Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cele 9 Cercuri Dantesti

Cele 9 Cercuri Dantesti

Ratings: (0)|Views: 742 |Likes:
Published by wikipedi2005

More info:

Published by: wikipedi2005 on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
CELE NOUĂ CERCURI DANTEŞTI
„Ori trăim Apocalipsa individual şi obţinem Lâna de Aur a anticilor, ori ne vinerândul să o trăim colectiv o dată cu marea Apocalipsă mondială, pentru a intra înLumile Infernale.”Samael Aun Weor
CELE ŞAPTE COSMOSURI
_______________________________________________________________________ 
„În Absolutul Nemanifestat, cele Trei Forţe Primare constituie o Unitate Indivizibilă şi Auto-Conştientă în formă integrală.În timpul Manifestării Cosmice cele Trei Forţe Primare se separă şi se unesc şi înpunctele în care se întâlnesc, se creează fenomene, lumi, universuri etc.Aceste Trei forţe în Raza Creaţiei par trei voinţe, trei conştiinţe, trei unităţi. Fiecaredin aceste Trei Forţe conţine în ea însăşi toate posibilităţile celor Trei. Dar, în punctul de întâlnire, fiecare dintre ele manifestă doar un principiu: pozitiv, negativ sau neutru.Este foarte interesant vedem cele Trei Forţe în acţiune; ele se separă, seîndepărtează şi apoi se reîntâlnesc pentru a forma noi Trinităţi diferite care dau naştereunor noi lumi, unor noi creaţii cosmice.În Absolut, cele Trei Forţe sunt Logosul Unic, varietatea înăuntru unităţii totale,Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt constituind un tot Atotconştient şi Atotmilostiv.Raza Creaţiei începe în Absolut şi se termină în Infern.”
Samael Aun Weor: „
Mesaj de Crăciun 1965-66”
_______________________________________________________________________ Este urgent, indispensabil să cunoaştem în mod clar şi precis locul pe care-l ocupămîn „Raza vie a Creaţiei”.Înainte de toate, stimaţi domni, distinse doamne, vă rog din tot sufletul să-mi urmăriţidiscursul cu infinită răbdare.Doresc să ştiţi că există Şapte Cosmosuri:1. PROTOCOSMOS2. AYOCOSMOS3. MACROCOSMOS4. DEUTEROCOSMOS5. MEZOCOSMOS6. MICROCOSMOS7. TRITOCOSMOS
 
Incontestabil, Primul este format din nenumăraţi SORI SPIRITUALI,Transcendentali, Divini…S-a vorbit mult despre Soarele Sacru Absolut şi este evident că orice Sistem Solar este guvernat de unul dintre aceşti Sori Spirituali. Aceasta înseamnă că Ansamblul nostrude Lumi are propriul său „Soare Sacru3Absolut”, la fel ca toate celelalte Sisteme Solare din infinitul inalterabil.A doua Ordine a Lumilor este formată, în mod real, din toate milioanele de SORI şiPLANETE care călătoresc prin spaţiu.Al treilea Ansamblu de Lumi este format din GALAXIA noastră, din această mare„CALE LACTEE”, care are drept capitală cosmică centrală „Soarele Sirius”.A patra Ordine este reprezentată de „SISTEMUL nostru SOLAR ORS”.A cincea Ordine corespunde PLANETEI PĂMÂNT.A şasea Ordine este MICROCOSMOSUL OM.A şaptea Ordine se află în LUMILE INFERNALE.detaliem puţin această explicaţie… Vreau ca dumneavoastră înţelegeţi pedeplin, ceea ce este în mod real prima ordine a lumilor: Sori Spirituali extraordinari,strălucind cu infinită splendoare în spaţiu. Sfere radiante pe care astronomii nu le-ar puteaniciodată percepe prin telescoapele lor.ndiţi-vă acum la ceea ce sunt bilioanele şi trilioanele de lumi şi stele carepopulează spaţiul nesfârşit. Amintiţi-vă acum de galaxii: oricare dintre ele, luată separat,este cu siguranţă un Macrocosm şi a noastră, „Calea Lactee”, nu este o excepţie.Ce să spunem despre Deuterocosmos? Incontestabil, orice Sistem Solar, nu conteazăcărei Galaxii îi aparţine, fie ea din materie sau antimaterie, este în mod evident unDeuterocosmos.Pământurile din spaţiu sunt la fel de numeroase ca nisipurile imensei mări. Fărăîndoială, oricare dintre acestea, orice planetă, nu contează care este Centrul său deGravitaţie Cosmică, este prin ea însăşi un Mezocosmos.Multe s-au spus despre Microcosmosul-Om. Noi subliniem ideea transcendentală fiecare dintre noi, este un autentic şi legitim Microcosmos. Totuşi, nu suntem uniciilocuitori ai infinitului. Este clar că există multe lumi locuite. Orice locuitor al Cosmosuluisau al Cosmosurilor, este un autentic Microcosmos.În final, e bine să se ştie că în interiorul fiecărei planete există Regnul MineralScufundat cu propriile sale Infernuri Atomice. Acestea din urmă se află întotdeaunasituate în interiorul oricărei mase planetare şi în Infradimensiunile Naturii, sub ZonaTridimensională a lui Euclid.Să se înţeleagă deci, că Prima Ordine a Lumilor este complet diferită de a Doua şi căfiecare Cosmos este absolut diferit, cu desăvârşire distinct…4Prima Ordine a Lumilor este infinit de Divină, inefabilă. Nu există în ea nici unprincipiu mecanic; este guvernată de Unica Lege.
 
A Doua Ordine este incontestabil controlată de către cele trei Forţe Primare carereglează şi conduc orice Creaţie Cosmică.A Treia Ordine a Lumilor, Galaxia noastră, orice Galaxie din Spaţiul Sacru, esteneîndoielnic că este controlată de Legi.A Patra Ordine a Lumilor, Sistemul nostru Solar, sau oricare Sistem Solar din SpaţiulInfinit, întotdeauna este controlat de 12 Legi.A Cincea Ordine, Pământul nostru, sau orice Planetă similară cu a noastră, care seînvârte în jurul oricărui Soare, este absolut controlată de 24 de Legi.A Şasea Ordine Cosmică, orice Organism Uman, este definitiv controlat de 48 deLegi şi acest lucru îl vedem pe deplin dovedit în celula germinală umană constituită, cumse ştie deja, din 48 de cromozomi.În final, a Şaptea Ordine a Lumilor, se află sub controlul total a 96 de Legi.Doresc ca voi să ştiţi, în mod exact, că numărul de legi în Regiunile Abisale, semultiplică revoltător.Este evident că Primul Cerc Dantesc se află întotdeauna sub controlul a 96 de Legi,dar în al Doilea se dublează acest număr, rezultând 192 de Legi; în al Treilea se triplează,în al Patrulea se împătreşte, astfel încât numărul 96 se poate multiplica astfel 96 x 2, x 3,x 4, x 5, x 6, x 7, x 8, x 9. Aşadar, în al Nouălea Cerc, înmulţind cele 96 x 9, vor rezulta864 de Legi…Dacă reflectaţi profund asupra Primului Cosmos, veţi vedea că acolo există cea maideplină libertate, cea mai absolută fericire, pentru că totul e guvernat de Unica Lege.În al Doilea Cosmos încă există bucuria deplină, datorită faptului că este completcontrolat de cele 3 Legi Primare ale întregii Creaţii.Însă în al Treilea Cosmos deja se introduce un element mecanic, pentru că aceste 3Legi Primitive Divine, divizându-se prin ele însele, se transformă în 6. Evident, aiciexistă deja un anumit automatism cosmic. Nu mai sunt cele 3 Forţe unice, cele carelucrează, căci acestea, divizându-se prin ele însele, au dat naştere ansamblului mecanic aloricărei Galaxii.Vedeţi ce este un Sistem Solar. Este clar că în el, acum cele 6 Legi s-au divizat dinnou, pentru a se transforma în 12, mărind mecanicitatea, automatismul, complicarea etc.etc.Să ne rezumăm acum la orice Planetă din infinit şi, în mod special,5la lumea noastră pământeană. Evident, este mai eterogenă şi complicată, datorită faptuluică cele 12 Legi ale Sistemului, s-au transformat în 24…Să privim acum în mod deschis Microcosmosul-Om; să examinăm celula germinală şivom găsi cei 48 de cromozomi, vie reprezentare a celor 48 de Legi care ne controleazăîntreg corpul.Evident, divizându-se aceste 48 de Legi în ele însele şi prin ele însele, dau naşterecelor 96 ale Primului Cerc Dantesc.Doresc deci, ca voi să înţelegeţi locul pe care-l ocupăm în „Raza Creaţiei”.Cineva a spus că „Infern” vine de la cuvântul „Infernus”, care în latină înseamnă„Regiune Inferioară”. Astfel a subliniat ideea că locul pe care noi îl ocupăm în Regiunea

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ktyla liked this
anakatona liked this
Alberto Niculae liked this
Alex Schin liked this
daniluz8888706 liked this
quququq liked this
daniluz8888706 liked this
daniluz8888706 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->