Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chimie si Tehnologie. Carte scolara veche

Chimie si Tehnologie. Carte scolara veche

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 710|Likes:
"

Chimie

L I I. Hidrati de carbon. :-t 1. Zaharul.

In urma f;rmentatiei (dospire) rezulta zaharul. Zaharur este de doria feluri: unul care se gaseste in fruete, Ierrnenteaza dela sine si se nurneste glucozii ; iar al doilea .Iermenteaza alimentat de drojdie,' se iiume~te zaharoza si se gaseste , in trestia de zahar, moreovi, steele, lapte ~i 'in sucul altor

, -'

plante .

. La noi zaharul se seoate numai din sfecla de zahar, care contine 18-20% zahar. Sfeclele se spala, s
"

Chimie

L I I. Hidrati de carbon. :-t 1. Zaharul.

In urma f;rmentatiei (dospire) rezulta zaharul. Zaharur este de doria feluri: unul care se gaseste in fruete, Ierrnenteaza dela sine si se nurneste glucozii ; iar al doilea .Iermenteaza alimentat de drojdie,' se iiume~te zaharoza si se gaseste , in trestia de zahar, moreovi, steele, lapte ~i 'in sucul altor

, -'

plante .

. La noi zaharul se seoate numai din sfecla de zahar, care contine 18-20% zahar. Sfeclele se spala, s

More info:

Published by: Angela MICLEA-MURESAN on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

 
"
Chimie
L
I
I.Hidratide
carbon.
:-t
1.Zaharul.
Inurmaf;rmentatiei(dospire)rezultazaharul.Zaharurestededoriafeluri:unulcaresegasesteinfruete,Ierrnen-teazadelasinesisenurneste
glucozii;
iaraldoilea.Iermen-teazaalimentatdedrojdie,'seiiume~te
zaharoza
sise
gaseste,
intrestiade
zahar,
moreovi,
steele,
lapte
~i
'insucul
altor
,
-'
plante..Lanoizaharulseseoatenumaidinsfecladezahar,care
contine
18-20%
zahar.
Sfeclelese
spala,
setaie
In
feliisubtirieuajutorulmasinilor./Alji'adeEuropa,seiaoriea
J
zahar
maialesdin,trestiedezahar.~ZaMrulsegase:;;te--i,'ffseva,
.
,
.
.
eelulelor
acestor
plantedincarinusescurgefilndretinatdeunperetesubtire.Stirn-lnsa,ca
0
celuta"organica:-'careoontineinsueuleisubstantedisolvate,dacaseaseazain
apa,
0
eantitatedin
substantelecelulei
eari
se
aHa'acolodisolvate,tree'prinprotoplasmstnapa,iarapa
intra
inceiule.
Daca__
apiil
estetnoalzita
la70°--
80
0
'C
1
§_CQate-_:rea(dlluziunea]substanteidisolvatesefacemai
Tepede,__
dic!~ii1clltZ1tiJ.~riiperalura
mai
ridlcata.
'creapa
peretelecelu-
.fI)
larcarelasaseurgereasubstantelordizo.vate.Aparateleeucan
,
,
sefacedifuziuneasenumesc
difuzori.
Difuzori!suntasezatilaHgi~olanai--f.G~rnfmd,~baterie~Sfecleietalate",,-~!}feliisiibtiriseaseazatntr'unul.din~iftrz-Ol'i,careareIorrnaunuicilindru
:;;i
conttneapa,Zaharulsescurgeinapa,iarapaellzahiirulscursajungeinaldoileadifuzor,apoi
'in
altn'ilc'"
~liH~a
maideparteindifuzoriicuIelii
proaspero.
1'r111.11I
I1"'flll('S
a~nobjinut
tlolltillulnl
de:t.nh;:(roc~
Nil11111
1111111111"
It
11(,
..
~I
Tehnolegie..
Acumurmeazacuratireasorutieidezahal'de
substan-
tele
streine.Aeeasta
operatiunede
slua,tirQSf'numeste
car-
bonatare
~iconsistain
adaugarsa\
unei
cantiUl.ti
deIapte
de
var.Prinaceastaseseparamaterillealbuminoide,materiile
colorantssi
aciziiorganiciprecum
sl
altlaciziin
formade
sarurt.
Daca
rna
s'arscoateaeizii,zaharularintraInIermen-tatfe:tZeama,ramasa
IP
urmaeliminar'!corpurilorstraineesteIimpede
~i
continehidratdecalciunumit
zaharatdecaleiu,
care'Irnpedeca
nristalizarca
zaharulut,Pentru,aeliminaacestzaharat,.fntroducemcurentdebioxiddecaronInsolutiunecaredescompunezaharatuldecaIciu,dand
carbonatdecalciu,
carelirnpezeatelichidul.Licht-dulzaharatseseparaprinfiItrespecialede.precipitatulre-zultat.,.A,poiseconcentreazaIatemperaturasdizutainanumite
'!~
CristaIizareazaharuluisefacedupa
0
filtratenoua,asacasiropuIsf!ooncentreazainaparatecuvid,panacandzaharulincepea-secristaliza.
I,
Il
DinaeesteaparatesiropuI,cecontinecristaledezahar,estesees~iasezatinbazinurimarlpentruaseraci
~l
cuajutoruluneimasiniestetinut
tn
miscarecontinuasanudevinasolid.-Acumseseparacristaleledinsirop,astfelse
obtine.zaharu]
brut..Siropulseconcentreazadinnousi-I'Iasamsasecrista-Iiz.ezemaideparte.Siropulramasdupaadouacristalizaresenumesta
me-
tasa,
carenusemaicristallzeazafiindeaconfinemultesub-stantestraine,Dinmelasasefacespirtoriselntrebuinteazacaingra~amantpentruanimale.Zaharulareculoaregalbenabruna,astfeIc&trebuesafie
raiinat.
.,loI'i1
Rafinareasefaceasa,cazaharulsedlsolvadinnouinapa,seIiltreazaprinstraturidecarbllnideoase,apoisecristalizeazadinnou,iacoloareaalba~iinformadeconuriori
prismeajunge
in
comer],
RomaniaproducernultesteelepentruIabricareazahaFu'-,lui,careseprelucreaza
ILl
tara,
la
'Bod,Mara~e~
ti,
Chima.
 
114
,--2.Naspreal~(Amidonul).
~W',
Naspr~alad;~aHiin,celulele
:;;i,
st~atu~de.tes.ut~ri
~l~
t'
aimulta
:;;1
malhnanasplantelor.Cerealele
CQntlll
m
astlel
'ca
saman-
P
realaNaspreala'dincerealese
prepara,
'db
b
"v
utrezeasdi,apm
sez
roesc
Sll'
telesepun
ill
a~acase
v;
realasedepune
pe
tundulv!1su-.a~acurg~to~redJ~aC~:eo~~i:edlnsicart~fi~~m
Se1i~b.'Se\
lui.
v
Multanas~~eadrobescsetreccuapaprinsitadeasa;ar~\curatescdecoaia,sezdepunepefundul
vasului
incareafuspalanaspreala,carese
a
laaersiastielajungeinoomert.strecucrat-o;~Pf?lavsena~sspurceal~este'fabricatadinorez,careeamalmint
bui
colorata
:;;i
amesteeatacusubstantemirositoarese
ill,
re:um-ca'udra,":......,._"-...","~-te~__p_
I'
vAnapa
calda
seprefaceintr
0
pasta
11-
..Naspreaapusa
1,
v
d1700
<
v"'
rincalzita
la
temperaturaepicioasa
numita
coca,
,m.
diI
>;
bine
ill
apa,
.t'
matenecarese
ISO
va
C.
sepreface
d
m
t
f
?
dincaresefacecleiullntrebuintatdeAceastaeste
exflna,''
pantofarisiinlegatorie-
3.
Guma.
EteunIichidcaresescurgedinanumttiar,bori.Pusa
,S
di
'1
a
si
daunlichidlipicios.Inalcool
~l
eteresteinapase
ISO
v,..
'v
bi
v
curge
din
arboriiAcaciadin.IbilGuma
numitaara
lea,.msou
1.'"
al
i
Arabiadeundesi-aluatAfricadenord,Eglpt,Sen:g,~ndustriep"ntrufabricarea,Se'lntrebuinteaza
In
I
,v",
numll'ea
1,'
d
lipit
pl';cum:;;ilafabric~rea
cemelei
~i
,<1
vop-
p,roduseore",.s~lelor.,.,'esteteldepruni,Sedeosebe:;;te
dealte
cle!Ur~,cum...care
nu
se
disolvabine
in
apa.
sauClre~l,,
""_\--4.~De:xtrina,
.~\.."materielipi~ioasa.Inindustriesepr~~Dextrmae~t~
0
v",11dinfiiinatacernscrobeala,paradinnaspreaUideIainaav:;;a,,,
0<
'1800CDuparactreadau-
""I'
Itemperaturaue
.r,
care
0
mCllzim
a,'
na
'dupittil
t..
are
a(lIlll~~lIl1l
tot
g
III
laea
putina
ap,~~\
0I
tr:
m:
ntilla..
\cbo\.
Dinnasprealadecartofiseprcpurn
II~II,('II11111
)11'1'011,
-se
stropeste
cuacidazotic,oriacid
Glorhldd..dllwli
~i
c'
usucalaaer,apoitncalzitalatemperatura
Iii'
pest1.00"C.invaseinchise,avemdextrinaalbasau
gUIUClH\
jarpre-paratafaraacideavemdextrinadeculoaremaitnchls.Seintrebuin
teasa
pentrucleit
in
legatorie:apolInfab-ricareahattie),cerneliietc.-,
,~'s:-CelUloza.
Sega~e:;;teinJe1n.bumbac,canepa,in,urzicietc.for-mandschele·tulpJantei.Arboriipelangacelulozacontin
l}i
a',partelernnoasanumita
lignina,
Aceastapartelemnoasaemaiputinrezistentadecatparteacelulozica,pentru-aceastaprin.departareapartilorlemnoaseajungemusorIascoatereaeelu-lozei.Astlelinul
:;;i
canepasuntpuseIatopitinapa,
unde
putrezestepartealemnoasastpoatefidespoiatausorde,-parteaoelulozica.Lafabricareacelulozeidinlemn,partealemnoasaseindeparteazaprinfierberecusullit-aclddecalciu,Panzapregatitadinburnbac,canepaslinesteaproape,celulozacurata,deaceea.hartiasepoateprepararnaiusordinzdrernteledeacestIel..-Afaradearborisiplanteleindustri-aleamintite,semaisenatecelulozadinpaiedesecara,grau
.~i
orz.Celulozaareculoarealba,efaragust~iminos,'insolu-bilainapa,inalcool,etersi.oleuri,sedisolvanumaiin'solu-tiedecupru-,amoniac,caresecompunedin
0
sm1utie
de
.suliatdecuprurnestecatcuhidratde.sediu,Iacare
d:upa
de-partareastratuluiIimpezit,adaugamcatevapicaturideamoniac-concentrat.Dacacelulozaseierbetimpmaiindelungatcuacidsulfuric-concentrat,se
transterma
in.
giucoza
(zahar),
Dinaceastare-zulta,caalcoolsepoatepreparasidinIemn,adecatransfor-mamcelulozaaoestuiainglucozaviardinaceastadupafer-rmentatiesefierbealcoolul,inetiIiccareevatamatorsanatatit,TransformareacelulozeiinglucozasefacemuItmaire-.pedeeuacidclorhidricooncentratla
41°.
DincelulozaseIabrica
pergamentulvegetal,
careeohartie-tare,in~rebuintatamaialesinbucatarle1alegatulstiolelor
.?
 
lin
~i
boreanelor.Acestpergamen
t
inmuiatin,a?aseumtla
~Ii
prm
uscarese
tntareste
din
non.
Seaseamanamulteuper~gamentulanimal.~.'Maimultacahllozaoontineburnbacul.DInbumbactratat.euacidazotiel?iacidsulfuric,Jilroducem.compus:leaz?tate-aleceluhneil?imatalestriazetatulacesteia,adeca
julmlcoto.-nul.
Acestprodusalcelulozeiareinfatil?a~eabumb~culul!daremaiasprul?ifiin~explozibiI,seIolosestelaIabricareaexplozibilelor.,.:'vFulmicotonulardefoarterepede.
Cand
aprindereaefacutaprin
Iovtrura
saueufulminatde
rnercur,
expl~deaza,devaeeea,nusepoateIntrebuintalaIabrlcareaprafuluide~ul?ca.,Pentruaputea
Ii
folositinacestscop,tulmicotcnulse.amestecacuacetonsaueueterulaciduluiacetic,dincarese-prepara
0
pulbereacareiiutealadeardereemaimical?iser-
vestelaIabncarea
prafniu!de
PU$Ca
farafum..'Totatatdebunmaterial,intrebuintatlafabncareapraiu-luidepuscatarafum,putemobtine~idineeluloz~lemn.e1or.Amestecandmonoazotatl?ibiazotatde
I
celuloza?btmem
cototicolodiu
caredisolvatinamestecdeeterl?lalcool
di:i
colodiu'
carese
tntrebuinteazala
aeoperirea
ranelor
micicasanusangereze.deoarecevarsatpemana"corp;,
ori
alt
obiect
setransformarepede
tntr'
0
pielitatransparenta
inurrnaeva~orariirepedeaaleool
ului
l?ieter~lui.Semaii~tre-buinteazalaprepararea
placllor
deIotograhe,preoumvsr
Yr..
cihc0gmHe.._
A
v.Dacadisolvamcotoncolodiuincamiortopitl?]Ulcalz],t,la
500-600
C.
avem
celuloidul,
Cu
acestase
Imiteaz
afildel?u1l?1
se-
facdineldiferiteobiecteca:.piepteni,[ucariipentr~~opii"gu.:lereetc.-Obiectelefabricate,dinceluloid
sunt
p~rIoulo~e,,flindcaseaprind
si
ardrepede...Din
tnazotatul
celulozei,
disolvat
inalcool
sieter,
presatla
40?-50
0
C.
caldura,
sefabric
a
fire
subtiri,
din
care+seIac.
tesaturi,caritratateeusullitdecalciu,primescunIuciucadematase,Aceasta
e.matasea
artijicial(i.
'....;l~
,\
6.
Lemnut.
Daca
examillam
tatetura
transversal
a.
a'unul
lnrun,
ve-
dcmcitoeornpusdin:1
coaj6,2{lf1rtea
11'1//l111I/'~(~:./
,I
IIl/h!lIva.
,I.
COrljtl
~~lite
'lIlV(
li:;;1I1
(('I'JJllthll,'"
1111111"11"
.1111
II)
epiderma,
careeste
parteaexterioara
alemnului.b)
suberul,
caree
la
mijlocul
scoartei
l?ieeompus
dinIne
le
de
GO-
Ioaremaiinchlsadecatlemnul.c)
liberul,
"careestepal'teainterioaraascoartei.Liberll~asemeneaeCompusdinpaturrinetare,malsubjiri,maifibroasesimairezistenje.ColoareaIiberululemaialbadecat-a'
eplderrnei
slInvelitoareicelulare.
2.
Partea
lemnoasa
asemeneaaretreistraturi;a)
cambial,
eparteamazgoasasicaredinceinceseprefacetntr'opaturaIernnoasal?iservestelatngrosareaar-borelui,b)
albufful,
estecompusdinineleConcentrice.
E
ceamalslaba.parte
dinlemn,
esteusor
atacatdeputreziresiinsecte,deaeeealaconstructii
Sa
cioplestedepelernnulpropriuzis,c)
lemnuipropria
zis,
asemeneaecompusdin
stratur!
Inelareoenoentricel?imaiinglilsfe,decafalealburnului.
3.Miiduva
este
0
substantacelularacuprinsaincanalulcetrece,prill.mijlocullemnului.Aceastacomuntcacu
-alte
canaleinca-recirculasevacenutrestearborele.MaduvalaarbOl'iiet'ine,riseafIa
~i
increngile'mai-subjiri.Laarborllbatranimaduvalipseste,ramanandnumaiuncanalgoldea-lungultrunchiului.Intimpulcresterli,lemnulseproduceastlel:Cambiul-ceseaflatntreHbeIJl?ialburnlngroasaarborele,asa,cainfie-careanpartedinelsetranstormaintr'
0
pi:ituFa
Iibroasaasemeneacuaceaaalburnulul;Iorrnand
NIl
lnel
nop
de
album,
A.ceasta
seproduceincet,
inCepaIild
dela
ivirea,frunzelorsipanalacaderealor.Intimpulcandcambiuls'atransformatinalburnl?iliber,
0
paturadealbumsepreface'inIernnpreprtuzis.Daearetezamtulpinaunuiarbore,propriuzis,numa-randine!elelemnuluiavem
varsta
arborelul.
\
Lemnulse
intrebuinteaaa
pentrudiferite
scopuri,ca
combustibil,cenuse,carbuni,camaterialdeconstructte,rasina,saupentrupregatirea
u<n(;>r
materiicolerante.Dinlemnsepreparaotetuldelernnalcoolulmetilic,apoicarbonuldefumpentrucernealadetiparsipreparareacreloane-
lor
dedesemn,
tusuri
etc.
Lemnulse
mai
Inttebuinteaza
pentru
lucrari
de
Qitrl~',
roll1l'i(·
lli
ill
alteinrluiltriiomogene,
cumsunt

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pico_amvic liked this
Lucian Caramalau liked this
Penelopa Darossa liked this
petroroxa liked this
Sandu Dan liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->