Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gândirea, an I, nr. 4, 15 iunie 1921

Gândirea, an I, nr. 4, 15 iunie 1921

Ratings: (0)|Views: 529|Likes:
Published by poemagia
Colaborează la acest număr Nichifor Crainic, M. Călugărul, Dinu Geoglovan, Al. Busuioceanu, D. Karnabatt, Al. R. Moroianu, Al. O. Teodoreanu, Gib I. Mihăescu, Vasile Al. George, G. Bărgăuanu, Ady, Dan Rădulescu, M. Radu, Lucian Blaga, (Victor Ion) Popa.
Colaborează la acest număr Nichifor Crainic, M. Călugărul, Dinu Geoglovan, Al. Busuioceanu, D. Karnabatt, Al. R. Moroianu, Al. O. Teodoreanu, Gib I. Mihăescu, Vasile Al. George, G. Bărgăuanu, Ady, Dan Rădulescu, M. Radu, Lucian Blaga, (Victor Ion) Popa.

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: poemagia on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

 
© BCU Cluj
 
GÂNDIREA
L I T E R A R A , A R T I S T I C Ă , S . O C I A L AApare
la 1 şi 15 ale
fiecărei luniRedacţia
şi
administraţia. Calea Regele Ferdinand
No. 38,
Cluj
ABONAMENTE:
Pe
hârtie velină
200 lei
anual; ediţia obicinuită
1 an Iei 60;
6 luni
Îşi
35;
3
luni
lei
20.—Lei
250
exemplarul. Pentru instituţii
un an
120
lei.
INSERŢII
£1
RECLAME
se
primesc
la
administraţia
.
revistei, achizitoriîmputerniciţi
şi
toate agenţiile
de
publicitate.
* * * * * * . <*
REDACŢIONALE. Gândirea
va
face minuţioase .recenzii tuturor .lucrărilortrimise
pe
adresa noastră. Domnii autorii
şi
casele
de
editură suntrugate
a
trimite câte
2
exemplare.
Manuscrisele trimise
nu se
înapoiază.Primim bucuroşi^ cronici asupra mişcării culturale, literare
şi
socialedin toate ţinuturile româneşti.
*
* ' * . . ' *
* * * * * * *
CA
AGRARA
S O C I E T A T E A N O N I M A O'JL, U
:
J
C A L . E A . R . E O E L E F B R D I N Â N D
Nr.'
3 6 — 3 8 '(In casele
p¥oprfi|<
+ .* *
(Telefon
Nr.
5—39
şi
12-*-17)
CAPITJU-SOCIAi
LEI
53.000,000
(Banca
împuternicită
cu
finanţarea reformei
-
agrareDecretul-Lege Nr. 4167
din
12 Septemvrie 1919).
£xecut
ătpt felul
de
operaţiuni
de
bancă
.
prtn
1
i
ou
5°|
n
netto
15,
25 ani
Primeşte depuneri spre fructificarePrimeşte depuneri
n
cont curentCumpără
şi
vinde monezi străine.Finanţează întreprinderi agricole
şi
industriale-Emite scrisori fondare.Acoardă împrumuturi hipotecare
cu
anuităţi
pe 10,
Acoardă împrumuturi cambiale.Acoardă împrumuturi
pe gaj de
'eterte (lombard/ Acoardă împrumuturi
pe
mărfuri (varante).Excontează cambii, efe:te, cupoane, devize.Secţie specială pentru organizarea cooperativelor.Secţie'specială pentru maşini agricole.Secţie ..specială pentru produse agricole.
Firimente directe de eont-cuirent cu toate băncile mari dinţaşi străinătate
 
© BCU Cluj
 
REDACŢIAŞl ADMINISTRAŢIA
:
CALEAREGELEFERD1NANDNo
38.
CLUJ
LslTe^A^A
-
AQTl/TicAy€>Ci
AbÂ
APARE LAI. SI LA
15 ALE
FIECĂREI LCINIREDACTORI: CEZAR PETRESCU
SI D. I.
CUCQ
ANUL
I
Mo.
4
151UH.1921EXEMPLARUL2 LEI
50
Curentul
nou
Sunt puţ'nî cei cari aşteaptă operanouă
ce în
domeniul artei
acele câteva clipe
de
extaz. Criticaflămândă încearcă dinainte
clasifice, întocmai
ca pe
bietele floristrivite
în
ierbare
sau
fluturii
din
care savantul smulge aripe cu.ochide lună,
în
serviciul numerotării.Prin metodă, astronomul poategăsi locul unde trebue să fie steauace
nu
avem puterea
a
găsi. Chimistul asemeni
îţi
arată
pe
tabeladurităţilor golul aparent, conţinândnecunoscut:'un corp
Ce va fi nou
atunci când
vom fi în
stare să-1găsim. Oare- ştiinţa
şi
critica
ne
poate preciza terenul şi dimensiunilenoului curent
de
artă
ce
trebuie
se
arate?. Profetizmul
e
însăşi prea slab.pentru cercetarea curentelor pornitede suflet. Răspunsul întârzie -pentru puţinii
ce
aşteaptă
în
acestdomeniu imensitatea strălucitoareca
o
stea sau un miligram
de
radiu.Fără
să ne
dăm seama
să fi
ajunsla limitele civilizaţiei,
sau ale ne­
limitatului ? întreabă Cei porniţi pematca uscată
a
vecrrlor Curente,ocolind mocirla
şi
dispreţuind bălţile învezite.S'a zis şi' poate că vom ajungesă discutăm
mai
deplin altă datăaceastă lăture
gramofonulucide muzica;cinematograful,teatru;gazetăria, literatura ; fotografia, pictura Constatăm în treacăt că acesteinvehţi înlocuiesc
cu
succes numaipartea realmente prozaică
din
fiecare ram
al
artei. Tehnica
se
desparte
de
gând, gândul se liberează.Teatru departe de a se reduce princinematograf,
se
purifică abandonând acestuia
tot ce
poate
fi re­
dat'
în
proecţiuni păstrându-şi
Odihna
Pe maldăre de fân
şi
de 'ntuneric,înfrânţi de oboseală, ne-am culcat.Deasupra noastră, cerul emis fer icDe stele grele 'ncovoiat Era coroana unui pom fantasticCu rămurişul la pământ plecat.Un somn adânc
ne~a
afundat In noaptePrin visul nostru, stelele cădeauCa'n iarbă fructele răscoapte.Nichifor Crainic.
esenţa dramatică
a
conflictelor
de
idee,mult
mai
interesantă. Asemeni fotografia
în
culori
nu
poateînlocui viziunile cerebrale,"iar. avânturile
şi
extazurile armoniei creatoare
nu pot fi
inventate ştiinţific.Concurenţa
*
nu
o dau
invenţiilenici
cu
autorul nici
cu
interpreta-
rea personală. Această "Criză intelectuală,
mai
aprigă decât cea
fi­
nanciară,
e
aparentă
şi
fericit
da­
torită noilor inverfţii. In realitate eae numai rezultatul unei selecţiuni.Rodnicul simţ
al
artei prin careo bucată găunoasă
de
lemn
e
vioară
şi
plânge; boielile murdaredevin lumină; viermii slovelor, gând;lutul frământat, chip; gestul actorului, învierea trecutului
sau
viaţaunei fantezi; toate acestea
nu se
pot închide mult
în
mediocritate.Studiie care
ne
arată arta
în
originea
ei
zbucnind
ca un
surplusde energie, rare
ori
utilă,
alt de
cât pentru ritmul sufletului,
dau
credinţa
cum Că un nou
curentva trebui
să îşi
reverse valurilelimpezi.
Azi îl
simţim numai
din
dorul
ce
avem
ca el să fie. In ce
regiune
a
omenescului va sfărâmastâncile,
e
mas greu de ghicit.Credinţele oastre
s'au
lovit
de
nedreptăţi,
şi
acest secol ne aducenu numai grozava experienţă
a
războiului,
dar şi
acea mult
mai
dezamăgitoare
a
revoluţiilor. Falimentele victorioaselor revoluţii
ne
dezamăgesc până
şi
credinţa
ce
aveam
în
îndreptarea
r
care
o
poate aduce revolta.
L&
aceastătristă oglindire edăogaţi dorul
de
pradă desvoltat
în
lăcomia
de a
umple punga
şi
burta, spre
a în­
ţelege
cât de
străină
e
arta faţadeumanitatea
de azi.
Poezia sunăstrident,
sau
viaţa. Azi
din
acestepricini curentul
nou
trece prin altăcriză. Azi tocmai preţuirea artei
o
ucide,
o
mercantilizează. Pretenţiileartistice secătuiesc arta. Istoria aredrept
grupeze;
pe
artişti
în fa:
lange
şi
curente, artişti însă grupaţi în sindicate
ce au
putut face?Lăsând
ia o
parte iritenţ
;
unjle
 
© BCU Cluj

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Iulian Rusu liked this
Ioana Teodora liked this
Ardei Madalina liked this
Dan liked this
Ioana Crisu liked this
c.coman liked this
Dan liked this
Dan liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->