Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn - pełny tekst

Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn - pełny tekst

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,826 |Likes:
Rozwój nauk i technologii medycznej umożliwia stosowanie coraz to lepszych metod diagnostycznych i leczniczych, co przyczynia się do wydłużenia egzystencji populacji ludzkiej. Ludzie żyją dłużej, jednak starość często naznaczona jest skutkami chorób przewlekłych oraz ich powikłaniami. Jakość życia zależna od zdrowia zostaje zredukowana czynnikami wynikającymi z tych chorób. Jednym z takich czynników są odleżyny – niezwykle trudne w leczeniu rany przewlekłe.
Odleżyny wiążą się z przykrym dla chorego doświadczeniem bólu i cierpieniem, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychospołecznym. Od drugiej połowy XX wieku prowadzone są badania nad etiologią i patogenezą odleżyn, poszukuje się skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia ran odleżynowych. Mimo to, wciąż jeszcze jesteśmy dalecy od zrozumienia wszystkich mechanizmów związanych z powstawaniem i gojeniem się tych ran [1]. Wieloaspektowość odleżyn sprawia, że są one tematem otwartym dla dalszych poszukiwań, badań i dyskusji.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono usystematyzowaną wiedzę na temat odleżyn: omówiono przyczyny powstawania i czynniki ryzyka odleżyn, stopnie i klasyfikacje kliniczne zaawansowania odleżyn, zasady profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady leczenia odleżyny jako rany przewlekłej oparte na strategii TIME.
Rozwój nauk i technologii medycznej umożliwia stosowanie coraz to lepszych metod diagnostycznych i leczniczych, co przyczynia się do wydłużenia egzystencji populacji ludzkiej. Ludzie żyją dłużej, jednak starość często naznaczona jest skutkami chorób przewlekłych oraz ich powikłaniami. Jakość życia zależna od zdrowia zostaje zredukowana czynnikami wynikającymi z tych chorób. Jednym z takich czynników są odleżyny – niezwykle trudne w leczeniu rany przewlekłe.
Odleżyny wiążą się z przykrym dla chorego doświadczeniem bólu i cierpieniem, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychospołecznym. Od drugiej połowy XX wieku prowadzone są badania nad etiologią i patogenezą odleżyn, poszukuje się skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia ran odleżynowych. Mimo to, wciąż jeszcze jesteśmy dalecy od zrozumienia wszystkich mechanizmów związanych z powstawaniem i gojeniem się tych ran [1]. Wieloaspektowość odleżyn sprawia, że są one tematem otwartym dla dalszych poszukiwań, badań i dyskusji.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono usystematyzowaną wiedzę na temat odleżyn: omówiono przyczyny powstawania i czynniki ryzyka odleżyn, stopnie i klasyfikacje kliniczne zaawansowania odleżyn, zasady profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady leczenia odleżyny jako rany przewlekłej oparte na strategii TIME.

More info:

Published by: Evereth Publishing Sp. z o.o. on Apr 02, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

 
Rdkene`gd
Avuzd Vofonrd2Hdvgd \. ^reqnrwi 
4+6
{ Hdngeb ^ozd|d
>
{ Dvidlgu~r BdqgeŌ
6
 Id|dvrw`d Ngevr`gdioq~id
4+6
{ Bu~|w`d Nqdbld(Fgdņd~gi 
4
Hdvei Iunmdvreq~ig
<
ª{ Hdvgd
 
Iþrid
5
{ Kunw`d Igeņfd~d
3
{ Bod``d ^|dceb
1
Idvokg`d Zge|vd~
4^
{ Dkei~d`lvd Zozoq
4
ª{ Kglgd Mdve`ld
=
{ AvdŻw`d QdqvrwŌ~id
7
 D``d ńdfuŌ~id
6
{ Ve`d|d Qd~gi 
4:
{ Ld`u|d Hgdņioq~id
44
ª{ Zdukg`d Hořngnid
6
 EkŻfge|d Hgevrebeq~id
46
{ Hdvgd FuvrwŌ~id
46
{ Adfvgekd Hdvei 
4>
 Da`ge~rid FdfgŌ~id
4<
{ EkŻfge|d Fvroroq~id
45
{ Qgoke||d Lqobdi 
43
 Adfvgekd Nmhgek
41
{ EkŻfge|d HvorgŌ~id
41
{ Fvwagld Rqgevrnmoq~id
4=
 D``d Adfvgeknrdi 
4=
{ Gve`d Zdqņoq~id
47
{ Nre~ņdqd Igeņzgioq~id
6:
 Ve`d|d ŒkgqgŌ~id
64
{ ^ņdqohgvd Hgnmdkdi 
6
{ Meke`d Zge|voŌ
66
{ Foald` Iorgdv~ig
6>
Ioovlw`d|ov RdkeneŌ
2
 
x
Lv mdf. hel. Hdvgd \. ^reqnrwi+ ^rzg|dk U`gqev~w|enig @v 6 gh. lv. B. Fgrgekd+uk. Ubeb~igeao 15+ =5(43= Fwlao~rnr+ \ek.2 -56' >35 56 >6+ Cd}2 -56' >35 51 =6+e(hdgk2 h~reqnrwiJnh.uhi.zk
Rdkene`gd zvocgkdi|wig gªkenre`gd olkeŻw`
Kenre`ge Vd` 6:4:91->„<'217„4:3
§ Eseve|m Zufkg~mg`a+ 6:4:
4 Rdiņdl Zgekėa`gdv~|qd Nmgvuvagnr`eao Nok(keaguh Helgnuh qªFwlao~rnrw UHI qª\o(vu`gu4^ Rdiņdl Zgekėa`gdv~|qd Nmgvuvagnr`eao Nok(keaguh Helgnuh qªFwlao~rnrw UHI qª\o(vu`gu+ ^|ule`nige Ioņo @duioqe6 Id|elvd gªIkg`gid Nmgvuvagg Oaþk`eb NokkeaguhHelgnuh qªFwlao~rnrw UHI qª\ovu`gu> Id|elvd gªIkg`gid Helwnw`w Zdkgd|wq`ebU`gqev~w|e|u Helwnr`eao qªZor`d`gu< Id|elvd Ollrgdņ Ikg`gnr`w Nmgvuvagg Oaþk(`eb Œką~igeao U`gqev~w|e|u Helwnr`eaoqªId|oqgndnm5 Rdiņdl Zgekėa`gdv~|qd Ikg`gnr`eao Nokke(aguh Helgnuh U`gqev~w|e|u BdagekkoŌ~ige(ao qªIvdioqge3 ^rzg|dk Qobeqþlrig qªOk~r|w`ge1 ^rzg|dk U`gqev~w|enig @v 4 qªFwlao~rnrw= Ollrgdņ G`|e`~wq`eb \evdzgg D`e~|erboko(agg Qobeqþlrigeao ^rzg|dkd Re~zoko`eaoqª\ovu`gu7 Zvrwnmol`gd `d ^rqelevoqge qªFwlao~rnrw4: Ollrgdņ Vdlgo|evdzgg gªVeago`dk`e Ne`|vuhO`iokoagg qªFwlao~rnrw44 Ikg`gid E`loivw`okoagg gªNmovþf Qeq`ė|vr(`wnm U`gqev~w|enigeao Ne`|vuh Helwnr(`eao qªAldŌ~iu46 Veago`dk`w Re~zþņ Ozgeig Zdkgd|wq`ebLohu ^ue Vwlev qªFwlao~rnrw4> Zvrwnmol`gd Ld`(Hel ^z. r.o.oªqªFwlao~r(nrw4< Qobeqþlrig Ořvolei Helwnw`w Zvdnwqª\ovu`gu45 Qobeqþlrig ^rzg|dk Lrgengėnw qªFwlao~rnrw43 Qobeqþlrig ^rzg|dk Re~zoko`w qª\ovu`gu41 Qobeqþlrig ^rzg|dk lkd @evqoqo gªZ~w(nmgnr`ge Nmovwnm qªŒqgengu4= ^ZROR+ Zvrwnmol`gd qª^dlidnm47 Ollrgdņ G`|e`~wq`eb \evdzgg U`gqev~w|en(igeao Ne`|vuh Helwnw`w Hov~igeb gª\vozg(idk`eb qªAlw`g6: Fwlao~id Helwnr`d Zvrwnmol`gd Ne`|vuh^z. rªo.o.64 Rdiņdl Ozgeig Rlvoqo|`eb H^QgD qªFwl(ao~rnrw66 Qobeqþlrig ^rzg|dk ^zenbdkg~|wnr`w q Ku(fkg`ge6> @ROR ‐ZVO SG\D‘+ Vwbeqo
Vorqþb `dui gª|enm`okoagg helwnr`eb uhoŻkgqgd ~|o~oqd`ge novdr |o kez~rwnm he|ollgda`o~|wnr`wnm gªkenr`gnrwnm+ no zvrwnrw`gd ~gė lo qwlņuŻe`gd earw~|e`nbg zozukdnbgkulrigeb. Kulrge Żwbą lņuŻeb+ bel`di ~|dvořā nrė~|o `dr`dnro`d be~| ~iu|idhg nmovþf zvre(qkeiņwnm ovdr gnm zoqgiņd`gdhg. Bdiořā Żwngd rdkeŻ`d ol rlvoqgd ro~|dbe rveluioqd`dnrw``gidhg qw`gidbąnwhg rª|wnm nmovþf. Bel`wh rª|dignm nrw``giþq ~ą olkeŻw`w „ `ge(rqwike |vul`e qªkenre`gu vd`w zvreqkeiņe.OlkeŻw`w qgąŻą ~gė rªzvrwivwh lkd nmoveao lořqgdlnre`geh fþku gªngevzge`geh+ rdvþq`oqªqwhgdvre crwnr`wh+ bdi gªz~wnmo~zoņenr`wh. Ol lvuageb zoņoqw ]] qgeiu zvoqdlro(`e ~ą fdld`gd `dl e|gokoagą gªzd|oae`erą olkeŻw`+ zo~ruiube ~gė ~iu|enr`wnm ~zo~ofþqrdzofgead`gd gªkenre`gd vd` olkeŻw`oqwnm. Hgho |o+ qngąŻ be~rnre be~|eřhw ldkenw olrvoruhge`gd q~rw~|ignm henmd`grhþq rqgąrd`wnm rªzoq~|dqd`geh gªaobe`geh ~gė |wnmvd`ªY4X. Qgekod~zei|oqořā olkeŻw` ~zvdqgd+ Żeª~ą o`e |ehd|eh o|qdv|wh lkd ldk~rwnmzo~ruigqdŌ+ fdldŌ gªlw~iu~bg.Qª`g`geb~rwh ozvdnoqd`gu zvrel~|dqgo`o u~w~|ehd|wroqd`ą qgelrė `d |ehd| olke(Żw`2 ohþqgo`o zvrwnrw`w zoq~|dqd`gd gªnrw``gig vwrwid olkeŻw`+ ~|oz`ge gªikd~wcidnbeikg`gnr`e rddqd`~oqd`gd olkeŻw`+ rd~dlw zvockdi|wig zvrengqolkeŻw`oqeb ovdr rd~dlwkenre`gd olkeŻw`w bdio vd`w zvreqkeiņeb ozdv|e `d ~|vd|eagg \GHE.
 
=:
§ Eseve|m Zufkg~mg`a+ 6:4:
Kenre`ge Vd` 6:4:91->„<'
Rdkene`ge 4.
One`d ~|d`u fgoz~wnmo~zoņenr`eao nmoveaogªu~|dke`ge g`lwqgludk`eao zkd`u ozgeigzgekėa`gdv~igeb dleiqd|`ge lo zorgohu vwrwidkuf cdrw vorqobu olkeŻw`w
Zvone~ zgekėa`oqd`gd bdio `duioqd he|old zvdnw zgekė(a`gdvig nenmube ~gė qgekoe|dzoqořngą. Fvdi qªzvdi|wne zge(kėa`gdv~igeb rd~|o~oqd`gd |eb he|olw u`gehoŻkgqgd zkd`oqevedkgroqd`ge ozgeig `dl nmovwh. Qelņua Qovkl Medk|mOvad`grd|go` -QMO' zvone~ zgekėa`oqd`gd hu~g rdqge(vdā řqgdlohe rdhgevre`gd+ zoq|dvrdk`e `d idŻlwh e|dzgegªone`gdbąne veruk|d|w |wnm lrgdņdŌ. QwvþŻ`gd ~gė nr|evw e|dzw zvone~u zgekėa`oqd`gd+ dªqªidŻlwh rª`gnm `d~|ėzubąne zo~ofge cdrwªY6„3X.
E|dz G. Vorzor`d`ge ~|d`u zdnbe`|d gªřvoloqg~id
Cdrd 4. Avohdlre`ge ld`wnm oªzdnbe`nge gªbeao řvoloqg~iu
Vedkgrdnbė |eb cdrw `dkeŻw vorzonrąā qªhohe`nge zvrw( bėngd nmoveao lo rdiņdlu ozgeig rlvoqo|`eb. Bel`ą rªhe|olrfgevd`gd g`covhdnbg oªnmovwh be~| qwqgdl rª`gh ~dhwh.Beřkg rªzvrwnrw` nmovofoqwnm io`|di| nmovwh be~| `ge(hoŻkgqw+ qgdvwaol`wh Ųvþlņeh ld`wnm hoŻe fwā beao vo(lrg`d kuf ozgeiu`oqgeªY6+ <+ 1X.Zw|d`gd hdbą `d neku refvd`ge hgėlrw g``whg2ld`wnm oaþk`wnm+ |b. ghgė+ `drqg~io+ qgei+ hgeb~ne rd(hge~rid`gd -bel`onreř`ge loio`ube ~gė one`w ~|d`uřqgdlohořng nmoveao'9ld`wnm nmdvdi|evre ~ufgei|wq`wh -bdiořngoqwh'+|dignm bdi `z. lokeakgqořng fþkoqe+ qw~|ėzoqd`ge of( bdqþq ad~|vwnr`wnm -`z. radad+ `ul`ořng'.He|olą zohgdvþq ravohdlro`e ro~|dbą ld`e oªnmdvdi(|evre ofgei|wq`wh -gkořngoqe'+ qª|wh2 zol~|dqoqe zdvd(he|vw Żwngoqe+ |b. |ehzevd|uvd ngdņd nmoveao+ ngř`ge`ge |ė|`g(nre ivqg+ |ė|`o+ ~d|uvdnbd ivqg+ kgnrfd ollenmþq+ hd~d ngdņd-uloiuhe`|oqd`e `z. qªIdvnge Aovąnrioqeb Zdnbe`|d'.D`dkgrd loiuhe`|dnbg helwnr`eb gªlo|wnmnrd~oqeb mg~|o(vgg nmovofw zdnbe`|d zorqdkd ravohdlrgā vþq`geŻ g`covhd(nbe o2nmovofdnm zvrefw|wnm g/kuf q~zþņg~|`gebąnwnm -qªzvrw(zdliu vwrwid vorqobu olkeŻw` r`dnrąne fėlą h.g`.2nuivrwnd |wzu GG+ `dlngř`ge`ge |ė|`gnre ivqg+ nmovofw ofqoloqeao uiņdlu ivąŻe`gd+ `geqwlok`ořā olle(nmoqd+ d`ehgd+ nmovofw `oqo|qovoqe+ veuhd|ogldk`erdzdke`ge ~|dqþq+ rdnmovoqd`ge `d QRQ+ ~nmovre`gd`euvokoagnr`e+ `z. ~|qdvl`ge`ge vor~gd`e+ zdvdzkeagd+|e|vdzkeagd'9~|o~oqd`wh kenre`gu gªkeidnm zvrwbhoqd`wnmqªzvrefgeau nmovþf zvreqkeiņwnm+ `z. nuivrwnw |wzuGG+ kenre`gu rqgąrd`wh nmovofą `oqo|qovoqą+|b.ªnmehgo|evdzgg+ vdlgo|evdzgg+ |evdzgg ~|evogloqeb+ d`(|wfgo|wio|evdzgg gªg``wnm9zvrefw|wnm ozevdnbdnm9`dlqvdŻkgqořng `d keig kuf ~iņdl`gig zoidvhoqe.G``ą he|olą rfgevd`gd ld`wnm oªnmovwh be~| of~evqdnbd.Zolnrd~ rfgevd`gd qwqgdlu hoŻ`d vþq`geŻ+ qvdr rªkeid(vreh zvoqdlrąnwh+ zvrezvoqdlrgā fdld`ge zgekėa`gdv~ige.^rnreaþk`ą uqdaė `dkeŻw rqvþngā `dªY6+ <+ 1X2~|d` ~iþvw2 qª~|dv~rwh qgeiu ~iþvd ~|dbė ~gė ~unmd+nge`id+ no rqgėi~rd vwrwio beb u~riolre`gd gªqªio`(~eiqe`nbg zoq~|d`gd olkeŻw`w9 one`gd ~gė ~|d` `d(qol`ge`gd ~iþvw+ `dzgėnge+ qgkao|`ořā+ g`|e`~wq`ořāqwlrgekd`gd zo|u+ koidkgrdnbė gªqgekiořā rhgd` zd|oko(agnr`wnm+ |b. qwiqg|w ~iþv`e+ rdfdvqge`gd+ olzdvre`gd+hdnevdnbė+ oqvrolre`gd+ vd`w9~|d` zdr`oing `d ioŌnrw`dnm aþv`wnm gªlok`wnm9ld`e lo|wnrąne uiņdlu zoidvhoqeao2~|d` bdhw u~|`eb -fer rhgd`+ ~unmořā+ avrwfgnd+ of(ņoŻe`ge bėrwid+ oqvrolre`ge+ rhgd`d ~hdiu'+~|o~oqd`d lge|d+ rqwnrdbe lge|e|wnr`e+~|d` urėfge`gd+ zvo|erw rėfoqe+ņdi`ge`ge -zvdqglņoqe/qrhoŻo`e/of`gŻo`e'+∖ ~zo~þf zoldŻw zoidvhu2 Żwqge`ge lobekg|oqe-raņėf`gi Żoņąlioqw+ ad~|vo~|ohgd+ bebu`o~|ohgd'+Żwqge`ge zordbekg|oqe+∖ nrė~|ořā nmdvdi|ev qwzvþŻ`geŌ -ld|d o~|d|`ge(ao qwzvþŻ`gd`gd+ rdzdvngd+ fgeau`ig+ leceidnbd zouzvrel`geb e`ehge+ ofen`ořā zvre|oig bekg|oqeb+`ge|vrwhd`ge rqgevdnrd olfw|u'+ofen`ořā ofbdqþq re ~|vo`w uiņdlu zoidvhoqe(ao+ |b. qwhgo|w -bdid |veřā2 zoidvhoqd+ idņoqd„ªrªbekg|d nge`igeao‐Żwqd iveq‘+ cu~oqd|d+ fvu`d|`d„ªrd~|og`oqd+ rgeko`d+ Żþņ|dª„ Żþņngoqd'+ `ul`ořng+radad+ olfgbd`ge+ qrlėngd9ld`e rªrdive~u uiņdlu ivąŻe`gd2rdfdvqge`ge ~iþvw2 rd~g`ge`ge+ fkdlořā+ rdŻþņne`ge+ofen`ořā gªkoidkgrdnbd ofvrėiþq -uoaþk`go`e+ ~|dņe+oive~oqe'9ungezke`ge ioŌnrw`9ld`e rªrdive~u uiņdlu ollenmoqeao2∖ ollenm2 zvdqglņoqw+ zvrw~zge~ro`w+ rqok`go`w+zvrer `o~+ zvrer u~|d+ |ov fvru~r`w+ |ov zgev~goqw+|ov hge~rd`w+ ~|vglov+lu~r`ořā2 ~zonrw`ioqd+ qw~gņioqd+ d|di zd`gig+id~rek2 ~unmw/qgkao|`w+ ofen`ořā rdkead`gd qwlrge(kg`w qªlvoadnm ollenmoqwnm+ofen`ořā zkqong`w2 fvdi+ řkuroqd+ zge`g~|d+ voz`d+ivqg~|d9ld`e rªrdive~u cu`inbo`oqd`gd uiņdlu io~|`o(~|dqo(qo(hgėř`goqeao -qª|wh zvrele q~rw~|igh hofgk`ořāgªdi|wq`ořā'2rdive~ vunmohořng qª~|dqdnm+
 
=4
§ Eseve|m Zufkg~mg`a+ 6:4:
Kenre`ge Vd` 6:4:91->„<'
oavd`gnre`ge kuf fvdi di|wq`ořng vunmoqeb2 u`ge(vunmohge`ge qªbel`eb zorwnbg zoqolube ung~i ~iu(zgo`w `d ld`ą zoqgevrnm`gė ngdņd+qw~|ėzoqd`ge `geloqņdlþq/zovdŻeŌ9ld`e rªrdive~u uiņdlu honroqo(zņngoqeao2∖ `ge|vrwhd`ge rqgevdnrd neqig honroqeb2 řvolo(qg~io qgkao|`e+ iqdř`w olnrw` honru zoqolubąrhgd`ė zorgohu zM ~iþvw+ no hoŻe fwā zvrwnrw`ąhdnevdnbg `d~iþvid+ofen`ořā neq`gid qªzėnmevru honroqwh kuf neq(`gid req`ė|vr`eao -ld|d rdņoŻe`gd kuf beao qwhgd(`w'+ `dlņo`oqeao -ol igelw'+ uvo~|ohgd+nrė~|ořā olldqd`gd honru+one`d nenm rwnr`wnm honru2 fdvqd+ zvrebvrw~|ořā+qoŌ+lokeakgqořng rqgąrd`e rªolldqd`geh honru2 zge(nre`ge9ld`e lo|wnrąne ~|d`u z~wnmgnr`eao nmoveao2ovge`|dnbd no lo qņd~`eb o~ofw+ o|onre`gd gªnrd~u2rdldqd`ge zw|dŌ oªlrgeŌ |waol`gd+ ld|ė+ ghgė+ `d(rqg~io+~zo~þf vedinbg `d mo~zg|dkgrdnbė2 ~zoiþb+ dinez|dnbd+kėi+ dave~bd+∖ ~e`+ qwzonrw`ei2 zvre~wzgd ndņą `on+ |vul`ořngqªrdř`gėngu+ fulrg ~gė qª`onw+ io~rhdv`e ~`w+ kėig+ohdhw+∖ rlok`ořā nmoveao lo zevneznbg folŲnþq -rqņd~r(nrd fþkoqwnm ~wa`dkgrubąnwnm ivw|wnr`w hohe`|u~riolre`gd |id`ei q~iu|ei ung~iu+ |dvngd nrw lrgdņd`gd ~gņ řng`dbąnwnm'9one`d rhw~ņþq2~ņunm2 fvdi/rdnmoqd`w/`gelo~ņunm/dzdvd| ~ņunmoqw+qrvoi2 rdnmoqd`w/`geloqglre`ge+ oiukdvw/~onreqig+vþq`oqdad ngdņd2 rdnmoqd`d/fvdi/rdnmqgd`d+qėnm2 zvdqglņoqw/rdfuvro`w+~hdi2 zvdqglņoqw/rdfuvro`w/qwo~|vro`w.
Cdrd 6. U~w~|ehd|wroqd`ge gªq`gikgqd d`dkgrd refvd`wnmld`wnm
Q~rw~|ige g`covhdnbe lo|wnrąne ~|d`u rlvoqgd nmoveaozoqg``w fwā rd`o|oqd`e qªg`lwqgludk`eb loiuhe`|dnbghelwnr`eb. Of~evqdnbe zgekėa`gdv~ige `dbnrėřngeb rdzg~ube~gė qªidv|dnm zgekėa`dnwb`wnm+ |rq.
Mg~|ovgdnm Zgekėa`oqd(`gd
ªY1+ =X. Lo~|dvnrdbą o`e ~rnreaþņoqwnm g`covhdnbg uņd(|qgdbąnwnm ~|dqgd`ge lgda`orw zgekėa`gdv~igeb. Qªzvdi|wnezgekėa`gdv~igeb+ zord vþŻ`whg qdvgd`|dhg idv| zgekėa`dnwb(`wnm+ qwiovrw~|ube ~gė vþq`geŻ idv|w of~evqdnbg nmovwnmrdavoŻo`wnm vwrwigeh olkeŻw`+ idv|w zgekėa`dnbg nmoveaorªvd`ą zvreqkeiņą+ ~idke one`w vwrwid vorqobu olkeŻw`+ lo(iuhe`|dnbė vebe~|vu nmovwnm rªolkeŻw`dhg gªg``e lo~|o~o(qd`e lo zvoku gªzo|vref ld`eao rdiņdlu ozgeig rlvoqo|(`ebªY1X.Zvrwiņdl rhgd`w zorwnbg nmoveao rªvwrwigeh vorqobuolkeŻw`w zvrel~|dqgo`o qª\dfekg 4.
Cdrd >. Zo~|dqge`ge lgda`orw -~ovhuņoqd`ge zvofkehþqrlvoqo|`wnm nmoveao'
@d |wh e|dzge qwolvėf`gd ~gė lgda`orė di|udk`ą -`z. ol(keŻw`d qª~|oz`gu GG qªoiokgnw ivrwŻoqeb rªzoqolu lņuao(|vqdņeao rdfgeau ozevdnwb`eao+ of`gŻe`gd zorgohu fgdņid+oavd`gnre`gd di|wq`ořng vunmoqeb gªqw`g~rnre`gd qªzvre(fgeau uvdru qgeko`dvrąloqeao9 olkeŻw`d qª~|oz`gu Gª`d zgė(nge keqeb rªzoqolu `geloqņdlu ioŌnrw`w' gªzo|e`nbdk`ą -`z.hoŻkgqořā qw~|ązge`gd olkeŻw` rªzoqolu řzgąnrig9 vwrwiozoq~|d`gd olkeŻw` rªzoqolu rņdhd`gd hgel`gnw gªrd~|o~o(qd`eb ~|dfgkgrdnbg'ªY>+ 1„4:X.
LD\DFvdi hoŻkgqořngrhgd`w zorwnbgngdņd „ ~|d` ngėŻigAolrg`dFoi zvdqwFoi keqwZkenwQþreiOlhoqd rhgd`wzorwnbgFvrunm=2::4:2::462::4<2::432::4=2::6:2::662:::42:::<2:::32::
\dfekd 4.Zvrwiņdl idv|w rhgd`w zorwnbg nmoveao r vwrwigeh vorqobu olkeŻw`w/r olkeŻw`ą.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nurse31 liked this
zadumka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->