Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
14Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Ratings: (0)|Views: 4,887|Likes:
Nota sejarah tingkatan 4 yang lengkap dan padat untuk pelajar SPM...
Nota sejarah tingkatan 4 yang lengkap dan padat untuk pelajar SPM...

More info:

Published by: Jeyabarath Jeyamohan on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
Build your own FREE website at Tripod.comBuild your own FREE website at Tripod.com
 
Share:
FacebookFacebook
||
Twitter Twitter 
||
DiggDigg
||
redditreddit
BAB 9
PERKEMBANGAN DI EROPAH
 
Perubahan Masyarakat Dan Budaya Eropah
 Maksud zaman gelap Mundur – balik kebelakang. Bermula selepas kejatuhan tamadun Rom,masyarakat dalam keadaan mundur,merupakanperingkat awal Zaman Pertengahan.Merosot kualiti hidup Mengalami kemerosotan dalam bidang politik,ekonomi dan sosial. Ciri-ciri kehidupan pada Zaman Gelap. Tiada Pentadbiran pusat Tiada pentadbiran pusat yang berkesan. Yang mengawal tingkah laku rakyat danpembesar.Pusat hilang kuasa Kemusnahan kuasa pusat kerana tidak dapat mentadbir wilayah-wilayah.Wujud Baron – kuasai tanah Kemunculan golongan baron (tuan rumah) yang berkuasa di wilayah yang diduduki.Perlindungan Baron Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah untuk menjagakeselamatan mereka sebagai balasan petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah.Wujud perhambaan Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menyerahkan tanah merekakepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba.Perlindungan Raja utk Baron Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja dan sebagai tukaran golongantuan tanah dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja.Ikatan hubungan rakyat – tuan tanah - RajaJalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tuan tanah dan seterusnyaraja dengan tuan tanah merupakan asas kepada sistem feudal di Eropah.Kelembapan ilmu Kelembapan ilmu pengetahuanGereja berkuasa miliki harta Institusi gereja amat berkuasa dengan memiliki harta yang banyak.Fokus Akhirat Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama dan ilmu keakhiratan.Kongkongan Gereja Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.Gangguan orang gasar Kegiatan perdagangan tidak meluas dan sering diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar.Kegagalan bersaing denganorg Islam.Kegiatan perdagangan ke Timur Jauh tidak dapat dijalankan kerana tidak berupayamenyaingi penguasaan orang islam di Mediterranean.Tumpuan Pertanian shj. Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian.Amalan Sistem Barter. Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang keranapenggunaan matawang terhad. Ciri-ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu tradisional. Raja penaung Sistemsecara mutlak.Golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam sesebuah negara denganmemiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak.Ikatan hubungan Raja – Pembesar - RakyatPembesar memberikan khidmat kepada pihak raja manakala golongan pembesar mendapatkan naungan daripada pihak istana dan dianugerahkan tanah.Pembesar kutip Cukai Pembesar memaksa rakyat memberikan khidmat kepada mereka dengan mengerjakantanah.Hasil cukai dikutip untuk diserahkan kepada raja.Kerahan tenaga Pembesar melayu akan mengerahkan rakyat untuk menjadi askar dan membina istana.Wujud Perhambaan Rakyat jadi hamba kerana gagal bayar hutang/cukai. Perubahan pada Zaman Kemuncak Pertengahan di Eropah. Penyatuan oleh Gereja Gereja memainkan peranan universal serta menjadi ejen penyatuan.Perubahan Ekonomi Perubahan ekonomi hasil pertambahan penduduk.
converted by Web2PDFConvert.com
 
Tingkat Pertanian Peningkatan dalam aktiviti pertanian.Wujud perdagangan Kemunculan kegiatan perdagangan yang maju.Muncul Bandar besar Kemunculan bandar-bandar seperti Venice,Milan dan Florest di Itali.Kelas Pertengahan. Melahirkan kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan,pedagang,dan ahli perbankan.Status berasaskan kekayaanbukan kuasa/tanah.Status sosial seseorang itu tidak lagi berasaskan pemilikan tanah tetapi kekayaan.Penglibatan Rakyat dalampolitik.Perubahan politik berlaku apabila rakyat mula terlibat dalam kegiatan politik.Parlimen suara rakyat. Rakyat dapat menuntut hak menerusi institusi parlimen yang diwujudkan.Hak politik rakyat. Perubahan ini memeberikan hak politik kepada rakyat.Hubungan rakyat – kerajaan. Menjalinkan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. 
Zaman Renaissance
 Maksud Renaissance Kelahiran semula Berasal daripada perkataan Itali,renisciment yang bermaksud “kelahiran semula” merujuk pada penghargaan semula ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom. Tokoh Humanisme. 1.
 
Francisco Petrarch2.
 
Niccolo Machiavelli3.
 
Giovanni Bocaccio Sebab-sebab Renaissance berlaku di Itali. Lahir pemkiran Humanisme Lahir aliran pemikiran humanisme melalui penonjolan terhadap keupayaan manusiaberfikir untuk menyelesaikan permasalahan.Bapa Humanisme Melahirkan bapa humanisme iaitu Francesco Petrach,Niccolo Machiavelli dan GovanniBocaccio.Penerokaan dan Inkuiri Kesediaan meneroka bidang dan kawasan baru kerana didorong oleh semangat inkuiriyang kuat.Muncul Bandar Besar Kemunculan bandar-bandar terkenal yang menjadi pusat antarabangsa sepertiVenice,Genoa,Florence,Rom dan Milan.Kedudukan Strategik Pertembungan budaya,bahasa dan agama kerana kedudukan Itali yang strategik di kelilingiLaut Mediterranean.Pelabuhan perdagangan Kemunculan Venice dan Genoa sebagai pelabuhan untuk menjalankan perdaganganantarabangsa.Tumpuan seniman danilmuan.Kemunculan para pedagang kaya yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkanbandar dan menjadikannya tumpuan para seniman dan cendekiawan.Penaung ilmu Golongan pedagang kaya menjadi patron atau penaung kepada para pelukis,ahlimuzik,saintis dan penulis.Antara patron yang terkenal ialah keluarga Medici di Florence.Persaingan dapatkan ilmuoleh patron.Berlaku persaingan antara bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan seniman dancendekiawan yang terbaik dalam pelbagai bidang oleh patron.Kunjungan dan lawatan Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar bagi tujuan menyiapkantugasan secara tidak langsung menyebarkan idea Renaissance di Itali.Peranan Paus sebagaipatron.Paus di Rom menjadi penaung/patron kepada para seniman dan cendekiwan.Perlihat bakat Golongan ini mula bekerja secara bersendirian untuk mempelihatkan bakat masing-masing.Bakat dihargai Kemahiran seniman dihargai dan ini mempengaruhi para pelukis untuk dikenali secaraindividu iaitu individualisme seperti pelukis iaitu Leonardo da Vinci,Raphael danMichelangelo.Perubahan Pendidikan Perubahan konsep pendidikan dengan menggalakkan pembinaan kemahiran dalam aspek intelektual serta fizikal dikalngan individu. Misalnya Leonardo da Vinci danMichelangelo, selain mejadi pelukis dan pengukir agung, disanjung kerana kemahirandalam bidang ilmu pengetahuan yang lain.Muncul tokoh Renaissance Terdapat tokoh renaissance yang muncul di beberapa buah negara Eropah di England,contohnya, tokoh pemikir seperti Thomas More, Francis Bacon, William Shakespeare.
converted by Web2PDFConvert.com
 
 Sebab permusuhan antara gereja Rom dengan ahli sains dan matematik di Itali.Cemburui pencapaianbandar FlorenceGereja Rom mencemburui pencapaian bandar seperti Florence yang dikuasai keluargaMediciNak jadikan Rom cantik Gereja Rom berhasrat menjadikan Rom secantik FlorenceCabaran drp ahli sains &mateGereja menghadapi masalah kerana khuatir ahli sains dan ahli metematik mencabar pemikiran mereka.Konflik kes Galileo Galilei Konflik atau perselisihan pendapat berlaku seperti dalam kes Galileo Galilei.Berkenaan Pusat alam Galileo Galilei menyatakan matahari sebagai pusat alam manakala gereja menyatakan bumisebagai pusat alam.Sains guna akal dan logik. Para saintis logik dalam menekanan kaedah pemerhatian serta penggunaan akal dan logik dalam menerangkan sesuatu fenomena alam.Gereja guna tradisi Pihak gereja menekankan penjelasan tradisional tentang fenomena alam. Langkah Paus menjadikan Rom sebagai pusat Renaisance di Itali. Tumpuan lukisan dan ukir. Memberi perhatian kepada seni lukis dan seni ukiUpah pelukis cantikkanRom.Paus Julius 2 telah mengupah pelukis dan pengukir terkenal seperti Leonardo Da Vinci ,Raphael, dan Michelangelo untuk mencantikkan dan menghiasi gereja dan katedral diRomBina Katedral. Membina Katedral St Peter.Pindah pusat seni. Pusat seni Renaissance telah berpindah dari Florence ke Rom. Sumbangan tokoh zaman RenaissanceFrancesci Petrach Bapa Dikenali Bapa HumanismeTubuh pustaka Menubuhkan perpusatakaan kerana minat dalam ilmuSimpan koleksi agong Menyimpan koleksi karya agong zaman Yunani dan Rom yang diterjemahkan olehcendikiawan Islam dan Paderi.Tulis pemerhatian Memerhati sendiri apa yang ditulis untuk mengelakkan percanggahan pendapat.Kaedah penulisan. Memperkenalkan kaedah penulisan melalui sistem pemerhatian. Niccolo Machiavelli Tokoh Dikenali tokoh HumanismeBuku Menghasilkan buku The PrinceRaja kuasa mutlak Menyarankan seorang raja harus berkuasa mutlak.Ditakut rakyat Pemerintah harus ditakuti dan bukan disayangi rakyat.Rakyat perlu setia Rakyat perlu memberi taat setia kepada Geraja Katolik.Nasionalisme Memperkenalkan aliran nasionalisme di Eropah.Negara Bangsa. Ideanya mendorong pembentukan negara bangsa di Eropah. Leornado da Vinci Seniman, Cendikiawan Seorang tokoh seniman dan cendekiawan yang terkenal.Cantikkan gereja Melukis dan mengukir untuk mencantikkan gereja dan katedral di Rom.Terkenal dgan Mona Lisa Menjadi pelukis terkenal dengan menghasilkan lukisan “Mona Lisa”.Kembang bakat Berjaya membina dan mengembangkan bakat sebagai manusia yang ideal.Versatil – kuasai banyak ilmu.Seorang Versatil dengan menguasai semua bidang ilmu seperti seni bina,seniukir,kejuruteraan,botani,falsafah,geografi dan strategi ketenteraan.Guna Ikuiri utk jawapan. Mendahului zamannya mempunyai semangat inkuiri untuk mencari jawapan segalakejadian alam.Buku Catatan Membuat buku catatan dengan pelbagai lakaran ciptaan teknikal seperti busur panahgergasi digerakkan dengan roda. Kesan yang berlaku selepas Renaissance di Eropah.
converted by Web2PDFConvert.com

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ONg Ai Li liked this
CorrineLiew liked this
Kellychan Chan liked this
寂寞翔 liked this
Hairul Redzuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->