Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DOSTOJEVSKI ZLOčIN I KAZNA

DOSTOJEVSKI ZLOčIN I KAZNA

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 906 |Likes:
Published by Matej Samardzic

More info:

Published by: Matej Samardzic on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
1
F. M. DOSTOJEVSKI: ÄZLOIN I KAZNA³ (ruski realizam, 19. st., roman)RUSKI REALIZAM
nastaje etrdesetih godina 19. st. kad nastupa vrijemepripovjedne proze. Obino se dijeli u tri faze: rani, razvijeni i visoki realizam.
Rani realizam
 obiljeava postupni razvoj pripovjednih oblika, a u temama se prepoznaju ostaci romantizma.Glavni je predstavnik 
Nikolaj Vasiljevi
 
Gogolj
s novelama
Veeri na majuru kod Dikanjke
.Gogoljeva pripovijetka
Kabanica
vaan je datum u povijesti ruskog realizma: pripovjedapodrobno opisuje glavnog junaka i okolinu u kojoj se kree (Dostojevski:
Sv
i smo mi iziliispod Gogolje
v
e
abanice
!
).
Srednju
ili
razvijenu fazu
ruskog realizma predstavlja
IvanSergejevi
 
Turgenjev
koji se proslavio zbirkom novela
L
o
v
e
v
i zapisi
u kojima realistikisocijalnopsiholoki prikaz likova mijea s poetiziranim opisima prirode (
poetsk 
i r 
e
alizam
).
Visoki realizam
je vrhunac ruskoga realizma. Glavni su predstavnici romanopisci
FjodorMihailovi
 
Dostojevski
i
Lav Nikolajevi
 
Tolstoj
.
Zloin i kazna (ruski:    / Prestuplenie i nakazanie)
je romanruskog pisca Fjodora Mihajlovia Dostojevskog izdan 1866. godine u asopisu
R
uski
v
jesnik 
.Smatra se jednim od najveih djela ruske knjievnosti.
IVOTOPIS
 Fjodor Mihajlovi Dostojevski (Moskva, 1821. ± Sankt Peterburg, 1881.) ruski jeromanopisac i, uz Tolstoja, najvei predstavnik ruskog realizma. Presudnu je ulogu u njegovuivotu i stvaranju imalo sudjelovanje u utopijsko-socijalistikom kruoku Petraevskoga,zbog ega je 1849. bio osuen na smrt, zatim pomilovan i prognan u Sibir, gdje je proveodeset godina.Dok je na poetku svog stvaranja krenuo stopama Gogoljeva realizma i zastupao naprednedrutvene poglede (roman ''Bijedni ljudi'', 1846.), nakon povratka s robije (koju je opisao u''Zapisima iz mrtvog doma'', 1861.) ne samo da naputa, ve i osuuje revolucionarnudjelatnost (roman ''Demoni'') te zapada u misticizam i mesijanizam, propovijedaneprotivljenje zlu silom, trai izlaz u pravoslavlju i svjesno pristaje uz carizam islavenofilstvo.Glavna su mu djela romani: ''Ponieni i uvrijeeni'', ''Zloin i kazna'', ''Idiot'' te ''Braa
aramazovi'', posljednje i najpoznatije njegovo djelo, koje je ostalo nedovreno.Fjodor Mihajlovi Dostojevski, romanopisac, novelist i publicist iz razdoblja realizma, jedanje od najutjecajnijih ruskih pisaca.Roen je 1821. u Moskvi kao drugo od osmero djece. Njegov otac, ovjek krutih naela ialkoholiar kojega e ubiti vlastiti kmetovi, bio je vojni lijenik, pa zaposlen u javnoj bolniciu najgorem dijelu Moskve, gdje se Dostojevski upoznao s ljudima s dna drutvene ljestvice ± siromanima, bolesnima i obespravljenima, koji e kasnije postati okosnicom njegovaknjievnog opusa. U Sankt Peterburgu Dostojevski pohaa vojno-inenjersku kolu, alislobodno vrijeme posveuje itanju i knjievnom stvaranju. Zbog djelovanja u kruguutopijskih socijalista, kluba "Petraevaca", biva uhien i osuen na smrt strijeljanjem. Autor injegovi drugovi u zoru su izvedeni na inscenirano strijeljanje i dok su oekivali egzekucijupred strjeljakim strojem, dola je "carska pomilovnica" kojom su pomilovani i osueni nasibirsku robiju i progonstvo. Tamo provodi etiri godine, a sljedee je etiri godine moraoodsluiti kao obian vojnik po ruskim prostranstvima. Robija je preoblikovala njegovsvjetonazor, koji po povratku iz Sibira odlikuje glorifikacija (slavljenje, velianje) carizma,
 
2ruskog pravoslavlja i nacionalizma, gdje ruskom narodu namjenjuje svetu misiju spasenjaitavog ovjeanstva te pritom kritizira zapadne ideje i politiku. ivot u Sankt Peterburguobiljeen je nizom osobnih problema, sve teom epilepsijom, ali i sklonou kockanju zbogega je 1862. pobjegao u Europu, da bi mu tek drugi brak s Anom Snjitkinom djelominopovratio unutarnju ravnoteu osiguravi mu smirenije posljednje godine. Umro je 1881. odkrvarenja uzrokovanog epileptinim napadom, a na pogrebu, koji se pretvorio uprotucaristiki prosvjed, okupilo se sto tisua ljudi.Dostojevski se u knjievnosti javlja prijevodom Balzacove
ugenije Grandet,
nakon egaobjavljuje roman
Bijedni ljudi
(1846) koji je izazvao oduevljenje italake publike i kritike.Sljedeim djelom
D
v
ojnik 
(1846) o unutarnjem raskolu inovnika Goljatkina te romanima
Bijele noi
(1848) i nedovrenim
Netoka Nez
v
ano
v
a
(1849) Dostojevski naznaava smjer knjievnoga kretanja koji e vrhunac izriaja dosei u njegovim kasnijim romanima, a vezanisu uz prikaz i analizu psiholoki sloenih ljudskih unutarnjih pokretaa djelovanja.Po povratku s robije, Dostojevski objavljuje pripovijesti
Ujako
v
san
(1859),
elo
tepaniko
v
o i njego
v
i stano
v
nici
(1859) i roman
Ponieni i u
v
rijeeni
(1861), vee djelo
Zapisi iz mrt 
v
og doma
(1862), s autobiografskim elementima s robije i realistikim prikazimasupatnika, koje je Turgenjevusporedio s Danteovim
Paklom,
te izvrstan kratki roman
Zapisiiz podzemlja
(1875).U najbolja ostvarenja Dostojevskog ubrajaju se romani:
Zloin i kazna
(1866) s temomideoloki motiviranog ubojstva studenta Raskoljnikova jedne starice kako bi njezinim novcempomogao potrebite;
Idiot 
(1868) s glavnim likom knezom Mikinom, savrenim ovjekom ijiideali propadaju u sudaru sa stvarnou;
Bjeso
v
i
(1871) nastali na temelju sudskog procesa oubojstvu studenta i s antirevolucionarnom namjerom;
Mladi
(1875) o mladom Versilovu injegovom putu u ludilu, i
Braa Karamazo
v
i
(1879-1880) u kojemu ubojstvo oca iniokosnicu za propitivanje mranih ljudskih strana.Radnje romanâ Dostojevskog, naslijeene iz trivijalnih romana ili crne kronike te najeesmjetene u mrane dijelove urbane sredine, usmjerene su na psiholoku, moralnu, politikuili filozofsku problematiku likova, veinom ljudi koje pogaeno dostojanstvo dovodi do ulogepobunjenika spram drutva ili dobrih i moralnih poniznika koji u patnji vide najvii smisaopostojanja te put do konanog spasenja.Dostojevski je jedan od najutjecajnijih pisaca u knjievnosti, a smatra se preteomekspresionista te egzistencijalnih pisaca i filozofa. U hrvatsku knjievnost uvode ga pravai1880-ih godina, ali je najvie prevoen nakon Prvog svjetskog rata, te je utjecao na mnogehrvatske pisce (Donadini,
rlea, Ujevi).
ÄZLOIN I KAZNA³ (1866.)
 
KNJI
EVNI ROD:
epika
VRSTA DJELA:
roman
MJESTO RADNJE:
Rusija, Sankt Petersburg
VRIJEME RADNJE:
19. st.
Opravdanost ubojstva beznaajne i moralno upitne osobe
temeljno je pitanje romana
Zloin i kazna
u ijem je sreditu lik 
siromanog studenta Rodiona Romanovia
 
3
Raskoljnikova
koji ubija svoju gazdaricu
voen idejom o postojanju posebnih, izabranihljudi, pokretaa povijesti
kojima eli pripadati, smatrajui da njihovo djelovanje, protivnoljudskim zakonima,
opravdanje pronalazi u viem cilju
± u ovom sluaju rjeavanju svijetaizopaene i beskorisne lihvarke. Takva motivacijska usmjerenost zloina pojaana je eljomda materijalno pomogne obitelji Marmeladovih. Dobra i portvovna
Sonja Marmeladova
 svojevrsni je antipod Raskoljnikovu, a njezina e
religioznost
praena stalnom
patnjom
isamog glavnog junaka, koji sve vie osjea
grizoduje
i ne moe izbjei uroeni
osjeajhumanosti
, dovesti do konanog raspleta njegove sudbine.Iako Dostojevski za
Zloin i kaznu
preuzima
okvir kriminalistikog romana
, napetofabuliziranje podreeno je
temeljnoj sastavnici djela ± psiholokom portretiranjuglavnoga junaka
koji je zbog ideoloke pozadine zloina zapravo
netipini zloinac
ba kaoi
iznimno kreiran lik detektiva
koji svojom suivljenou i suuti prema Raskoljnikovuodudara od tipinog detektiva voenog tek eljom za otkrivanjem poinitelja zloina.Dostojevski je dao
realistiki prikaz
tekog ivota dijela peterburkog stanovnitva,ocrtavajui njegovu mranu stranu, ali
drutvenu kritiku nadjaao je glas pisca
, koji krozlik Sonje i Marmeladovih iznosi vlastito shvaanje prema kojemu je
patnja glavno sredstvoljudskog spasenja
, a smisao treba traiti u vioj
boanskoj ideji pravde
.Roman
Zloin i kazna
jedno je od najboljih djela Dostojevskog na koje su se pozivaliekspresionisti i egzistencijalisti u knjievnosti i filozofiji.
-
 
roman u est dijelova s epilogom
 
KRATAK SADR 
AJ
 Glavni je junak romana siromaan student prava Rodion Raskoljnjikov.Raskoljnjikova progoni ideja o izvrenju ³vie pravde´ koju e ostvariti ubojstvom AljoneIvanove, gramzive i podle stare lihvarice, ijim bi se novcem moglo usreiti barem sto ljudi iijim bi nestankom bili zadovoljni mnogi, ukljuujui i njenu sestru Lizavetu koju Aljonamui i iskoritava.Raskoljnjikova zatiemo u poetku romana u rascjepu izmeu jednostavnosti rjeenja koje jesmislio i gnuanja nad mogunou da se ta ideja uope rodila u njegovoj glavi. Raskoljnjikovpomno razrauje i provjerava plan, iako jedan dio njega ne vjeruje u izvrenje plana. Sklopivotnih okolnosti naprosto gura Raskoljnjikova u zloin: dobiva majino pismo, razgovara ukrmi s Marmeladovim, susreu Sonju, doznaje da e lihvarica biti sama oko sedam sati.Majino pismo puno je nemone pomirenosti sa ivotom: sestra Dunja, da bi se spasilasramne i poniavajue guvernantske slube kod razvratnika Svidrigajlova, obeala je rukubogatom Luinu, koji trai siromanu djevojku da bi mu bila pokorna i zahvalna. Mati se nadada e tako materijalno pomoi sinu jer je sestra, vezana obvezom vraanja za Rodionovokolovanje posuenog novca, strpljivo podnosila Svidrigajlovljev teror.Raskoljnjikov ne moe prihvatiti sestrinu rtvu. Teko optereen time u krmi susree starogMarmeladova, propalog alkoholiara koji utapa tugu piem kupljenim novcem koji zaraujestarija ki Sonja ± prostituirajui se. Raskoljnjikov upoznaje obitelj Marmeladovih, ijasudbina pokazuje pogubnost djelovanja bijede na ljudski rod. Najvei je stradalnik Sonja, aliona im prua najvee nade. Ostat e moralno ista uza sva zla koja je zadese u ivotu.Raskoljnjikov gotovo podsvjesno donosi odluku, pada u san ispunjen komarima.
ao da je upravljan neim izvan svijesti, pomno i hladno ostvaruje svoj plan. Nepredvienuokolnost tijekom izvrenja zloina, nazonost sestre Lizavete, rjeava brutalno, ubija jezajedno sa sestrom. Opljakan novac skriva pod kamen ne brojei ga i ne koristei se njime.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ajrin Manic liked this
Ajla Tihić liked this
SandorPetofy liked this
Sandra Crnac liked this
Maja Milošević liked this
jurica1512 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->