Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Güneş Enerjisi İle Sıcak Su Temini

Güneş Enerjisi İle Sıcak Su Temini

Ratings: (0)|Views: 685 |Likes:
Published by Onur Kaplan

More info:

Published by: Onur Kaplan on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2012

pdf

text

original

 
 
GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLESICAK SU TEMĐNĐ
 
“GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLE EDĐRNE’DE 21 DAĐRELĐK BĐNANIN SICAK SU TEMĐNĐTESĐSĐNĐN PROJELENDĐRĐLMESĐ”
Edirne’de 21 dairelik bir binanın yıllık kullanım suyu güneş enerjisi ile teminedilecektir. Kapalı devreli zorlanmış sirkülasyonlu olarak düzenlenecek düz toplayıcısistemin projelendirilmesi yapılacaktır.
GĐRĐŞ
Günümüzde doğal enerji kaynaklarından yararlanma biçimi enerji kaynaklarınıngiderek azalması ve dünya politikasındaki değişimler nedeniyle çok değişik boyutlaraulaşmıştır. Ülkemiz güneşten yararlanma olanakları açısından çok elverişli bir konumdadır.Hızlı kentleşme, endüstrileşme ve nüfus artışının getirdiği enerji kullanım artışı,artık değişik enerji biçimlerini kullanmaya zorlamaktadır. Güneş enerjisi bu arayışiçerisinde, ele alınan ve üzerinde yoğun araştırmalar yapılan bir enerji kaynağı olarakortaya çıkmaktadır. En iyi enerji kaynağı tükenmeyen ve aynı zamanda bedava olangüneş enerjisidir. Artık dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu enerji kaynağından nasılfaydalanılacağı, nasıl depo edileceği araştırılmaktadır. Bu enerji ile elektrik üretimi,ısıtma, damıtma, kurutma, soğutma vb. gibi olaylar gerçekleştirilmektedir. Sonyıllarda güneş enerjisi ile çalışan otomobiller yapılmaktadır.Gerçekte, bütün enerji kaynakları güneşten türemiştir. Yaygın olarak kullanılanfosil yakıtlar, çağlar önce güneşten aldıkları enerji sayesinde karakteristiklerinideğiştirmişler ve bugünkü kullanılır şekillerini almışlardır. Fosil yakıtlarınbulunmasıyla birlikte kullanımları öyle hızlı bir şekilde artmıştır ki, çok yakın bir gelecekte bitirilmeleri söz konusudur. Bu nedenle, enerji ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü, depolanmış enerji kaynaklarından değil, güneşten elde etmeye, mümkünolduğu kadar kısa zamanda başlamalıyız.Bu projenin hazırlanmasında yardımlarından dolayı, (FARMAK Mak. Tes. Taah.Tic.) Makine Mühendisi Sn. Ö. Faruk KANNECĐ ve (ÖZGÜN Müh. Hiz. Đnş. Mak. Paz.San. Tic. Ltd. Şti.) Makine Mühendisi Sn. Fethi MERT’e, bu projeyi bana veren, bukonuda ayrıntılı bilgi sahibi olmamı sağlayan ve projenin hazırlanmasındayardımlarını esirgemeyen çok değerli hocam Sn.
Doç. Dr. Ahmet CĐHAN
Bey’eteşekkürlerimi sunarım.
 
ĐÇĐNDEKĐLERGÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN ĐLK UYGULANMASIGÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞĐN “SOLAR” CAMLARII. BÖLÜM NEDEN GÜNEŞ?
I.1. GÜNEŞ ENERJĐSĐI.2. GÜNEŞ ENERSĐNĐN ISIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESĐI.3. GÜNEŞ ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐI.4. ÜLKEMĐZDE GÜNEŞ ENERJĐSĐ UYGULAMALARII.5. GÜNEŞ RADYASYONUI.6. GÜNEŞ ENERJĐSĐ UYGULAMALARII.7. GÜNEŞ ENERJĐLĐ SICAK SU HAZIRLAMA SĐSTEMLERĐI.8. SICAK SU KULLANIMINI AZALTMANIN YOLLARI
 II. BÖLÜM GÜNEŞ AÇILARI
 II.1. ESAS GÜNEŞ AÇILARIII.2. TÜRETĐLEN GÜNEŞ AÇILARI
III. BÖLÜM GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERĐ
III.1. GENELIII.2. DÜZ YÜZEYLĐ KOLLEKTÖRLERIII.3. KOLLEKTÖR KASETĐ VE YALITIMIIII.4. KOLLEKTÖR ÖRTÜSÜIII.5. EMĐCĐ PLAKA VE ISI TAŞIYICI AKIŞKANA. HAVA KOLLEKTÖRÜ EMĐCĐ PLAKASIB. SIVI KOLLEKTÖRÜ EMĐCĐ PLAKASIIII.6. GÜNEŞ ĐZLEYĐCĐLER VE VERĐMIII.7. ISI KAYBI ÖLÇÜSÜIII.8. SEÇĐCĐ YÜZEYIII.9. BASINÇ KAYIPLARIIII.10. BAĞLANTI ŞEKĐLLERĐIII.11. TOPLAYICI YÜZEY ALANI-DEPO HACMĐ ĐLĐŞKĐSĐ
IV. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLE SU ISITMA YÖNTEMLERĐ
IV.1. YÖNTEMLERa) Tabii Dolaşımlı Sistemler b) Pompalı (Zorlanmış Dolaşımlı) Sistemler c) Direkt Isıtmalı Sistemd) Endirekt Isıtmalı Sisteme) Güneşli Isıtma Sistemi Pompasıf) Ana Boruların ÇaplarıBELLĐ BAŞLI GÜNEŞ ENERJĐSĐ ĐLE SU ISITMA SĐSTEMLERĐNĐ MUKAYESETABLOSU (TS 3817 EK-3)IV.2. GÜNEŞLE ISITMA SĐSTEMLERĐIV.3. GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN AVANTAJLARIIV.4. GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN DEZAVANTAJLARIIV.5. BOYLERDE ARANILAN ÖZELLĐKLERIV.6. KONTROL PANELĐNDE ARANILAN ÖZELLĐKLERIV.7. GÜNEŞ ENERJĐ SĐSTEMLERĐNDE ARANILAN ÖZELLĐKLERa) Kapalı Devreli Sistemb) Pompalı (Zorlanmış Dolaşımlı) Sistemc) Sıcak Su Deposu (Boyler) Ayrık Sistemd) Kapalı Devrede Şebeke Suyu Kullanımı

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
3tmuhendislik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->