Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Actualitatea Romaneasca nr 4

Actualitatea Romaneasca nr 4

Ratings:
(0)
|Views: 536|Likes:
Published by Mihai Dutu

More info:

Published by: Mihai Dutu on Apr 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

pdf

text

original

 
Victime de seria B
În perioada în care a avutloc episodul, românii ocu-pau primele pagini aleziarelor cu un alt episodde violenţă, cel de laCaffarellla, în caredoi români viola-seră o tânărăitaliancă. Presaitaliană nu ascos un cu-vânt lavremearespec-tivă desprevictima de origine română. A fost ne-voie de intervenţia ministrului de ex-terne de la acea vreme, CristianDiaconescu, pentru a opri "vânătoarea"de români care luase amploare în Italia.
INTERNET:ACTUALITATEA-ROMANEASCA.RO
4
ZIARUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
ANUL 9 | NUMĂRUL 3 | EDIȚIE NOUĂ | 19 MARTIE - 1 APRILIE 2011 | GRATUIT
PAGINA 3
4
PAGINA 10
4
PAGINA 21
4
Alina Harja
PAGINA 2
4
CONSULTANT COMUNITATE ROMÂNIA RELIGIE
 
DITORIAL
Cazul unei românce violate de 7 italieni, dat publicităţii după doi ani
În februarie 2009, o româncă de 26 de ani a fostrăpită în plin centrul oraşului Torino, ameninţatăcu pistolul, sechestrată şi abuzată timp dedouă zile. Apoi a fost abandonată pe o plajădin Metaponto de unde a fost preluată şi aju-tată de către carabinieri. Abia după doi ani,autorii au fost prinşi. Din cei şapte violatoridoar patru au fost arestaţi. Unul dintre eieste fiul unui boss mafiot din clanul napo-letan al Casalesilor.
ULTIMA ORĂ SPORACTUALITALIA
Români laLampedusa
Mica insulă luată cu asalt deimigranţi nordafricani
Campion laKick Boxing
Cristian Lepădatu obţine locultrei la campionatul european
GheorgheRaica arestat
Era violent atât cu soţiacât şi cu copiii săi...
Isterii madein Italy 
Imigraţia a fost mereu un su-biect “fierbinte” pentru presaşi pentru lumea politică ita-liană. Cel puţin trei campaniielectorale au fost câştigate dedreapta italiană pe tema româ-nilor. Fiecare subiect de cro-nică a devenit subiect decampanie electorală. Startul afost dat de uciderea GiovanneiReggiani de către un rromromân, apoi s-a continuat cuviolul unei studente din Lesotoîn care a fost implicat tot unromân, iar apoi două cazuri deviolenţă sexuală în 2009 careau avut ca autori tot români.De fiecare dată politicienii ita-lieni au găsit pretextul pentrua propune măsuri dure împo-triva imigraţiei.Cum Guvernul italian se află înacest moment cu un picior îngroapă şi unul pe mal, o nouăisterie a început să ia amploareîn Italia: debarcarea imigranţi-lor din Nordul Africii pe insulaLampedusa.Partidul de extremă dreaptăLiga Nordului a încercat inutilsă-şi convingă aliatul fidel, Sil-vio Berlusconi, să nu ataceLibia pentru ca “să nu ne tre-zim invadaţi de imigranţi”. Însăpremierul italian a decis să-şiatace prietenul de aventuriMuammar Gheddafi împreunăcu forţele aliate.
(continuare în pagina 2)
Cum să faci să-ţi recupe-rezi permisul şi maşina
PAGINA 10
4
Permise deconducere
Smith Transfer omagiazăfemeia la Torino
Spectacolede mărţişor
Cine-i hoţul, cine-ipăgubitul?
Corupţia dinvămile române
"San Lorenzo dei Romeni"se află la Torino
Asociaţiereligioasă
PAGINA 12
4
PAGINA 19
4
PAGINA 15
4
 
Decebal la Roma
Luni, 4 aprilie, la orele17.00, la Academia Ro-mână din Roma va avealoc dezvelirea bustului re-gelui dac Decebal (87-106), operă a sculptoruluiprahovean George Dumi-tru. Este primul bust al luiDecebal în cetatea eternă.Evenimentul va continuacu o seară culturală româ-nească: "Ion Luca Cara-giale, Constantin Stere şiNichita Stănescu". Mode-ratori: Nicolae Dabija, Flo-rin Sicoie şi MinelGhiţă-Mateucă.Evenimentul face partedintr-o serie mai amplă demanifestări organizate deConsiliul Judeţean Prahovaşi Academia Română dinRoma.
Actualitatearomâneascã
19 martie - 1 aprilie 2011
ACTUALITATEA ÎN ACTUALITATE
PAGINA 
2
EDITORIAL
(continuare din pagina 1)
Bine, Gheddafi n-a fost preaîncântat de gestul lui Silvio,mai ales că cei doi semna-seră un tratat prin care niciu-nul dintre ei nu “s-ar fiamestecat direct sau indi-rect” în treburile celuilalt.Nu ştiu dacă bombardamen-tele ar putea fi considerate”amestec direct sau indirect”,cert este că Italia a trimisceva avioane în zonă şi nu aufost tocmai paşnice.Rezultatul este că acum imi-granţii vin şi din Libia, şi Ita-lia are obligaţia să-iprimească şi să le asigurestatutul de refugiat politicşi/sau de război, lucru carenemulţumeşte Liga Norduluişi, în general, mai toate par-tidele de dreapta. Nu numai:nici populaţia italiană de peinsulă nu este tocmai încân-tată de numărul mare de oa-meni care vin zi de zi.Neavând structuri de primireadecvate, imigranţii sunt lă-saţi sub cerul liber, mai răuca animalele.Este într-adevăr o situaţie cepoate fi definită “urgenţă”(un termen atât de iubit depresa italiană). Şi cum în maivor fi alegerile locale, neputem aştepta la noi promi-siuni de soluţii miraculoase,la alte isterii; dar măcar, celpuţin momentan, noi româniisuntem scoşi din ecuaţie.A trebuit să aştepte doi anipentru prinderea agresorilorsăi o româncă de 26 de ani,domiciliată legal în Torino. Înfebruarie 2009, tânăra a fostrăpită de trei italieni, drogatăşi violată timp de 2 zile subameninţarea armelor. Îm-preună cu ei, alţi patru ita-lieni au abuzat de femeie.După viol, agresorii au lepă-dat tânăra aproape incon-ştientă pe o plajă dinMetaponto, în provincia Ma-tera. Le-au trebuit doi ani ca-rabinierilor pentru aidentifica agresorii care auarestat patru dintre ei. Unul,Giuseppe Borrata, de 27 deani este fiul unui boss mafiotdin clanul Casalesilor. Printrecei patru arestaţi se află unpensionar, un contabil şi ungardian. Toţi au fost identifi-caţi de către victimă.Carabinierii caută şi ceilalţiagresori.Aceştia sunt acuzaţi deviolenţă sexuală de grup, pri-vare de libertate, port ilegalde arme, cu agravanta meto-dologiei de caracter de tipmafiot.
Revolta românilor peFacebook 
La auzul veştii, românii pre-zenţi pe motorul de sociali-zare Facebook şi-aumanifestat indignarea faţă decele întâmplate, dar şi faţă derăceala cu care presa italianăa tratat episodul.“De ce nu s-a auzit nimic decazul ăsta la televizor sau înpresă?”, se întreabă Dora, oromâncă de 47 de ani dinNordul Italiei. “Vreaujustiţie!!! S-aud voci care co-mentează cazul acesta!”, maiafirmă femeia.“Dacă era o italiancă, atuncicu siguranţă s-ar fi auzit”este de părere Sorina, o ro-mâncă din Roma, care esteconvinsă că într-un caz degenul ăsta, italienii ar fi por-nit la o adevărată vânătoarede români.Avocatul Giancarlo Germani,preşedintele Partidului Ro-mânilor din Italia este de pă-rere că acum presa italianăvorbeşte deoarece unul din-tre violatori este din SudulItaliei. “Dacă era din nord,padan, nimeni n-ar fi vorbitdespre acest caz”.De altfel în perioada respec-tivă, adică în februarie 2009,în Roma era o adevărată iste-rie împotriva românilor dupăce doi români au violat o tâ-nără italiancă. Pentru delictulde la Caffarella iniţial au fostbăgaţi în închisoare doi ro-mâni nevinovaţi, Racz şiLoyos ale căror fotografii aufost ţinute zile în şir pe primapagină a ziarelor italiene. Eli-beraţi din închisoare, cei doiau fost nevoiţi să părăseascăItalia.O lună mai târziu au fostprinşi adevăraţii vinovaţi,Ionuţ Alexandru şi Oltean Ga-vrilă, ce au fost condamnaţila 11 şi respectiv 6 ani de în-chisoare.În zilele imediat următoareau avut loc 18 agresiuni îm-potriva rromilor de origineromână, după cum a fost de-nunţat de organizaţia “Every-One”. Pe 15 februarie 2009,la Roma 20 de italieni înar-maţi cu bâte au lovit cincirromi români (doi au fost in-ternaţi în spital cu leziunigrave). La Sassari, în Sardi-nia trei români au fost bătuţi.Pe 21 februarie, o bombă Mo-lotov era aruncată într-un barce aparţinea unor români.A fost nevoie, la acea vremede vizita Ministrului de Ex-terne, Cristian Diaconescu,pentru a linişti apele în Italia.Nimeni însă nu a pomenit deromânca maltratată de cei 7italieni.
Alte cazuri petrecute doar în ultimele zile
Roma. O româncă de 30 deani este violată de un italiande 32 de ani. Tânăra s-a pre-zentat la un interviu pentruun loc de muncă şi a fost vio-lată de cel care ar fi trebuit s-o angajeze. Abia după douăluni de anchetă, agresorul afost arestat.Marta. O româncă de 45 deani a denunţat că ar fi fostviolată de proprietarul caseipe care o avea în chirie.Cazul este încă anchetat decarabinieri, iar presupusulautor încă în libertate.Roma. Un italian de 52 de ania fost arestat pentru că ar fiviolat, bătut şi jefuit peste 30de prostituate, marea majori-tate de origine română.Acesta a fost identificat de 12dintre ele ca fiind autorulagresiunilor.
Victime de seria B
Doi ani de anchetă pentru a aresta patru dintre presupuşii violatori ai unei românce.La nici două zile de la arest Judecătorul pentru ancheta preliminară i-a lăsat în li-bertate. Motivul a fost că unul dintre cei patru arestaţi nu era în localitatea unde aavut loc violul şi că oricum nu există pericolul ca aceştia să fugă.
Episodul a avut loc în februarie 2009, o lună nefericită pentru co-munitatea românească din Italia din cauza isteriei create după unalt caz de violenţă sexuală al căror autori au fost români.
de Alina Harja
Tânăra fusese răpită la Torino şi găsită după două zile pe o plajă din Metaponto (Ma-tera) în condiţii jalnice. Românii pe Facebook: "de ce nu se face şi acum bâlciul care s-a făcut când victima era italiancă?"
ȘTIRI PE SCURT 
 
ACTUALITATEA ÎN ACTUALITATE
PAGINA 
3
Actualitatearomâneascã
19 martie - 1 aprilie 2011
Între 500 şi 800 de refugiaţi,în mare parte tunisieni, de-barcă pe zi în portul italian.Deja confuzia este mare. Nuse mai ştie câţi sunt. Oricumpeste 6000, potrivit localnici-lor, chiar dacă autorităţilesusţin că numărul străinilorar fi în jur de 4000. Deşi în fie-care zi se efectuează câtedouă-trei transporturi de stră-ini în Sicilia sau la Bari, unnumăr aproape dublu intră înport. Situaţia s-a agravat laLampedusa cu atât mai multcu cât apa şi mâncarea suntaproape terminate. Autorită-ţile locale solicită ajutoare.
Locuitorii din Catania seopun imigranţilor 
Ministerul de Interne a decisca de săptămâna viitoaredouă vapoare cu o capacitatede 500 de persoane să efec-tueze curse pentru a trans-fera imigranţii în Sicilia. 1000de străini au ajuns în ”satulsolidarităţii” din Mineo – Ca-tania. Străinii părăsesc însăstructura.
(continuare în pagina 11)
Lampedusa, insulacu 300 de români
Infirmiera româncă Mari-cica Hăhăianu, decedatădin cauza unui pumn dat deun băiat italian, Alessio Bur-tone, în staţia de metrouAnagnina, va avea în sfârşitdreptate. În curând va avealoc procesul, probabil cu ritabreviat (ceea ce înseamnăreducerea cu o treime a pe-depsei) întrucât moartea fe-meii nu a fost cauzată deneglijenţa personalului me-dical din spitalul în care afost transportată iniţial, cide pumnul tânărului, destulde bine făcut.Să sperăm ca măcar deaceastă dată justiţia să fiecu adevărat “justă”, să ţinăcont de delict şi nu de naţio-nalitatea părţilor implicate,să nu dea pretextul cuiva săpoată spune: “Ochi pentruochi, dinte pentru dinte”,reamintind de omucidereaGiovannei Reggiani.Italia îi este datoare acesteifemei care, la fel ca Reg-giani, era soţie, munceamereu în contact cu oame-nii, încercând să fie utilă tu-turor.Bestialitatea umană nupoate continua să trăiascădin răzbunări lipsite desens, pentru că nu are senssă foloseşti forţa fizică îm-potriva cuiva mai slab decâttine, doar din dispreţul inte-rior care se naşte din celmai laş sentiment: rasismul.Sunt italiancă şi gestul luiBurtone mă face să lascapul în jos, deoarece măsimt mai întâi de toate o fi-inţă umană care, mulţumităpărinţilor mei şi a unei in-tervenţii divine, trăiesc înaceastă lume, la fel ca toţiceilalţi locuitori ai planetei.(continuare în pagina 11)
Dreptate pentruMaricica… Italia îi este datoare
După revoluţiile din Nordul Africii, mica insulă italianăa fost luată cu asalt de bărci pline cu imigranţi nord afri-cani. Guvernul italian a decretat starea de urgenţă însălucrurile nu s-au îmbunătăţit pe insulă.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gabriel Apopei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->