Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rez_sadisalim cadre

rez_sadisalim cadre

Ratings: (0)|Views: 130 |Likes:
Published by Draghici Sebastian

More info:

Published by: Draghici Sebastian on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2012

pdf

text

original

 
Rezumat
1
UNIVERSITATEA TEHNIC
Ă
DE CONSTRUC
Ţ
II BUCURESTIFACULTATEA DE CONSTRUC
Ţ
II CIVILE, INDUSTRIALE
Ş
I AGRICOLE
TEZ
Ă
DE DOCTORAT
Ing. Salim SADI
STUDII
Ș
I CERCET
Ă
RI ASUPRA COMPORT
Ă
RII LAAC
Ț
IUNI SEISMICE A STRUCTURILOR ÎN CADREDIN BETON ARMAT
- Rezumat -
 
Conduc
ă
tor
ș
tiin
ț
ific:Prof. Univ. Dr. Ing. Liviu CRAINICBucure
ș
ti 2010
 
Rezumat
2
CUVÂNT ÎNAINTE
Autorul dore
ș
te s
ă
mul
ț
umeasc
ă
tuturor celor care au adus o contribu
ț
ie, direct
ă
sauindirect
ă
a acestei lucr
ă
ri.În primul rând, mul
ț
umirile sunt adresate conduc
ă
torului
ș
tiin
ț
ific al acestei teze,
Prof.Univ. Dr. Ing. Liviu CRAINIC
, pentru efortul constant depus
ș
i r
ă
bdarea de care a dat dovad
ă
 pe toat
ă
perioada elabor
ă
rii acestei teze de doctorat. A fost pentru mine un exemplu demn deurmat
ș
i îi mul
ț
umesc pentru toate sfaturile. A avut grij
ă
 
ș
i r
ă
bdare cu mine ca un tat
ă
pentrucopilul lui
ș
i nu am s
ă
îl uit niciodat
ă
. Am înv
ăț
at o mul
ț
ime de lucruri de la dumnealui, atât îndomeniul construc
ț
iilor cât
ș
i în alte domenii.Doresc în continuare s
ă
îi mul
ț
umesc domnului
Prof. Univ. Dr. Ing. Radu PASCU,
 pentru colaborarea dumnealui în cadrul studiului meu.De asemenea trebuie s
ă
mul
ț
umesc
Prof. Univ. Dr. Ing. Radu VACAREANU
 
ș
idomnului
Prof. Univ. Dr. Ing. Constantin PAVEL
pentru dispozi
ț
ia dumnealor de a m
ă
ajutaîn elaborarea studiului meu.Îi mul
ț
umesc de asemenea
Dlui. Dr. Ing. Mihai PAVEL
care m-a ajutat foarte multpentru finalizarea acestei lucr
ă
ri.
 
Rezumat
3
CUPRINS
 
CUVÂNT ÎNAINTECon
ţ
inutul tezei
1.
 
STUDIUL LEGILOR CONSTITUTIVE ALE BETONULUI ARMAT ÎN VEDEREAELABOR
Ă
RII DE PROGRAME DE CALCUL (VISUAL BASIC)
1.1.Introducere1.2.Stadiul actual al problemei1.3.Legile de comportare ale materialelor1.3.1.Caracteristicile materialelor1.4. Comportarea sec
ț
iunilor la solicit
ă
ri1.4.1.Încovoierea simpl
ă
 1.4.2.Încovoierea cu for
ţă
axial
ă
 1.5.Comportarea elementelor de beton armat1.5.1.Exemple de calculConcluzii
2. INFLUEN
Ț
A SOLICIT
Ă
RII CICLICE ASUPRA COMPORT
Ă
RII SEC
Ţ
IONALE AELEMENTELOR DE BETON ARMAT
2.1.Introducere2.2. Comportarea la solicit
ă
ri ciclice2.3. Comportarea sec
ț
ional
ă
a unui element de beton armat sub înc
ă
rcare ciclic
ă
 2.4.Studiu parametricConcluzii
3.
 
STUDIU COMPARATIV ÎNTRE METODA DE CALCUL DINAMIC NELINIAR
TIME HISTORY
SI METODA DE CALCUL BIOGRAFIC
PUSH OVER
 
3.1.Introducere3.2. Metoda de calcul biografic „Push over"3.3. Exemple3.3.1. Calculul for
ț
ei seismice3.4. Compara
ț
ie între metoda de analiz
ă
static
ă
neliniar
ă
”Push over”
ş
i metoda de calculdinamic
ă
neliniar
ă
”Time history”3.4.1. Exemple de aplica
ț
iiConcluzie
4. CERIN
Ț
E SPECIFICE STRUCTURALE LA AC
Ţ
IUNEA CUTREMURELOR DEMARE INTENSITATE
4.1.Introducere4.2.Exemple4.2.1.Calculul for
ț
ei seismice4.2.2.Moduri proprii de oscila
ţ
ie4.2.3. Combina
ț
ii de înc
ă
rc
ă
ri4.2.4. Verificarea deplas
ă
rilor relative la starea limit
ă
de serviciu4.2.5.Verificarea deplas
ă
rilor relative la starea limit
ă
ultim
ă
 4.2.6.Armarea longitudinal
ă
a grinzilor4.2.7.Armarea transversal
ă
a grinzilor4.2.8. Metoda ierarhiz
ă
rii capacit
ăţ
ilor de rezisten
ţă
(„capacity design”)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->