Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
148Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DIRIGENTIE

DIRIGENTIE

Ratings:
(0)
|Views: 9,461|Likes:
Published by SUSANU TATIANA

More info:

Published by: SUSANU TATIANA on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 1ALEXANDRU GHEORGHE MUZA MAFTEI TUDOR DEACONUIONEL M

AN CRISTEA GHEORGHE GRIGORE CATAN
 
 
EMIL PÂRVULESCU ANGHEL PETRESCU SILVIA ROTARU
DIRIGEN
IA
I CONSILIEREA
LUCRARE DE SPECIALITATE PENTRU ÎNV

MÂNTUL PREUNIVERSITAR
 
 
ÎN ACTIVITATEA EDUCATIV
 
CUPRINDE:
- Aspecte metodologice ale implement
rii ariei curriculare: “Consiliere
i orientare”;- Con
inutul activit

ilor de Consiliere
i orientare;
 
- Mijloace de realizare a obiectivelor ariei curriculare “Consiliere
i orientare”;- Op
iunea elevului pentru carier
- rela
ia consiliere
i orientare cu alte discipline
colare;
 
- Evaluarea activit

ilor din cadrul orelor de Consiliere
i orientare;
 
- Parteneriat în activitatea de Consiliere
i orientare;- Introducere în activitatea dirigintelui: proiectarea educa
ional
la toate clasele gimnaziale
i
 
liceu;- Tematica orelor de dirigen
ie propus
de programa curricular
a Ministerului înv

mântului
 
i alte propuneri; colaborarea cu familia, cu al
i factori educativi; fi
a psihopedagogic
a elevului;
 
diagrama educativ atitudinal
a elevului; despre caietul de observa
ii zilnice asupra elevilor
i a
 
caietului dirigintelui aprobat de Ministerul înv

mântului;- Proiecte de lec
ii la dirigen
ie la diferite clase etc.
CUI I SE ADRESEAZ
LUCRAREA?
- Elevilor
colilor normale, colegiilor
i facult

ilor, educatoarelor, înv

torilor
i tuturor
 
profesorilor din gimnaziu
i liceu.
EDITURA “GHEORGHE ALEXANDRU” - CRAIOVA
 
 2
- 2004 -
Mul
umim inspectorilor
colari care au trimis materiale, cu sugestii metodice, tipuri de planuri
 
de lec
ii, chestionare
i teste de evaluare etc.:Constantin Marcu insp. S.J.Dolj, Amelia Baciu insp. S.J. Baia Mare, Marin Curculescu insp.S.J. Târgovi
te, Daniela Gherghescu insp. S.J. Alexandria, Mihaela Done insp. S.J. Alexandria, ElenaSimionic
insp. S.J. Vaslui, Ecaterina Popescu ISJ Ialomi
a, Elena Mândru ISJ Miercurea Ciuc, Cecilia
 
Macii ISJ Constan
a, Marius Arb
na
ISJ Mehedin
i, Visan Mihai ISJ Cara
Severin, E. B
jenaru -
 
C
l
ra
i, Prof. Felicia Mure
an - Liceul Pedagogic Arad, Prof. Pavelea Tudor Daniel - Dir. Colegiul“George Co
buc” - N
s
ud, Prof. I. Sârbu -
c. Norm. Craiova, Prof. Rodica Voiculescu - Se. Norm.Craiova, M
ria N
pruiu -
c. Norm. Craiova, Melania Sârbu -
c. Norm. Craiova, Aurelia Istrate -
c.24 Craiova, Ursan Dorina CCD C
l
ra
i, Marieta Marancea - Cilieni Olt, Mandache Radu - Lic. deArt
Baia Mare, Prof. Albu Gabriela - Lic. Pedagogic Sibiu, Moln
r Elena - Baia Mare, Prof. BradM
ria - Colegiul Pedagogic Blaj, Prof. Dobrescu Aneta - Rm. Vâlcea, Tatiana Popa - Târgovi
te, AnaM
ria Petrescu -Târgovi
te, Prof. Pavelescu Marilena - Târgovi
te, Prof. B
lt
re
u F. -
c. Normal
 
 
Craiova, Alexandru Mitraiche - Se. Normal
Craiova, Marcela Mihaela Pârvulescu - Rm. Vâlcea,Mihaela Daniela S
seanu - Craiova, Nicu Marcu - Director
c. 31 Craiova, Fran
Ioan - Lugoj,Anastasia Ghera - Caransebe
, Radu Monica - Târgovi
te, Nedelcu Dan - Târgovi
te, Câl
ea Doru -Târgovi
te.Refent
tiin
ific: Prof. Univer. Dr. Marin Stoica
 
Consilier literar al editurii: Prof. Dr. Radu Scorojitu
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ionale a României
 
Dirigen
ia
i consilierea: lucrare de specialitate pentru
 
înv

mântul preuniversitar / Alexandru Gheorghe
 
Miza Maftei, Ionel Ma
an - Craiova: Editura
 
Gheorghe Alexandru, 2004Bibilogr.ISBN 973-8040-15-9I. Gheorghe, Alexandru II. Maftei, MizaIII. Ma
an, Ionel IV. Emil Pârvulescu
 
V. Cristea Gheorghe VI. AnghelPetrescu VII. Tudor Deaconu VIII. Grigore Catan
 IX. Silvia Rotaru371.213.2
CUPRINSUL
 
Cuvântul autorilor...............................................................................................................................7
 
CAPITOLUL 1....................................................................................................................................7
 
1.1. Introducere în activitatea dirigintelui...........................................................................................7
 
1.2. Proiectarea educa
ional
..............................................................................................................9
 
 
1.3. Model conceptual al finalit

ilor educa
iei..................................................................................9
 
1.4. Se poate planifica activitatea educativ
?.....................................................................................10
 
1.5. Idealul
i componentele activit

ii educative...............................................................................11
 
1.6. Inten
ia prezentului ghid este:.................................................................................................... 11
 
1.7. Ce cuprinde dirigen
ia?..............................................................................................................12
 
 
1.8. Documentele
i sarcinile muncii dirigintelui.............................................................................12
 
 
1.9. Preciz
ri cu privire la documentele aflate în aten
ia dirigintelui...............................................13
 
1.10. Un model al caietului dirigintelui............................................................................................13
 
1.11. Planificarea activit

ii educative..............................................................................................14
 
1.12. Colaborarea cu familia.............................................................................................................15
 
1.13. Fi
ele psihopedagogice ale elevilor.........................................................................................16
 
 
1.14. Colabor
ri ale dirigintelui........................................................................................................18
 
 
 3
A. Colaborarea dirigintelui cu consiliul de administra
ie al
colii....................................................18
 
B. Colaborarea dirigintelui cu profesorii clasei................................................................................19
 
 
C. Colaborarea dirigintelui cu familia elevului................................................................................19
 
1. Comitetul cet

enesc de p
rin
i.....................................................................................................19
 
2. Adun
rile cu p
rin
ii.....................................................................................................................19
 
3. Lectoratele cu p
rin
ii...................................................................................................................20
 
4. Vizitele la domiciliu.....................................................................................................................20
 
5. Când
i cum facem aceste vizite?.................................................................................................21
 
6. Consulta
iile pedagogice acordate p
rin
ilor................................................................................20
 
7. Coresponden
a cu p
rin
ii.............................................................................................................21
 
8. Colaborarea cu al
i factori............................................................................................................21
 
CAPITOLUL II
 
VARIANTE ÎN CONCEPEREA UNOR SCENARII EDUCATIVE..............................................21
 
2.1. Proiectul orei de dirigen
ie........................................................................................................21
 
 
2.2. Componenta educa
ional
.........................................................................................................22
 
2.3. Scenariul propriu-zis al activit

ii............................................................................................... 23
 
2.4. Cunoa
terea de sine = condi
ie a succesului..............................................................................24
 
2.5. A. Componenta - Educa
ia pentru s
n
tate...............................................................................25
 
2.6. B. Componenta - Educa
ia prin
i pentru cultur
......................................................................26
 
 
2.7. Clasa a X-a - Preg
tind vacan
a de Cr
ciun - scenariu propriu-zis..........................................27
 
 
2.8. C. Componenta - Educa
ia bunului cet

ean.............................................................................28
 
2.9. Activit

ile extra
colare.............................................................................................................29
 
2.10. Proiect de anima
ie 1...............................................................................................................31
 
2.11. Proiect de anima
ie 2...............................................................................................................32
 
CAPITOLUL III
 
ANEXE............................................................................................................................................32
 
Anexa 1
 
3.1. Criterii în evaluarea activit

ii dirigintelui.................................................................................32
 
Anexa 2
 
3.2. Fi
a psihopedagogic
a elevului................................................................................................34
 
Anexa 3
 
3.3. Fi
a psihopedagogic
a elevului................................................................................................36
 
Anexa 4.............................................................................................................................................39
 
Anexa 5.............................................................................................................................................39
 
3.4. O posibil
planificare a orelor de dirigen
ie pe un semestru.....................................................39
 
3.5. în loc de încheiere pentru dumneavoastr
dragi editori.............................................................41
 
 
Anexa 6
 
3.6. Sugestii practice pentru asigurarea succesului în munca educa
ional
cu
colarul...................43
 
3.7. “Caietul de observa
ii zilnice asupra elevilor”..........................................................................43
 
3.8. Metode, procedee
i tehnici de instruire pentru realizarea obiectivelor pedagogice.................45
 
3.9. Fi
a de caracterizare psihopedagogic
a elevului (Elena Joi
a).................................................45
 
3.10. Diagrama educativ-atitudinal
a elevului................................................................................49
 
 
3.11. Testarea elevului de clasa I la început de an
colar.................................................................52
 
3.12. Chestionar pentru p
rin
i nr.1..................................................................................................52
 
3.13. Chestionarul nr. 2 - Cum îndrum
familia lectura elevilor?...................................................53
 
3.14. în aten
ia domnului înv

tor (regimul zilnic al elevului în familie).......................................54
 
3.15. Sfaturi pedagogice pentru înv

tori
i p
rin
i.........................................................................55
 
Anexa 7
 
3.16. Proiect didactic la dirigen
ie clasa a IX-a................................................................................56
 
3.17. Proiect didactic la dirigen
ie clasa a XII-a...............................................................................57
 
3.18. Proiect didactic la dirigen
ie clasa a IX-a................................................................................58
 
3.19. Maxime
i cuget
ri despre educatori.......................................................................................60
 
3.20.
i acum sunte
i un posibil “Bun diriginte”?............................................................................61
 
 
3.21. Câteva activit

i ale dirigintelui...............................................................................................61
 
 
PARTEA A DOUA
 
CAPITOLUL IV
 
IDEALUL EDUCA
IONAL...........................................................................................................61
 
4.1. Importan
a educativ
.................................................................................................................61
 
4.2. Principii (principiile activit

ii educative).................................................................................62
 

Activity (148)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
natmelalex added this note
Bravo autorilor pentru acest ghid. este foarte folositor pentru un diriginte tinar. *** as putea sa fac rost de ea?
kolea123 liked this
Hrimiuc Ramona liked this
Straista Elena liked this
Bratean Ionela Maria liked this
Vadim Țurcan liked this
Pop Alexandra liked this
Godovaniuc Sergiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->