Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Ratings: (0)|Views: 1,272 |Likes:
Published by kieuphuonggvb
Phiếu trả lời trắc nghiệm
Phiếu trả lời trắc nghiệm

More info:

Published by: kieuphuonggvb on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

 
 
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Học sinh chú ý :
- Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách.- Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục
Số báo danh
,
Mã đề
trước khi làm bài.
Phần trả lời :
Số thứ tự các câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câutrắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.
01. ; / = ~ 08. ; / = ~ 15. ; / = ~ 22. ; / = ~02. ; / = ~ 09. ; / = ~ 16. ; / = ~ 23. ; / = ~03. ; / = ~ 10. ; / = ~ 17. ; / = ~ 24. ; / = ~04. ; / = ~ 11. ; / = ~ 18. ; / = ~ 25. ; / = ~05. ; / = ~ 12. ; / = ~ 19. ; / = ~06. ; / = ~ 13. ; / = ~ 20. ; / = ~07. ; / = ~ 14. ; / = ~ 21. ; / = ~
 
Trường THPT Gia Viễn B Kiểm tra 45 phút môn: Hóa học 12
 ---------------- -------------
Cho biết: H= 1; O=16, Mg=24, Al=27, Ba=137, S=32, K=39, Na=23, Li= 7  Lưu ý: Không dùng bảng HTTH và các tài liệu liên quan môn hóa học. Không viết, vẽ lên đề kiểm tra!
 --------------------------------------------------------- Chúc các em làm bài thật tốt!..............................................
Đáp án mã đề: 145
 
01. - - = - 08. - - - ~ 15. - / - - 22. ; - - -02. - - - ~ 09. - - = - 16. - - = - 23. - - - ~03. - - = - 10. - - = - 17. - / - - 24. - / - -04. - / - - 11. - - = - 18. - - - ~ 25. - / - -05. ; - - - 12. ; - - - 19. - - = -06. - - = - 13. - - = - 20. - / - -07. - - = - 14. ; - - - 21. - - - ~
Đáp án mã đề: 179
 
01. - - = - 08. - - - ~ 15. - / - - 22. - - = -02. ; - - - 09. - - = - 16. - - = - 23. ; - - -03. - - = - 10. - - = - 17. - - = - 24. - - - ~04. ; - - - 11. ; - - - 18. - - = - 25. - - = -05. - - = - 12. - - - ~ 19. - - - ~06. ; - - - 13. - / - - 20. - - - ~07. - / - - 14. - / - - 21. - / - -
 
 
Đáp án mã đề: 213
 
01. - - = - 08. ; - - -15. - - = - 22. - / - -02. ; - - - 09. - - - ~16. - - = - 23. - - = -03. - - = - 10. - / - -17. - - = - 24. - - - ~04. - - - ~ 11. - / - -18. ; - - - 25. - - = -05. - - = - 12. - - = -19. - - = -06. - - = - 13. - - = -20. - - - ~07. - / - - 14. ; - - -21. - - - ~
Đáp án mã đề: 247
 
01. - / - - 08. - / - - 15. ; - - - 22. - - = -02. - - = - 09. - - = - 16. - - = - 23. ; - - -03. - / - - 10. - - = - 17. - - - ~ 24. - - - ~04. - - = - 11. - - = - 18. - - = - 25. ; - - -05. ; - - - 12. - - - ~ 19. - - - ~06. - - = - 13. - - = - 20. - - - ~07. - / - - 14. ; - - - 21. - - = -

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
thanhsongcau liked this
thanhsongcau liked this
Liên Bùi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->