Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
FullIndictmentMWilliamCampbellJr

FullIndictmentMWilliamCampbellJr

Ratings: (0)|Views: 3,336 |Likes:
Published by MaxShelby
Maurice William "Bill" Campbell Jr., 59, is accused of using his former position as director of the Alabama Small Business Development Consortium to obtain about $7.3 million from the state, prosecutors said. The organization, composed of four-year universities, is supposed to provide businesses with assistance for economic development, training and management.
Maurice William "Bill" Campbell Jr., 59, is accused of using his former position as director of the Alabama Small Business Development Consortium to obtain about $7.3 million from the state, prosecutors said. The organization, composed of four-year universities, is supposed to provide businesses with assistance for economic development, training and management.

More info:

Published by: MaxShelby on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2011

 
A^]/ZBA/NHB Bhygd 9088JZM NA '4
KC ZDF VCKZFJ WZHZFW JKWZYKGZ GOVYZ MOY ZDFCOYZDFYC JKWZYKGZ OM HLHIHBHWOVZDFYC JK]KWKOCVCKZFJ WZHZFW OM HBFYKGH !!}# ! GY "!BHVYKGF ^KLLKHB GHBPIFLL
,
AY#,! WVPFYWFJKCN
hlwo eco~c hw
,
 
IKLL GHBPIFLL, !
hlwo eco~c hw
,
 
WKY ^KLLKHB!Jfmfcjhcz# !KCJKGZBFCZZDF NYHCJ AVY[ GDHYNFW1
Hz hll zkbfw bhzfykhl zo zdkw Wvpfywfjkcn Kcjkgzbfcz1
Kczyojvgzkoc
8# Jfmfcjhcz
BHVYKGF ^KLLKHB GHBPIFLL
,
AY#
, kc oy hiovzAhcvhy{ 9007, ~hw dkyfj hw zdf Wzhzf Jkyfgzoy om zdf Hlhihbh Wbhll IvwkcfwwJf}flopbfcz Gocwoyzkvb $“zdf Gocwoyzkvb‒ oy “HWIJG‒+# Zdf Gocwoyzkvb ~hwgobpykwfj om movy"{fhy kcwzkzvzkocw kc zdf Wzhzf om Hlhihbh ‗ fhgd om ~dkgd dhj kzwo~c wbhll ivwkcfww jf}flopbfcz gfczfy ‗ hw ~fll hw h pyogvyfbfcz zfgdckghl gfczfyhcj hc kczfychzkochl zyhjf gfczfy# Zdf HWIJG‛w pvypowfw ~fyf zo fcdhcgffgocobkg nyo~zd, zo pyo}kjf bhchnfbfcz hcj zfgdckghl hwwkwzhcgf zo wbhll
8
MKLFJ
 9088 Bhy"78 PB 0:19>V#W# JKWZYKGZ GOVYZC#J# OM HLHIHBH
Ghwf 9180"gy"0084="HEE "AFO Jogvbfcz : Mklfj 07/70/88 Phnf 8 om :8
 
ivwkcfwwfw, hcj zo jf}flop Hlhihbh‛w ~oyemoygf# Zdf Wzhzf Jkyfgzoy‛w ommkgf ~hwloghzfj hz zdf Vck}fywkz{ om Hlhihbh hz Ikybkcndhb kc Ikybkcndhb, Hlhihbh, hcjwviwfxvfczl{ hz zdf Vck}fywkz{ om Hlhihbh kc Zvwghloowh, Hlhihbh# Kc dkw yolf hwWzhzf Jkyfgzoy, jfmfcjhcz
BHVYKGF ^KLLKHB GHBPIFLL
,
AY#
, kc hjjkzkoczo ozdfy jvzkfw, ~hw yfwpocwkilf moy wffekcn hcj bhkczhkckcn mvcjkcn moy zdfGocwoyzkvb hcj kzw wbhll ivwkcfww jf}flopbfcz gfczfyw loghzfj hz movy"{fhygollfnfw kc Hlhihbh#9# Kc oy hiovz Mfiyvhy{ 9006, jfmfcjhcz
BHVYKGF ^KLLKHBGHBPIFLL
,
AY#
, kcgoypoyhzfj zdf Hlhihbh Wbhll Ivwkcfww Kcwzkzvzf om Gobbfygf $“zdf Kcwzkzvzf‒ oy “HWIKG‒+# Jfmfcjhcz
BHVYKGF ^KLLKHBGHBPIFLL
,
AY#
~hw zdf Pyfwkjfcz, h jkyfgzoy, zdf kckzkhl yfnkwzfyfj hnfcz, hcjkcgoypoyhzoy om zdf Kcwzkzvzf# Zdf wzhzfj pvypowf om zdf Kcwzkzvzf ~hw zo fcdhcgffgocobkg jf}flopbfcz, kcgyfhwf fbplo{bfcz, hcj yfjvgf ivwkcfww mhklvyf kcHlhihbh zdyovnd ivwkcfww fjvghzkoc hcj ~oyemoygf zyhkckcn# Zdf Kcwzkzvzf ~hwmoybfj hw h cocpyomkz, ~kzd zdf yfpyfwfczhzkoc zdhz zdf goypoyhzkoc wdhll coz ifopfyhzfj moy pyk}hzf pyomkz, coy kzw hwwfzw hz hc{ zkbf kcvyf zo zdf ifcfmkz om hc{wdhyfdoljfy, bfbify, jkyfgzoy, zyvwzff, ommkgfy oy ozdfy pyk}hzf pfywoc# ZdfKcwzkzvzf ~hw ftpyfwwl{ oynhckqfj ftglvwk}fl{ moy pvypowfw hvzdoykqfj ~kzdkcWfgzkoc 608$g+$7+ om zdf Kczfychl Yf}fcvf Gojf, hcj moy cocpyomkz pvypowfw ~kzdkc
9
Ghwf 9180"gy"0084="HEE "AFO Jogvbfcz : Mklfj 07/70/88 Phnf 9 om :8
 
zdf bfhckcn om zdf Hlhihbh Gojf#7# Zdf Kcwzkzvzf yfgfk}fj cfhyl{ hll om kzw mvcjkcn myob zdf Wzhzf om Hlhihbhzdyovnd nyhczw, goczyhgzw, hcj hppyopykhzkocw kc zdf fjvghzkoc ivjnfz# Myob 9006zdyovnd 9080, zdf pyk}hzf cocpyomkz Kcwzkzvzf yfgfk}fj o}fy wf}fc bkllkoc zdyffdvcjyfj zdovwhcj jollhyw $*>,700,000#00+ zo pyo}kjf fjvghzkoc hcj zyhkckcn zo~oyefyw kc zdf Wzhzf om Hlhihbh hcj pfymoyb ozdfy wfy}kgfw gocwkwzfcz ~kzd zdfKcwzkzvzf‛w wzhzfj pvypowfw#
Govcz OcfBhkl MyhvjZkzlf 84, Vckzfj Wzhzfw Gojf, Wfgzkocw 87:8 hcj 9
8# Myob kc oy hiovz Hvnvwz 900: hcj goczkcvkcn zo kc oy hiovz Hvnvwz9006, kc Afmmfywoc, Ghldovc, hcj Fzo~hd Govczkfw ~kzdkc zdf Coyzdfyc Jkwzykgz om Hlhihbh, hcj flwf~dfyf, zdf jfmfcjhcz,
BHVYKGF ^KLLKHB GHBPIFLL, AY#
,hkjfj hcj hifzzfj i{ ozdfyw eco~c hcj vceco~c zo zdf nyhcj avy{, jkj eco~kcnl{hcj ~kzd zdf kczfcz zo jfmyhvj jf}kwf hcj kczfcj zo jf}kwf h wgdfbf hcj hyzkmkgf zojfmyhvj zdf Wzhzf om Hlhihbh, zdf Wzhzf om Hlhihbh Jfphyzbfcz om Mkchcgf, hcjozdfyw, hcj zo oizhkc bocf{ hcj pyopfyz{ i{ bfhcw om bhzfykhll{ mhlwf pyfzfcwfw,yfpyfwfczhzkocw, hcj pyobkwfw, whkj wgdfbf hcj hyzkmkgf ifkcn kc wviwzhcgf hwmollo~w1
7
Ghwf 9180"gy"0084="HEE "AFO Jogvbfcz : Mklfj 07/70/88 Phnf 7 om :8

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->