Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cnc Dik işlem Tezgahının imalat sıralaması

Cnc Dik işlem Tezgahının imalat sıralaması

Ratings: (0)|Views: 2,205 |Likes:
Published by Onur Kaplan

More info:

Published by: Onur Kaplan on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
www.cadcamsektoru.com
i
ÖZET
Hayatın her alanında bilgi işlem teknolojisi hızla gelişmektedir. Bilgi işlemteknolojisinin gelişmesi özellikle imalat endüstrisinde önemli değişikliklere sebepolmuştur. Bu değişimlere paralel olarak üniversal imalat tezgâhları yerini bilgisayar kontrollü tezgâhlara bırakmıştır.Bu çalışmada, Üç eksenli masa tipi CNC freze tezgâhı tasarım ve imalatı içingerekli tasarım parametreleri belirlenmiştir. Bu parametreler çerçevesinde tezgâhıntasarımı ve imalatı için gerekli olan statik ve dinamik hesaplamalar yapılmıştır. Yapılanhesaplamalar doğrultusunda üç boyutlu bir çizim programında çizimi yapılmıştır. Çizimive tasarımı yapılan üç eksenli masa tipi CNC freze tezgâhı metal parçaları endüstride bulunan talaşlı üretim tezgâhlarında işlenmiştir. Tezgâhın eksen sistemindeki hareketleriiletecek ve yönlendirecek yataklama sistemleri hazır olarak satın alınmıştır. Mekanik  parçaların montajı yapılarak sistem hazır hale getirilmiştir. Tezgâhın eksenlerinin tahrik sistemi step motorlarla sağlanmıştır. Üç eksenli masa tipi CNC freze tezgâhının elektronik kontrolü step motor sürücüleri ve bir kontroller kartı yardımıyla yapılmıştır.Sonuç olarak Üç Eksenli Masa Tipi CNC Freze Tezgâhı sorunsuz bir şekildeçalıştırılmış ve iş parçası işlenmiştir.
 
www.cadcamsektoru.com
ii
TEŞEKKÜR 
Yapılan bu çalışmada yardımlarını, yol göstericiliğini ve hoşgörüsünüesirgemeyen değerli hocalarımız Yrd. Doç. Dinçer BURAN, Yrd. Doç. NurullahKIRATLI, Öğrt.Gör.Zafer KAYA, Arş.Görv. Murat KOYUNBAKAN ‘a ve çalışmalarda beraber bulunduğumuz arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
 
www.cadcamsektoru.com
iii
ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa
ÖZET......................................................................................................................................iTEŞEKKÜR..........................................................................................................................iiĐÇĐNDEKĐLER....................................................................................................................iiiŞEKĐLLER DĐZĐNĐ..............................................................................................................viTABLO DĐZĐNĐ.................................................................................................................viii1. GĐRĐŞ.................................................................................................................................12. LĐTERATÜR ÖZETLERĐ.................................................................................................23. CNC TAKIM TEZGÂHLARI...........................................................................................43.1. CNC NEDĐR?.............................................................................................................43.2 CNC TEZGÂHLARIN ÜSTÜNLÜKLERĐ.................................................................43.2.1. Üniversal tezgâhlara göre;................................................................................53.2.2. Mekanik otomat tezgâhlara göre;.....................................................................53.3. CNC TEZGÂHLARIN DEZAVANTAJLARI...........................................................53.4. CNC TEZGÂHLARIN BÖLÜMLERĐ.......................................................................53.4.1. Bilgisayar sistemi.............................................................................................63.4.2. Tasarım yazılımları..........................................................................................63.4.3. Üretim yazılımları............................................................................................63.4.4. Hareket kontrolörü (G Kodu Yorumlayıcı)......................................................73.4.5. Step motor sürücüleri ve kontrolörleri...........................................................103.4.6. Step motorlar..................................................................................................113.4.7. Bilyeli Vidalar ve Doğrusal Kaymalı Yataklar..............................................13DOĞRUSAL KIZAK YATAK ARABALARI...................................................................153.4.8. Makine gövdesi..............................................................................................183.5. FARKLI KONSTRUKSĐYONLARDAKĐ CNC FREZE TEZGÂHLARI..............193.5.1. Köprü Tipi CNC Freze Konstrüksiyonu........................................................193.5.2. Üniversal Freze Tipi CNC Freze Tasarımı....................................................203.5.3. Üç Eksenli Tek Gövdeden Hareket Sistemli CNC Freze Konstrüksiyonu....214. ÜÇ EKSENLĐ MASA TĐPĐ CNC FREZE TEZGÂHI TASARIM VE ĐMALATI.........21

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
faradaygv liked this
king_ghost liked this
Serkan Şen liked this
evrim_p liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->