Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
29Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Modelleme ve Analizleri

Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Modelleme ve Analizleri

Ratings: (0)|Views: 6,250 |Likes:
Published by Mehmet Akif Ersoy

More info:

Published by: Mehmet Akif Ersoy on Apr 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
T.C.TRAKYA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
FEN B
İLİ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜPlastik Enjeksiyon Kal
ı
plamadaTermoplastik MalzemelerinModelleme ve AnalizleriMak. Müh. Cihan CANYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
Makine Mühendisli
ğ
i Ana Bilim Dal
ı
Tez Yöneticisi: Yrd.Doç. Dr. E. Selçuk ERDO
Ğ
ANED
İ
RNE-2008
 
iiT.C.TRAKYA ÜN
İ
VER 
İ
STES
İ
FEN B
İLİ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜPlastik Enjeksiyon Kal
ı
 plamada Termoplastik MalzemelerinModelleme ve AnalizleriMak. Müh. Cihan CANYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
Makine Mühendisli
ğ
i Ana Bilim Dal
ı
Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. E. Selçuk ERDO
Ğ
AN
 
i
ÖZET
Bilgisayar teknolojisi önemli bir parçan
ı
n plastik ürün tasar 
ımı
nda yer al
ı
r. Buteknoloji mühendislik tasar 
ımını
n farkl
ı
metodolojilerinin bütününe ihtiyaç duyar.
İ
malatsürecindeki plastik parça ve analizlerin bilgisayar ortam
ı
nda kolayca tasarlanabilir. Ürüntasar 
ımı
için operasyon ihtiyaçlar 
ını
n daha iyi belirlenmesini sa
ğ
lar, bunun sonucundaüretim ihtiyaçlar 
ını
n karar verilmesinde tasar 
ı
m verimlili
ğ
ini maksimuma ç
ı
kar 
ı
r. Plastik enjeksiyon süreci plastik parça üretiminde en popüler üretim yöntemidir. Bu sürecin bilgisayar ortam
ı
nda CAE analiz programlar 
ı
taraf 
ı
ndan similasyonu yap
ı
labilir. Süreçihtiyaçlar 
ı
ve parametreler analiz edilebilir. Hesaplanan parametreler so
ğ
uma zaman
ı
,süreç zaman
ı
, dolum zaman
ı
, kapama kuvveti gibi de
ğ
erler elde edilebildikten sonrauygun ürün dizayn
ı
ve kal
ı
 p dizayn
ı
için kullan
ılı
r.Bu çal
ış
mada enjeksiyonla kal
ı
 plama prosesiyle imal edilen bir plastik parçamodellemesi ve di
ş
i-erkek kal
ı
 p parçalar 
ını
n modellenmesi ara
ştırı
lm
ıştı
r. Plastik parçaCAD program
ı
taraf 
ı
ndan tasarlanm
ış
ve bir CAE program
ı
nda proses yetersizlikleritahmini ve plastik parça yüzeyinde olu
ş
an hatalar hedef al
ı
narak analizi yap
ı
lm
ıştı
r.Plastik parça için kullan
ı
lan malzemeler ABS ve PP termoplastikleri seçilmi
ş
tir. Plastik ürünler uygun giri
ş
noktas
ı
, so
ğ
uma zaman
ı
, tahmini yüzey kalitesi, so
ğ
uma kalitesi,
çı
kma aç
ısı
analizi ve statik analiz için çözümlenmi
ş
tir. Bu analizler CAD ve CAE bilgisayar programlar 
ı
kullan
ı
larak sonland
ırı
lm
ıştı
r. Buna ilaveten plastik enjeksiyonlakal
ı
 plama için en iyi parça dizayn
ı
hem ABS termoplasti
ğ
i hem de PP termoplasti
ğ
inegöre bulunmu
ş
tur. Plastik parça dizayn
ı
PP ve ABS termoplastikleri için bittikten sonra,di
ş
i erkek k 
ısı
mlar 
ı
n modellenmesi için CAD program
ı
kullan
ı
lm
ıştı
r. Di
ş
i erkek 
kısı
mlar 
ı
n modelleri hem ABS hem de PP için tamamland
ı
ktan sonra bulunan sonuçlar kar 
şı
la
ştırı
lm
ıştı
r.
Anahtar Kelimeler:
Plastik Enjeksiyon Kal
ı
 plama, Modelleme ve Analiz

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
guleseryavuz added this note
akif kardeş emeğinize sağlık teşk ederim...
Dursun Şengül liked this
Okan Yaylalı liked this
Tugce Inan liked this
mehmetozer1905 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->