Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
197Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A.B.ŠIMIĆ - PREOBRAŽENJA

A.B.ŠIMIĆ - PREOBRAŽENJA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 40,206 |Likes:
Published by Matovilkica
Sadržaj, objašnjenja nekih bitnih obilježja tog razdoblja i najbitnijih figura koje pjesnik voli koristiti. objašnjenja simbolike i metafora koje se pojavljuju u djellu.
Sadržaj, objašnjenja nekih bitnih obilježja tog razdoblja i najbitnijih figura koje pjesnik voli koristiti. objašnjenja simbolike i metafora koje se pojavljuju u djellu.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Matovilkica on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

 
ANTUN BRANKO ŠIMIĆ: „PREOBRAŽENJA“(1920., avangarda, hrvatski ekspresionizam; lirska zbirka)
Sadržaj: o avangardi, ekspresionizmu, Šimićev lik i djelo, poetika, tekstovi i analiza(izabranih) pjesama; zadani eseji: interpretativni (pjesma
 Pjesnici
) i usporedno-raspravljačkiesej (dvije pjesme, Matoš – Šimić); stilistika (stilske figure/ stilska izražajna sredstva)Oko
1910. godine
pojavljuju se
novi umjetnički smjerovi i pokreti
. Zajedničko im je
nezadovoljstvo tradicionalnim stvaralaštvom
, te reagiranje na novu atmosferu i nov duhkoji je zavladao
uoči Prvoga svjetskog rata
: ubrzana
industrijalizacija, urbanizacija
,nevjerojatan razvoj tehničkih znanosti.
Čovjek se sve više automatizira i mehanizira
, osjećase ugroženim kao ljudsko, humano biće. Javlja se
osjećaj općeg kaosa i nemoći
te
nihilizma
, psihoze
straha pred sveopćim uništenjem
. To rezultira pojavom
bunta, krika
protiv svihgrađanskih shvaćanja života i umjetnosti.
AVANGARDA.
Unutar moderne književnosti javlja se
mnoštvo smjerova i strujanja
, posebice u
poeziji i drami
:
ekspresionizam
,
futurizam
,
dadaizam
,
nadrealizam
,
imažizam
,
vorticizam
,
akmeizam
Zajednička su obilježja modernističkih strujanja:
-osporavanje postojih oblika književnoga stvaranja-antiesteticizam („Dolje estetike i dolje ukus!“)-depersonalizacija umjetnosti-dehijerhizacija žanrovskoga sustava (sve vrste jednako su „važne“)-stapanje različitih književnih vrsta i uvođenje novih-stvaranje fragmentarnih tekstova otvorene strukture-razbijanje sintakse dotadašnjega pjesničkog izraza-primanje razlitih umjetnosti.
Kaos
i
bitno
postaju osnovnom tematskom preokupacijom nove mlade generacije. Njihovnastup obilježen je bučnim
manifestima
(proglasima).
EKSPRESIONIZAM
je
izrazito urbana književna pojava
usmjerena
protiv bilo
 
kakvaknjiževnog oponašanja stvarnosti
. Javlja se
u Austriji i Njemačkoj od 1910. do 1924.
Ekspresionisti drže da se umjetnost mora u potpunosti okrenuti prema
unutrašnjosti.
Samotako može razabrati kako se
subjektivna stvarnost
uopće može izraziti.
Obilježja izraza
:
razbijanje logičkog reda mišljenja i govora
,
krajnje sažete rečenice
, jaki zvučni efekti,metaforika i hiperbole.
Tematski motivi
:
grad, smrt, rat, bolest, raspadanje, strah, KRIK i pobuna
 
Teme
: od kozmičkih i mističkih do društvenih i političkih.Ekspresionisti
:
Gottfried
Benn,
Georg
Trakl,
Franz
Werfl
MODERNO PJESNIŠTVO
obuhvaća
različita strujanja
i različite skupne ili pojedinačne
pjesničke postupke
koji se najčešće oblikuju:
a)
kao pjesme nadahnute
modernomtehnikom
i ostvarene
govorom ulice
ili uporabom
 jezika s onu stranu razuma
,nerazumljiva izraza svedena na zvuk;
b)
kao osobita lirska potraga za neposrednim,
istinskim životom
uz motive grada i mučne ratne stvarnosti;
c)
kao tekstovi
tamnihraspoloženja
, melankolije i umora od života, prepuni složenih simbola i skrivena značenja.Glavni su predstavnici moderne poezije: Valery, Rilke, Eliot, Pessoa, Eluard, Majakovski,Jesenjin, Garcia Lorca, Neruda.
 
1
 
HRVATSKA KNJIŽEVNOST OD 1914. DO 1929. (do kraja 1920-ih godina)Posljednji sljedbenici moderne.
Godina
1914.
označava početak 
kraja hrvatske moderne
:umro je glavni hrvatski simbolist i impresionist A. G. Mati objavljena je značajnaantologija
 Hrvatska mlada lirika
,
 
lirska zbirka s novim važnim pjesničkim imenima (Ujević,Andrić, Kamov…).
HRVATSKI EKSPRESIONIZAM.
Skupina bučnih mladih pisaca člancima i manifestima počinje iskazivati nezadovoljstvo neplodnošću hrvatske književnosti. Tada mladi Ulderiko
Donadini,
Antun Branko
Šimić
i Miroslav
Krleža
svojom kritikom i beletristikom najavljujunovo razdoblje u hrvatskoj književnosti – ekspresionizam.
ANTUN BRANKO ŠIMIĆ
(1898.–1925.), hrvatski pjesnik, esejist i književni kritičar,najznačajniji je pjesnik hrvatskog ekspresionizma. Potpuno negira tradiciju, pod snažnimutjecajem njemačkog ekspresionizma i berlinskog časopisa
 Der Sturm
. Objavio je samo jednuzbirku pjesama,
 Preobraženja
(1920.), i njome se svrstao u sam vrh hrvatske književnosti. To je
prva
 
zbirka slobodnih stihova u hrvatskoj književnosti
(48 pjesama). Progovorio je posve originalno uveo u hrvatsku poeziju
pojmovno pjesništvo
i
slobodan stih
, a
izostavljajući interpunkciju
(rečenične znakove) dao i
vizualnu snagu
svojim lirskimmotivima. Izraz mu je neobično sažet, a glavne teme
ljubav i smrt
. Živio je teško, bolestan isiromašan te ga zaokupljaju
teme o ljudskom tijelu
i
socijalna tematika
(ciklus Siromasi). Nekim temama i motivima blizak je tzv. kozmičkom ekspresionizmu (pjesnik-prorok,
 poetavates
).
Pjesme:
iz zbirke
 Preobraženja
: Pjesnici, Moja preobraženja, Opomena, Ljubav, Smrt,Povratak, Hercegovina, Ljubomora, Budući… Ostalo: Smrt i ja; ciklus Siromasi – Siromasikoji jedu od podne do podne, Ručak siromaha…; Nađeni Bog
Eseji:
Tehnika pjesme, Muzika formeRođen je 1898. u Drinovcima kod Gruda, BiH, gdje je završio pučku školu. Od 1910. polazio je u Širokom Brijegu franjevačku gimnaziju, ali 1913. godine nakratko boravi u Mostaru, azatim odlazi u Vinkovce, gdje je završio četvrti i peti razred gimnazije. Zatim odlazi uZagreb, gdje nastavlja školovanje. Dvije godine kasnije, kada pokreće časopis
Vijavica
, Šimićzbog propisa koji učenicima nisu dopuštali objavljivanje novina, prekida školovanje. Od tadase posvećuje književnosti, objavljuje članke i pjesme u brojnim časopisima (
Grič,
 
 Kritika, Plamen
,
 Hrvatska prosvjeta
i dr.), te 1919. godine pokreće časopis
 Juriš 
. Godine 1924., kada pokreće i časopis
 Književnik 
, obolio je, te je u nadi izlječenja otputovao u Dubrovnik. Nakonšto mu se zdravstveno stanje pogoršalo, vratio se u Zagreb, gdje je ubrzo preminuo, u 27.godini života.
Lirika – stilske značajke:
-slobodan, nevezani stih-bez interpunkcije (rečeničnih znakova)-škrtost izraza, racionalizacija riji-odbacivanje deskripcije (opisivanja)-dojam krika, napetosti, unutarnje dinamike i pokreta-ekspresionistički i egzistencijalni motivi-vizualni izgled – grafička forma pjesme postaje sadržajno važna-najčešće stilske figure: sinestezija, hiperbola, metafora2
 
-uranjanje u sadržaje svijesti: vizije, slutnje, strepnje, halucinacije,nestvarne slike-forma: stihovi centrirani, idu od sredine, a nisu poravnani od početka retka;strofe izgledaju poput skupina stihova, a kako stihovi nisu fiksiraniinterpunkcijom, izgledaju kao da lebde (to prati i čest Šimićev motivuzdizanja od tla, lebdenja ili levitacije); pjesme u obliku simetričnogagrafičkog aranžmana (podsjećaju na tekstove nadgrobnih spomenika)-sinestezija (prožimanje osjetilnih doživljaja: mirisa, boja, zvukova…), posebno sinestetička uporaba boja (plava!); koloristički kontrasti: žuta –  boja života, radosti i Sunca; plava – metafizika, duhovnost, astralnost; crna – boja smrti; (žuto, plavo, crno – asocijacija na kolorit Van Goghovihslika); bijela – rijetki sretni trenutci u životima ljudi
Poetika (umjetnički stav i program):
-umjetnost je subjektivna stvarateljeva istina, duboki unutarnji doživljajživota i svijeta-„Stvarati – to je u najvišem i najponosnijem smislu MIJENJATI!“-pojmovno pjesništvo (a ne slikovno, odnosno, više je misaono negoemocionalno)-poezija ne traži apstraktnu ljepotu, ona traži bit čovjeka i svijeta, dubljismisao čovjekova postojanja-„Umjetnik ekspresionist preobrava
 
cijeli svemir; on ne gleda, vidi; on ne priča, živi; ne reproducira, ponovno stvara…“ (K. Edschnidt)-„Trebamo jednom… baciti sa sebe… sve što je retorika i ljepota… svesuvišno… i govoriti ISTINU!“-
esej „O muzici forme“
: čovjek je praktičnom uporabom ubio pravu formustvari, pjesnik treba „odstvariti stvari“, umjetnik je taj koji čuje njihovunutarnji glas, on će ih dići u jedan viši svijet, umjetnik „uskrsuje stvari“;razlikuju se forma prirode i forma umjetnosti; taj njegov program/stavsadržan je u prvoj pjesmi zbirke, „Pjesnici“ („Pjesnici su čuđenje u svijetu/…“),
ars poetici
cjelokupnoga Šimićeva stvaralaštva: još je u Platona iAristotela „čuđenje“ (odstvarenje stvari) osnovni poticaj u kojem se otvara bitak svijeta-
esej „Tehnika pjesme“:
jedno je od najstarijih poetičkih pravila da važneriječi dolaze na ono mjesto u stihu gdje je ritmički udar najjači, a to je početak i kraj stiha te iza cezure (stanke, obično u sredini stiha); Šimić držida je „za ekspresivan ritam najpriličniji slobodni stih“ jer „nije isti ritamvalcera i valjanja kamena, čemu onda glatkoća ondje gdje trebaš hrapavost,lakoća gdje baš treba težina?“; ne treba rimovati sve, tema nameće rimu;što je rima rjeđa, jače će djelovati i bit će vrjednijaŠimić je bio pjesnik izrazite težnje da
zgusnutim, škrtim stihom
intenzivira doživljaj svijeta.Takav je bio i kao esejist i kritik: volio je strogi red, čuvao se razlivenosti i praznine. Rođen uHercegovini (Drinovci), započeo je pjesmama koje oponašaju A. G. Matoša, ali je naglo izveodramatski zaokret, napustio sedmi razred zagrebačke gimnazije, pokrenuo časopis, primioekavski izgovor (u čemu će ga ubrzo kratkotrajno slijediti i mnogi drugi hrvatski pisci) inastupio kao novi pjesnik i kritičar, nadahnut bečkim
ekspresionističkim
časopisom "Der Sturm", pa je slijedio i njegov program s uporištem u posvemašnjem
negiranju tradicije
i
osporavanju bilo kakve sveze između književnosti i stvarnosti
u kojoj ona nastaje. Prvim3

Activity (197)

You've already reviewed this. Edit your review.
Branimira liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Darko Vušak liked this
Mak Muftic liked this
Luka Ivanković liked this
Bruno Rački liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->