)okre
ś
lon
ą 
nast
ę
puj
ą 
co:
( )( )
xxxxP x
x
+< =
0
lim
 
Własno
ś
ci:
Z powy
ż
szej definicji wynikaj
ą 
wa
ż
ne własno
ś
ci funkcji g
ę
sto
ś
ci:1.
0)(
x
dla ka
ż
dego
x
R
 2.
)()()(
baPbaPdxx
ba
<<==
dla dowolnych
a < b
 3.
1)(
=
dxx
 4.
0)(
==
aP
 5.Przykładowy wykres funkcji g
ę
sto
ś
ci prawdopodobie
ń
stwa i graficzna interpretacja
( )
baP
<
.
 
 
f(x)
( ) ( )
=<
ba
dxxbaP
 
a
 
b x
 DEF
Dystrybuant
ą 
zmiennej losowej ci
ą 
głej nazywamy funkcj
ę
:
=<=
x
dt xPx
)()()(
.
Własno
ś 
ci dystrybuanty F(x) zmiennej losowej X typu ci
ą
głego:
 
( )
10
x
dla
< < +
x
,
 
 
( )
0lim
=
−∞
x
x
oraz
( )
,1lim
=
+∞
x
x
 
 
F(x)
jest funkcj
ą 
niemalej
ą 
c
ą 
i ci
ą 
ą 
.Na podstawie dystrybuanty zmiennej losowej ci
ą 
głej mo
ż
na obliczy
ć
prawdopodobie
ń
stwa:
)()(
11
xxP
=<
 
)()()(
2332
xxxxP
=<<
 
)(1)(
44
xxP
=>
 
Przykład 1
Funkcja g
ę
sto
ś
ci zmiennej losowej czasu oczekiwania na autobus ma posta
ć
:
( )
><=
,5,0 ,50, ,0,0
dlaxxdlacdlaxx
 gdzie
c
jest pewn
ą 
stał
ą 
.
 
 Wykres funkcji g
ę
sto
ś
ci czasu oczekiwania na autobus oraz ilustracja graficzna
( )
31
<
P
:
f(x)
1/50 1 2 3 4 5
x
 Dystrybuanta czasu oczekiwania na autobus oraz ilustracja graficzna
( )
31
<
P
:
f(x)
1
(3)
 
2
(3)
-F 
(1)
 
(1)
 
0 1 2 3 4 5
x
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->