Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subiecte Concurs Plus Minus Poezie 2008

Subiecte Concurs Plus Minus Poezie 2008

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 5,209|Likes:
Published by chetzu

More info:

Published by: chetzu on Apr 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
1
CONCURSUL NA
IONAL INTERDISCIPLINAR
+ POEZIE
 - etapa jude
ean
ă
12 aprilie 2008
CLASA A VI-A
Timp de lucru:
2 ore
.Cite
ş
te cu aten
ie textul:
Copilul râde:„În
 
elepciunea
ş
i iubirea mea e jocul!”Tân
ă 
rul cânt 
ă 
:„Jocul
ş
i-n
 
elepciunea mea-i iubirea!”B
ă 
trânul tace:„Iubirea
ş
i jocul meu e-n
 
elepciunea!”
(L. Blaga,
Trei fe
 
e
)
A. 50 de puncte
1. Identific
ă
dou
ă
cuvinte, care prin num
ă
rul literelor se pot reprezenta în dou
ă
figuri geometrice diferite. Precizeaz
ă
-le. ..........................10 p.2. Gânde
ş
te textul ca o sum
ă
de cinci triunghiuri. Precizeaz
ă
-le......................................................................................10 p.3. Precizeaz
ă
corespondentul substantival al fiec
ă
rei vârste. Explic
ă
una dintre rela
ii...................................................10 p.4. Scrie ca o sum
ă
evolu
ia omului de la copil la b
ă
trân, folosindu-te de cele trei elemente care definesc etapele...................................10 p.5. D
ă
câte un sinonim potrivit pentru verbele din text. ...................................................................................................10 p.
B.
 
40 de puncte
Dup
ă
cum reiese din text, elementul fundamental al existen
ei umane este
jocul
. Redacteaz
ă
o compunere, de 25-30 derânduri, în care s
ă
ilustrezi importan
a jocului în copil
ă
rie, în tinere
e
ş
i la b
ă
trâne
e.Vei primi punctajul integral dac
ă
:-
 
vei construi textul având în vedere c
ă
acesta trebuie s
ă
aib
ă
: introducere, cuprins
ş
i încheiere;-
 
vei exemplifica cele trei etape ale existen
ei;-
 
vei folosi urm
ă
toarele figuri de stil: personificare, compara
ie, epitet, enumera
ie;-
 
te vei raporta la con
inutul poeziei;-
 
textul t
ă
u va fi corect în ceea ce prive
ş
te: logica
ş
i claritatea enun
urilor, adecvarea con
inutului la cerin
e;registrul de comunicare
ş
i stilul adecvate con
inutului;-
 
te vei exprima corect, respectând normele ortografice
ş
i de punctua
ie în vigoare.
C.
 
40 de puncte
 La o întrecere de alerg
ă
ri particip
ă
cinci sportivi, A,
B
,
C
,
D
,
E
. Oricare doi dintre sportivi au ocupat locuri diferite. Dup
ă
 curs
ă
, situa
ia este urm
ă
toarea :
-
E
nu a fost primul
-
A
nu a fost nici primul, nici ultimul
-
Între
C
 
ş
i
D
a sosit exact un sportiv
-
B
a sosit imediat dup
ă
 
E
 
-
C
nu a fost al doilea.Se cere :a)
 
S
ă
se arate c
ă
 
C
a fost primul.b)
 
S
ă
se determine ordinea în care au sosit sportivii.
Not
ă
: Se acord
ă
10 puncte din oficiu
Total:140 de puncte
Timp de lucru: dou
ă
ore
 
MINISTERUL EDUCA
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUIDIRECTIA GENERAL
Ă
MANAGEMENT ÎNV
ĂĂ
MÂNT PREUNIVERSITAR
Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucure
ş
tiTel/fax.: 313.55.47
 
 2
CONCURSUL NA
IONAL INTERDISCIPLINAR
+ POEZIE
 
- etapa jude
ean
ă
-12 aprilie 2008
CLASA A V-A
Subiectele de pe ambele pagini sunt obligatorii.I Cite
ş
te cu aten
ie textul:
“Doi oameni, cunoscu
 
i unul cu altul, c
ă 
l
ă 
toreau odat 
ă 
, vara, pe un drum. Unul avea în traista sa trei pâni,
ş
icelalalt dou
ă 
pâni. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei r 
ă 
chi
 
i pletoase,lâng
ă 
o fântân
ă 
cu ciutur 
ă 
,scoate fiecare pânile ce avea
ş
i se pun s
ă 
m
ă 
nânce împreun
ă 
, ca s
ă 
aib
ă 
mai mare poft 
ă 
demâncare. Tocmai când scoaser 
ă 
pânile din traiste, iaca un al treilea drume
 
, necunoscut, îi ajunge din urm
ă 
 
ş
i se opre
ş
te lâng
ă 
dân
ş
ii, dându-le ziua bun
ă 
. Apoi se roag
ă 
s
ă 
-i deie
ş
i lui ceva de mâncare, c
ă 
ci e tare fl
ă 
mând 
ş
i n-are nimica merinde la dânsul, nicide unde cump
ă 
ra.- Poftim, om bun, de-i osp
ă 
ta împreun
ă 
cu noi, ziser 
ă 
cei doi drume
 
i c
ă 
l
ă 
torului str 
ă 
in; c
ă 
ci mila Domnului!unde m
ă 
nânc
ă 
doi mai poate mânca
ş
i al treilea. Dup
ă 
ce-au mântuit de mâncat, c
ă 
l
ă 
torul str 
ă 
in scoate cinci lei dinpung
ă 
 
ş
i-i d 
ă 
, din întâmplare, celui ce avusese trei pâni,
Ş 
i, din vorb
ă 
în vorb
ă 
, cel ce avuse trei pâni d 
ă 
doi lei celui cudou
ă 
pâni, zicând:-
 
ine, frate, partea dumitale,
ş
i f 
ă 
ce vrei cu dânsa. Ai avut dou
ă 
pâni întregi, doi lei
 
i se cuvin.
Ş 
i mie îmiopresc trei lei, fiindc-am avut trei pâni întregi,
ş
i tot ca ale tale de mari, dup
ă 
cum
ş
tii.- Cum a
ş
a?! zise cel
ă 
lalt cu dispre
 
! pentru ce numai doi lei,
ş
i nu doi
ş
i jum
ă 
tate, partea dreapt 
ă 
ce ni secuvine fiec
ă 
ruia? Omul putea s
ă 
nu ne deie nimic,
ş
i atunci cum r 
ă 
mânea? (…)- Haide
ş
i la judecat 
ă 
, zise cel
ă 
lalt, dac
ă 
nu te mul
ă 
me
ş
ti. Cred c
ă 
 
ş
i judecata are s
ă 
-mi g
ă 
seasc
ă 
dreptate,de
ş
i nu m-am târât prin judec
ă 
i de când sunt. Judec
ă 
torul, dup
ă 
ce-i ascult 
ă 
pe amândoi cu luare aminte, zise celui cudou
ă 
pâni:-
Ş 
i nu e
ş
ti mul
ă 
mit cu împ
ă 
 
eala ce s-a f 
ă 
cut, omule?(…)
(Ion Creang
ă
,
 
Cinci pâni
)
A.
 
50 de puncte
1.
 
Precizeaz
ă
cifrele men
ionate în fragmentul dat. ...............................................................................................10 p.
2.
 
Scrie ce moment al subiectului reprezint
ă
primul paragraf. Argumenteaz
ă
.......................................................10 p.
 3.
 
Alc
ă
tuie
ş
te câmpul semantic al numerelor impare din textul narativ.Men
ioneaz
ă
care dintre acestea sunt numereprime................................................................................................................................................................10 p.
4.
 
Precizeaz
ă
num
ă
rul personajelor participante la ac
iune......................................................................................10 p.5.
 
Construie
ş
te un ra
ionament prin care judec
ă
torul ar putea s
ă
fac
ă
dreptate......................................................10 p.
MINISTERUL EDUCA
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUIDIRECTIA GENERAL
Ă
MANAGEMENT ÎNV
ĂĂ
MÂNT PREUNIVERSITAR
Str. G-ral Berthelot 28-30, Bucure
ş
tiTel/fax.: 313.55.47

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bisericescu Elena added this note
love <3
Ioana Paun liked this
mariadyana liked this
Arnautu Anica liked this
Mihnea Dorobat liked this
Antonia Vodoiu liked this
Antonia Vodoiu liked this
Sas Florica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->