Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
49Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah

Sejarah Tingkatan 4 Bab 5 Kerajaan Islam Di Madinah

Ratings: (0)|Views: 30,439|Likes:
Nota sejarah tingkatan 4 yang lengkap dan padat untuk pelajar SPM...
Nota sejarah tingkatan 4 yang lengkap dan padat untuk pelajar SPM...

More info:

Published by: Jeyabarath Jeyamohan on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
 
Pengenalan
 
Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Laluan pedagang . Tempat persinggahan. Penduduknya terdiri daripada Yahudi, Nasrani dan Arab. Yahudi ± Bani Quraizah, Bani Nadhir, Bani Qunaiqa¶ , Arab ± Aus dan Khazraj. Kehidupankurang sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Aus danKhazraj jemput Nabi saw ± wujud Aqabah 1 pada 621M.
 
Madinah ± Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayahHijjaz.
 
Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah, Yahudi pertamahijrah ke Madinah ialah Qinuqa¶.
 
Perjanjian Aqabah
 
1.
 
Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazrajmenemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 621M mengunjungi kagi danwujud perjanjian Aqabah 1. Syarat Perjanjian:
 
a.
 
Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. DanRasul
 
 b.
 
Membantu Nabi saw
 
c.
 
Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah.
 
2.
 
Selepas perjanjian hantar Mus¶ab bin Umair ubtuk mendakwah.
 
3.
 
622M Perjanjian Aqabah 2. Syaratnya :
 
a.
 
Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw.
 
 b.
 
Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah keMadinah
 
c.
 
Mereka secara sukarela mengadakan tempat tinggald.
 
Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah
 
 
e.
 
Kesediaan mempertahankan Islam.
 
4.
 
Kesan Perjanjian:
 
a.
 
Penghantaran utusan dakwah ke Madinah
 
 b.
 
Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia
 
c.
 
Perlindungan bagi orang Islam Makkah.
 
d.
 
Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjamin
 
e.
 
Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah.
 
f.
 
Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah
 
g.
 
Megembalikan keaman dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam.
 
h.
 
Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.
 
[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan TujuanHijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah] [Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah][Pembukaan Semula Kota Makkah ] [Kepentingan PembukaanKota Makkah]
 
Hijrah
 
Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Berlaku secara rahsia dan berperingkat.Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq ± perjalanan 12 hari. Umar secarasendirian dan terang-terangan.
 
Konsep Hijrah
 
 
 Maknanya:
 
1.
 
Maksud perkataan Arab ± berpindah.2.
 
Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dariMakkah ke Madinah . Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dansatu strategi penyebaran.
 
3.
 
Pengertian lain ± Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkankeburukan atau kejahatan.
 
4.
 
Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku.
 
5.
 
Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Disangkal kerana terdapat perbezaankonsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut:
 
a.
 
Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah.
 
 b.
 
Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela.
 
c.
 
Orang Islam Makkah diberi jaminan kjeselamatan dan diberi tempattinggal.
 
d.
 
 Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah danditerima oleh semua golongan penduduk Madinah.
 
Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw.
 
1.
 
Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan
 
2.
 
Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi.
 
3.
 
Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah .
 
4.
 
Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar ± intipkegiatan orang Quraish, Asma binti Abu Bakar ± menghantar makanan, Amir  bin Fuhairah ± gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda.
 

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elizabeth Len liked this
nikfarahin92 liked this
peckfoong liked this
mashi_meg liked this
Junde Lim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->