Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10_YAZINDA_ANKARA

10_YAZINDA_ANKARA

Ratings: (0)|Views: 113 |Likes:
Published by Fulya Ince
This study had been done for 21.st international Ankara Film Festival, by Gazi and Baskent Universities and used as a source for development of festival's visuals by Bilkent University students.
This study had been done for 21.st international Ankara Film Festival, by Gazi and Baskent Universities and used as a source for development of festival's visuals by Bilkent University students.

More info:

Published by: Fulya Ince on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2011

pdf

text

original

 
"Ankara'.'YakupKadriKARAOSAfA!\'OGLU
KadtnSesi
160-161S)i
NesetSabitinyamna
ciknktan
soma,kendine,bastrusokabilecekuzuncabiryerbulmakicin,SelamHarum'
In
dU~iindiigGilkyare,gidipeskisahiplerinigormekoldu.Bulundugunoktadan,Tacettinmahallesinekadaryururnek,onauzunbir
i~
gibigelmiyordu.Arabas
IIII
birsaatevvel,NesetSabit'lebulustuklandaireninkaprsmdanbirazotedesavrrusn.Kendikendine"Sirndidenyaya
yurumeyealismayalim,"
diyordu.Fakat,Cocuk
sarayi
caddesinigecipdekestirmeolsundiye,SengulHamamr'rundirsegindenSamanpazan'nadogrugideneski,darsokaklanndanbirinesapmca,bunun,
0
kadarkolaybiris
olmadigimanladi.
Yarnruyumrutaslar,dahailkadimlardanitibaren,incevehafifiskarpinlerinicinde,besyildanberiyalmzsalonlarmparkelerivelinoliumlaniistUndedansetmeyeahsmrsayaklanrnacrtrnayabaslarmsti.SelamHarurn,birtaraftandabutaslanndiplerinesinrnisolancamurlardan,cirkeflerdenvedahabaskatUrlUpisliklerdensakmrnayacabahyor.VeonunicindirkiyUrUyU~U,adeta,biryarahsUIUnUn
irtiratsiz(duzensiz)srcrayrslanruandmyordu.
MevsimbirMartsonuydu.SelmaHarum'rnsrrtinda,incevegumusibirkurk,basmdabirkucuksiyahkadifedensapka,ellerindedebeyazeldivenler
vardi.
Bunlardanbiriyle
altrn
fermuarltpeau
suede
(suetderi)cantasuugogsununustundentutuyor,oburuyle,mantosununeteklerinin
acilmasmacahsiyordu.
Buralara,ayakbasmayahtambes
yil
olmustu.Zaten,eskidenbileguclukleyonelebildigibusokaklarda,sirndibusbutunsasinyordu,Besonadimdabirdurupetrafmabakrruyordu,"buradabirbakkaldUkkam
olacakti,"
diyorduveonunyerindebirdemircidukkamgoruyordu."Suradabircumbahevolacakti,"diyorduvekarsmabirarsarunyikikduvancrkiyordu.Bazen,hiehaurlamadrgirnahallelere
sapiyor,
birylkl~noktasibulupkurtulayimderkendonup
dolasip
birazevvelbulundugunoktayageliyordu.
 
"Bozkir
Cicekleri"
SelcukBARAN
ErkekSesi
207.
syf
Seyfi,Dikmen'iGolbasi
'na
baglayanyoldayuruyordu.
Okuldonemi
sona
ennis,
kurasiru
cekmis,birkacgunlugune
annesinin
yanmagelmisti.
Nurten'den
konusmarruslardi
hie,
Seyfi
mektuplarmdanbirindeNurten'inuzun
sure
istanbul'dakalacagrmbildirmekle
yetinmisti,
VasfiyeHammbukonudaogluylakonusmamasigerektiginibiliyordu.Aynca-sirndilikdeelsa-buneaaynhktansonra
ogluylabasbasa
kalabilmenin,evintek
kadimolarak
onahizmetetmenintadirucikarrnayacahsiyordu
"SuboreginiozlernissindirSeyfi,ha?'
diyordu.
"Yoksagozleme
miyapsam...DolababirkU'YOk~i~ealipkoydurndu.Bahklarakiicrneyiseversinsen."Isteeskigunlergerigelrnisti,Seyfi,yerine
yerlesince,
anasirudayamna
aldirnrdi
belki.
Anlagirun
biryerlerindeNurten
sorununucoktan
'Yozilrnlemi~
bulundugu
inaner
yatiyordu;
ayncaNurten'inyasarnlanndanheptenuzaklasrnasirnda,oglunufazlasarsmayacagnusamyordu.Ne
vardr;iste,cocuklan
bileolrnarmsti.Seyfi,
0
ogledensonraannesinebellietmemeye
cahsmasi
yUziinden
crldtruci
boyutlaraulasansikinnsuuulasmakicin-oteyandandahaacik,dahasaghklidusunecegineguvenerek-uzunbiryuruyuse
ciknusn.
Yurudukce
acihyordu;
evden,anasmmvarhgmdanduyduguboguntudagihyordugercektende.Yokusunbittigikavsakta,yalaginordadurupsuicti.Elinintersiyle
agzrm
kuruladi,Yalaktantasansuyun
smltisim
dinledi;
yalagin
cevresindekiyosunlararasmdaboyverensancicekleresevgiylebaku.Yolunadevametti.YuregindekiyUktenkurtuluvermistiiste.Eskidenoldugugibi
acik
hava,dogaonuiyilestirmisti.Dustlnuptartmaya,yargilamaya,kararlaralmayagerekyoktu.Herseyizaman
brrakrnaliydi.
Huzuricindeyururkengokte,alcaklardabulut1annkumelendiginifark.etmedi.Birazsonrasaganakbaslarrusti.Yoldasigmacakbiragar;dahbileyoktu.
 
'BerkesHerkesle
D05tmU$
Gibi"
BartsBI<;AKC;I
ErkekSesi
61-62.5}1Altgecidegirdi.Askerlericinturlumalzemelersatandukkanlannarasmdan
yurudu
Kasarlitostkokusualdi.Garacikn.Tavandansarkan
buynk
saatlerindenbirinebakti:GuzelgorunuyorduYuvarlak,sade,zamambiltOnbirseyolarak,meselabozukparagibigosteren,avucumuzdaAvucumuzdatutanzonuvesonradaavucumuzuyalanz.DegilmiHikmet?Hikmetbiletolmakicinsirayagirdi."Yarmogleye,MaviTren,istanbul,birkisi,donas,sigaraicilrneyenvagon."Dogrumubutunbunlar,busoyledikleri?Gidecekvedonecekmi?BileticUzdanmakoyupgardanciku,Karsiyagecti.GenclikPark'magirdi.Lunapark'tangelen~lghklanduydu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->