Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jurga Ivanauskaite "Placebas"

Jurga Ivanauskaite "Placebas"

Ratings:
(0)
|Views: 634|Likes:

More info:

Published by: Silvija Guzovijūtė on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
 
 
 JURGA IVANAUSKAIT
 
placebas
romanas
 
V I L N I U S
 
UDK 888.2-3 Iv-12Viršelyje panaudotas autor
s tapybos darbo fragmentas Autor
s nuotrauka viršelyje —
VladoBrazi
no
 ISBN 9986-16-311-0© Jurga Ivanauskait
, 2003 © „Tyto alba“, 2003 © Daumantas Každailis, viršelio dizainas,2003PRADŽIOJE — akinamai ryškus blyksnis. Paskui — ilgas krytis. Dunkstel
jimas, atsitrenkus
 
 
kažk
 
kieta.
žem
? Tai iš kur krista? Iš dangaus? Kas atsitiko? L
ktuvo katastrofa? Jeigu taip,tai kur ir kod
l skrista? Ne
 
steng
prisiminti. Mirtis? Bet jei m
 
sto, vadinasi — egzistuoja. Nors
 
ko vertos tokios mintys? Iš visos buvusios patirties galvoje sukosi vienas vienintelis
 
sp
dis.Istorija apie moter
 
, kuri išliko gyva laineriui nukritus Sibiro taigoje ir, kelias paras laukdamagelb
toj
 
, s
d
jo užsikirtusiu saugos diržu prirakinta keleivio kr
sle tarp l
ktuvo skeveldr
 
,suniokot
 
medži
 
ir pradedan
þ
i
 
irti lavon
 
.Julija irgi s
d
jo kr
sle. Kaulai atrod
tarsi sulaužyti, o k
nas kaip guminis. Atsimerk
. Buvo
 
uždaroje erdv
je. Kur ji? Koks
þ
ia kambarys? Kokiame mieste? Jei gimtajame Vilniuje, tai iš kurtas svetimumo jausmas? Kelinta dabar valanda? Kuri paros dalis? Vakaras? Vidurnaktis?
 
Pary
þ
iai? Koks met
 
laikas? Pavasaris? Vasara? Ruduo? Žiema? Ar ji
þ
ia viena? Jei viena, taikod
l? Gal nutiko kažkas baisaus? Kas?Jau senokai teko busti šitaip ilgai ir sunkiai. Kažkod
l buvo užmigusi svetain
je, fotelyje.Steng
si prisiminti, kas vyko vakar vakare. Gal išg
r
per daug vyno? Gal susirgo ir šitaipslopina vaistai? Tamsa buvo tarsi vanduo, kurio apsemti daiktai tur
jo savo tikr
 
sias, dienos,
 
spalvas. Jie atrod
sakytum nutapyti juodame fone, netgi itin ryšk
s, lyg iš vidaus apšviesti.Julija neabejojo, kad vis dar naktis.
jos apsunkusi
 
s
 
mon
palengva gr
 
žo tikrov
s suvokimas.Pažvelg
 
 
sienin
 
laikrod
 
. Buvo ketvirta valanda ryto. Keista, kad šalia n
ra Bastet
s, kad kat
 nepajuto pabudus šeiminink
, kad nesitrina apie kojas, nešoka ant keli
 
, nebaksnoja savo dr
gna
 
nosimi
 
jos nos
 
ir nereikalauja
sti.— Kac kac kac, — pašauk
, bet neišgirdo nei murkimo, nei miauktel
jimo, nei minkšt
 
 
 
leten
li
 
tapenimo per parket
 
.Kas ir kod
l j
 
 
þ
ia vakar šitaip paliko? Juk gal
jo nunešti
 
lov
 
, net jeigu buvo visai smigusi.Atmintyje jaut
didel
nejauki
 
sprag
 
. Ta
þ
iau miglotai prisimin
, su kuo bendravo priešužmigdama fotelyje. Jei tai tikrai buvo Angelas Sargas, kartu negal
jo kaip nors svaigintis. Jisneg
r
nei vyno, nei kavos, nei arbatos, ner
k
, nevalg
m
sos, žuvies, kiaušini
 
, baid
si
þ
esnako, svog
n
 
ir, kaip dera aukštesni
 
j
 
sfer
 
b
tybei arba vampyrui, tur
jo dar daugiau
 
vairiausi
 
keistenybi
 
. Bet vis tiek Angelas Sargas vienintelis nusipeln
Julijos meil
s — jausmo,
 
kur
 
, b
gant metams, gali sau leisti tik kaip išskirtin
prabang
 
.Ar vakar jie susipyko? D
l kažko nesutar
? Susigin
þ
ijo? Julija staiga prisimin
: jie bu
þ
iavosi.
 
O paskui sugul
. Nedora lytiškai santykiauti su Angelu Sargu! Jis turb
t užsir
stino. Ir Julij
 
 paliko. Ji jau senokai nujaut
, kad
 
vyks nelaim
. Toji nuojauta slapst
si už rožin
s gyvenimoregimyb
s lyg pikta kat
už šilkin
s užuolaidos.Nakt
 
sapnavo tunel
 
, kur
 
, remiantis j
 
pa
þ
i
 
liudijimais, regi mirštantieji, sugr
 
žinti atgal
 
 gyvenim
 
. Sapnas buvo labai tikroviškas. Julija skriejo siauru tamsos pripildytu koridoriumi,
 
kurio gale kaip taškas, kaip žvaigžd
, kaip saul
, kaip amžiams sustabdytas atominis sprogimastviesk
šviesa. Julija l
k
sukdamasi spiralin
mis
 
vijomis tarsi kulka šautuvo vamzdžiu, o prieš
 
iššaudama
 
taikin
 
,
 
vaisk
 
j
 
švyt
jim
 
akimirk
 
sustingo.Tai buvo esmin
riba. Akrobato lynas. Ašmenys. Jai už nugaros plyt
jo aklina, spengiantitamsa, o priekyje pliesk
nežemiškas švyt
jimas. Svaigo galva. Stengdamasi išlaikytipusiausvyr
 
, ji kaip ekvilibrist
išties
rankas
 
šalis. Nors kur dar b
t
 
gal
jusi iš
þ
ia nukristi?Tada baisiu grei
þ
iu, net švilpdamas, prieš Julijos akis pral
k
visas jos gyvenimas, nuo pirmos
 
minut
s, kai išn
r
iš savo motinos, iki paskutin
s akimirkos vakar prieš užmiegant. Apstulbo,kad šitiek
 
vyki
 
, fakt
 
, vaizd
 
, žmoni
 
, gyv
n
 
, daikt
 
ir smulkiausi
 
mažmoži
 
gali tilptit
kstantojoje sekund
s dalelyt
je.Prisimin
dar ir gars
 
, panaš
 
 
 
griaustinio, bet nesuvok
, ar jis nuaid
jo prieš nugrimztam
 
 
 
gil
 
j
 
mieg
 
, ar jau buvo sapno pradžia. Tas skardas jos galvoje nugriaud
jo it sprogimasšventykloje, po kurio žem
n krinta kupolas ir užgri
va visus maldininkus. Devinta valanda ryto,
 
kuomet Julija
 
prastai keldavosi, dar buvo tolokai. Tod
l ji ryžosi nusiprausti, nusirengti irpersikraustyti
 
lov
 
. Atsistojo ir pasir
 
ž
. Ryškios daikt
 
spalvos Munkan
þ
ioje tamsoje
 
nebetrikd
. Patikrino židin
 
, ar tikrai užges
s. Pl
nys dar skleid
šilum
 
. Pa
m
tuš
þ
i
 
taur
,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Robert Michovich liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->