Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sandra Brown - Matase Frantuzeasca

Sandra Brown - Matase Frantuzeasca

Ratings: (0)|Views: 597 |Likes:
Published by bbbbb_1111

More info:

Published by: bbbbb_1111 on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
Coperta de Vasile SOCOLIUCFrench Silk by Sandra Brownc copyright 1991 by Sandra BrownToate drepturile asupra acestui titlu apar?in editurii MIRON.ƒandra BrownM?tase, fran?uzeascaTraducere de Anca Nistor R?dulescuSemdra BrownM?tase fran?uzeascaISBN 973-95056-2-lm ®® . *t A ^M?tase fran?uzeasca5O gai?? alb?struie zbur? poposind pe degetul de la picior al heruvimului gol dincurte. Prea ŒngŒmfat? pentru a se b?l?ci Œn fŒntŒn? cu pl?cere asemeni modesteivr?bii, gai?a ciuguli o Œnghi?itur? de ap? ?i Œ?i lu? repede zborul. P?rea sa nuaib? Œncredere Œn senin?tatea dintre zidurile vechi din c?r?mid? acoperite devi?? de vie Œn floare. Bondari harnici zumz?iau printre bobocii pastel. Apa maipicura Œnc? pe ferigi din ploaia ce c?zuse Œnainte de ivirea zorilor, iar pefrunzele ceruite ale filodendronilor ?i pe tufeleSandra Brownde camelii pic?turile de ap? sclipeau Œn lumina puternic? a soarelui.- ?i Rapunzel Œ?i l?s? Œn jos minunata-i cascad? de p?r auriu, iar prin?ul sefolosi de grelele cosi?e pentru a urca zidul de piatr? al turnului.Claire Laurent, care ascultase cu foarte mare aten?ie, Œ?i privi mama cuscepticism, ŒntrebŒnd-o:- Dar nu doare, mama?- Œn pove?ti, nu, draga mea.- A? fi vrut s? am ?i eu p?rul lung ?i auriu, spuse feti?a oftŒnd melancolic.Mary Catherine Œi spuse atunci, mŒngŒindu-i u?or buclele ro?ietice r?zvr?tite:- Frumuse?ea p?rului t?u este foarte greu de exprimat Œn cuvinte.Lini?tea din curte fu brusc Œntrerupt? cŒnd m?tu?a Laurel d?du buzna val-vŒrtejpe u?a desp?r?itoare.- Mary Catherine, au venit din nou! ?i, de data asta, au o hŒrtie Œn care scriec? o pot lua pe Claire.Mary Catherine Œ?i privi absent? m?tu?a.- Cine a venit?Claire ?tia. Chiar dac? despre mama ei nu putea spune acela?i lucru, ea Œl ?ineaminte pe b?rbatul acela Œn costum Œnchis la culoare care mirosea a bomboane dement? ?i a ulei de p?r. Mai venise de dou? ori la ele umplŒnd salona?ul m?tu?iiLaurel cu mirosurile lui nepl?cute. Era Œnso?it totdeauna de o femeie care purtao serviet? mare din piele. Vorbeau cu m?tu?a Laurel ?i cu Mary Catherine despreea de parc? ar fi fost surd? sau nici nu s-ar fi aflat acolo.Ciaire nu Œn?elegea chiar toate cuvintele, dar pricepea subiectul acelor discu?ii. Totdeauna o l?sauM?tase fran?uzeasc?pe m?tu?a Laurel sup?rat?, Œns? mama ei suferea teribil. Dup? ultima lor vizit?,st?tuse Œn pat trei zile plŒngŒnd neŒncetat. Aceea fusese una din cele mai gravecrize ?i pe m?tu?a Laurel o sup?rase ?i mai tare.Claire se furi?? Œn dosul scaunului din fier forjat pe care st?tea mama ei,ŒncercŒnd s? se fac? mic? ?i invizibil?. O cuprinse teama ?i inima Œncepu s? Œibat? cu putere Œn pieptul mic.
 
- Oh, Doamne. Oh, Doamne, spuse m?tu?a Laurel tremurŒndu-i b?rbia ?i mototolindo batist? Œn mŒinile durdulii. Habar n-am ce s? fac. Mary Catherine, ce s? fac?Spun c? pot s? o ia.B?rbatul ap?ru mai ŒntŒi. Ochii lui de vultur cercetar? curtea cu autoritate; se?inea la fel de mŒndru ca ?i gai?a cea alb?struie, Œn cele din urm? o fix? cuprivirea pe frumoasa tŒn?r? care p?rea un portret viu pe fundalul pitoresc.- Bun? diminea?a, domni?oar? Laurent. Urm?rindu-l din locul unde se ascunsese,Claire Œlv?zu zŒmbind. Nu Œi pl?cu acel zŒmbet. Era la fel de fals ca ?i rŒnjetul for?atde pe m??tile ce se poart? de L?sata Secului. Chiar ?i Œn aer liber Œi sim?eamirosurile gre?oase de ulei de p?r ?i bomboane pentru reŒmprosp?tarea respira?iei.Cuvintele m?tu?ii Laurel o Œngroziser?. S? o ia, unde? Nu se putea duce nic?ierif?r? mama. Dac? o luau, cine avea s? mai aib? grij? de mama? Cine avea s? o maibat? u?urel pe um?r ?i s? Œi cŒnte Œnceti?or cŒnd era trist?? Cine avea s? seduc? dup? ea cŒnd se furi?a afar? din cas? Œn timpul crizelor?- Nu mai ave?i de ales Œn ceea ce prive?te tutelaSandra Brownfiicei dumneavoastr?, Œi spuse lui Mary Catherine femeia aceea ?tears?, Œmbr?cat? Œntr-o rochie urŒt?.Vorbea cu asprime, iar servieta din piele Œi atŒrna grea Œn mŒn?.- Acesta nu este un mediu bun pentru copilul dumneavoastr?. Doar vre?i s?primeasc? tot ce este mai bun, nu?Mary Catherine Œ?i duse mŒn? sub?ire la piept, pip?ind ?iragul de perle de pegulerul din dantel?.- Eu nu Œn?eleg nimic. Totul este atŒt de... confuz. Cei doi schimbar? oprivire, iar b?rbatul spuse:- Sta?i lini?tit?, domni?oar? Laurent, feti?a dumnea-voastr? va fi foarte bineŒngrijit?.Dup? care Œi f?cu femeii un semn brusc din cap ?i ea veni dup? scaun apucŒnd-ope Claire de bra?.- Nu! strig? aceasta smucindu-se din strŒnsoarea cald? ?i umed? a femeii ?idŒndu-se Œnapoi. Nu vreau s? vin cu voi. Vreau s? stau cu m?mica mea!- Haide, Claire, spuse femeia zŒmbind slab. O s? te ducem Œntr-o cas? unde ors? fie mul?i al?i copii cu care s? te joci. O s?-?i plac?, Œ?i promit.Claire nu o credea. Avea nasul ascu?it ?i ochi vicleni ca ai ?obolanilor caremi?unau printre l?zile de gunoi de pe str?du?ele din cartier. Nu era dr?gu??,blŒnd? ?i frumos mirositoare ?i, chiar cŒnd Œncerca s? vorbeasc? blŒnd, vocea einu avea tonul melodios al mamei.- Nu merg, spuse Claire cu Œnc?p??Œnarea unui copil de cinci ani. Nu merg nic?ieri f?r? mama mea.- M? tem c? va trebui.Femeia se Œntinse iar dup? ea ?i de ast? dat? reu?i s? o ?in?, de?i feti?a sezb?tea s? se elibereze.M?tase fran?uzeasc?-Nu! Nu!Unghiile femeii se Œnfipseser? Œn bra?ul ei, str?pungŒndu-i pielea.- D?-mi drumul! Vreau s?'r?mŒn cu mama ?i cu m?tu?a Laurel!/Tipa, se zb?tea, d?dea din mŒini ?i din picioare, Œ?i Œnfigea tocurilepantofiorilor negri Œn c?r?mid? ?i f?cea tot felul de lucruri care Œi treceauprin cap, numai s? scape din strŒnsoare, dar era inutil.M?tu?a Laurel Œ?i revenise ?i Œl oc?ra pe b?rbat pentru faptul c? desp?r?ea uncopil de mama lui.- Mary Catherine sufer? de crize de melancolie, dar cine nu sufer? de a?a ceva?Numai c? ale ei sŒnt mult mai profunde. Dar e o mam? minunat?. Claire.o ador?.V? asigur c? e total inofensiv?.Surd? la rug?min?ile fierbin?i ale m?tu?ii Laurel, femeia o tr?gea pe Claire Œn
 
buc?t?rie. Copila se uit? Œnapoi ?i v?zu c? mama ei r?m?sese tot pe scaun, sc?ldat? de lumina blŒnd? a soarelui.- Mama! strig? ea. Mama, nu-i l?sa s? m? ia!- Œnceteaz? odat? cu ?ipetele astea! Œi spuse femeia ?i o scutur? atŒt de tare,ŒncŒt Claire Œ?i mu?c? limba, ceea de o f?cu s? urle ?i mai tare de durere.Trezit? din amor?eal? de ?ipetele fiicei ei, Mary Catherine Œ?i d?du seamadeodat? c? micu?a era Œn primejdie. Se ridic? de pe scaun cu atŒta avŒnt ŒncŒtŒl r?sturn?, sp?rgŒnd ?i dou? c?r?mizi. Alerg? la u?a desp?r?itoare ?i, tocmaicŒnd s? ajung?, b?rbatufŒi puse o mŒn? pe um?r.- Nu ne mai pute?i opri de data asta, domni?oar? Laurent. Avem dreptul s? v?lu?m feti?a.- Dar Œnainte o s? v? omor, spuse Mary CatherineSandra Brown?i, Œn?Œ?cŒnd o vaz? de pe m?su?a de pe verand?, Œl lovi Œn cap.Cristalul greu, Œn contact cu carnea, f?cu un zgomot oribil ?i pe tŒmpla lucr?torului de la asisten?a social? ap?ru o ran? de cŒ?iva centimetri. MaryCatherine l?s? apoi s? Œi cad? vaza, care se f?cu f?rŒme. Apa udase toat? parteadin fa?? a costumului Œnchis la culoare al b?rbatului, iar trandafirii c?zur? laŒntŒmplare la picioarele lor.Url? de furie ?i de durere.- Total inofensjv? pe dracu', Œi strig? el Œn fa?? m?tu?ii Laurel care venises? o calmeze pe Mary Catherine.Cu gura plin? de sŒnge, Claire continua s? se lupte cu femeia care o tŒra princas?. B?rbatul venea ?i el dup? ele ?inŒndu-?i^ 6 batist? la tŒmpla pentru aopri sŒngele care ?iroia. Œnjura f?r? pic de jen?.Claire Œ?i ?inu cŒt putu privirea a?intit? asupra mamei ei. Chipul lui MaryCatherine era distorsionat datorit? chinurilor de a sc?pa din mŒinile m?tu?iiLaurel. Bra?ele Œi erau Œntinse rug?tor spre fiica ei.- Claire! Claire! Feti?a mea!- Mama! Mama! Mama!...Claire se ridic? deodat? Œn capul oaselor Œn patul ei mare. R?sufla greu ?i nuputea s? Œ?i revin?. Gura Œi era uscat? ?i gŒtul o durea fiindc? ?ipase Œn somn.C?ma?a de noapte i se udase de transpira?ie.D?du la o parte p?tura, Œ?i ridic? genunchii la pieptM?tase fran?uzeasc??i Œ?i rezem? fruntea de ei. Nu Œ?i Œn?l?? capul decŒt dup? ce disp?rur? toateurmele co?marului ?i demonii amintirii se retraser? Œnapoi Œn vizuinele dinsubcon?tientul ei.Se d?du jos din pat ?i se. duse Œn camera mamei ei.'Mary Catherine dormea lini?tit?. U?urat?, Claire b?u pu?in? ap? de la chiuveta din baie ?i se Œntoarse Œndormitor, Œ?i puse o alt? c?ma?? de noapte curat? ?i Œndrept? a?ternutul Œnaintes?'se urce iar Œn pat. ?tia foarte bine c? avea s? mai treac? ceva timp pŒn? vaadormi din nou.Œn ultima vreme Œncepuse s? aib? Œn mod frecvent co?maruri care o sileau s?retr?iasc? cele mai groaznice momente ale copil?riei ei chinuite. Sursa acelorvise nu Œi era deloc necunoscut?. O cuno?tea. Era aceea?i prezen?? malefic? ceamenin?a acum lini?tea ?i siguran?a pe care le p?strase cu atŒta sŒrguin??.Crezuse c? toate necazurile acelea fuseser? Œngropate atŒt de adŒnc, ŒncŒt nuaveau s? mai fie nicicŒnd scoase la lumin?. Dar erau reŒnviate de un intrus r?uvoitor, care reprezenta o amenin?are pentru cei dragi ei. F?cea pr?p?d Œn via?aei.Dac? ea nu avea s? ia m?suri drastice pentru a schimba cursul evenimentelor, elavea s?-i distrug? viitorul pe care ?i-l pl?nuise.13Sandra BrownM?tase fran?uzeasc?Capitolul unu

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Andreea Stanciu liked this
drus2110 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->