Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORTA GERILIM TESISLERINDE KORUMA VE KONTROL

ORTA GERILIM TESISLERINDE KORUMA VE KONTROL

Ratings:
(0)
|Views: 5,335|Likes:
Published by Ramazan Paltun

More info:

Published by: Ramazan Paltun on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

 
 1
 
SIRA NO K O N U SAYFA NO11. SAYAÇLARIN YER
İ
NDE TESTLER
İ
............... 29012. ÜÇ TER
İ
ML 
İ
SAYAÇLAR............................... 29712.1. Sayaç Karakteristikleri ve Özellikleri............ 29712.2. Üç Terimli Aktif Sayac
ı
n Zaman Saati ileBirlikte Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
emas
ı
............................... 29812.3. Üç Tarifeli Zaman Saati Karakteristikleri veÖzellikleri.................................................... 298ORTA GER
İ
İ
M DA
Ğ
ITIM S
İ
STEMLER
İ
NDEOTOMAT 
İ
K TEKRAR KAPAMA ÖZELL 
İ
KLER
İ
 VE
İ
LKELER
İ
 1. G
İ
R
İŞ
........................................................... 3002. ARIZA TÜRLER
İ
........................................... 3002.1. Geçici Ar
ı
zalar............................................. 3002.2. Yar
ı
Geçici Ar
ı
zalar...................................... 3002.3. Devaml
ı
Ar
ı
zalar.......................................... 3013. TANIMLAR................................................... 3014. O.G. DA
Ğ
ITIM
Ş
EBEKELER
İ
NDE TEKRARKAPAMA...................................................... 3045. O.G. TEKRAR KAPAMA TERT 
İ
PLER
İ
N
İ
 ETK
İ
LEYEN FAKTÖRLER............................. 3055.1. O.G. Sistemlerinde Tekrar Kapama ÖlüZaman
ı
n
ı
n Mü
ş
teri Yüklerine Etkileri.......... 3066. KES
İ
C
İ
KARAKTER
İ
ST 
İ
KLER
İ
...................... 3076.1. Çal
ı
ş
ma Zaman
ı
(Kontak Aç
ı
lma + ArkSönme)........................................................ 3076.2. Antipompaj.................................................. 3076.3. Mekanizma Sükunete Gelme Zaman
ı
........... 3086.4. Kapama Zaman
ı
.......................................... 3087. ARK ÜRÜNLER
İ
N
İ
N TEM
İ
ZLENMES
İ
............ 3097.1. Ar
ı
za Yeri Deiyonizasyonu............................ 3098. KORUMA RÖLELER
İ
N
İ
N TEKRAR KAPAMAYÖNÜNDEN ÖZELL 
İ
KLER
İ
........................... 3098.1. Rölenin Sükunete Gelme Zaman
ı
................. 3098.2. Toparlanma Zaman
ı
..................................... 3099. TEKRAR KAPAMA SAYISI............................. 310FAYDALANILAN ESERLER........................... 312
 
 2
 
PR
İ
MER TEÇH
İ
ZATIN TANITIMI
1. GÜÇ TRAFOLARIGüç trafolar
ı
, belirli bir gerilimdeki elektrik enerjisini ba
ş
ka bir gerilimeçevirmek için kullan
ı
l
ı
r.Güç trafolar
ı
, birkaç kVA’l
ı
k küçük trafolardan 500-1000 MVA’l
ı
k büyüktrafolara kadar de
ğ
i
ş
ik güçlerde imal edilirler.1.1 Nominal Ak
ı
mBir güç trafosunun (etiketinde belirtilen) nominal gücüne kar
ş
ı
ş
en primerveya sekonder taraf 
ı
n
ı
n ak
ı
m
ı
d
ı
r.Örnek: Gücü 100 MVA olan 154/34,5 kV’l
ı
k bir trafoda primer taraf 
ı
nnominal ak
ı
m
ı
:N
nom
100000 kVA
 
I
p.nom
= --------- = ---------------- = 375 A’d
ı
r.
3.V
ff 
3.154 kVSekonder taraf 
ı
n nominal ak
ı
m
ı
ise;100000I
s.nom
= ------------ = 1673 A’d
ı
r.
3.34,5Baz
ı
güç trafolar
ı
n
ı
n güçleri, cebri so
ğ
utma ile % 25 oran
ı
nda artt
ı
r
ı
labilir.Bu durum, trafo etiketinde belirtilir. Buna göre gücü artan trafonun nominalak
ı
mlar
ı
da o oranda artar.1.2. Nominal Gerilimgüç trafolar
ı
, yüksek gerilimli enerjiyi dü
ş
ük gerilimli enerjiye çevirerekenerjinin tüketilmesine imkan sa
ğ
lar. Santralarda üretilen enerjinin uzakbölgelere iletimi, yüksek gerilimle yap
ı
ld
ı
ğ
ı
nda ekonomik olur. Fakatenerjinin tüketilmesi söz konusu oldu
ğ
unda gerilimin dü
ş
ürülmesi
ş
artt
ı
r.Örnek: 154/34,5 kV; 100 MVA trafoda;N
p
= primer güç =
3.154.375 = 100000 kVAN
s
= sekonder güç =
3.34,5.1673 = 100000 kVA
 
 3
 1.3. K
ı
sa Devre GerilimiBir trafoda, sekonder sarg
ı
k
ı
sa devre edildi
ğ
inde, primer sarg
ı
dan nominalak
ı
m
ı
n geçmesini sa
ğ
layan gerilime, k
ı
sa devre gerilimi U
k
denir. Bugerilimin primer nominal gerilime oran
ı
na da, nisbi k
ı
sa devre gerilimi %U
k
denir. (
Ş
ekil-1).% U
k
= 100.(U
k
/V
nom
)%U
k
= (U
k
/U
n
).100 dür.%U
k
= (I
n
.Z
k
/I
n
.Z).100%U
k
= (Z
k
/Z).100Sekonderi k
ı
sa devre edilip primer sarg
ı
nominal gerilimle beslendi
ğ
i zaman(teorik olarak) geçen ak
ı
ma nominal KISA DEVRE ak
ı
m
ı
denir.U
n
U
n
/Z I
n
 I
k
= ------- = ------------ = ------Z
k
Z
k
/Z U
k
 I
n
 I
k
= ------ olur.U
k
 Örne
ğ
in, U
k
= %5 olan bir trafoda k
ı
sa devre ak
ı
m
ı
 I
k
= I
n
/0,05 = 20 x I
n
olur.Nominal ak
ı
m
ı
örnek olarak 100 A. olan bir trafonun %U
k
‘s
ı
5 iseI
k
= I
n
/U
k
= 100/0,05 = 2000 A. bulunur.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
FazlıAlpaslan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ueberschall liked this
ueberschall liked this
ueberschall liked this
Murat Akın liked this
my1967 liked this
Baris GURBUZ liked this
Yüksel Doğar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->